NANO: hvis jeg skulle ta en uredd en, ville det bli at...


..rette på/under motstanden av fallende topplinje.
--
NANO: har solgt alt på spekSALGSSIGNAL IntradagDT i spek6d..
Redigert 01.07.2021 kl 12:20 Du må logge inn for å svare
Hugoil
26.02.2020 kl 20:52 4040

Noen som husker at det var en i desember 2018 som beskrev Eduardo Bravo som en innleid konsulent?
Redigert 21.01.2021 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
Stinke
26.02.2020 kl 21:04 3981

Ja, og det var en like dum uttalelse da som nå.
Redigert 21.01.2021 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
Hugoil
03.03.2020 kl 10:13 3654

Alt er relativt Stinke, så slik sett kan du ha rett siden det du sier er en sammenligning.
Konsulentstatusen var beskrevet og begrunnet. At døren smalt så fort igjen etter den ganske så energiske og noe abruptive Bravo bekrefter det.
Tror heller ikke han ville la seg pille for mye på nesen av styret.

Det som skjedde rundt kvartalspresentasjonen er mer mye mer alvorlig enn studieomleggingen krakkdagen i oktober 2015.

Flashet ned til 12,40 mornignen 28.feb var et skinnfall på lavt volum for å prøve å punktere noe av fallhøyden. Markedet har egentlig ikke vært under 14 ennå.

F2funds ble desverre blåst ut av topp50 og nå ser vi Alden selger 42% av sin beholdning. Gutter jeg mente kom inn i emisjonen og etterkant uten å vite hva de gikk til. Folkefiendefondet fortsetter å låne ut.
Redigert 21.01.2021 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
Hugoil
05.05.2020 kl 01:10 3168

Slanking i toppen er på sin plass. Det er nesten så vi minnes smørbrødene og hotellene til Uredd.
Selvfølgelig minnes vi hans 15/40, men eneste rasjonalet for å "tulle bort" 15/40 er at resultatene ble ansett for svake for å holde posisjon i forventet skjerpet konkurranse. Men hva da med den følgelige vurderingen av pasienttilgang/-rekrutteringshastighet - ble den glemt? I tilfelle har de fått dekket barregningene også - styret også, vapour infused.

Og med 20/40 (hmm, holder jeg på å glemme dosene nå?) så er det mulig at "harve" gir for mye opprøsket clutter/interferens ift. hakken 15/40.

Jeg for min del har i 2 år syntes at den spredte lokaliseringen av ledelsen har vært en erodering av den. Vi kan kanskje si at det er ikke bare de fleste investorene som fikk en slags høydesyke rundt 100,-, men også ledelsen. Enn om det ikke var så enkelt å hente 400MNOK som på 114,-? Hadde 15/40 vært alene da? Ville FDA indikert OK for det? Det henger sammen med "tulle bort" eller "for svakt". "For svakt" framstår som mest trolig, siden det er mest trolig at Roy - som den eneste edrue, har vært konsultert. Det gir også aposteriori økning av sannsynligheten for at harven roter til litt. Men gitt alt det håret Uredd rev av seg av 20/40, så skulle man jo tro at Roy ikke ble konsultert, eller hørt i all barstøyen? Dermed er slurv/høydesyke et alternativ. Jeg minnes posten 80K som RasmussenGruppen lempet ut november-formiddagen på børsmeldingen 2017 om 2 doser og 130 pasienter. Slik kan en god beslutning se ut. Var det ikke en komedieserie på TV en gang som het Forviklinger?


cleaning/refusering
Investorene vil ikke møte den samme ledelsen ved neste emisjon.
Det er ikke sikkert Kvåle ville møte dem heller.
Redigert 21.01.2021 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
Hugoil
07.05.2020 kl 14:44 2892

Et par interessante ting fra XI i dag:

EQUINORSKANDALE: Equinor overså Finanstilsynets anbefaling om å vise resultatene for olje- og gassproduksjonen i USA. Dermed ble det største underskuddet i norsk historie skjult. Det akkumulerte underskuddet er så langt på over 20 milliarder dollar, tilsvarende mer enn 200 milliarder kroner med dagens dollarkurs. Dokumentaren DN publiserer viser at den landbaserte gass- og oljeutvinningen var preget av kostnader ute av kontroll og meget svak ledelse. – Det har vært så dårlig at de synes det er pinlig å legge frem. En ting er de store avskrivningene, men når de ikke engang tør å legge frem tall, så blir vi mistenksomme, sier John Olaisen i ABG Sundal Collier. (DN)

…….og det dette viser kanskje et selskap som nærmest har blitt styringsløst. Man kan jo spørre seg om styrets medlemmer har skjønt omfanget av dette – de har i alle fall ikke forlangt at ledelsen skulle følge Finanstilsynets anbefalinger. Spørsmålet er om vi ikke nok engang ser resultatet av at styremedlemmer som oppnevnes er så fornøyde med å bli valgt som styremedlemmer (og så redd for å bli frosset ut) at de avstår fra å gjøre sine oppgaver - stille krevende spørsmål og utfordre ledelsen.

EQUINOR: DNB øker kursmålet til NOK 135 (125), gjentar hold.

Redigert 21.01.2021 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
Hugoil
30.06.2021 kl 20:11 1801

MÅNED
https://www.tradingview.com/x/xBpo8s9b/

UKE
https://www.tradingview.com/x/83yVPeAQ/
Ligger inne med en slags bearish doji.
En slags HS i RSI.

DAG
https://www.tradingview.com/x/IBHbq94e/
Avgitt salgssignal Bearish Engulfing på mandag.
focuss
30.06.2021 kl 20:34 1763

Ser jo helt fint ut det. TA er helt ok å bruke men jeg mener du bruker det helt feil. Paralyzed by analyzis.
Redigert 30.06.2021 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
Hugoil
02.07.2021 kl 00:06 1300

Braun er brukt, han er et offer.
Han har ikke relevant ledererfaring, trolig forid han ikke har lederegenskaper utover strategiske samkjøringsprosesser i et golobalt kosern - som en stabsfunksjon. Han er en nice guy som ikke vil si noe stygt - og det trengs skjelden for å drive stabsfunksjoner i et globalt konsern. Det er annerledes i et texas-selskap som NANO en direktør i sittende i hvert sitt land.
Men dette var også meningen - med Braun. På tidenes høyeste short-posisjon.
Mon tro om Egberts også ble lurt. Jeg vet lite om han annet enn at han virker som en hard negl, dog seig så den ikke brekker og dermed får sin vilje gjennom, f.eks. voice-presentasjoner. Det man sikkert kan si var at han ikke gjorde som han sa på Q-pres i februar - å vente på pay-off fra resultater utover året før emisjon. Den ble gjort snarest etter den innkjøpte pasientrekrutteringen, som kanskje ikke er etisk forsvarlig og ihvertfall koster mer enn wienerbrød og kaffe på continental. Tror de har stoppet dette, begge deler altså. Om det ikke er vapour infused (som det er langstrakt seriekorrelasjon i) som er årsaken til Brauns avgang, så er det nest mest trolige at Egberts har tatt munnen for full for å få han ansatt - og at Braun så dette nå. En leder ville se det som naturlig å lede igjennom. Personlige årsaker kan dere bare glemme - om dere ikke strekker de til ....lederegenskaper.

---------
Hugoil
03.02.2020 kl 12:13
2554
Jeg er ikke sikker på om jeg tør å ta noen som helst form for uredd i NANO lenger. For er det noen som husker at jeg har skrevet om asymmetriske incentiver mellom store deler av aksjonærene i NANO? Det er et langvarig problem for NANO. Det er egentlig til å bli livredd av og mye av grunnen til at jeg ikke løp etter for å hoppe på suckers rally på pausepopcornet til ASH.
Det vanlige er at det kan være assymmetriske incentiver mellom ledelse og eiere. Men for NANO er det en styggelig infused asymmetry mellom eierene (forstår dere hvordan?). Og det går veldig hardt utover investorer som ikke er profesjonelle. Til og med profesjonelle investorer klør seg i hodet, for det er noen skamfulle bergogdalbaner med NANO. Noen topp10 aksjonærer syntes ved siste emisjoner at nå får nok være nok, nå får de begynne å innfri guiding - så de fikk ikke penger av dem.

Den infuserte asymmetrien mellom eierblokker skjer via ledelsen. Se hva som er skrevet om Cost+Bravo tidligere + DNBs frivillige voldtekt av CFO som er betalt for å sprike med bena på ikke-armlengdes avstand med største eier/styret, dvs CORPORATE ILL-GOVERNANCE slik det også var med Costa som styremedlem i det svenske delvis konkurrerende biotekselskapet. Det er TALENTLØSTavtoppledere=KRIMINELT av NANO å ikke plassere siste emisjon ved KAPITALMARKEDSDAGEN eller ASH !!!
Istedenfor tar de den i bunnen midt imellom......
=> tilsniket FORSKJELLSBEHANDLING av aksjonærer dynket med rep.emi-trykk og rep-emi unngås med shorting. "our plan" ?

Grunnen til at de to siste emisjonene ble delt opp i 2 med en del 220MNOK i januar19 til 45,- og en del 220MNOK i oktober19 til 22,- er for å ......få lav snittkurs, som om det var et krav etter den famøse emisjonen på 114,- hvor styreformannens akssjonær ikke deltok og med betydelig innsidesalg dagen derpå fordekt som "de minimis unntak" i emi-presentasjonen. Så denne de minimisen har egentlig vært en ganske stor tue som veltet vognen. Det er faktisk 3 personer som er verdt å nevne i veltingen av NANO:
de minimis CTO (skjeldent har et innsidesalg hatt så langvarig signaleffekt)
+avsatteCEO
+avgåtteStyreformann.
= "pris" for å leve med en slik langvarig ukultur

Husker dere forresten det Ludda Sandnes klarte å si i børsmeldingen for den første av de to siste emisjonene? Jo, det skulle komme en til emisjon senere og at denne oppdelingen av emisjoner i 2 runder var for at den andre emisjonen skulle være for å få inn flere utenlandske investorer. Det fungerte ikke utover det å få en enda dårligere kursutvikling. TILSIKTET DÅRLIG (emisjonsoppdeling og - fordeling, CEO slendrian-uttalelser og CEO/CFO mis-guidinger).

Ang. styreformann, så vil jeg i bunn og grunn si at NANO ikke har noen styreformann nå.

Denne avsindige måten å gjøre emisjoner på, hjulpet av Bravos teite uttalelser fra første Q-pres/introduksjon av ham selv (som en kontinuering av Costas sterkt misledende guiding) er et EIERPROBLEM=STYREPROBLEM og LEDELSESPROBLEM, sistnevnte infusert av styret - som også infuserer asymmetrien i eierenes interesser som ikke er symmetrisk over kort og lang sikt.

Man kan spørre seg om NANO/CFOs guiding som har vært er straffbar.

Det er mao. farlig å være aksjonær i NANO, du blir skutt på underveis siden det er manglende governance (jaja, du kan se på TRVX også - hvor det ikke er fullt så ille, men for BGBIO er det litt bedre)

Det er et eier-problem, men det er vanskelig for eierene å rydde opp siden det er asymmetriske incentiver blant eierene.
Styret er ubalansert og er mest satt sammen mtp. medisinsk styring. Den øvrige styringen blir da for lite balansert.
Jeg imøteser innspill til hvordan det kan ryddes opp i eierproblemene (ja det er to problemer: et infusert blant eierene og et infusert i ledelsen).

Om noen ønsker å meddele meg synspunkter på dette og hva som kan gjøres for å rette opp i problemene, kan de også sende meg mail på hugoilose@gmail.com


CORPORATE GOVERNANCE ???

Redigert 21.01.2021 kl 04:39
Redigert 02.07.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Hugoil
02.07.2021 kl 00:35 1250

Jeg også har strategi og markedsføring fra studiet, ja jeg synes AI er interessant også. Produktsjefer har sjeldent særlig personalansvar.
Strategiprosesser i stab er mye pil-og-boksøkonomi.
Nå må de slutte å jåle seg med utenlandske BP-fine sjefer (som det er mange med like titler i en svær matrise) og heller finne noe som ligner Roy-Hartvig Larsen, kunnskap og lederegenskaper! Vi er nå kommet dit at både Merlin og focus er nå gode CEO-kandidater.

Aksjonærene burde ta affære!

Det kan godt være NANO ikke har hyret noen ekstern lederutvelgelse. Man kan jo spørre NANO om det. (I tilfelle, er Egberts typen til å ikke følge rådet - focus?)

Ja, jeg heller også imot den teorien at Braun ble ansatt med sviktende forutsetninger (som jeg igår var inne på https://finansavisen.no/forum/thread/136010/view/3575375?legacy=0 ). NANOV-styret og ledelsen bondefanget seg selv til å tro at Braun med sin lange fartstid i Roche nærmest ville bli en garantert suksess, og overbeviste ham om å ta jobben. Siden Braun stod fritt uten noen annen arbeidsgiver, hadde han ingenting å tape på å prøve dette. Uten noen gang tidligere å ha sittet med reelt lederansvar, har han nå nylig oppdaget at beslutninger han tar som CEO ikke får gjennomslag i styret. Han er hyggelig og grei som alltid, men greier ikke å selge inn ideene sine. Slikt er alvolig. Denne oppdagelsen førte raskt til at alle i styret og ledelsen, inklusiv Braun selv naturligvis, nå skjønner at situasjonen er uholdbar. Og det blir "enighet om" at Braun må gå. "Av personlige årsaker", naturligvis. For det er nettopp kun av personlige årsaker slike avganger skjer.
merida1
02.07.2021 kl 10:20 856

Forstår ikke vitsen med all denne spekuleringen. Brown er vekk og ferdig med det. Hvis dere ikke kan sende en mail til selskapet og høre om de kan si noe mer så er det best å la dette være slik det er

Der er ingen der kender den rigtige årsagen til hans fratrædelse, men en dygtig ledelse vil undgå sådan en situation, da markedet i forvejen er tvivl om rekrutterings hastighed. Hvis de ikke kommer med en uddybende udtalelse, kan kursen gå ned til ca. Kr. 19,50.
merida1
02.07.2021 kl 10:28 813

Dere har vel personvern i Danmark også?

Kun spørsmål om tid før kursen faller under 20,riktignok bare ned tre prosent så lang, men tyve tallet er snart historie.
Hirsh
02.07.2021 kl 10:43 739

Mye styr med Nano. Det minner meg Breaking Bad serie. Opp og mer ned. Det har vært slik siden jeg kjøpte første kassett i 2017 på ca. 86 kr (savner Hugoil med sine Bull Doji Star :-). De trenger nytt arbeidshest som kjører paradigme til mål og drive selskapet ut av kjeller. De trenger ikke superstjerne leder som koster masse og skal ha 10 milioner bonus ved avgang.
Hugoil
02.07.2021 kl 11:33 655

Fra en annen tråd:
---
focuss
I går kl 23:18
1023
Hvor vanskelig kan det være for Egberts/Malene å informere at CEO sin avgang ikke har noen ting med rekruttering elle selskapets verdi å gjøre. En linje eller to holder i massevis. Dersom disse 1-2 linjene blir for komplisert og formulere for Egberts/Malene så har de seriøst behov for hjelp. Siden de ikke gjør det så vil jo markedet tro at det har med selskapets verdi å gjøre. At de trengs å bli minnet på slike selvfølgeligheter er slik jeg ser det alvorlig.

Og dersom det har med avvik fra guiding eller på annen måte verdi av selskapet å gjøre så er det faktisk meldepliktig og vi nærmer oss kriminell aktivitet. Dette tror jeg Marlene /Egberts lever i lykkelig uvitenhet om.
---

Dette er det samme som i børsmeldingen kl. 12 14. juni fra Lugano-konferansen.
I tillegg til at børsmeldingen mer vel kunne ha vært sendt 3,5 time tidligere, mao. en halvtime før børsåpning, så tilrettela NANO-ledelsen for shorterene med å endre på rapporteringstrukturen for resultater UTEN Å OPPLYSE OM DET hverken i børsmeldingen eller i forkant - slik at førsteinntrykket for leseren var at det ble rapportert betydelig dårligere resultater.

Også ved Lugano-meldingen var shorten på historisk høy.

Også ved Braun-bortgangen i går var det et salgssignal Hode-Skulder tegnet opp (seeking alpha signals som GSA skriver på hjemmesiden sin) og SOM BARE MANGLET det siste dyttet (jeg lot være å nevne dette i det første innlegget denne gangen siden det er en hairy manipulering opp for å ivareta "GSA"-type signalmaking som en den da potensielle, lengre OHS)

Også ved Lugano-fallet var det kun 1 aksjonær representert i styret. Slik har det vært hele tiden og det er FORKASTELIG FARLIG..

Focuss så enig så enig. Skulle ha vært adressert til styreleder/IR-ansvarlige.