Når en aksje bunner ut. Sterk kjøp.


All fundemental analyse tilsier at ABG skal opp. Se innsidekjøp. De tre siste Kvartaller.
Når i tillegg teknisk analyse roper kjøp. Se.https://www.investtech.com/no/market.php?CompanyID=100211&tck=ASC

Mvh Tajana

Ticker ASC..
Men er ikke ASC i hold-deg-unna-porteføljen til investtech?
Tajana
14.11.2019 kl 11:56 4616

Den har vært der i et par år. Men alt har en bunn. Og en verdi..
Siderius
14.11.2019 kl 11:59 4609

Dette er vel tredje slik post, hvorfor ikke poste videre i de som allerede eksisterer?
Tajana
15.11.2019 kl 20:15 4476


Ser vi under her vil både Styreformann og Adm skaffe seg totalt 12,5 millioner aksjer.
At ABG vil starte et massivt tilbakekjøp snart er jeg overbevist om. At kursen er kjørt nok ned er en annen sak.
”Siden jeg begynte i ABGSC har det vært en sentral prioritering å videreutvikle vår unikt integrerte nordiske plattform og partnerskapskultur. Mens vi forbedret vår operative plattform og markedsposisjon i Sverige, har vi også utviklet en veldig geografisk balansert lederorganisasjon. Jeg ser frem til å fortsette å bidra til å utvikle ABGSC i mange år fremover, samtidig som jeg gjør enda mer av det jeg elsker mest - å samhandle med kunder og generere ny virksomhet. ”, Sa Brundtland, i en uttalelse om ledelsesendringene.

Ström uttalte: ”Jeg ble beæret og spent da jeg ble bedt om å tiltrykke stillingen som konsernsjef. Jeg er ekstremt motivert for muligheten til å spille en enda sterkere rolle i å fortsette å utvikle vår nordiske franchise. Ved å utnytte vår unike integrerte nordiske plattform ytterligere, er jeg overbevist om at ABGSC vil ha enda større relevans for eksisterende så vel som nye kunder for å utvikle sin virksomhet for fremtiden. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å sementere vår posisjon som den fremste uavhengige nordiske investeringsbanken. Jeg ser frem til å lede det beste teamet i bransjen og bidra til at ABGSC når sitt fulle potensiale. ”

Judy Bollinger kommenterte at “Vår suksessplan er en funksjon av en grundig prosess og viser virkelig styrken i ABGSCs partnerskapskultur og organisasjon, slik at folk kan innta forskjellige stillinger over tid. Vi har stor tro på å identifisere rikelig talent i organisasjonen, og i Jonas har vi den best mulige kandidaten til å lede ABGSC og samarbeide tett med Knut i hans nye rolle som konsernsjef for å utvide virksomheten.

Firmaet vil benytte anledningen til å takke Karl Berglund for hans langsiktige bidrag og innsats for å bygge ABGSC-virksomheten og merkevaren i Sverige.

Brundtland vil i tillegg anskaffe totalt opptil 10 millioner aksjer med partnerbegrensninger de neste tre årene. Videre vil Ström anskaffe til sammen 2,75 millioner aksjer på ordinære partnerbetingelser de neste to årene. Disse transaksjonene vil skje i forbindelse med det årlige tilbudet om ABGSC-partnere.

Varsom
15.11.2019 kl 20:36 4464

Gleder meg til å se q4 rapporten. Tror også denne har nådd bunnen og kommer til å begynne klatringen om ikke lenge! Er vell abg og ocy som er de beste utbytteaksjene på Oslo børs!

Og ja... veit at det er en god stund til q4!
Redigert 15.11.2019 kl 20:45 Du må logge inn for å svare
ynot
16.11.2019 kl 01:00 4389

Innen Q4-rapporten håper jeg at dere i alle fall har lært selskapets ticker: ASC !!
Siderius
16.11.2019 kl 10:15 4293

Gu, det irriterer meg også hehe. Og ingen kommentarer når det blir påpekt.
Tajana
16.11.2019 kl 17:15 4215

Siderius og ynot.
Jeg bruker ABG pga at det er min tråd.
Nå er det ikke tickeren vi diskuterer men selskapet.
Har dere ikke noe å komme med så hold dere unna.

Mvh Tajana.
Varsom
16.11.2019 kl 19:37 4178

Hva gir det deg å få bekreftet noe du allerede vet?
Redigert 17.11.2019 kl 00:11 Du må logge inn for å svare
Bertelli
16.11.2019 kl 19:55 4160

Flott tråd. Nå bidrar jeg også til den dårlige kvaliteten.
ynot
16.11.2019 kl 23:49 4074

Tajana

Skjønner!
Det er din tråd så du vil helst at ingen andre leser den.

Lykke til!
Siderius
17.11.2019 kl 06:08 4011

Skjønner ikke spørsmålet ditt.

Men ASC er ABG Sundal Collier Holding. Og når du søker på ticker så finner en ikke disse trådene. Og Tajana lurer på hvorfor det er så lite aktivitet. Det er blandt annet fordi feil ticker er brukt. En naturlig response ville vert "Ahh takk for at du ga beskjed, har endret til rett ticker nå". Det er ikke bruken av ABG i teksten som er problemet. Men tickeren som brukes når man søker på forumet.
Tajana
17.11.2019 kl 14:43 3889

Ser vi tilbakekjøpet ABG hadde i 2018 på 6,35 nok pr aksje så sier det litt om hva de selv verdsetter selskapet til.
Jeg tror det kommer et massivt tilbakekjøp snart. Prisingen av ABG er lattelig lav.

........................................................................
ABGSC tilbyr herved å kjøpe tilbake opp til et samlet antall på 14 500 000 aksjer i ABGSC. Prisen som tilbys er 6,35 kroner per aksje kontant. Tilbudet gis i henhold til en fullmakt gitt av selskapets ordinære generalforsamling 26. april 2017. Det er styrets ønske at deler av utbyttepolitikken gjøres gjennom tilbakekjøp av aksjer, som da også kan brukes til å oppfylle fremover kontrakter med partnere i ABGSC-gruppen og reduserer derved ytterligere utvannelse av eksisterende aksjonærer. Tilbudet representerer app. 2,9% på fullt utvannet aksjebasis. ABGSC vil dekke de direkte kostnadene knyttet til VPS-transaksjonen i forbindelse med tilbudet, og aksjonærer som aksepterer tilbudet vil ikke bli pålagt provisjoner. ABGSC håper dette vil være attraktivt spesielt for ABGSCs mange små aksjonærer.

..........................................................
Jeg ser at de fleste er kun bruker tid på ticker og ikke hva som foregår i aksjen. Men det er vel måten å ødelegge en tråd på.
De som har interesse av selskapet bruker nok ikke tid på tickeren men vet at ABG er Sundal .

Mvh Tajana
Siderius
17.11.2019 kl 18:13 3811

Problemet med ticker er at du har gjort feil og denne kommer ikke frem ved ticker søk. Så ikke rart den ikke får mer kommentarer.

Selv har jeg mange asc aksjer og gleder meg til den stiger igjen over nyttår. Så har stor interesse for selskapet og derfor jeg påpekte tabben slik at du kunne rette den opp.
Tajana
18.11.2019 kl 20:56 3654

Ser vi på siste transaksjoner til Abg i Q4 så kommer resultatet til å nå nye høyder.
.....................................................
Tirsdag 5. november kunngjorde Pandox AB (“Pandox” eller “Selskapet”) vellykket gjennomføring av en rettet emisjon på 3 milliarder svenske kroner, som ble gjennomført gjennom et akselerert bokbygg. Transaksjonen er den største noensinne av sin type i Sverige. Pandox utstedte 16,35 millioner nye aksjer, tilsvarende 9,8% av selskapet før transaksjonen, til en tegningskurs på SEK 186,5 per aksje. Inntektene vil øke Pandox økonomiske fleksibilitet, og gi selskapet muligheten til å fortsette å gjøre verdiskapende anskaffelser og vekstinvesteringer.
I forbindelse med den rettede emisjonen engasjerte Pandox ABG Sundal Collier for å koordinere prosessen og fungere som en felles bokrunner. ABG Sundal Collier har ledet alle tre av Pandoxs rettede emisjoner siden selskapets børsnotering i 2015, der ABG Sundal Collier fungerte som eneste globale koordinator.
........................................................................
SATS kunngjorde onsdag 23. oktober 2019 gjennomføringen av det opprinnelige offentlige tilbudet ("IPO") med handel på Oslo Børs som begynner samme dag. Aksjene i børsnoteringen ble priset til 23,50 kroner per aksje, tilsvarende en markedsverdi på omtrent fire milliarder kroner.
SATS utstedte cirka 57,7 millioner nye aksjer i forbindelse med børsnoteringen, og økte et bruttoproveny på cirka 1,4 milliarder kroner. I tillegg overlapper Joint Global Coordinators omtrent 5,8 millioner aksjer i børsnoteringen, som representerer omtrent 10% av basisavtalen.
............................................................................
Tirsdag 24. september kunngjorde EQT AB (publ) (“EQT”) vellykket gjennomføring av det opprinnelige offentlige tilbudet (“IPO”) med handel på Stockholm Nasdaq. Emisjonstilbudet besto av salg av 201 millioner aksjer, hvorav cirka 87 millioner ble nylig utstedt og 114 millioner ble solgt av eksisterende aksjonærer. Prisen i børsnoteringen ble satt til 67 SEK per aksje, tilsvarende en markedsverdi på 63,8 milliarder svenske kroner etter transaksjonen. De nyutstedte aksjene vil gi EQT et bruttoproveny på 5,8 milliarder svenske kroner før utstedelseskostnader, og gjøre det mulig for selskapet å investere i sin virksomhet og satse på vekstmuligheter for å forbli i forkant av investeringene i det private private markedet.
Emisjonen vakte sterk interesse blant kvalitetsnasjonale og internasjonale institusjoner så vel som fra allmennheten, og var mer enn ti ganger overtegnet. Tilbudet representerte omtrent 21,1 prosent av aksjene i EQT etter tilbudet. Etter flotasjonen vil EQT ha mer enn 40 000 aksjonærer.
ABG Sundal Collier var den eneste uavhengige nordiske rådgiveren i ni-bank-syndikatet
..................................................
Norske Skog ASA (”Norske Skog”) kunngjorde onsdag 16. oktober den vellykkede gjennomføringen av det innledende offentlige tilbudet (”IPO”) med handel på Oslo Børs som starter fredag 18. oktober. Emisjonen besto av salg av 30.000.000 aksjer solgt av Oceanwood i en baseavtale og 4.500.000 aksjer over tildelt (15% av baseavtalen). Oceanwood vil beholde en børsnotering med 63,6% etter børsnoteringen og falle til 58,2% ved full utøvelse av overfordelingsalternativet.

Prisen i børsnoteringen ble satt til 38,00 kroner per aksje, tilsvarende en markedsverdi på Norske Skog på cirka 3,1 milliarder kroner med 82 500 000 utestående aksjer.

Emisjonen vakte sterk interesse fra innenlandske og internasjonale institusjonelle investorer, så vel som detaljhandlerabonnenter - Norske Skog vil ha mer enn 1200 aksjonærer etter børsnoteringen.
....................................................................
Mitt poeng her er at når aksjen lå over 5 nok hadde ikke ABG så mange store og tunge transaksjoner.
Her sitter vi nok på en nyttårs rakket.

Mvh Tajana
Tajana
18.11.2019 kl 21:03 3653

Det skal bli hyggelig å høre hvilket oppdrag ABG har for Selvaag. Vi ser styreformann Knut på bilde her.


https://e24.no/boers-og-finans/i/zGzv5K/selvaag-bolig-flytter-tomtene-ut-i-eget-selskap-milliardutbytte-til-selvaag-familien

Mvh Tajana

Selvfølgelig er Asc med på dette også. Q4 tror jeg blir det beste på mange mange år. Blir nok bra med utbytte over nyttår på vårsj da :)
Tajana
19.11.2019 kl 20:44 3447

Det fortsetter å komme inn sterke oppdrag til ABG. Det ser ut som at de fleste vil ha oppgjør i Q4.ABGSC fungerte som eneste finansiell rådgiver i forhold til den private emisjonen på 38 millioner kroner i Oliasoft, et programvareselskap i prosess med å utvikle den mest omfattende brønndesignprogramvaren som er tilgjengelig på markedet (Oliasoft WellDesignTM). Oliasoft har siden oppstarten i 2015 levert et sterkt utviklingsspor, og har begitt seg på scenen med kommersialisering av WellDesignTM gjennom validering av teknologi-beredskapsnivå (TRL) i samarbeid med ledende E & P-operatører, der det er i sluttfase av prosessen.

Den rettede emisjonen ble fullført til en tegningskurs på 49,64 kroner per ny aksje og ble rettet mot en utvalgt gruppe investorer av høy kvalitet og eksisterende aksjonærer som viste betydelig interesse for selskapet. Nettoprovenyet fra den private emisjonen vil bli brukt til å vokse Oliasoft, inkludert komplettering av kommersialiseringen, implementering av inntektsmodeller og skalering av brukerbasen, samt til andre generelle forretningsformål.
.........................................................................
BEWiSynbra Group AB har vellykket plassert en ny seniorsikret obligasjonslån på 65 millioner euro, med en ramme på EUR 115m og 4-årig tenor. Obligasjonsutstedelsen fikk meget sterk etterspørsel og ble priset til 3mE + 340bps. Inntektene fra den nye obligasjonen vil bli brukt til å refinansiere den eksisterende obligasjonslånet på 550 millioner SEK som forfaller i 2. kvartal 2020 og til generelle virksomhetsformål. Selskapet vil kjøpe tilbake 400 millioner SEK av “BEWi01” som en del av transaksjonen.
Tajana
19.11.2019 kl 21:35 3393

For første gang siden 11 juli 2018 er ABG brutt ut av den fallende trendkanalen. https://www.investtech.com/no/market.php?CompanyID=100211
De neste dagene kommer til å bli avgjørende. Det har vært på økende omsetning noe som er helt etter læreboken.
Men det som gjør det givende er at det fundamentale slå til de grader til samtidig som det tekniske treffer.
Det er ikke ofte at man kan gå ut å rope klart kjøp.
Tajana
20.11.2019 kl 15:59 3283

Kjempefin stigningstakt. Litt lav omsetning. Vi får se på slutten.
Sterk Kjøp. Kursmål 31.12 Nok 5.
Tajana
20.11.2019 kl 20:43 3206

Ser dere i tråden over hvorfor styreformannen var avbildet med ledelsen i Selvaag er svaret under. Her ser vi fruktene av en aktiv arbeidende styreformann. Det var helt rett at Knut kom ut i felten.
............................................................................................................
ABGSC fungerte som finansiell rådgiver i salg av tomter på 3,8 milliarder kroner og egenkapitalemisjonen på 1,75 milliarder kroner i det nyetablerte selskapet Urban Property, mot Oslo Pensjonsforsikring, Equinor Pensjon, Selvaag og Rema Etablering Norge.

Selvaag Bolig har bestemt seg for å hugge ut og avhende hovedparten av sin landbank til en egen bedriftsstruktur, Urban Property. Porteføljen som skal avhendes omfatter om lag 5.100 boenheter for en samlet brutto eiendomsverdi på 3,8 milliarder kroner og en netto eiendomsverdi på ca. 3,5 milliarder kroner. Transaksjonen vil bli finansiert med 1,75 milliarder kroner i egenkapital og 1,75 milliarder kroner i bankgjeld
https://www.abgsc.com/company-news/abg-sundal-collier-acted-as-financial-advisor-in-the-nok-3-8-billion-sale-of-land-and-nok-1-75-billion-equity-issue-in-the-newly-established-company-urban-property-towards-oslo-pensjonsforsikring-e
Redigert 20.11.2019 kl 20:44 Du må logge inn for å svare
Tajana
20.11.2019 kl 21:05 3189

ABG har teknisk sett utløst et kjøpsignal. https://www.investtech.com/no/market.php?CompanyID=100211&tck=ASC
Det vi skal legge merke til når den snur er det fundamentale . Q1, Q2, Q3 var over forventet. Q4 kommer ut fra alle kontrakter som er landet til å bli sterkt.
ABG er ikke en rakettaksje som stiger mye eller faller mye på kort tid. ABG er en aksje som følger en trend over tid.
ABG er så til de grader kjørt ned over tid at med den inntjeningen vi ser nå kan selskapet bli en rakett aksje ganske snart.
Det er svært vanskelig å komme inn uten å presse kursen opp.
Sterk kjøp

Mvh Tajana


Sitter fullastet og koser meg med halvdårlige utbytter. Venter gode penger igjen i mai.
Bmwi8
23.11.2019 kl 00:04 2874

En som ble salgskåt i dag.. ufattelig å selge på denne kursen hvis det ikke ligger en agenda bak. Kan være endel som realiserer tap nå fremover med tanke på skatt.

https://finansavisen.no/nyheter/finans/2019/11/22/7475875/obligasjonsmarkedet-er-on-fire

Med flere ipoer og et obligasjonsmarked on fire kan Asc levere det beste q4 på årevis. Da dumper msn ikke aksjene sine på 3,4-tallet. Men vi kommer nok fort over 4 kroner igjen på q4 resultatet. Kanskje vi kan se en eps på over 0.2 pr aksje

Håpløs utvikling i ABG/ASC. Har ikke vært så lav på 10 år. Hvorfor presses den ned, når de faktisk gjør det veldig bra. Var over kr 6,- på dårligere tall tidligere.

ASC måste visa stigande siffror i rapportera.
Det är det som behövs. Vänta tills Q4, det tar tid att vända skeppet.
Tajana
26.11.2019 kl 20:45 2469

Jeg registrerer at volumet har tatt seg betraktelig opp i ABG. Kursen er også utviklet seg fint og kjøpsignalet er gitt.
Grunnen til høyre omsetning er at investorene er positive til selskapet.
Selv i dårlige tider har ABG klart å levere mellom 8- 12 % avkastning. Ser vi på bankrenter i dag som nærmer seg null rente så skal en hver portefølje inneholde et selskap som ABG, Der minimum 40% bør ligge stand by. Det er udiskutabelt. At ABG vil gå til nok 5 pr aksje før Q4 legges fram er jeg helt overbevist om. .
Ikke nok med at det vil gi en flott direkteavkastning men også en sterk verdiøkning på aksjen. For den langsiktige så kan aksjen tjenes inn på 6-7 år på dagens kurs.
I mine 25 år på børsen mener jeg at jeg ikke har sett et bedre case på en utbytte aksje en ABG på dagens kurs.
Mvh Tajana
Tajana
30.11.2019 kl 16:42 2076

Jeg er ny som bruker på Hegnar forum. Men har fulgt med på enkelte tråder her en tid. Det jeg registrerer er at utrolig mange investorer på forumet taper penger så det griner. Hva er årsaken til det i et marked som har gått rett opp. Handlet på topp??
Pr i dag kan alle få renter rundt 2% på bolig. Jeg velger å tro at det ikke brukes lånte midler til å handle aksjer for men oppsparte midler.
Er det oppsparte midler så har dere tre valg. 1 gå inn i aksjefond. 2 sette midlene i bank. 3 handle på børs.
Veldig mange velger det siste. Caset da er å finne et selskap som gir avkastning over tid. Ikke å prøve å treffe en kule som kun er gitt for 2% av de som er på børs.
ABG er et selskap som kan gi 8 - 15 % avkastning på dagens kurs. Her på forumet er det 0 av skribentene som bryr seg om selskapet. Til tross for at de sitter i føresetet på alle anbefalinger av hvilken selskaper en bør investere i på Oslo børs. De har kontrakter som burde gi kursen et kikk som holder. Selskapet har en god ledelse. De leverer. Min anbefaling til mange av dere er å gå ned på tanken om å tjene dere rik på en aksje men prøve å få en god deal på et selskap.
I ABG ligger det en bunnsolid oppside som kun de som er erfaren ser. Igjen Sterk Kjøp.

Hvor mye har du selv tapt i ASC, siste par årene?
Siderius
30.11.2019 kl 18:46 2027

Inkludert utbytte er avkastningen til ASC dette:
1år: -19.21%
3år: +2.12%
11.mars 2015: -2%

Ser du deg blind på utbytte? Hjelper ikke med 15% direkte yield når kursen faller.
Har selv hatt ASC siden 2017 og er -4.55% om jeg regner med utbyttene, -11.93% på kurs. Det er ikke lavere pga jeg har snittet mye ned.

Hvorfor prøver du å gjøre aksjen til mer enn den er?
Bmwi8
30.11.2019 kl 20:09 1988

Jeg har vært aksjonær i Abg siden 2004 og har hatt god avkastning. 1-3 år er ikke veldig lang tidshorisont. Jeg valgte og kjøpe noen hundre tusen aksjer til på ca 3.5 før siste utbytte da jeg anser kursen pt som meget attraktiv.

Jeg er også en som skjønner lite av prisingen i ABG. Her får man pengene sine igjen på 10 år. De fleste på oslo børs tror de skal treffe gullfuglen og bli millionærer over natta, men det ender som regel med stygge tap. I ABG får man en sinnsyk direkteavkastning selv etter noen dårlige kvartaler i 2018 hvor de fortsatt leverte overskudd er den fortsatt like lavt priset. Men jeg bare takker for det, og laster det jeg kan.
ynot
03.12.2019 kl 06:11 1539

drekkapilsen

I stedet for å holde på med den evinnelige uinteressante haussingen din, kan du ikke heller komme med noen argumenter mot de interessante innleggene til Siderius over.
Det ville være interessant å lese..
Dette er jo et diskusjonsforum!

Sluttkurs: 3,465 - 0,57%