DOF. Hva er det nå som er galt !!!!!


Trodde så smått vi var på vei opp fra sumpen!!!! men nei, her er det nye prøvelser hver dag for aksjonærer med tynnslitt tolmodighet.
Er det dårlige nyheter på vei?
Markedet i bedring, båtene seiler, kunne vert bra dette om ikke gjelda hadde vokst austevoldingene over hode.
Det er utrulig hvor mye en aksje kan falle når den mister tilliten i markedet. Håper det finnes en god løsning for dof. Den sterkeste vil overleve, de har dyre båter som ingen bestiller i dag og som markedet vil trenge i mang år.
Redigert 21.01.2021 kl 09:09 Du må logge inn for å svare
danmark1
02.12.2019 kl 15:28 4620

DOF bliver de første til at komme med en ny finansieringsplan, der vil danne grundlag for andre selskaber, til at få en mere langsigtet finansiering. Som lånemarkedet er lige nu med rekord lave renter, selv på lange lån, vil det være oplagt at gå med på en ny struktur.
Redigert 21.01.2021 kl 02:11 Du må logge inn for å svare

Yes. Det kan virke som at handlingsplikten har de ikke utøvd. Enten er de fraværende eller så betyr det så mye i tap til bankene at handlingsplikten er satt til side.
Redigert 21.01.2021 kl 02:11 Du må logge inn for å svare
Kontur
02.12.2019 kl 15:42 4589

Hvorfor tipper du det?
Jeg skriver også hva tror du dersom finansieringen går i orden.
Redigert 21.01.2021 kl 02:11 Du må logge inn for å svare

Det er utelukkende fordi det er mange milliarder på spill samt at alle parter ønsker mest mulig av kaken. Det er derfor ingen enkel sak å få alle rundt bordet til å trekke i samme retning.
Redigert 21.01.2021 kl 02:11 Du må logge inn for å svare
Kontur
02.12.2019 kl 16:24 4748

Dersom de skulle klare å bli enige da, hva tror du om caset da?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
danmark1
02.12.2019 kl 16:30 4738

Det ønsker shorterne ikke at svare på :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hstray
02.12.2019 kl 16:47 4706

Dagens kryssninger uten særlig omsetning hvor en og annen algoritme programmert av short aktører, helt sikkert F2 Funds klarer å dra ned kursen med 3% må man ikke la seg blende av.
Det betyr null og niks i det lange løp
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Jeg blir til stadighet overrasket over hvor lavt kompetansenivået er på denne tickeren. Ekstremt mange kortslutninger i flere resonnement, hstray, AlanS m.fl. viser virkelig hvor evneveik noen markedsdeltagere faktisk er. Hva gjelder danmark1 trengs ikke en gang å nevnes.

Det vises til at management er "fremoverlent" og positive, de kan jo ikke si noe annet til egenkapitalmarkedet, for snart ønsker de penger fra dere. Diverse deltagere spår hvor høyt denne kursen skal når restruktureringsløsningen er på plass, her vet man ikke en gang hvor mange millioner/milliarder nye aksjer som vil bli trykket. Når selskapet kunne kjøpe ut minoriteten i DOFSUB til en totalpris for egenkapitalen på < 60MNOK så er ikke dette ett Black Friday tilbud, det er da reflektert i denne prisen at selskapet har ett enormt kapitalbehov som må dekkes.

Refinansiere bonds eller kreditter på lave renter som flere viser til, er totalt urealistisk. Man ser ikke på innskuddsrenter når man skal vurdere risikopåslag i ett selskap som DOF. Kapitalvinduet for denne typen selskaper er i utgangspunktet stengt, det ser man ved at selv PGS ikke greier å refinansiere utestående obligasjonsgjeld.

Så fort aksjen faller noen få prosent er hstray ute og roper markedsmanipulasjon! Papiret er svært tynt handlet, med store spreader. Om aksjen stiger eller faller 5% fra en dag til en annen er rett og slett totalt tilfeldig. En ting er ikke tilfeldig, og det er at tyngdekraften vil innhente aksjonærene og sende verdien av egenkapitalen til +/- 0 kroner. Da dere vil bli totalt utvannet i restruktureringen. Lykke til.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
AlanS
02.12.2019 kl 17:27 4657

Det at First Reserve kastet kort og aksepterte 20 mill for sin andel betyr ikke at verdien av Dof Subseas EK er 60 mill. Alternativet for FR var rett og slett NULL (Utvanning gjennom emi i DOF Subsea).
Til og med i krevende marked klarer Dub Subsea å betale 700 mill i renter og 700 mill i avdrag. Utfordringer ligger i uheldig kombinasjon av forfall og rullering av ballongen. Om DOF får til justering av betalingsplan eller refinansiering, forsvinner slike utfordringer og dermed usikkerhet ved finansiering.

Med omsetningen som i dag får shorterne problemer med å dekke seg inn. Om emien uteblir, er det stor risiko for shorterne å miste sine papirgevinster i DOF.

Klart at bankene i Norden og Europa er for problematiske og, ikke minst, grådige for tiden. Det kan være lettere og billigere å refinansiere ved hjelp av asiatisk kapital som noen selskap har allerede gjort.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hstray
02.12.2019 kl 17:41 4639

Herr Opticom2000, skal si du bruker mye energi med å svare opp. Ett tydelig signal på at du er svært usikker.
Hva skyldes unormal høy spread? Unormal høy spread skyldes ofte:
1. Tomt på selgersiden.
2. Kjøper og selger identiske.

Dof og bankene er arkitekt bak løsning man jobber med.Og det er signalisert at det kan komme en emisjon på 200 millioner ved tilfredsstillende løsning. Da vil mest sannsynlig rep emisjon være rundt 100 millioner. Total emisjon 300 millioner. Dette vil gi Dof med Dof subsea runway gjennom og ut av denne nedgangssyklusen. I tillegg har de vært så strategisk lure å sikret seg 35% av Dof subsea tilnærmet gratis. Obligasjonseierne vil med stor sannsynlighet godkjenne løsningsforslag såfremt de ikke taper noe av hovedstol, da de til syvende og sist har null sikkerhet.

Kun ca 100.millioner aksjer vil komme ut til mindre aksjonærer. Mest sannsynlig vil kun ett fåtall av disse aksjene komme ut i markedet.
Jeg har ringt rundt å undersøkt med Dof 50 største aksjonærer. Konklusjon, du får ikke rommet du trenger for inndekning. Her du 3 millioner aksjer + short kan dette bli en dyr lærepenge med å sammenligne Soff og Dof, og enkelt konkludere med at selskapene er i samme situasjon. Hadde gått grundig til verks hadde du erfart at Dof har en høy standing hos bankene. Dette i strakk motsetning til Solstad som kjempe om å få slettet store deler av gjelden, så jobber Dof med en langsiktig tilpasset avdragsprofil som tar dem gjennom krisen.
Aksjen vil få en markedsreprising når en langsiktig finansiell løsning ligger til grunn dette tiltross for en mindre emisjon.
Kommer det ingen emisjon vil selvsagt inndekning blir ytterligere vanskeligere og markedsreprisingen sterkere umiddelbart. Legger med artikkel under fra Tdn

Oslo (TDN Direkt): Konsernsjef Mons Aase i Dof tror på en refinansieringsløsning innen utgangen av året, men understreker at det ikke er noen garanti. Tilbakemeldingene fra interessentene er stort sett støttende.

Trekke frem selv ikke PGS klarer å refinansiere var ett svakt eksempel. Pgs har vel hatt sammhengende finansielle problemer siste 15 år og har vært nesten konkurs flere ganger.

Det sier han til TDN Direkt torsdag.

Dof skriver i dagens kvartalsrapport at det arbeides mot en langsiktig refinansieringsløsning for selskapet, som inkluderer dialoger med banker, obligasjonseiere og hovedaksjonærer. Diskusjonene og fremgangen er god, men det er ingen garanti for at selskapet lykkes med å få til en løsning.

-Tilbakemeldingene er stort sett støttende og de ser at det er en god løsning for alle. Det er et stort felleskap, så det er klart det tar sin tid å bli enig om detaljer med alle, og folk har ulike utgangspunkter, ulike ståsteder og ulike motivasjoner, så vi er ikke i mål før vi er i mål, sier Aase.

Finansdirektør Jan Nore i Dof Subsea sier videre at det er mange biter som skal falle på plass, i mange selskaper parallelt.

-Vi jobber på mange fronter. Du har PSV, flåten i Brasil og subsea-flåten og så videre, som har forskjellige bank-grupperinger i seg, som gjør at du må koordinere dem og få til en felles løsning som alle synes er ok, sier han til TDN Direkt, og legger til at det blir "litt gi og ta".

I rapporten fremgår det at effekten av å ikke skaffe en langsiktig finansiell løsning kan resultere i en reklassifisering av selskapets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner og obligasjonslån fra langsiktig til kortsiktig gjeld.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Når en først har vært med ned til krona skal en kjøpe Dof nå eller bør en vente til emisjon?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
danmark1
03.12.2019 kl 11:06 4347

Musklerne til at sænke kursen for alvor er ikke til stede, det er shorternes problem. Shorten skal dækkes ind inden der foreligger en aftale og tiden går.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
danmark1
03.12.2019 kl 11:10 4332

Og spotten har det godt.
http://www.westshore.no/
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Kontur
03.12.2019 kl 12:00 4262

Vanskelig å spå om finansieringsavtale kommer i havn innen jul, dvs før 20 desember. Men de signaler som vi kan fange opp tyder på at fremdriftsplanen holdes.
Det er vel i bunn og grunn det alle nå venter på
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Jeg skal doble beholdningen. Sp. er om det er lurt å gjøre det nå eller i emisjon. Hva tror dere?
Det antas da at emisjonen kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Kontur
03.12.2019 kl 13:17 4128

Kommer helt an på hvilke emisjon det legges opp til.
Om der ikke kommer emisjon så er det selvsagt best å kjøpe nå, for da vil jo kursen gå rett opp.
Om det blir tildelt tegningsretter osv vil selvsagt bety noe
Om emisjonen blir liten 200-350 Mnok vil kursen sannsynligvis også stige en god del da markedet oppfatter dette som en god ordning for dagens aksjonærer.
Om emisjonen blir mye større enn dette 600 MNOK+ med dertil utvanning så vil sannsynligvis kursen falle og da lønner det seg sikkert å vente.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
AlanS
03.12.2019 kl 15:01 4032

Større emisjon er lite sannsynlig gitt at andelen i DOF Subsea er overtatt for 20 mill og gjeldssanering er uaktuell.
Liten emisjon kan vedtas om ballongen til Danske bank og eventuelt DOFSUB07 skal nedbetales.
Ved enighet om justering av betalingsplaner, vil emisjonen være unødvendig. Samme ved refinansiering av gjeld med kort forfall og, eventuelt, noe av obligasjonene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

ok. takk for innholdsrikt svar. jeg kjøper i bøtter og spann.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
danmark1
04.12.2019 kl 11:22 3743

Nu er vi inde i dec. og spotten ser stadig fornuftig ud.
http://www.westshore.no/
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
suspekt
04.12.2019 kl 11:39 3718

Små bøtter og spann??? Lav omsetning i dag, dof trår vannet inntil videre!
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Dofulf
04.12.2019 kl 12:25 3662

Ser statusen på Skandi Vitoria er oppgradert til aktive på marine trafic. Ligger fortsatt i Niteroi. Noen som vet noe mer om denne?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hifidude
04.12.2019 kl 12:31 3654

Den har flyttet seg fra ankerplassen til Maua verftet i Niteroi. Mobilisering for oppdrag? Klassing?
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hifidude
04.12.2019 kl 13:38 3576

Skandi Vitoria skal på en 2+2 års bareboat kontrakt for Technip i Afrika....meldt? Usikker
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Ikke meldt enda, men ser lovende ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hifidude
04.12.2019 kl 14:26 3520

Nei, men kilden er sentralt plassert i det maritime miljøet i Brasil (ikke innsider).

Sammen med at Saigon høyst sannsynlig skal ut av bøya bidrar dette til at utnyttelsen heves ytterligere.
Spesielt Vitoria er jo gledelig. Sikkert ikke rekordrater, men uendelig mye bedre enn bøya.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
04.12.2019 kl 14:42 3493

svarte, jeg skulle kjøpe 300k på 1,25 men de ble borte mens jeg tok meg 5 min.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
04.12.2019 kl 14:45 3482

Tror du får en sjanse til? Ellers får du forhøre deg hos nordmøringen...
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Kontur
04.12.2019 kl 15:20 3431

Om brikkene faller på plass og slike kontrakter blir bekreftet ja da vil vi få oss en herlig adventstid. La oss håpe det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hstray
04.12.2019 kl 19:00 3324

Skipet er eid i JV struktur sammen med Technip.
Var sammen med Niteroi de to første skipene i JV struktur mellom Dof subsea og Technip med langtidskontrakt med Petrobras. Er det en 2+2 kontrakt så er det en milliard kontrakt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hstray
04.12.2019 kl 21:39 3212

Dette er gigantskip. Vedlegger en morsom film fra YouTube fra skipet North Sea Gigant som har vært på charter for Technip på et av verdens største subsea prosjekt for Equinor.

https://youtu.be/0QIJYGhYW1A
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Kontur
04.12.2019 kl 22:30 3135

Dersom dette er tilfelle så bør det komme en børsmelding kjapt. Hadde vært et fint opptrekk i tilfelle i forkant av vellykket langtidsfinansiering til 2024. Den hadde det vært smell i....
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
danmark1
05.12.2019 kl 10:37 2902

Det er ikke let, at tjene penge på udlån med den lave rente, derfor vil bankerne have negativ rente på indlån. Når långiverne ikke kan få en fornuftig rente, er de lettere at snakke med.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-03/german-banks-open-floodgates-to-negative-rates-for-all-savers
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bulen
05.12.2019 kl 11:53 2836

REFINANCING UPDATE, SUMMONS TO BONDHOLDERS’ MEETINGS IN DOF SUBSEA AS
As previously reported in DOF Subsea AS’ (“DOF Subsea” or the “Company”) financial report for Q2 and Q3 2019, the DOF Subsea Group (the “Group”) experience that regular financing and refinancing has been challenging.
The Group has an order backlog of approximately NOK 14 billion per 30 September 2019. The market has improved slightly, and the Company has a higher EBITDA compared to last year. However, the current EBITDA is still not sufficient to cover the Group's current amortisation profile.

DOF Subsea is in a process to negotiate a long-term financing solution, with a financial structure that is aligned with the current market.

The Company is negotiating with its banks and has a conditional commitment from its largest indirect shareholder Laco AS to, either directly or indirectly, subscribe for NOK 200 million of new cash equity, subject to agreement with banks and bondholders. The new equity is expected to be raised through a rights issue in DOF ASA to be implemented in January 2020 with expected gross proceeds of between NOK 200 million and NOK 500 million. The detailed terms of the rights issue have not yet been determined. DOF ASA will in turn inject new equity in the amount of NOK 200 million in DOF Subsea.

The key terms of the discussed new bank facilities are:
- All bank facilities in consolidated companies are merged to one new USD 680 million facility with maturity in December 2023.
- With the new facility, annual amortisations are reduced and this represents a reduction in annual amortisations of 66% average over the first 3 years.
- Interest margins largely unchanged
- New covenants to fit the current market situation.

In respect of the Company's outstanding bonds, the Company proposes, as part of the solution, a structure whereby the bonds are extended beyond the maturity of the new bank facility.
- DOFSUB07 – extended to 29 December 2023
- DOFSUB08 – extended to 14 August 2024
- DOFSUB09 – extended to 27 December 2024

Please find enclosed Summons to Bondholders' Meeting (the “Proposal”) and a Company presentation. The Company has received indication that 62% of DOFSUB08 voting bonds and 47% of DOFSUB09 voting bonds will support the Proposal.

The Issuer has engaged ABG Sundal Collier ASA and Pareto Securities AS as its financial advisors (the “Advisors”) with respect to the Proposal. Accordingly, Bondholders may contact ABG Sundal Collier ASA at +47 22 01 61 66 or Pareto Securities AS Fixed Income Sales at +47 22 87 87 70 for further information.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hifidude
05.12.2019 kl 12:03 2803

Dette lander DOF pent, og med 100% av indrefileten, DOFSUB, skal i hverfall jeg delta på emisjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bulen
05.12.2019 kl 12:13 2761

Jepp :)

Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
2018-K
05.12.2019 kl 12:16 2755

Får håpe vi får delta på emisjonen da
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
hifidude
05.12.2019 kl 12:19 2739

I teksten 200-500 mill ligger det jo innbakt at minimum er 200 mill fra LACO, de kan jo ikke garantere at andre vil bli med. 500 mill indikerer jo at det vil bli en emisjon som inkluderer alle aksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
05.12.2019 kl 12:41 2671

Det er interessant at markedsverdien av hele DOF inkl DOFSUB er på ca. 385 mill. kroner, og så skal man altså hente 500 mill. kroner i nye penger fra eierne. Det ser unektelig ut som et skipsbrudd med stort behov for hjelp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare

Det kan du si. Er mer bekymret for den andelen (60 og 40%)som indikerer at de er positive til forslaget. De trenger jo flere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:44 Du må logge inn for å svare