Vil det komme globale restriksjoner på klimagassutslipp ?


Det kan en begynne å lure på.
Det ser ut til at den arktiske sjøisen vil minke med kanskje ca 6 % fra 2018
til 2019. Og at minkingen har økende takt.
Dvs. at i 2025 kan 1/3 av nåværende årlige sjøisvolum være borte.
Og i ca 2030 - 2032 kanskje 2/3 av nåværende sjøisvolum være borte.
Dette kommer til å være så skremmende, at det er ikke utenkelig at
en kan begynne å se snakk om globale restriksjoner på utslipp.

F.eks. ved et en dag i uken "fredes" el. lign. Og en kan begynne å
tenke seg konsekvensene av dette på børser osv.

Med lite sjøis igjen, vil Grønlandsisen begynne å smelte hver sommer.
Og jo lavere den vil bli, jo raskere vil det smelte.