Skatt på salg av egen bolig


Har en kjent som skal selge sitt hus dr han har bodd i 30 år. Han har tenkt å leie ut ettersom han har flyttet i ny leilighet. Hvis hab ikke skal skatte av gevinst ved
salg ¨må han ha bodd der i 12 mndr i løpet av de 2 siste år. Men dersom han leier ut og betingelsene for skattefritak ikke er oppfylt ved salg. Hvilket beløp må han da skatte for? De kan vel n eppe være pris ved salg minus det han kjøpte for i sin tid? Er det opprinnelig beløp justert for prisstigning de siste 30 år som legges til grunn?

Hele gevinsten må da skattes for, salgspris-kjøpspris.
Rimelig sikker.
Noni
18.11.2019 kl 01:40 754

Det var kjekt å vite, det er mange fallgruber fra det offentlige.
19.11.2019 kl 01:32 547

Håper du forstår hva du har skrevet, jeg gjør det ikke.
oddagod
19.11.2019 kl 02:01 526

En kjent som skal leie ut dw3dom han slipper skstt. Bpf i dammehus siden steinalderen..... han lurer i bunn og grunn på o. Han kan leie ut nå o x antall år... iten å betaøe skatt... siden han hat bpdd der siden oldtidens morgen
19.11.2019 kl 22:19 396

Ikke nok med det, han skal samtidig selge kåken, kan det bli klarere... Lol