Kunstig opptrekk av svenskekronen. 95,96 nå.


Jeg tror dette må skyldes de bedrede utsiktene for get Brexit done.
Banksterne holder på med sitt spill.

SEK har nå steget til 96,16.