Skatt på utleie av bolig og hytter - trøbbel for airbnb mfl?


I vår bebudet regjeringen at de vil kreve av airbnb mfl innrapportering av utleieaktivitet på personer som leier ut. Det samme som bankene gjør med dine bankinnskudd hvert år. Du vil automatisk se leieinntektene på din preutfylte selvangivelse.
Det er bestemt at dette settes i verk fra 1.1.2020.
Noen som vet noe mer om eks vis airbnb har startet arbeidet og vil innrette seg etter de nye reglene?
Fred-1
26.11.2019 kl 10:02 249

Jeg var i kontakt med Airbnb i forrige uke i forbindelse med, akkurat det du spør om, de endringene som kommer fra 2020. Det var ikke lett å vite om de har startet eller om de har planlagt noe da de ikke hadde noen jeg kunne snakke norsk med der.
Det virker ikke som de er klar over at lovendringene vil påvirke selskapet, eller kanskje de ikke er klar over lovendringene i det hele tatt. De virket hvertfall ikke som de fortso hva jeg snakket om da jeg ringte de.