PEN - SKAL KRAFTIG OPP!


Begynner å hardne til i PEN.
RSI ligger nydelig til, og PEN er i ferd med å bryte igjennom trenkanalen.
Gjetter at vi snart skal opp igjennom 15,- og teste 18 innen et par uker.

Halloween

Det tror jeg ikke er riktig. Hva skiller Adolo fra andre skip? Det kryr jo av registreringer av andre skip. Det rare er at Adolo ikke er i deres register engang. Heller ikke ved dens gamle navn Azurite. Ingen stor sak, men litt irriterende er det.
Redigert 13.06.2018 kl 10:29 Du må logge inn for å svare

Ok, kan godt være.
Men kontroll har de:)
cinet
13.06.2018 kl 10:51 9150

Har noen tid til en kort oppdatering? Vurderer inngang denne uken
1: Hvorfor PEN fremfor BWO?
2. Hva er en store trigger i PEN, er det når produksjonene tarter for BW ALDO ( stipulert til 3Q , dvs juli/august?)
3. Er alt klappet og klart for denne produksjonen eller uklaheter med myndigheter m.m.?

Cinet

Lese stoff:

Panoro - Dussafu"The Rain Maker"-Project - A low risk highly scalable development financed by "BWO", BW Energy (BW Group).

Panoro er oljemyggen som har enorme vekstmuligheter som er fullfinansiert av solide aktører/partnere. De trenger ikke å lete etter olje. De har store reserver og den første oljen løftes opp senere i år med BWO Adolo en FSPO. Alle leveranser i prosjektet ligger ahead of schedule og under budsjett i følge BWO (Capital markets day 8. jan).

De dårlige tidene i oljeservicemarkedet sikrer lave utbyggingskostnader som blir levert i tide ref Catcher nylig. Panoro var veldig lure da de solgte en andel av feltet til BW Energy (BWO-sfæren) da BW-systemet kunne komme med svært attraktiv finansiering samt en FPSO med en top-side (prosesseringsanlegg) som passer på Dussafu-feltet uten særlige modfikasjoner dvs uten store kapitalinvesteringer. 

Panoro/BW Energy kan med en særdeles lav grensekost koble flere brønner til FPSOen. Det koster Panoro ca 30 mill norske kroner å utvikle samt koble opp en ny brønn til FPSOen per dags dato. (30 millNOK er PANORO sin andel (8.33%)
Ekstremt skalerbart mht inntjeningen da hver brønn ser ut til å kunne produsere ca 7.500 fat/dag.
Selskapet styres av blant andre Torstein Sannes som har identifisert/utviklet Johan Sverdrup, (startet Lundin Norge), Garret Soden (Lundin) Hilde Ådland (Engie Norge), James Balkany (stor aksjonær) og Alexandra Herger (tidligere letesjef i Marathon Oil). http://www.panoroenergy.com/board-of-directors/
Selskapet er effektivt drevet med en liten stab. Lønninger og pensjonskostander utgjør ca 16 mNOK i året (se tabell nederst)
Borr Norve begynte å utvikle første produksjonsbrønn 29. januar i år.
«First oil» i andre halvår 2018.
Panoro ASA har ingen rentebærende gjeld og har rundt 70 mNOK i kontanter.
De har et non-recourse lån med rente på development capex mot lisensen i Gabon. Lånet avregnes mot produksjonen.

RUN-RATE EPS Q42018 for Panoro kun phase 1 Tortue (se tabell 0 under) samt vekst i inntekter ved å øke med to nye brønner på Tortue:

Med en oljepris på 60 USD får Panoro en margin på ca. 33 USD/fat etter skatt. Det gir en EPS på ca 2,59 kroner per aksje som igjen gir P/E 2,7 på dagens kurs.

Med en oljepris på 70 USD/fat får Panoro en margin på 38 USD/fat. Marginalskatten over 60 USD/fat er ca på 50%. Det gir en EPS på 2,98 og en P/E på 2,34.

Ved å fremskynde fase 2 som er meget sannsynlig må Panoro bidra med ytterligere 60 mNOK for nye to nye brønner som kobles til samme FPSO som brukes i fase 1 på Tortue. Da øker EPS fra 2,59 til 4,32 kroner per aksje. Se tabell 1. Dersom oljeprisen stiger til 80 USD/fat stiger EPS til 5,63 kroner run-rate. Det gir en P/E på 1,24. 

Tabell 0: 

=>Tabellen tar utganspunkt i run-rate EPS eks finanskostnader etter "first oil". BWO har indikert oppstart 2H i år. EPS for 2019 uten phase 2 blir lik tallene i tabell 0.


=> BWO/BW Energy har indikert en margin på 31-34 USD/fat på 59 USD. BW Energy sa på capital markets day at ting ble levert raskere og billigere enn budsjettert.


=>Finanskostander bør ligge rundt 500kUSD i året til 1 mUSD. Det får ikke nevneverdig utslag på EPS.

image001.png

=>Panoro bør handle rundt 20 -30 kroner/aksje ved «first oil» av phase 1 - P/E= 8 på oljepriser fra 60-80 USD/fat. Dvs. ved run-rate 15.000 fat/dag ved årsslutt (se tabell 1 og 2 under). Panoro har meget gode finansieringsvilkår for phase 1 gjennom avtale med BW Energy/BWO. Panoro er «carried» for fase 1. Dvs BW Energy dekker cap ex, mot tilbakebetaling fra inntekter fra produksjonen. Dette lånet er «non-recourse».
=>Med høyere oljepris eller raskere igangsettelse av phase 2 og 3 av kan aksjen handle på rundt 40-60 kroner (P/E = 8) rundt 2020 om alle tre fasene går på skinner.

=>Pga at dagens oljepris ligger betydelig over nivåene da BWO/BW ENERGY gikk inn i prosjektet samt at BWO har hatt stor suksess med first oil på Catcher-feltet så er det sannsynlig at BW Energy fremskynder utviklingen av området. BW Energy planlegger allerede fase 2. . BWO nevnte også på capital markets day i januar at de vurderer «spin-off» av BW Energy.

=>BW Energy som er operatør på Dussafu-feltet og BWO sin ledelse har lang erfaring i nøyaktig dette området med FPSO på nabofeltet Etame. BW Energy sin ledelse kommer fra oljeselskap som har jobbet i Gabon i flere tiår. Lederteamet har bl.a. utviklet Etame feltet, og produsert 4x så mye olje der, som man trodde når man satte i gang.

=>Panoro har også et stort fremførbart underskudd på 800 millNOK i norsk ASA og en eierandel i Aje-feltet hvor de muligens selger seg ut i løpet av året med en hyggelig gevinst (se under). 

BW Energy kjøpte seg inn i Dussafu feltet ved årsskiftet 2016/2017. Planene for Dussafu feltet ble lagt sommeren 2017. I den perioden lå oljeprisen rundt 45-50 USD.

Oljeprisen har steget markert siden den gangen så det er veldig sannsynlig at BW Energy velger å fremskynde utviklingen av fase 2 på Tortue samt utvikle samt utvinne oljen på feltet i øvrige funn, dvs Ruche, Moubenga, og Walt Whitman raskere.
Capex for fase 1 160-170 mUSD. Panoro (8,333% andel) 12,5 mUSD for BWO. Capex fase dekkes av et (non-recourse, som tilbakebetales fra inntjeningen av produksjonen på feltet). lån fra BW-systemet. Net profit for ett år med 60 USD dekker capex fase 1.
Capex phase2 (2 nye produksjonsbrønner) inkludert tie-backs 40-50 mUSD per brønn (det inkluderer alle kostnader for brønnen inkl tieback til FPSO) på Tortue. (Panoro 8,333%) andel 3,75 mUSD per brønn for tie-back. Panoro har ca 8,333% av lisensen.
« BW Energy kan øke produksjonen ved å bore nye brønner til ca 45 mUSD som inkl full tie-backs til den samme FPSO. Hver nye brønn vil da produsere ca. 7.500 fat. Det betyr altså at en ny produksjonsbrønn med tie-back til FPSO i praksis koster 35 mNOK for Panoro sin andel. FPSO’en har kapasitet til minst 40.000 fat/olje per dag»
Ved å fremskynde phase 2 og 3 med ett par år i en samlet utbygging som er vanlig i «gode tider» kan EPS se slik ut:


Tabell 1


I 2018-tallet ligger kun phase 1 for Tortue inne. I 2019 ligger phase 2 for Tortue inne for hele året. I 2010 Ligger phase 3 for Tortue inne for hele året.

image002.png

Tabellen tar utgangspunkt i at produksjonen starter 1. januar i 2019 og 2020 – run-rate tall.


AKSJEKURSEN P.T. er 7 kroner 30 øre. Det gir P/E = 1,4 til 1 på 2019 tall for oljepris på hhv 60 og 80 USD/fat.


Selskapet er verdsatt til 290 mNOK (aksjekurs 7 kroner) i dag og eier for øvrig ca. 12% av en verdifull andel i gassforekomsten Aje (OML 113) som i dag produserer 3.500 fat per dag olje. Gassfeltet er ikke satt i prodouksjon. Den andelen er til salgs. Den ligger like West Africa Gas Pipeline. Den andelen kan trolig selges for 3-7 kroner per aksje litt avhengig av timing for salg. Selskapet har også et fremførbart underskudd i norsk ASA på 800 millNOK. Per forrige kvartalsrapport hadde Panoro ca. 9 millUSD i cash.


BW Energy sin ledelse som har utviklet og produsert olje i naboblokken i Gabon i 15 år, mener at potensialet kan være å produsere over 150 mill fat olje fra de eksisterende funnene Tortue, Ruche, Moubenga og Walt Whitman. De to største funnene Tortue og Ruche ble funnet etter at det ble skutt high grade 3D seismikk der. Da ble det funnet olje på første forsøk ved boring av 2 av 2 brønner. Dvs det ble gjort 2 funn.

Det er en rekke andre formasjoner rundt disse funnene som er identifisert på samme 3D seismikk. Samlet er «unrisked prospective resources» på disse formasjonene 1 mrd fat. Når oljeproduksjonen kommer i gang, kan ny leteboring finansieres ved fratrekk på skatten som skal betales til Gabon, og er dermed nesten fullfinansiert av Gabons stat.
Nye funn vil kunne være betydelige (det er flere «formasjoner» der med potensiale på 200 mill fat) og skape store merverdier for eierne. Disse prises i dag til 0 i Panoro aksjen.

Cap ex per fat i en full utbygging som vil kunne ta produksjonen til potensielt 40.000 fat per dag, vil være samlet ca. 400 millUSD (dette inkluderer fase 1 og fase 2 nevnt tidligere) fordelt over flere år i tråd med at man legger til nye produksjonsbrønner. Basert på et potensiale på 150 mill fat vil cap ex per fat i så fall være under 3 USD per fat! I første fase vil op ex per fat være rundt 8 USD per fat basert på «booked reserves» og cap ex i fase 1.

Opex i første fase vil være 13-16 USD per fat, noe som er svært attraktivt. I field life vil op ex per fat være ca 20 USD per fat, da skattefradragene vil være noe mindre i senere fase. Op ex per fat og cap ex per fat er svært attraktivt for Dussafu.


cinet
13.06.2018 kl 11:58 9035

leser.... har de solgt seg helt ut av catcher?
Teed
13.06.2018 kl 12:15 5

Innlegget er slettet

Cinet

Dette er en analyse fra SEB.
SEB har ikke vært inne i pen.
-----------

Ted

Det er denne vi venter på??

"Med høyere oljepris eller raskere igangsettelse av phase 2 og 3 av kan aksjen handle på rundt 40-60 kroner (P/E = 8) "
Teed
13.06.2018 kl 12:27 11

Innlegget er slettet
cinet
13.06.2018 kl 12:47 8905

Er det slik å forstå at vi venter på BW ADOO, og at kranene åpner på Dussafu-feftet? Er de helt ute av catcher?
Spitzer
13.06.2018 kl 12:54 6700

En av de store triggerne kan bli borring av prospekt 6 som grenser opp til Ruche-funnet. Her går de i gang med en letebrønn like etter at de er ferdige med produksjonsbrønn 2 på Tortue. Regner med resultat fra denne i august. Får de treff vil det ha stor betydning for videre utvikling av Ruche-feltet. Da blir det bl.a. ytterligere 2 appraisal-brønner i 2019 vedr. Ruche/prospekt 6 i tillegg til trolig 4 nye produksjonsbrønner på Tortue. Ved starten av 2020 vil vi trolig ha 6 produksjonsbrønner fra Tortue.
Dette er en betydelig forsering av progresjonsplan for Tortue. Var egentlig ikke planlagt 6 brønner før i fase 3. Nå blir det trolig ila fase 2 (2019).

En annen viktig trigger som kan komme når som helst er knyttet til AJE. Her venter vi på at AJE JV får fornyet lisensen. Deretter venter vi på FDP for gass/kondensat (det som tidligere har vært omtalt som fase 3). PEN er også fortsatt på jakt etter kjøper for salg av hele eller deler av sin andel. Nyheter fra AJE kan komme når som helst - eller det kan drøye. Men når de kommer blir det nok å trigge kursen den ene eller andre veien.
Spitzer
13.06.2018 kl 13:24 6640

PEN er ikke involvert i Catcher. BWO eier Catcher og har dermed en betydelig eksponering mot feltet. En av analytikerne som følge BWO antydet verdi av FPSO-flåten til kr 50. Verdien av Dussafu er oppjustert fra 8 til kr 20 pr aksje. Analytikeren mente de har vært forsiktige vedr. verdien av Dussafu og regner med at denne oppjusteres etterhvert.

Tror markedet tillegger AJE veldig liten verdi. Det er per i dag Dussafu som utgjør verdien av PEN.

Usikker på om jeg har regnet riktig, men dersom Dussafu øker i verdi med 1000 MNOK vil dette utgjøre en verdiøkning på 2,92 kr pr aksje i BWO og kr 1,96 per aksje i PEN.

Nytt kursmål i BWO ble hevet fra 51 til 58 eller 59.
Redigert 13.06.2018 kl 13:24 Du må logge inn for å svare

Da benytter jeg anledningen til å skryte litt av meg selv. Da NEC ble splitttet i en USA-del pluss en Brasildel som gikk sammmen med PAN da PEN ble dannet hadde vi en diskusjon ang. hvilket av PAN sine assets som var mest spennende. Jeg hevdet den gang Dussafu, og jeg har ikke forandret mening senere. ?

Hehe. Husker den. MKB i Congo var jo "fantastisk" også;)

Ja, James

Det var mye olje i MKB, men dårlige produksjonsegenskaper. Solbrække hadde stor tro på denne, men ble fucked opp av de statelige oljeselskapet som plutselig la alt på is ett år eller to med begrunnelse om omorganisering. Sjelden å høre så klar tale. Heldigvis var det statelige selskapet ihvertfall villig til kjøpe ut PEN.
Alby
13.06.2018 kl 16:21 6406


JB

Er du tilbake på gamle tomter :-)

Er du

Nei, dessverre;)
Tok gevinst altfor tidlig...
Snuser litt på BWO etter at de falt fra 50 til nærmere 40. Masse spennende pågang og aldeles glimrende inngang i Dussafu og Kudu;)
MD12
13.06.2018 kl 17:22 6314

Jeg er ca 50/50 fordelt i PEN/BWO. Høres det fornuftig ut?
Spitzer
13.06.2018 kl 17:51 5959

Ref mitt innlegg tidligere i dag. Om Dussafu øker i verdi utgjør dette knappe kr 3 PR aksje BWO og knappe kr 2 pr PEN aksje.

Om jeg skulle investere 100.000,- med tanke på mest mulig eksponering mot Dussafu ville jeg fått ca 2450 aksjer i BWO og ca 7150 aksjer i PEN. Om Dussafu stiger i verdi med 1 mrd ville mine aksjer i BWO ha steget ca kr 7500 mens aksjer i PEN ville steget ca 14300. Altså nesten dobbelt stigning for samme beløp investert i PEN vs BWO. Dette gitt at verdien i sin helhet hadde blitt reflektert i aksjekursen.

Så er det jo andre forhold som også spiller inn. Feks at BWO har flere «ben» å stå på enn PEN, mao litt diversifisering av risiko.

Jeg er nesten all in i PEN

Vi har da jokeren AJE (oml113) som kan gjøre store utslag om vi får en jv løsning eller salg;)
Bør kunne gi 10 kroner pr aksje.

Med alle drypp som har kommet fra mx oil/div artikkeler, så har eg stor tro på AJE snart er moden for info til markedet?

"GERARD TIDE og WEYLAND TIDE (begge Offshore Supply Ship) står ved 'NORVE RIG'. Begge kom fra Port Gentil. Antar deler av leveransen er relatert utstyr for avgrensningsbrønnen som snart skal bores i Ruche. "

Dere som følger skip.hvordan kan eg trace bevegelser på GERARD TIDE og WEYLAND TIDE?
Går det å følge med om Norve beveger seg?
Redigert 13.06.2018 kl 20:01 Du må logge inn for å svare
livsal
13.06.2018 kl 20:11 5764

Dersom dere skal tracke skip som ligger utenfor landstasjons-rekkevidde må dere ha abonnement hos Marine Trafikk slik at dere kan følge den via satelitt. På Vest-Afrika kysten er det langt mellom landstasjonene og da kan skipene falle ut. Husket dette spesielt fra Aje feltet.

Ok, da for eg vente til PEN passerer 40 kroner før eg kjøper ett abonnement hos Marine Trafikk ?
agawu
13.06.2018 kl 21:08 5674

Og før folk tar helt av, det er bare produkttankeren UNICORN VOYAGER som ligger ved FP akkurat nå :-)

Ok, så da har GERARD TIDE og WEYLAND TIDE  forlatt åstedet.(Dussafu)
Vi som ikke har live trac får leve med etterslep ??

Edit
Agawu

Da er du på AJE?
Lå det ikke 2 olje tankere på Aje, en som tanket og en på vent for en måned siden?
Redigert 13.06.2018 kl 21:36 Du må logge inn for å svare

Agawu

Da har det gått på rekord fart å fylle opp den som var først i køen. Husker ikke navnet, men mener det var en stor med bra kapasitet. ?
selaco
13.06.2018 kl 21:47 5595

Bunkers til FP på gang da.
d12m
13.06.2018 kl 23:50 5413

Helloween: Eller du kjøper deg noen aksjer i Gomspace og tar del i økningen av satelitter fremover ;)
Redigert 13.06.2018 kl 23:50 Du må logge inn for å svare
Big_Bull
13.06.2018 kl 23:53 5408

@Helloween

Takk for veldig god oppsummering. Slik jeg forstod innlegget ditt så hadde du i kursmålet på 40-60 kr i 2020 holdt Aje, fremførbart underskudd og potensielle nye funn utenfor?

Jeg sitter selv long i PEN, men forstår bare ikke hvordan et relativt derisket case med 40-60 kr som kursmål innen 2 år og masse potensiell oppside, kan ligge så lavt i kurs. Hva er årsaken til dette? Er det geopolitiske forhold som skremmer de institusjonelle kjøperne?
Redigert 14.06.2018 kl 06:58 Du må logge inn for å svare

Big_bull

Det er ikke eg som har laga analysen som sier PEN bør handles på 40-60 kroner ved fase 2.

Den er laget av SEB (ett anerkjent megler hus)

Tipper selv en kurs på 38 kroner ved nytt år??
Redigert 14.06.2018 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Bigg_Bull

«Er det geopolitiske forhold som skremmer de institusjonelle kjøperne?»

Tror de institusjonelle kjøperne venter til first oil er ett faktum.
Men da til en helt annen pris selvfølgelig :)Men dog mindre risiko.

Da er er Adolo vekk fra kai! Befinner seg utenfor Singpore og gjør 1,6 knop. Data er fra idag. Mulig det skal være litt testing etc. før kursen legges mot Gabon.


https://www.vesselfinder.com/vessels/BW-ADOLO-IMO-8611831-MMSI-355247000

Hehe..Skulle akkurat legge den ut Fluefiskeren:D
Adolo er på vei.?

Happy days!
Redigert 14.06.2018 kl 09:03 Du må logge inn for å svare

Du møter deg selv i døra her Fluefiskeren, ref. siste innlegget ditt i BWO-tråden. Men jeg er for å spre gode nyheter, så la gå :)

Hobbytrade

Det gjør jeg ikke. Jeg har lagt ut denne linken tidligere da den lå til kai. Det er ikke samme link. Sjekker den opp hver morgen.
agawu
14.06.2018 kl 09:20 4926

Den skal ankres opp utenfor Singapore før endelig avreise nå engang i juni.

Får håpe Pen sender ut en melding da;)

Kanskje meldingen kommer i hop med at produksjonsbrønner er ferdig.

Skulle vært månedlig produksjons rapportering på Aje.
Ville vært lettere for oss aksjonærer å følge produksjonen.

For meg virker det som om det tok 1,5 mnd å fylle en oljetanker på Aje denne gangen, kontra 4 mnd som har vært før.
Men tankeren kan jo ha vært halvfull når den kom.(?)