Sparebanken Vest endrer utbyttepolicy


Har noen formening om hvorfor dette gir såpass stor kursnedgang ? Noe som er negativt ifht tidligere ?
25.11.2017 kl 12:57 5139

Interessant tilnærming. Hva med å gi pengene til charity og få god samvittighet, null formueskatt og mulighet for fradrag på skatten? Alternativt bankinnskudd. Da er du garantert lav akastning, men slipper risikoen.

Selv tenker jeg at det er bedre å kjøpe aksjer som stiger i kurs og heller bruke litt av gevinsten til å betale formueskatten.
Harry38
27.11.2017 kl 09:22 5073

Joni: Når det gjelder utvanning, så er jeg ganske sikker på at det er dette som ligger bak endringen i utbyttepolicy fra Vest. "Problemet" deres er at grunnfondskapitalen ikke klarer å gi ut tilstrekkelig mye i gaver til at eierbrøken holdes konstant. Dermed blir EK-beviseierne rett på en stadig mindre del av overskuddet, og det liker de neppe. Det er jo ikke utbyttebetalingen i seg selv som fører til utvanningen (fordi både grunnfondskapital og EK-beviseierne får utbytte/gaver i henhold til eksisterende eierbrøk). Men den delen som tilfaller grunnfondet, blir i Vest sitt tilfelle ikke betalt ut, rett og slett fordi grunnfondet er for stort, og gavene blir "for store". Derfor blir det utvanning. Og jo, det er nok et problem, for utvanningen blir etter hvert ganske stor når EK-eierne har så liten del av den totale kapitalen.

At forutsigbare utbytter er et signal om gode framtidsutsikter kan jeg være med på. Men man har jo på ingen måte en slik garanti, her lover man høye utbytter fordi det er forventet i EK-bevissektoren. Og om Vest ikke klarer å levere som forventet, ja så må de gjennomføre en emisjon som forrykker eierbrøken og utvanner eksisterende EK-beviseiere. Et problem med de høye utbyttebetalingene kan også være at de hemmer vekstevnen til banken.
Greitt, la oss godta at Ek-bevis er et utbyttepapir. Jeg mener fremdeles det ikke følger rasjonell investeringsteori, men jeg godtar at det er slik det fungerer. Det jeg ikke kan godta, er at utbytteprosenten må ligge på 50 % for å være konkurransedyktig. Her måtte man jo over tid komme fram til en lavere utbytteprosent som ikke hemmet veksten like mye?
27.11.2017 kl 10:16 5007

Jeg har imøtegått det du sier allerede og gidder ikke gjenta. Til din trøst kan jeg si at det er mange som ikke forstår dette.
Harry38
27.11.2017 kl 11:10 5002

Arrogansen lenge leve... Du får hevde det du gjør, og så får folk vurdere som de vil. Jeg står fullt og helt fast på både det jeg har skrevet om forklaringen bak endringen som Vest har gjort (og nei, jeg eier ingen papirer i SVEG), og på det irrasjonelle i utbyttefokuset.
27.11.2017 kl 11:17 5006

Det stemmer at utvanning er unnskyldningen de oppgir. Det er selvølgelig dustete og den reelle grunnen er en annen.
Harry38
27.11.2017 kl 11:46 4987

Jeg regner med du mener at utbyttet blir tatt ned fordi Vest mener de ikke vil levere bra nok til å betale de eksisterende utbyttene?
Vurderingene i styrerommet kan jeg ikke si noe om. Men: Se på gavetildelingene til Vest det siste året. Det er jo helt umulig å gi nok gaver til å unngå utvanning av EK-beviseierne! Det kunne de ha klart hvis EK-brøken var høyere, slik at man kunne unngå utvanning ved å betale ut like stor forholdsmessig del av grunnfondskapitalen i gaver som det man betaler i utbytte.
Så dette er faktisk helt reelt, det skulle ikke forundre meg om mange EK-beviseiere er ganske oppgitt over den til dels kraftige utvanningen som skjer nettopp pga den lave EK-brøken. Om man ser på andre banker så har de en langt høyere EK-brøk, der man unngår en like kraftig utvanning som Vest.
Vests måte å løse dette på er å ta ned utbytteforventningene. Dette blir det reagert negativt på, og det kan jeg ikke si noe på når man vet hvilke preferanser Ek-beviskjøperne har.

Joni nevner at dette med utvanning ikke er et problem med P/B lik 1. Men hva når P/B er høyere enn 1 da? Da får man utbetalt et utbytte til P/B = 1, og så må man kjøpe seg opp igjen til kanskje 1,3? Hvem i all verden vil synes at det er en god deal?

Men i tilfellet med Vest er altså utvanningen knyttet til at grunnfondskapitalen ikke klarer å "kvitte seg" med nok kapital. Måten å regulere det på er å ta ned utbyttene. Ikke populært, men sannsynligvis en helt reell grunn for hvorfor det blir gjort.
27.11.2017 kl 20:33 4929

Du er påståelig. Det skal du ha. Gidder som sagt ikke å argumentere mer. Den «gode» nyheten ble ikke ble tatt godt i mot i markedet. SVEG faller og vil fortsette å falle etter hvert som markedet tar inn over seg katastrofen, i hvert fall relativt til sin index.
Harry38
28.11.2017 kl 09:41 4861

Påståelig ja, det er visst flere som er det...

Jeg vet ikke annet enn at Joni får ta fram resultatrapporten og se hva som står der. Om vi annualiserer årsresultatet for Vest kommer vi på ca 1400 MNOK for 2017. Med den eksisterende utbyttepolitikken der opp til 75 % skulle betales som utbytte og gaver, ville i "verste" fall betale ut over 1 mrd. kroner i utbytte og gaver. Av dette skal med eksisterende eierbrøk grunnfondskapitalen ha nærmere 800 mill. kroner. For å unngå ytterligere utvanning skal altså grunnfondet strø rundt seg med 800 mill. kroner i gaver på Vestlandet i løpet av ett år. Joni, hvordan i all verden skal Vest kunne forsvare en slik gavetildeling? Det vil jo fremstå nesten som en umoralsk måte å forvalte overskuddet som kundene har bidratt til.
Jeg skjønner at du ikke vil ta innover deg utvanningsproblematikken, men i dette tilfellet er det faktisk helt reelt. Jeg tror for så vidt Vest skal streve med å unngå ytterligere utvanning med dagens utbyttepolitikk også, men det blir i hvert fall ikke like drastiske endringer i eierbrøk som eksisterende utbyttepolitikk ville medføre.

Og at dette ble tatt dårlig i mot i markedet har jeg da på ingen måte nektet for. Jeg har sagt det er irrasjonelt, og prøvd å forklare hvorfor. Og de som velger å se på endringen i utbyttepolitikk som et varsko om at Vest er et synkende skip, får gjerne gjøre det. Men de tar feil, så freidig tør jeg være etter å ha fulgt bankaksjer en stund.
Torine
28.11.2017 kl 10:16 4860

Norne Sec reduserte kursmål fra 69 til 62 umiddelbart etter endring utbytte.
forum100
28.11.2017 kl 13:29 4818

Utsikter til lavere utbytte = utsikter til lavere kurs. Like naturlig som natt følger dag.
Dirac
28.11.2017 kl 22:38 2741

Jeg støtter endringen i utbyttepolitikk og har derfor økt min beholdning av SVEG de siste dagene (økt med 4000).
29.11.2017 kl 06:01 2706

Bristen i ditt resonnement er at du fremstiller det som en naturlov at utvanning må unngås. Det er det selvfølgelig ikke.
Harry38
29.11.2017 kl 12:26 2660

Joni: Jeg har ikke sagt at utvanning for en hver pris må unngås. Jeg har sagt at jeg er helt sikker på at ledelse og EK-beviseiere ØNSKER at en videre utvanning ikke skal skje. Og at det er dette som er grunnlag for endringen i utbyttepolitikk.

Forum 100: Så du mener altså at 100 % utbytte vil føre til høyere kurs? Selv om man da fratar banken alt vekstpotensial uten gjennom emisjoner? Ja ja, det er jo en måte å se det på det også. Men at dette er god selskapsstyring er jeg definitivt ikke enig i.
Og det at kursen faller tilsvarende utbyttebetalingen når utbetalingen skjer, er irrelevant?
Jeg må si jeg er overrasket over tilnærmingen.
forum100
29.11.2017 kl 14:17 2631

Harry 38. Fake news! Jeg har aldri nevnt 100% utbytte og det er heller ikke det vi snakker om. Det vi snakker om er - at Vest har vedtatt a redusere utbytte utbetaling fra i mellom 50-80% til i mellom 25-50%. Grunnen som ble oppgitt er: "Endringen i bankens utbyttepolicy foretas etter innspill fra flere av bankens største egenkapitalbeviseiere" (sannsynligvis to andre sparebanker). Problemet, som jeg ser det, er at Vest vil redusere utbytte utbetaling, ikke ut i fra rene finansielle hensyn men på grunn andre faktorer som ikke har noe med den vanlige bankdriften å gjøre. Resultatmessig sett er det ingenting som tilsier at Vest trenger å redusere utbytte utbetaling. 
Harry38
29.11.2017 kl 15:39 2624

Begrunnelsen som er gitt, er så vidt jeg kan se helt i tråd med det jeg har sagt: Utvanningen fører til at EK-beviseierne blir misfornøyde. Vest kan ikke risikere å miste EK-bevisinvestorene, og for å unngå dette er de nødt til å reagere. Eneste måten å unngå utvanning på i dag, er at grunnfondet betaler ut gaver for 500-750 mill. kroner. Ikke bare i år, men hvert eneste år framover! Det sier seg selv at dette ikke er mulig for en respektert og forsvarlig drevet sparebank. Da er endring i utbyttepolitikk eneste alternativ.
Som du sier er det ingen ting i resultatet som tilsier behov for redusert utbyttebetaling. Det er også det jeg har hevdet hele tiden. Så da spør jeg igjen: Dersom det ikke er driften eller fremtidsutsiktene for driften som tilsier redusert utbyttebetaling, hva er det da som skal tilsi redusert kurs?!? Løsningen for dem som ikke vil være med lenger, er å selge seg ut. Det vil føre til en kortvarig kursreduksjon, og kanskje er det denne effekten vi ser nå.
Så får Joni hevde at dette er en naiv tilnærming, og "ikke gidde" å kommentere mer, men jeg tror jeg har god faglig støtte for det jeg skriver her.
forum100
29.11.2017 kl 16:53 2611

Som svar viser jeg til mitt innlegg 24/11 kl 15:40 om selskapsformen til sparebankene. Det er i grunn det som er kilden til problemene Vest nå befinner seg i når det gjelder utbetaling av utbytte.
Harry38
29.11.2017 kl 20:21 2581

Delvis enig. Men om du ser på de andre sparebankene så har ikke de andre sparebankene en like stor eierbrøk for grunnfondet. Dermed er det også lettere å unngå utvanning i samme grad som hos Vest. Det er dette som setter Vest i en ekstra vanskelig posisjon i forhold til utbytte. Men jeg er absolutt villig til å diskutere om selskapsformen er optimal.