78 % av nordmenn tror på menneskeskapte klimaendringer.

Thinky
11.11.2019 kl 16:39 186

Så vi har altså kommet dithen i Norge at 78 % tror at vi har menneskeskapte klimaendringer.

Verdensbefolkningen slipper ut CO2 gasser tilsvarende forbrenning ca 37000 supertankere med råolje i året.
Dette om vi omgjør gass og kull til oljeekvivalenter.
En kan jo forestille seg hvor mye forurensning det blir av å forbrenne raffinerte oljeprodukter
tilsvarende å komme fra 37000 VLCC - Very Large Crude Carrier med råolje. Med den tynne atmosfære vi har.
Det er ikke lite forurensning. Arktis blir varmere av dette, og sjøisen smelter. Ca 2/3 av
det gjennomsnittlige årlige sjøisvolumet i Arktis, har forsvunnet de siste 40 år. Etter 2005
har smeltehastigheten økt.
CO2-utslippene globalt økte med 2,0 % fra 2017 til 2018.
Det arktiske sjøisutstrekningsminimum i sept. 2019, var 10, 8 % mindre enn
tilsvarende for 2018. Dvs. ned 10,8 % på kun ett år. Neste år antagelig ned
ca 10 % til.
I 2025 vil det være lite sommeris igjen. Grønlandsisen kommer da til å
begynne å smelte for alvor i sommermånedene.

I sommermånedene er sola oppe døgnet rundt i Arktis. Og nå er veldig lite isareal
bestående av is som er eldre enn 3 - 4 år. Veldig mye av den arktiske sjøisen
er nå bare måneder og uker gammel.
All sjøisvekst fra 18 september i år, begynner å smelte igjen rundt 10 - 15 mars 2020.
Sjøisen blir tynnere og tynnere og yngre og yngre.

All prat om før 1950 er uinteressant.
Før 1980 er lite interessant.
Først det etter 2005 er det verdt å studere nøye.
Det fra 1950 - 2005 har bare vært et forløp.
Det er nå i 2019 vi er oppe i alvoret.