Schneiders vekstplan


25 sekunder inn i siste webcast viser Schneider en plansje som illustrerer hans planer for selskapets vekst. Punkt 3 på denne plansjen er verdt en egen diskusjonstråd. Overskriften "Acquire" peker i retning av vekst utover det som kan kalles organisk, og linjestykkene under plakatene peker mot at han ønsker å gi "The Bladder Cancer Company" flere ben å stå på.


Dersom vi hopper til Q&A, 37 min inn i webcasten, så sier han at noe vil trigge dobbelnotering, men at q3-presentasjonen ikke er rett tid og sted for å informere nærmere om dette. Kan det være snakk om oppkjøp av et annet selskap innen blærekreftsegmentet som samtidig gir dobbellisting ved at det allerede er Usa-notert, eller kanskje et unotert med emisjon og spredningssalg i Usa for å finansiere kjøpet? Kjør debatt!

Med dagens lave børsverdi er det vel større sjanse for at PHO blir kjøpt enn at PHO kjøper.
Men jeg regner med at PHO får adskillig større finansielle muskler når markedet innser at de faktisk vil tjene store penger. Vi får håpe det skjer i 2020.
Durable
13.11.2019 kl 08:51 4420

Uten at jeg har tid til å kommentere dette ytterligere nå, så vil jeg i alle fall påpeke at det IKKE var det Daniel Schneider sa på webcasten.

På spørsmål om dobbeltnotering sa han noe sånt som at det er noe de kanskje vil vurdere i fremtiden, men «we’re not ready for that now. It’s not the right time for us».
Redigert 13.11.2019 kl 08:52 Du må logge inn for å svare

Det kan hende du har rett. Jeg fikk også med meg det du nevner fra presentasjonen. Nå er jeg en av de som mener listing her og der betyr nada,så var ikke veldig happy med første spørsmål fra salen. Som om det skulle være viktig å være notert i U.S.?? Det betyr selvsagt ingenting. Pho blir ikke mer verdt uansett hvor man er notert.
Schneider svarte selvsagt på spørsmålet,og nevnte at det muligens/sannsynligvis ville komme naturlig på et senere tidspunkt. Min tolkning er at planen til Schneider er å gjøre pho til et så interessant investeringsobjekt at det vil bli påtrykk fra U.S. investors med tiden. Det kan da videre sammenfalle med eksapnsjonsplanene og en mulig fremtidig emisjon rettet mot U.S. investors. Det blir da på helt andre kursnivåer forhåpentligvis.
focuss
13.11.2019 kl 08:57 4386

Før man kommer til trinn 3, Aquire, skal de ha suksess i trinn 1 og 2, Accelerate og Expand til nye territorier.

Innlisensiering av Asieris sitt preparat for behandling av blærekreft er vel et eksempel på type transaksjoner som man kan se på litt sikt.
focuss
13.11.2019 kl 14:42 4021

Flottesen
Ja og DS nevnte det som en mulighet selv. Tror ikke det er så mange andre som har en blærekreft plattform som dekker store deler av USA så Asieris kan spare både tid og penger.
Redigert 13.11.2019 kl 14:43 Du må logge inn for å svare
geem
13.11.2019 kl 18:27 3818

Interessant tanke med fremtidig byttehandel med Aseris. Vinn-vinn for begge uten stort kapitalbehov for noen av partene....
Stinke
13.11.2019 kl 20:12 3646

Edison øker til 71.- og forventer overskudd fremover fra Q4.
https://www.edisongroup.com/publication/us-sales-up-53-compared-to-last-year/25554/
Redigert 13.11.2019 kl 20:13 Du må logge inn for å svare

Peak sales Hexvix/Cysview i 2024 på 376 mill kr ??? 😳
Må være skivebom.
Dessuten kommer ikke peak sales allerede i 2024
Redigert 13.11.2019 kl 20:34 Du må logge inn for å svare

Da regner de i alle fall ikke inn partner i Asia, Kina, Syd Amerika,,,,,
SomSa
13.11.2019 kl 20:33 3581


Jeg er redd for at han kommer til å ha rett eller blir i nærheten av 400-500 mil. salgsøkningen går med skilpaddefart selv om vi hører mange fine ord i hver kvartalspresentasjon...... Cycview er en kjent teknolog for mange

January 2014
Lighting the way for better bladder cancer detection
https://renaissance.stonybrookmedicine.edu/urology/press_release_blue_light

Somsa skrev i et tidligere innlegg 60-80 musd i peak sale. Tenkte umiddelbart at det var et godt tips. Det blir veldig spennende å følge med fremover.
Stinke
13.11.2019 kl 20:58 3510

Tror de bommer rått på peak sales. DS selv har vist seg å treffe godt på egen guiding, så jeg hviler meg på dette. Jeg har vært skeptisk til Pho selv pga manglende scop-utplassering + lite utnyttelse av disse. Etter Q3 så mener jeg DS har sine ord i behold da han tidligere sa at det vil ta tid og opptil ett år å plassere ut scop. Når da Q3 som historisk pleier å være det dårligste av alle Q's lever rekordutplassseirnger av scop så er i hvert fall jeg overbevist om at dette er on track og vel så det. Dette viser at DS tok tak i salget/utplasseringene umiddelbart etter sin inntreden i selskapet og at fruktene nå skal høstes.
Jeg tror kursen er på 70 før neste Q, Dette skyldes utelukkende fordi forventingene til det kvartalet vil bli skyhøyt og jeg tror det innfrir med yttelrigere kursstigning etter det. Samtidig har vi all verdens av triggere som kan dumpe inn når som helst som nye partnere i andre geografiske områder, salg av rettigheter til andre land med royalties, sykehuskjeder som kjøper bulker med scop osv. På toppen av det hele har vi Cevira som gir oss garanterte inntekter i hele utviklingenstadiet og når det blir godkjent så får vi royalties. Pho er en No-brainer.
Redigert 13.11.2019 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
SomSa
13.11.2019 kl 21:19 3455


Jeg har sagt vi kan håpe på USD 60 mil - USD 80 mil. Når analytikeren sier 376 mill så sier jeg at jeg er redd for at han kan få rett eller blir i nærheten av 400-500 mil. Edison får betalt av PHO for å skrive analysen, og han vil ikke skrive veldig negativ........ 1Q tallene skal bestemme hvordan det skal gå videre med PHO. Jeg er redd for at de ikke oppnå 2020 målet. Jeg venter med tålmodighet.


Det burde være en no-brainer, men det er tydelig her på HO at den ikke er det for alle. Nå skyldes nok det trolig at flere uttrykker stor skepsis til DS og enkelte går så langt at de insinuerer at han er en lystløgner og sjarlatan. Vel, det får bli deres sak. Men som Stinke helt riktig påpeker; DS har fremholdt at det amerikanske markedet er complicated og at det derfor tar tid fra salgsprosessen starter og til kontrakt kan signeres.

Ser at Somsa fremholder at BLC og Cysview har vært kjent i miljøet siden 2010. En ting er at det har vært kjent. Men forskjellen ligger i når det går fra å være en kjent teknologi, til å bli en anerkjent teknologi. Det er først da det åpner seg muligheter for å få solgt teknologien til sykehusene.

Ta eksemplet sykehuskjeden Kaiser. Dette er en kjent sykehuskjede i USA som ganske sikkert ønsker å kunne tilby sine pasienter relevant og up to date behandling. Kaiser har så langt ikke gått til anskaffelse av BLC, det til tross for at urologene i denne sykehuskjeden ganske sikkert kjenner til BLC teknologien. Men da Kaiser fikk føling med at blærekreftpasienter etterspurte BLC, og når Kaiser ikke kunne tilby denne behandlingen, så valgte pasientene å forlate Kaiser og oppsøkte sykehus som kunne gi dem BLC behandling, da begynte urologene hos Kaiser å vise interesse. Erfaringen med de to første pasientene som ble behandlet med BLC teknologien var ikke tilstrekkelig overbevisende til at urologene endret holdning. Men da den tredje pasienten ble undersøkt med BLC og de tydeligvis lokaliserte kreft som de ellers ville oversett, da endret holdningen seg fullstendig.

Når nå fagmiljet av urologer hos Kaiser har anerkjent at BLC teknologien, så er det langt mer sannsynlig at Kaiser vil ta i bruk BLC teknolgien.

Kaiser er bare ett eksempel på at det å selge inn BLC teknologien ikke er "a walk in the park", uansett hvor kjent BLC teknologien er. Sykehusene og fagmiljøet må ikke bare kjenne til BLC, de må overbevises og anerkjenne at BLC utgjør en forskjell, samt innse at dersom de ikke kan tilby pasientene BLC, så vil de miste dem.

Den jobben pågår hver dag og vi ser nå tydelige resultater. Det utplasseres nå flere scope pr kvartal enn det ble utplasserrt pr år i 2016 og 2017. Og nå har de en very, very, very strong pipeline med flexiscope! Jeg tror vi vil se ny rekord i utplasserte scoipe allerede når Q4 blir presentert.

Så får enkelte få lov til å leve i den troen at sykehusene kjøper inn støvsamlere og klesstativ når de handler BLC scope. For å si det slik, jeg tror det ikke. Og jeg tror kvartalene som ligger foran oss vil vise at jeg har rett.

Og den bølgen vi ser hva angår utplassering av scope, den vil etterhvert også vise seg hva angår brukerfrekvensen.
Redigert 13.11.2019 kl 21:27 Du må logge inn for å svare
focuss
13.11.2019 kl 21:35 3403

De fleste skjønner vel at når Edison gjør verdivurderingen sin så velger de et peak sale som gir en verdi som gir sånn passe oppside. Med 20 % markedsandel så må Edisom multiplisere sine 71 kroner med 30 og selv det vil bli et konservativt peaksale.
Hayen
13.11.2019 kl 22:00 3347

Sorry somsa, men dette henger ikke på greip.

Så du mener at omsetningen skal øke rundt 5x fra dagens, og så flate ut? Det blir en betydelig ( dog ikke høy) markedspenetrasjon I topp 30 MSa, men ikke mer?
Hvor er logikken?

Med en 5x høyere markedspenetrasjon I topp 30 msa, vil teknologien være så kjent at klinikker med blc vil få "alle" pasienter som er våken & opptatt av sin egen helse. Veien mot at de aller fleste undersøkelser blir med blc/cysview vil ikke være veldig lang.

Redigert 13.11.2019 kl 22:05 Du må logge inn for å svare
focuss
14.11.2019 kl 00:03 3186

Edison s peak sale på 376 mill gir markedsandel på 2,5%.. Selvfølgelig bare tull, men i tråd med hvordan de pleier gjøre det Dette basert på en konservativ DCF beregning med høy diskonteringsfaktor. Edison synes 71 er ok nå som kursen er 57. Som vanlig så forholder de seg ikke til markedets størrelse.,
pafo
14.11.2019 kl 07:04 3038

Ja att noen trur de skall selge Asieris produkter eller få dem til partner med Cysview, da må man vel
vare helt blottet fra logisk tenkande før att få det til. Som Schneider og focuss og scoopy. Asieris har
2 studier som pågår. Den i fase 3 er ett emne som forsterker effekten av cellgift og gjeller bare før
Kina, skall PHO selge den åt dem i Kina focuss. Og den andre er i Fase 1 og før att forsterke
effekten av BCG, som er en global studie. Som muligens kan vare klar om 5 år, som de to
supersmartingerne Schneider og focuss er forutseende nok att planere førselgning av reden.

Men att Asieris forsker og tar frem produkter til morsselskapet, som har førselgnings organisasjon
over hele verden. Har vel ikke helt slunkit inn, og det var vel ikke forventet heller. Nær man ser
alt de klemmer ur seg. Og finne partner i verden som er villige att betale PHO penger, før att sen
bruke en masse penger på att prøve selge scope åt Olympus eller Karl Storz.

Er vel direkte dødføtt om de ikke har en sjef som Schneider, som planløst bruker penger uten att ane
om det er lønnsomt. Vi ser jo att PHO går 40 - 50 mil minus i USA i år, og att det skall lokke en partner
som dessuten må bidra til PHO og, ser eg ikke før meg.. Og de her 40 scopen som blev installert i Q2
og Q3 og ikke bidro med økt brukt, bare en liten valuta gevinst. Er vei inget att ropa hurra før.

Og nær man setter det i kontrast til Schneiders uttalelse med de her som brukte flexiscopen 100 ganger
i kvartalet, så kan man undre vad de brukt de siste 40 scopen til. Og den her Kaiser uttalelsen er vel ikke
en offentlig uttalelse fra noen høyere sjef i Kaisersystemet, bare noe som Schneider gjengir att han hørt.
Og man ser jo de her 17 AUA eksperterne som skrøt så om flexiscope, og så gadd de ikke att skaffe dem.
Så nær informasjon kommer fra Schneider, er det bare att ta det med en klype salgt.

Så får vi se om Styret er så entusiastisk over Schneiders planer som noen påstår her. Att de gidder kjøpe
noen aksjer, før att vise hvor henførde de er. Men inside kjøpen siste år speiler vel Schneiders innsats.

Og 374 mil før totalt salg hexvix/cysview om 5 år, seier vel sitt. Nær noen som har betalt av PHO seier det.
Pho må vel seie seg enige da de betaler før det, eller er det som vanligt bare før att bruke mest mulig
penger som ikke gir noe tilbake.

Nei att styret ikke går ut og kritiserer Schneider betyr ikke att de er førnøyd med han, det kommer snart
att vise seg. Og tur er det.
EmmieSi
14.11.2019 kl 07:18 3013

Da var pafo tilbake igjen etter et døgn pause fra pho trådene. I kjent stil. Mest aktive skribenten på HO.

Regner med de fleste kjenner agendaen til pafo nå. Hvis ikke forslår jeg at man går inn å ser over aktiviteten hans på forumet de siste mnd.

Sykt opplegg.

Pafo
Du er en av dem som insinuerer at DS er en sjarlatan og lystløgner. Men jeg synes grunnlaget du baserer det på er svakt. Såpass svakt at jeg har en mistanke om at dersom du ser deg selvbilde speilet, så vil du se et virkelig eksemplar av en sjarlatan og lystløgner.
focuss
14.11.2019 kl 08:51 2857

Edisons peak sale synes å gjelde PHO totalt, som betyr at de antar peak markedsandel i USA blir 1,8% som gir verdi på 71 kr/aksje. Er det noen som tror den analysen er bedre enn analysen til Simply Wall Street som gir verdi som er 300 kroner høyere? I så fall må man mene at PHO sin ambisjon om å bli SoC i USA er fullstendig latterlig.
rockpus
14.11.2019 kl 08:56 2834

Det er jo en litt skremmende tanke at pafo kan ha mer rett enn vi liker å innrømme.

Akkurat det er det vel lite som tyder på. Minner om rekordhøy utplassering av scope gjennom Q3 19, at anerkjente sykehuskjeder viser interesse for BLC teknologien og at BLC har en strong Grade B i det amerikanske markedet, samt at det trer i kraft en forbedret refusjonsordning PR 1 Jan 2020.

Men dersom man virkelig tar pafo sine teorier for god fisk og er enig i hans vurdering av DS, så skjønner jeg du velger å la deg skremme av pafo sine forunderlige utspill. Lykke til. En ting føler jeg meg rimelig sikker på, rigide og fleksible scope kjøpes ikke inn for å være stumtjener eller støvsamlere. Der finnes langt billigere alternativ til den slags.
rockpus
14.11.2019 kl 09:41 2732

Men selv du har egentlig ingen god forklaring på den fortsatt lave brukerfrekvens. Og det er et faktum at Q3 resultatet ikke hadde sett spesielt spenstig ut uten valutagevinst og Cevira betaling?

Av alle ekstatiske haussenissene som sitter her inne, i selvpåført psykose, er LM den som dokumenterer mest mangel på grunnleggende forståelse for Pho. Tatt i betraktning av hva som presenteres på HO, sier det faktisk nokså mye.
Fasiten viser alltid en brøkdel av LM sine entusiastiske fantasier. Det er kanskje verd å ta i betraktning når man leser hans karakteristikk av andre skribenter.
trigger1
14.11.2019 kl 10:09 2668

På bakgrunn av Schneiders uttalelser vil jeg anta at det er nærliggende at Kaiser Permanente vil rulle ut Cysview. Kaiser størrelse isolert sett vil innebære en game changer for Cysview. Selskapet har ca 220.000 ansatte, 23000 leger, 39 sykehus og 690 helsesentre (som ikke akkurat er noen hjørnekiosker). Man kan jo tenke seg hva konkurrenter (som i praksis vil være alle som driver innenfor urologi) vil gjøre når dette siger inn. Sitte stille på hendene sine?

Vi kan ikke tillate all den tilbedelsen som blir selskapet og DS til del dersom ikke brukerfrekvensen styrker seg merkbart i inneværende kvartal.
Når skal PHO da kunne bli fair priset på store overskudd?
Mange her tar også Cevira for gitt og som om fase III allerede er i boks, men faktum er at Cevira for tiden er gjenstand for en studie som kan gå den riktige veien, eller som kan falle igjennom og feile.
LM har nå gjentatt seg selv så mange ganger at det nok er ganske få som leser de lange, gjentagende innleggene hans, men heller skummer i gjennom de korte.
Stinke
14.11.2019 kl 10:51 2593

Vel, det er garanterte inntekter med Cevira-dealen/studiet. Enten ved at milepæler nåes eller en viss tid. Så klart dette er en god deal. Som mange forstår så er det ganske god sjanse for at dette blir godkjent fordi de allerede er i fase 3 og dermed er mye av usikkerheten borte.

Det blir så dumt og blottleggende å se på når dere som har solgt dere ut(antagelig for en kortvarig trade) forsøker å snakke dritt om selskapet. Dette er mye av grunnen til at jeg er lite på HO, null integritet, mange tullinger som endrer meninger etter som vinden blåser mens vi andre gremmes over hva dere skriver. Kroneksemplet på en slik skikkelse er vel SomSa (som hausset Targovax opp i skyene når kursen var over 30.- (nå er den på ca 5.-). endrer sitt syn like ofte som en kameleon skifter farge.

Jeg har blokkert én av dere og mest sannsynlig blir det flere.

Jeg har 73k aksjer, men synes at PHO-caset overdrives av en mer og mer tilbedende menighet.
Vær glade for at vi har skribenter som pafi og bravi.
Uten slike kan en menighet i verste fall bli med lukt ned i helvete.
Hvis du ikke tror at jeg har 73k aksjer, redusert fra 110k inkl en traderkonto utenom ASK-kontoen, så kan jeg godt gjøre de synlige ved å legge hele bunten ut på salg på `sikker` plass
Jeg har ikke på noen måte gitt opp PHO-caset, men har på ingen måte de samme forhåpninger til en rask `gulvkalv`som da jeg gikk inn i caset i Juni 2018.
Typisk for de flest menigheter i aksjemarkedet er at de tror de vet alt om de som ikke er tilbedere i menigheten, men allikevel har aksjer.
focuss
14.11.2019 kl 11:03 2566

Med aksjer i PHO så har det lett for å bli slik at man gleder seg hele tiden til neste resultatfremleggelse,kanskje med et lite unntak til Q3. Nå har vi lagt Q3 bak oss uten å gå på tryne og har mange spennende kvartaler foran oss. Blir skuffet om ikke de neste tre kvartalene vil gi en god re-prising av selskapet, men det tror jeg absolutt vi vil oppleve.
Stinke
14.11.2019 kl 11:15 2530

O.K. Det sier litt om deg når du tilegner de skribentene noe som helst av substans. Som du sikkert har sett så er saklige diskusjoner om selskapet velkommen for de fleste, men ikke utstrakt trolling. Det er en viss forskjell det.

Vi kan for eks se at disse skribentene i lang tid har vært kritiske til utplassering av scop. Nå når det er flydd i været så nevner de ikke scop med ett ord lengre, da er det brukerhyppigheten som er problemet. Eller som du skrev, nå er plutselig Cevira et problem? Get a grip. Og du har 73k aksjer. Vel, det får du bare påstå, vis oss gjerne handlene dine også.. Men som du skriver så trader du jo, så da ønsker du deg en volatil aksje og da skinner det gjennom hva du holder på med. Igjen et stikkord som flere her inne burde slå opp i ordboka: integritet.
pafo
14.11.2019 kl 11:19 2550

Ja man ser jo att det her ketchup fjellet i Europa har størknet før lenge siden. Det kommer mindre
ut nu enn før. Fast eg i min enfald bedyra att med flexiscope skulle det bli sånn etterspørsel att de
knappest skulle klare att levere alt de ville ha. Men noen lær av det som ikke skjer, og noen lær aldri.

Og skall man gå efter Edison så ser det ut som de skall ha ca 100 mil i gevinst efter kostnader i
2024. Da må det vare mye bedre att sparke Schneider og salgsteamet, og la Karl Storz ta seg av
scopesalget. Og plukke ut en 150 mil vinst vart år til 2024 som gir tilsammen 750 mil i steden før
de 200 til 250 mil de får ut samlet efter kostnader frem til 2024...

Jeg regner med att de her nye styremedlemmerne ser realiteterne, og skaper litt aksjonærverdier.

Vel, det kommer helt an på hva du legger i begrepet en god forklaring. Jeg har forsøkt å forklare hvorfor vi kan få inntrykk av at brukerfrekvensen forblir lav, men dersom man har et utgangspunkt om at alt DS sier og gjør bare er basert på inkompetanse og løgn, da vil man ikke kunne feste lit til min forklaring.

Men saken er den at brukerfrekvensen vi opererer meg er på HO er utregnet på en særdeles enkel måte. Man tager omsetningen i USA og deler på prisen til en dose Cysview. For enkelthets skyld er den satt til 1000 USD. Da får man et tall på hvor mange doser cysview som tilsynelatende er solgt det aktuelle kvartalet. Man trekker så den slutning at sykehusene ikke haddde noen doser cyscview igjen på lager da kvartalet begynte og at alle dosene er brukt opp da kvartalet var over. Ergo gir inntrykk av at tallet for omsetning gir oss svaret på hvor mange doser cysview som er brukt angjeldende kvartal. En betydelig forenkling av virkeliheten, etter mitt syn. Men dette er bare den først av sådanne.

Så tager man antall doser og deler utover samtlige scope som er rapportert utplassert til og med sluttdatoen i angjeldende kvatal. Derved får man et tall som blir å anse antall behandlinger pr scope pr kvartal. Deretter deles dette på antall uker pr kvartal og får så et tall som fremholodes som brukerfrekvensen til hvert scope pr uke.

Her har man så foretatt en ny, ikke ubetydelig forenkling av virkeligheten. Man antar altså at scopet som ble utplassert i siste uken av kavartalet, produserer like mye som et scope som ble utplassert høsten 2017 eller våren 2016. Man antar også at et scope ute i distriktet produserer like mye som et scope i metropolene Washington, New York eller LA. For å si det slik, jeg tviler på at det er tilfelle, men det får nå bli min private mening.

Jeg har en litt annen tilnærming til denne problematikken. For det første så nekter jeg å tro at seriøse amerikanske sykehus og kreftklinikker anskaffer dyrt materiell for å benytte det som stumtjenere og støvsamlere, eller å stue det bort på et lager. Scopene anskaffes av dem som er overbevist om at BLC teknologien er en bedre metode å benyttet enn WLC og NBI og at de ser det som formålstjenlig å kunne bruke denne teknologien på pasientene.

Jeg tror også at det er en tidkrevende prosess å få opp produksjonen på hvert enkelt scope. Og dersom det kan aksepteres, så har vi en tidsforsinkelse i prosessen som gjør at ett nytt scope sin produksjonskurve vil vokse gredvis fra den første pasienten er blitt behandlet, gjennom en delta T til at alle forhold rundt scopet er kommet såpass opp i speed at scopet kan utnyttes til sin fulle kapasitet. Hvor lang den tiden er, vet jeg ikke og jeg tror den varierer fra sykehus til sykehus. Men poenget mitt er at denne veksten er faseforskjøvet i tid, fra scopet er på plass til brukerfrekvensen er optimalisert.

Samtidig vil man i en fase der utplassreringen av scope går raskere enn veksten i bruken av scopene, kunne få et inntrykk av at brukerfrekvensen går tilbake/flater ut, selv om man gjennom å studere salget av cysview vil se at stadig flere og flere behandles med BLC teknologien. Men ettersom innkjøp av cysview ikke skjer fortløpende som cysview dosene forbrukes, men gjennom innkjøp til lager, så vil veksten av forbruket synes å gå i rykk og napp. Og nettopp derfor blir bildet enda mer uklart, dersom man ser på for korte tidsintervall.

Jeg tror man bør se på utviklingen år for år og derigjennom danne seg et bilde av hvorvidt forbruket vokser. For dersom man finner at antall utplasserte scope vokser og samtidig ser vekst i forbruket av cysview år for år, da må PHO være på rett vei. For dette er faktiske verdier. Da betyr det fint lite om en brukerfrekven basert på forenkling av virkeligheten viser kvartal med utflating og sågar nedgang.

Men dette er min mening. Jeg registrere at andre holder fast med å vurdere en brukerfrekvens som er basert på en forenklet virkelighet, som selskapet selv ikke har bekreftet. Men også PHO erkjenner at veksten i bruken av utplasserte scope er for trewg og har sine folk ute i felten for å hjelpe til med å få brukerfrekvensen pr scope opp raskere enn det som hittil har skjedd.

Dog er det forskjell å tro på at BLC teknolgien sprer seg fordi urologene og fagmiljøet finner teknologien nyttig og til det bedre for pasientene, og det å tro at scopene selger fordi sykehusene anser dem som gode stumtjenere og støvsamlere.

. bekreftet.
Stinke
14.11.2019 kl 11:20 2556

Helt enig, Q3 var eksepsjonelt godt, spesielt utplassering av Scoop, og omtrent i tråd med det som var skissert av DS.
jeg har selv diskutert negative saker vedr Pho, men noen er ensidige troll som hamrer sin negative propaganda i det uendelige uten rot i virkeligheten.
Redigert 14.11.2019 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
Stinke
14.11.2019 kl 11:29 2524

En viss form for ketchup effekt ser man tydelig allerede ved utplassering av scop, ikke at jeg har påstått at det kommer en slik effekt, men at det er helt tydelig at Pho går rette veien, er utvilsomt. Alle dere ser det også, dere vil bare kverulere, antagelig for en krone mindre inngang eller en short som skal lykkes, Men sannsynligheten er at dere dummer dere ut (igjen) når verdien av Pho tar ytterligere sjumilssteg kursmessig. og etter hvert forsvinner dere fra tråden her lut fattige, og så finner dere et annet selskap som dere bruker tiden deres på i årene fremover.

Pho er on track til å bli noe helt stort og jeg tror kurser under 60 snart er historie. Dette er mine vurderinger av den eksepsjonelle utviklingen scoop, CEVIRA samt flere andre ting som ble nevnt og vist på Q3.
Redigert 14.11.2019 kl 11:33 Du må logge inn for å svare
pafo
14.11.2019 kl 11:32 2516

Har du noen garanterte inntekter utøver de 5 mil usd, så er du den ende. Om studien er avslutet
innen tidsfrist og misslykket så får ikke PHO fem øre. Trur du må førstå avtalen innen du
kommenterer den.

Stinke

Følelser passer ikke i aksjemarkedet, og de kan du like godt legge til side med en gang.
Akkurat som lønn på konto fra en arbeidsgiver, så teller det du til enhver tid får realisert av gevinster eller tap, ikke det du håper på, men det som står på konto, og som du skal leve godt av.
Gikk visst noen aksjer i sted, så da har jeg vel litt under 72k i PHO nå.
focuss
14.11.2019 kl 11:43 2487

Bare minner om denne

BRIEF-Photocure Q3 EBITDA Profit Rises To NOK 8.3 Million
Innkommet 07.11.2019 07:08

Nov 7 (Reuters) - Photocure ASA :
* : RESULTS FOR THE THIRD QUARTER OF 2019
* Q3 TOTAL REVENUE NOK 60.8 MILLION VERSUS NOK 44.4 MILLION
YEAR
AGO
* Q3 EBITDA PROFIT NOK 8.3 MILLION VERSUS LOSS NOK 3.1
MILLION
YEAR AGO
* CONTINUED STRONG GROWTH IN IMPORTANT U.S MARKET AND AN
INCREASE
IN INSTALLED BASE OF BLUE LIGHT CYSTOSCOPES TO 211 AT END OF
QUARTER
* THIS DEVELOPMENT PROVIDES A SOLID PLATFORM FOR FURTHER
GROWTH IN
2020 AND BEYOND, AS WE SEE A LARGE UNTAPPED POTENTIAL IN U.S
* WE WILL CONTINUE TO DEVELOP SIGNIFICANT COMMERCIAL
OPPORTUNITIES
IN U.S. IN ORDER TO ACHIEVE OUR AMBITION TO MAKE CYSVIEW
STANDARD OF CARE FOR BLADDER CANCER PATIENTS

Source text for Eikon:
Further company coverage:

(Gdynia Newsroom)
((gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 772 0920;))
NilsAB
14.11.2019 kl 11:44 2480

Visst utplasseringen av scoop stopper så vil brukerfrekvensen gå opp betydelig! De nyeste scoopene er under innkjøring og bidrar dermed til å holde snitt frekvensen nede... Til fortere scoop utplasseres til saktere går snittet opp...
Hadde utplasseringen stoppet opp så ville frekvensen pr scoop vist en god utvikling...
Så lenge salget øker så ser jeg ikke noe problem...