Seadrill kommer om 2 dager, burde ha sett 50kr innen kort tid?


Noen tanker her.

Kontrakter har de fått en del av.

Kan noen forklare denne:Hemen Holding Limited ("Hemen"), et selskap indirekte kontrollert av trusts opprettet av John Fredriksen til fordel for hans nærmeste familie, har avgjort Total Return Swap (TRS) avtaler som ligger til grunn for 3.000.000 aksjer i Seadrill Limited (“Seadrill”) utløper september 6. 2019 og inngikk deretter en ny TRS-avtale som ligger til grunn for samme antall aksjer 3.000.000. Ny utløpsdato er 6. desember 2019 og ny TRS-kurs er 22.4443 kroner per aksje. Hemens tilknyttede eierskap i Seadrill følger denne transaksjonen uendret 27 193 826 aksjer, tilsvarende 27,19 prosent av de utstedte aksjene og stemmene i selskapet, og har TRS-avtaler med underliggende eksponering for 3.000.000 aksjer. Hemen eier ikke andre aksjer eller rettigheter til aksjer i Seadrill.

https://newsweb.oslobors.no/message/484727

En liten oppsummering;
15 August kurs 19,00
20 August Q 2 fremleggelse kurs spratt opp til 26,34
16 september 31,48
4 November 18,25
19 November 12,24
Hvor er logikken til dette fallet .
Q 3 vil være sterkere enn Q2 flere kontrakter er inngått det gar mot sesong og prisene er på vei opp.
Seadrill har oppgradert sine rigger med high end teknologi når riggene har inne til service.

High quality, modern fleet – we operate the youngest fleet of all the major drillers, spanning all asset classes.
https://www.seadrill.com/performance/the-heart-of-innovation

hmmm. oppsiktsvekkende. Fredriksen er afterall Businessman. :D

Da ble det 1,31 USD = 11,93 NOK og uendret, så får vi se hva det blir i etterhandel.

total return swap (TRS)
"A total return swap is a derivative contract where one counterparty pays sums based on a floating interest rate, for example Libor plus a given spread, and receives payments based on the return of a reference asset such as a bond, stock or equity index"
Prisen bør være avtalt for en stund siden..