Spare i fond til barna?

uklok
06.06.2018 kl 06:39 8585

Hvilken spareform med horisont 10-18 år er å anbefale?
Hvilke navn bør jeg spare i?
Spareform blir mmd innskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare

Kan kun snakke for meg selv.
Har barn på fem år og han har fond i sitt navn, det er jo hans penger. Jeg forvalter.
Han har i hovedsak 2 fond, et globalt indksfond og et penge-, obligasjons- og aksjefond. Begge har laaaang horisont.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare

Vi fordeler den månedlige sparingen 50% på høyrentekonto og 50% aksjefond. Sparer i foreldrenes navn for å kunne investere fritt og for å kunne "styre" litt den dagen barnet fyller 18 slik at alt ikke forsvinner på tull og tøys. Det er veldig individuelt hvordan en ønsker å legge opp sparingen, vanskelig å se for meg at det blir feil uansett hvordan en gjør det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare
pyrrhos
06.06.2018 kl 08:49 8379

10-18 år er en langsiktig horisont og man bør velge fond med risiko, men som er godt forvaltet og har vist at det gir god avkastning over tid.
Teknologi er en mega driver for samfunnsendringer og DNB Teknologi er et eksempel på et slikt fond. Det finnes også andre gode teknologi fond.

Innenfor området Helse finnes det også flere gode fond med langsiktig god avkastning. Så skal man ikke glemme at Asia er i
ferd med å ta over som motoren i verdesøkonomien.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare

uklok, sparing blir aldri feil uansett hvordan du ender opp med å gjøre det.
Noen aspekter du kan vurdere. Er beløpet på barnets egen konto over 2G vil fylkesmannen (tidligere overformynderiet) blande seg. Dette kan lett ordnes ved å levere en en gavebrev sammen med skatteoppgjøret av typen "gaven er unntatt overformynderiet". [mnd sparing kan eksempelvis spares på egen konto og overføres periodevis, med innsendt gavebrev]. Når det gjelder fondsandeler vil Fylkesmannen/Overformynderiet ikke selv kunne plassere penger i aksjer eller aksjefond, men kan heller ikke kreve de solgt (eiendom vil de kunne kreve solgt).

Skal barnet senere studere er det også en beløpsgrense for hvor mye en kan ha i formue uten å få avkortet stipendet. For den del av formuen som overgår en maks-grense (370 000?) avkortes stipendet med 20 øre per krone, årlig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare
uklok
06.06.2018 kl 12:07 8244

Takk for gode svar. Som noen nevner kan det være lurt å spare i foreldres navn, hvordan vil dette påvikre skatten for meg da?
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare
TB
06.06.2018 kl 15:07 8199

Ved langsiktig sparing får du mest ut av høy andel aksjer og lave kostnader. Et globalt indeksfond, evt et faktorfond, vil da være passende. Jeg har opprettet en egen aksjesparekonto for hvert av barna, men i mitt navn. Da betaler jeg selv evt skatt på formue og aksjeutbytte, og anser det som en del av sparingen til barna. For eldstemann kjøper jeg også noen enkeltaksjer, men da hovedsakelig av pedagogiske grunner, så snakker vi sammen om kursendringene og hva det henger sammen med - hun er da så gammel at hun må begynne så smått å forberede å ta ansvar for egen økonomi. Utbytte blir da brukt til ytterligere innbetaling til fondssparingen. Fordelen med å spare til barna i eget navn er også at de overtar da ikke automatisk midlene ved fylte 18 år, midt i russetiden, og jeg kan sette betingelser for når kontoen overføres til dem. Ulempen er som nevnt at jeg må skatte selv av utbytte, og ved formueskatt inngår verdien av sparingen i min formue.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare
Bluey
06.06.2018 kl 17:28 8156

Med fare for jeg misforstår ditt siste punkt; med ASK så skatter man vel ikke av utbytte før man realiserer? Så dersom barnet har en egen konto i ditt navn så vil du ikke bli skattepliktig før fondet blir innløst ved 18-årsdagen? (F.eks).
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare
TB
06.06.2018 kl 17:35 8139

Jo, utbytte skattlegges fortløpende, enten beløpet tas ut av kontoen eller ikke.
Se f.eks https://www.nordnet.no/aksjesparekonto/regler-for-aksjesparekonto.html

Men hele kontoen kan overføres til en annen som arv eller gave uten at gevinsten realiseres.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare
alph
06.06.2018 kl 18:50 8078

Har fordelt på 3 fond:
Delphi Nordic
Storebrand Global Value
Storebrand Vekst

Opprettet i mitt navn.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare

DNB teknologi er jo ett fantastisk fond som bare stiger og stiger. Ellers har jo DNB opprettet DNB barnefond som baserer seg mest mot grønt og miljø. Og det er kansje ikke så dumt i disse tider. Gikk over 20% dette fondet også. Men teknologi er jo en sikker vinner.
Redigert 21.01.2021 kl 07:57 Du må logge inn for å svare