Verdi på fimaNac


Fra Snøffelen på TI:

Avtalene som gjøres på mRNA er skikkelig solide, , et par milliarder i upfront og 10-talls millarder i utviklingsmilestones.

Vi vet jo om Moderna med AstraZeneca, BioNtech med Sanofi og Curevc med EliLilly, for å nevne noe, men følgende er mindre enn en måned gammel og har gått meg hus forbi:

https://www.fiercebiotech.com/biotech/roche-pays-200m-for-rights-to-dicerna-s-hepatitis-b-rnai-drug

Også her et par millarder i up front og ti-talls millarder i milepæler.

Ikke godt hva som er AZ sin strategi, men bear case på 20 mrdNOK, base case på 50 mrdNOK og bull case på 100 mrdNOK på verdi av PCIB, trenger absolutt ikke bare være tankespinn.

Edit:

1 indikasjon, riktignok er produkt i fase 1, men dataene fra fase 1 er ikke inne ennå, og sånn sett ikke pasert det hinderet, og technically i særlig mye lengere i utviklingen enn det AstraZeneca er med PCI-teknologien.

Benchmarker man disse avtalene så er en påstand om bear case på 20mrd, base case på 50 mrd og bull case på 100 mrd ikke utenkelig.
Redigert 29.11.2019 kl 21:32 Du må logge inn for å svare

Fra biorisk på TI

Per Walday, administrerende direktør i PCI Biotech, hadde følgende å si om samarbeidet:

Å sikre tilstrekkelig intracellulær levering av terapi med nukleinsyre er et viktig hinder for å realisere det enorme terapeutiske potensialet i denne medikamentklassen. Vi tror at fimaNAc-teknologien kan spille en viktig rolle i å løse denne leveringsutfordringen. PCI Biotechs nåværende samarbeid og deres fremgang antyder at eksterne partnere deler dette synet. ”

Per Walday, CEO of PCI Biotech, had the following to say about the collaboration:

“Ensuring sufficient intracellular delivery of nucleic acid therapeutics is a major hurdle to realise the vast therapeutic potential of this drug class. We believe that the fimaNAc technology can play an important part in solving this delivery challenge.  PCI Biotech’s current collaborations and their progress suggest that external partners share this view.”

LES SISTE SETNING. DETTE ER BULL!

Kilde:

https://oslocancercluster.no/2019/11/29/pci-biotech-works-with-astra-zeneca/
fabian2
29.11.2019 kl 22:00 10142

Jeg har vært Bull siden 2017....det er bare å lese og forstå...lese og forstå...ikke noen stor kunst....bare bry seg om hva som foregår....jeg har mast om dette siden jeg antok at PCIB hadde en verdenssensasjon på trappene . ..og trodde det var 51 % sikkert at det ville lykkest....økte så til 99 % for noen måneder siden......nå er jeg 100n %........dette kunne bli Norges nye Hydro eller Statoil....det blir det ikke.....Utlendinger kommer og tar oss.....Snipp , snapp , snute....vi blir oppkjøpt. Ingen vei utenom.... Slik er nå verden i dag.....Men mange som leser her , er opptatt av aksjekursen : Jeg tror det er billig/rimelig å kjøpe på gammel ATH , 62 kr......
Redigert 29.11.2019 kl 22:02 Du må logge inn for å svare

Fra Snøffelen på TI

mRNA deals i biotech siste 5-6 år
Lager ikke linker til denne posten da det blir rotete og langt, samt er enkelt å søke opp for å verifisere.

Mars 2013 AstraZeneca med Moderna Therpeutics; 240mill$ i up front og 180mill$ dollar i tekniske milepæler, dvs utbetalinger før godkjennelser og salg. AZ skulle sette i gang klinisk utvikling på inntil 40 targets, mao på samme sted som PCIB trolig nå er; planlegge og sette i gang klinisk utviklingsprogrammer.

August 2016 Astra Zeneca betaler 140mill$ til Moderna Therapeutics i en kapitalutvidelse når Moderna starter sitt første klinisks studie i samarbeidet på mRNA med AZ.

Juni 2016, Merck betaler 200mill$ til Moderna Theraputics for at de skal utvikle kreft vaksine basert på mRNA. Den gang i preklinisk, nå i fase 1. Mao sannsynligvis identisk med der PCIB pt er i sitt AZ-samarbeid.

Oktober 2017, Eli Lilly betaler 50mill$ + tar en 53mill$ kapitalutvidelse, samt 1,7mrd$ i milepæler. Preklinisk.

Sep 2016 Genentech betaler BioNTech 310mill€ i up front og near time milestones for utvikling av mRNA vaksiner preklinisk/tidlig klinisk.

Aug 2018 Pfizer betaler BionTech 120mill$ i up front og 305mill$ miletsones for utvikling av mRNA influensavaksine. Prosjektet er per November 2019 i preklinisk.

2015 Sanofi betaler 60mill$ BioNTech i up front for utvikling av inntil 5 indikasjoner, med mulige milepæler på inntil 300mill$ for hver eneste av de 5 indikasjonen

Januar 2019 Sanofi betaler 80mill€ til Biontech for utvikling av mRNA vaksine

Juni 2018 Sanofi betaler Translate Bio 45mill$ i up front med 805mill$ i milepæler for utvikling av mRNA-vaksine.

November 2019 Roche betaler Dicterna 200mill$ i up front og med milepæler på 1,47mrd$ for RNA-produkt i fase 1.

Kort oppsummert; Big Pharma betaler i størrelsesorden 1 til 2 mrd i upfront, med avtaleverdier på godt over 10 mrd. Til sammenligning ble Algeta solgt til Bayer for 3,5 ganger opprinnelig avtaleverdi.

Det er også viktig å bite seg merke i at de fleste er i pre-klinisk stadium og den som var lengst var ikke en gang ferdig med fase 1. Mao PCIB sitt samarbeid ligger trolig ikke noe kortere i løypa enn noen av disse avtalene.

Sist men kanskje viktigst, PCIB løser trolig hovedutfordringen med delivery for å realisere potensialet i mRNA. Så hvorfor skulle en avtale med AZ være mindre enn ovenstående eksempler, om noe burde den bli bedre!


Fra chrkni på TI

Leste igjennom kvartalsrapporten, bemerket et par ting.

“PCI Biotech believes that the proprietary PCI technology has the possibility to unlock the true potential of certain classes of innovative medicines. Supported also by external collaboration partners’ opinion, the PCI technology has the opportunity to play a significant role in the realisation of several new therapeutic modalities, including immunotherapy (fimaVACC) and nucleic acid therapeutics (fimaNAc).”

“All these collaboration partners are exploring synergies between their proprietary nucleic acid technologies and the fimaNAC technology, with potential for further deepening of the partnerships.”

Til tross for at PCIB ikke kan uttale seg direkte om resultatene av samarbeidene, er det mer enn nok indisier for at det går fantastisk bra!

I utgangspunktet kjøpte jeg aksjer i PCIB pga FimaChem, men det begynner å se ut som om FimaNac er det virkelige gullegget.


Tror ikke jeg er den eneste som ser at tiden er overmoden for å øke Pcib andelen i porteføljen idag.

Fra Stock DZ på TI:

This is an interesting article about AstraZeneca R&D restructuring announced earlier this year (2019). AZ created 2 R&D units and most inportantly each R&D unit is mirrored with a commercial organisation. the 2 R&D unis are in oncology and other diseases

this is inline with pci biotech message saying AZ established synergies in Oncology and now willing to test in different disease areas (from above this will be in (Cardiovascular, Renal & Metabolism (CVRM) and Respiratory). meaning that fimanac will be moving from one R&D unit (oncology) to another R&D unit (BioPharmaceuticals ). Where each unit will have its own commercial unit or what was referred to before as people in black suits 

https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2019/astrazeneca-announces-organisational-changes.html 1

fabian2
02.12.2019 kl 16:45 8777

Når kursen var 59.88 var det langt færre aksjer enn i dag. Vanskelig å sammenligne

Fra Bra_Britt på TI:

PW oppfordrer i Radiumpodkast #103 Einarssontil å spekulere i hvilke ikke-onkologiske indikasjoner som kan omfattes av en evt. utvidelse av fimaNAC-samarbeidet med AZ. Han hinter kraftig om at diabetes type 1 kan være en passende indikasjon med et utsagn i stil med; ‘‘Jeg synes Einarsson skal spekulere i hvilke biologiske ‘‘medisiner’’ som kan produseres i kroppen, som er tilgjengelig for lysbehanding’’.

Einarsson følger opp med kvalifisert spekulasjon i Radiumpodkast #104. Han har lest artikler hvor det teoretiske grunnlaget legges for å ved bruk av RNA-terapi omprogrammere alfa-celler i pancreas til å gjøre beta-cellenes jobb; produsere insulin. Dette ville potensielt kunne kurere diabetes type 1, der beta-cellene har gått til grunne som følge av autoimmunitet.

Store deler av pancreas er tilgjengelig med lys med samme prosedyre som fimaCHEM kallet ERCP.

Av Astra Zenecas ønske om å utvide samarbeidet kan vi utlese at leveringen av forholdvis store RNA molekyler med fimaporfin har fungert adekvat (om ikke til og med glimrende). RNA er RNA uansett om man behandler onkologiske sykdommer eller metaboliske sykdommer.

Virkestoffet kan leveres.
Organet er tilgjengelig for lys.
Sykdommen kan potensielt kureres.
Det teoretiske grunnlaget er ettersigende allerede delvis lagt.

Diabetes type 1 utgjør i underkant av 5 % av all diabetes. Sukkersyke er en enorm folkesykdom, så selv om 5 % høres lite ut løper det likevel opp til at 1,5 millioner mennesker har type 1 sukkersyke BARE i USA.

Disse pasienter kan leve lenge med sin sykdom, men skal daglig gjøre flere blodsukkermålinger og insulininjeksjoner. De lever i gjennomsnitt 15-20 år kortere enn sammenlikningsbare individer UTEN diabetes type 1. De får med tiden komplikasjoner av sin sukkersyke i form av synsnedsettelse, kardiovaskulære/metaboliske sykdomer, nyrefunksjonsnedsettelse mm.

Dette er snakk om et folkehelseproblem i virkelig stor skala.

Hvis Astra Zeneca ved hjelp av PCIBs fotokjemisk internalisering kan KURERE disse pasienter, så de aldri mer behøver ta insulin, ville det vært en absolutt spektakulær bedrift. Antagelig vil en slik bedrift gå inn i historiebøkene som et av de store medisinske framskritt dette århundre.

Prisen på en slik behandling kan rimeligvis bli summen av insulin kjøpt over en livstid for en diabetes type 1 pasient, pluss et vanskelig anslagbart beløp for redusert mobiditet og økt livskvalitet. Dette er big-league.

Det er fortsatt langt fram, men dette er jo utrolig spennende. Hvis Astra Zeneca finner klare indikasjoner på at dette fungerer blir PCIB kjøpt.


For å tydeliggjøre dette:

Akkurat nå løper det små mus med diabetes type 1 rundt i et bur i en av Astras labb i Sverige. Disse mus får insulin hver dag for å overleve. Så fort (og hvis) en av disse mus selv produserer sin insulin i pancreas og kan løpe glad og fornøyd rundt uten injeksjoner, kommer budet på PCIB. Det tror jeg i hvert fall.

Hvor lang tid dette tar, eller om de lykkes, det får vi se 


Redigert 05.12.2019 kl 18:09 Du må logge inn for å svare

Fra laplagam på TI:

Må si meg enig her. Har grublet en del videre i forhold til lisensiering og eventuelt oppkjøpt, og dersom det skulle gå videre med lisensiering så tror jeg det eventuelt midlertidig.

Årsaken er rett og slett at selv om eksklusiviteter og slikt er bra, så er samarbeidet og de som jobber med fimanac fremover også ekstrem viktig. I worst case scenario kan de risikere dersom de bare går for ekslusiv avtale, at det f.eks. kommer bud fra Roche eller andre big pharma selskaper på PCI Biotech og at et eventuelt oppkjøp da vil gi store problemer i forhold til fremtidig samarbeid og utvikling. Dette er en av grunnen til at jeg tenker at dersom de går for PCI Biotech plattformen, og teknologien er viktig nok, så vil et forsøk på overtakelse være svært sannsynlig.

Mine betraktninger er i forhold til hva jeg tror AstraZeneca tenker. Ekslusivitet og avtaler er vel og bra, men skal de få full kontroll på forskningen, forskerne og ansatte i PCI Biotech til å ha 100% fokus på de sine interesser så trenger de kontroll over hvem som eier selskapet og dets prioriteringer. De vil nok unngå at PCI Biotech blir f.eks. kjøpt opp av et selskap som i hovedsak ønsker å satse på vaksineplattformen, og i verste tilfeller også utvikle konkurrerende behandlinger. Enkleste måten å unngå denne type potensielle trusler er å kjøpe selskapet. Prislappen PCI Biotech havner på er nok ikke veldig skremmende heller sett i sammheng med AZ sine økonomiske muskler. Likevel, alt avhenger av verdien de anser på vårt selskap og teknologien. Forhåpentligvis er den veldig stor 
Redigert 05.12.2019 kl 18:13 Du må logge inn for å svare

« Likevel, alt avhenger av verdien de anser på vårt selskap og teknologien. Forhåpentligvis er den veldig stor«

Store eiere i PCIB, styret, Radforsk m.fl vet at verdiene kan bli store. Et bud som ikke er tilstrekkelig stort vil derfor bli avvist. Men samtidig vil det løfte kursen i PCIB betraktelig.
Vinn-vinn.

Denne kan gjentas:

Fra Snøffelen på TI 

mRNA deals i biotech siste 5-6 år
Lager ikke linker til denne posten da det blir rotete og langt, samt er enkelt å søke opp for å verifisere.

Mars 2013 AstraZeneca med Moderna Therpeutics; 240mill$ i up front og 180mill$ dollar i tekniske milepæler, dvs utbetalinger før godkjennelser og salg. AZ skulle sette i gang klinisk utvikling på inntil 40 targets, mao på samme sted som PCIB trolig nå er; planlegge og sette i gang klinisk utviklingsprogrammer.

August 2016 Astra Zeneca betaler 140mill$ til Moderna Therapeutics i en kapitalutvidelse når Moderna starter sitt første klinisks studie i samarbeidet på mRNA med AZ.

Juni 2016, Merck betaler 200mill$ til Moderna Theraputics for at de skal utvikle kreft vaksine basert på mRNA. Den gang i preklinisk, nå i fase 1. Mao sannsynligvis identisk med der PCIB pt er i sitt AZ-samarbeid.

Oktober 2017, Eli Lilly betaler 50mill$ + tar en 53mill$ kapitalutvidelse, samt 1,7mrd$ i milepæler. Preklinisk.

Sep 2016 Genentech betaler BioNTech 310mill€ i up front og near time milestones for utvikling av mRNA vaksiner preklinisk/tidlig klinisk.

Aug 2018 Pfizer betaler BionTech 120mill$ i up front og 305mill$ miletsones for utvikling av mRNA influensavaksine. Prosjektet er per November 2019 i preklinisk.

2015 Sanofi betaler 60mill$ BioNTech i up front for utvikling av inntil 5 indikasjoner, med mulige milepæler på inntil 300mill$ for hver eneste av de 5 indikasjonen

Januar 2019 Sanofi betaler 80mill€ til Biontech for utvikling av mRNA vaksine

Juni 2018 Sanofi betaler Translate Bio 45mill$ i up front med 805mill$ i milepæler for utvikling av mRNA-vaksine.

November 2019 Roche betaler Dicterna 200mill$ i up front og med milepæler på 1,47mrd$ for RNA-produkt i fase 1.

Kort oppsummert; Big Pharma betaler i størrelsesorden 1 til 2 mrd i upfront, med avtaleverdier på godt over 10 mrd. Til sammenligning ble Algeta solgt til Bayer for 3,5 ganger opprinnelig avtaleverdi.

Det er også viktig å bite seg merke i at de fleste er i pre-klinisk stadium og den som var lengst var ikke en gang ferdig med fase 1. Mao PCIB sitt samarbeid ligger trolig ikke noe kortere i løypa enn noen av disse avtalene.

Sist men kanskje viktigst, PCIB løser trolig hovedutfordringen med delivery for å realisere potensialet i mRNA. Så hvorfor skulle en avtale med AZ være mindre enn ovenstående eksempler, om noe burde den bli bedre!

Fra Durable på TI:

Sammenliknet med tidligere avtaler i bransjen er det altså helt på sin plass å forvente avtale med upfront på minst et par milliarder og en totalpakke inkludert milepæler på 10-15 milliarder, avhengig av grad av eksklusivitet og hvilke områder i utstrekning avtalen gjelder for (Nac, Chem, Vacc. Bacc?).

Deretter et evt. fremtidig oppkjøp på minimum(!) 40-50 milliarder.

Med andre ord, en totalpakke (avtale+oppkjøp) på, MINIMUM, 50-65 milliarder, eller altså 1350-1750 kr pr. aksje.

Trolig bør det kunne bli enda større, med tanke på at vi her snakker om en bred leveringsPLATFORM som forhåpentligvis kan brukes på enormt mange ulike områder, både innen kreft og andre sykdommer, og kan bidra til å booste effekten i kanskje hundrevis av medisiner.
Potensialet kun innenfor diabetes er jo svimlende høyt!

Husk, sitat Kristian Berg: «det virker på ALT vi har prøvd det på». 

I tillegg, det er ikke usannsynlig med budkamp blant flere interessenter. 

fabian2
08.12.2019 kl 09:53 7875

1350 til 1750......inne der ligger beløpet 1400....det er visst flere enn meg som er flinke til å beregne..ha..ha,,,Nei , akkurat sluttbeløp blr nok mye tipping for oss alle....... Men opp det går....til PCIB forsvinner....:)

For nye lesere og hvorfor det spekuleres i oppkjøp. Denne ble vist av PCIB under presentasjonen at Jefferies, London, United Kingdom, November 2019.

http://pcibiotech.no/other-presentations/

Last opp PDF filen og led på side 19,20 og ikke mist side 21. På side 21 ser man at effekten øker med opptill 50 ganger i DYR! Dette er ekstremt. Spm er om AZ lar dette gå upåaktet hen.

Disse dataene er kjent for markedet. Andre BP famler derfor ikke helt i blinde ifm hva PCIB har av data på Nac.

Det er også sagt fra CEO at PCIB har funnet den optimale metoden på Nac sammen med en av samarbeidsselskapene. Det er derfor grunn til å tro at dataene er enda bedre enn 50× i dyr.
Lennyal
08.12.2019 kl 10:50 7777

Slik jeg forstår avtalen vil Astra måtte stoppe all forskning i lys av PCIB nyttårsaften. Etter nyttår er det kun avtalt at forhandlinger eller veien videre skal forhandles om og rundt. Hvis jeg har oppfattet dette må altså Astra «permittere» forskerne som jobber med dette. Er det ikke innlysende at Astra ikke vil ha stopp i forskningen, når i tillegg konkurrenter kan komme på banen? Astra har hastverk, og jeg har ingen tro på at en avklaring vil skje først til sommeren. Jeg tror ikke folk flest vil oppfatte hva som er i ferd med å skje her, før det skjer.
bravi
08.12.2019 kl 13:55 7656

Har bare hatt aksjer en gang tidligere i biotek selskap som etter lang test og study periode skal konkludere og forhandle avtale slik som AstraZenica og Pcib skal gjøre nå i 1H20. Det var i Biotec. Ph. som etter 2,5 år med utprøvinger med Smith & Nephew gikk inn i forhandlinger om avtale. Får håpe det går bedre med Pcib. Vil tro at flere her kjenner til hvordan det gikk den gangen.
fabian2
08.12.2019 kl 14:06 7622

Dessverre ja , he-he , det kjenner jeg VELDIG godt til. Det var jeg som avslørte styreformannen Thorsen som bløffmaker Han havnet senere i søppelselskapet RENO...også det gikk til helv....Tro det eller ei : for to måneder sto han frem på forsiden av Finansavisen og klaget på at han fikk alt for lave styrehonorarer....Noen har frekkhetens nådegave...... Det var aldri reelle forhandlinger med S&N.....vi ble rett og slett forsøkt lurt. Flott erfaring å ta med seg på veien videre......det ble en tragedie....men men..., og det var bare mislykket blåruss som styrte dette...i PCIB har vi ordentlige topp-vitenskapsfolk i verdensklasse...en fullstendig annen verden----kan overhodet ikke sammenlignes. Blir litt som å sammenligne VM i fotball med en 5.divisjonskamp i Norge
Redigert 08.12.2019 kl 14:47 Du må logge inn for å svare
bravi
08.12.2019 kl 15:03 7536

Ja fabian2, husker godt den episoden med avsløringen av Thorsen. En ting viste den avsløringen og det er at iallefall en del styre representanter og sikkert også folk i ledelsen for selskapene følger godt med på hva som skrives her på forumet.

Du får ha lykke til, satser på at det går bedre med Pcib.
fabian2
08.12.2019 kl 15:12 7509

Ja , nå er jeg gått fra 99 til 100 prosent sikker på at PCIB blir ( eller faktisk allerede er ) en slags verdenssensasjon , og selvsagt blir kursen deretter.......... Mange , mange , mange , mange hundre kroner i løpet av absolutt maximum 7 måneder. Jeg tror ikke det blir så lenge å vente nå. Tror Astra gruer seg litt til ESMO...:)))
Redigert 08.12.2019 kl 15:19 Du må logge inn for å svare
fabian2
14.12.2019 kl 10:50 7026

sorry
Redigert 14.12.2019 kl 11:13 Du må logge inn for å svare
fabian2
14.12.2019 kl 16:56 6784

Det ser ut til at AstraZeneca kan ha brukt Neuenberg som investor , altså en dekkoperasjon

Fra don suger på TI

Det som hadde vært interessant å vite er om Aztra har andre samarbeid eller jobber internt med leveringsproblemet der man har kommet like langt som man har gjort med pcib?

Hvis pcib er den den de har kommet lengst med og de ikke har andre alternativ på nåværende tidspunkt er det ikke sikkert de tør vente flere år på noe som KANSKJE kan være bedre?

Man ønsker kanskje da å slå til så fort som mulig for å ikke miste momentum, samtidig som man kanskje heller ikke gir opp andre alternativ.

Som flere har vært inne på her er det mye som står på spill, både for pasienter, prestisje og revenue for BP.


Svar fra solvoll på TI

Starpharma og Ichor Medical er to av de kan det ut som for meg, uten at jeg har noen kompetanse til å vurdere de opp mot fimanac.

Ichor samarbeidet er ganske nytt, så de er nok lenger bak enn pcib sånn sett.

https://www.in-pharmatechnologist.com/Article/2015/09/07/AstraZeneca-signs-dendrimer-drug-delivery-deal-with-Starpharma

https://apnews.com/4d743fd923dd43df8fb83cca973d2489

Så fra chrkni på TI

Interessant!

AZ og Starpharma samarbeidet likner veldig på samarbeidet PCIB har hatt med AZ.

Her er det jo også snakk om levering, så flere ting som er sammenlignbart.

Den kommersielle avtalen AZ og Starpharma inngikk innbærer et potensiale på 450mill $ per produkt.

Det sier noe om hvilken summer det er snakk om, og hvilket enormt potensiale FimaNac har.Videre fra Snøffelen på kommentar fra Tyrion IV

2 mill $ up-front i den avtalen da… ikke helt det samme som enkelte her på forumet ser for seg, kan man vel si…

Selvsagt utrolig vanskelig å si hva en avtale vil bringe.

Som sagt så er det normale for pre-klinikk 1-2% i upfront, og skulle FimaNAC til slutt ende opp og bli solgt til samme pris som Algeta , så vil det bety en up front på ca 10mill$ med “standard betingelser”.

I det regnestykket er samme forholdstall i Algeta brukt på faktor 3,5 mellom salgspris og avtaleverdi.

Jonas Einarsson var jo svært entusiastisk og mente at det var langt over 50 % sjanse for avtale.

Men som default, og i en analyse, slik “saka står no” så kan jo ikke en analytiker skrive i en analyse at det er 100% sikkert at det blir avtale, det er først 100% den dagen avtalen blir meldt. Så over 50% tør nok ingen analytikere hevde.

Nå er det bare Arctic som har en nylig oppdatert analyse, og hva som står der kaan vel neppe være annet enn å forholde seg til 1-2% i up front som et preklinisk objekt, dvs et sted mellom 50 millNOK og 200millNOK i up front.

Dernest må det legges inn høye diskonteringsrater og en relativ lang utviklingstid.

Så slik aksjekursen er nå så reflekterer det vel akkurat de realitetene.

Men den dagen man eventuelt melder en avtale, så er ikke det sikkert up fronten er på rundt regnet 100millNOK, og det kan være elementer man ikke har vurdert ennå, samt at det da er 100% sikkert, ikke 20, 30 eller kanskje 50% sikkert slik en rasjonell investor pt må regne ut fra. Og ikke minst, det kan jo tenkes at avtalen ligner mer på de mRNA-avtalene jeg har referert tidligere.

Da går kursen i taket!!

Så spørsmålet nå er jo om man tror at up fronten vil ligne mest på Starpharma eller andre mRNA-avtaler med adskillig høyere up front, samt om hvor lystne man tror AZ er på fimaNAC.

Dernest har vi jo gallegangsindikasjonen i bunn, og den er bunnsolid. Der har vi svært gode sjanser for å lykkes. Null konkurranse, og solide resultater.

focuss
15.12.2019 kl 19:13 6344

2 mill usd upfront høres ikke veldig sexy ut. PHO fikk 5 mill usd upfront for Cevira fra et kinesisk selskap. Videre kommer milepel betalinger på 250 musd pluss royalty av salget. Men nå er jo Cevira kommet mye lengre, er i fase 3 og Kineserne skal ha produktet i markedet raskest mulig. Først i Kina, så i USA/EU.
Redigert 15.12.2019 kl 19:14 Du må logge inn for å svare

Da er det en enkel løsning, focuss. Behold PHO aksjene dine og vær glad 😊
focuss
15.12.2019 kl 19:42 6265

Å selge PHO aksjer er da absolutt ikke aktuelt. Ikke for meg og ikke for Hansson.

Fra Chrkni på TI

Enig i at det har kommet masse nyheter tidligere som kursen ikke reagerte på men i fra kurs 30 til 80 er det vel bare at vi fikk beskjed om at BP var AZ. Noe annet har ikke jeg fått med meg.

Da tror jeg du undervurderer verdien av utvidelsen utenfor onkologi. I tillegg hadde AZ bare 6 uker på dette. Det er ekstremt liten tid, og det gjelder å lese mellom linjene for å forstå betydningen av det.

I tillegg begynner det å falle inn at PCIB har utøvd “press” ovenfor AZ, både når det kommer til å offentliggjøre navnet og å sette en stopper for videre samarbeid. Skal AZ fortsette samarbeidet må det komme en kommersiell avtale, og det har de 6 måneder på.

Den selvsikkerheten og “presset” PCIB viser ovenfor AZ er ikke pga størrelsen, det er pga resultatene de har oppnådd sammen og behovet AZ har for FimaNac.


Fra Investor på TI

men i fra kurs 30 til 80 er det vel bare at vi fikk beskjed om at BP var AZ. Noe annet har ikke jeg fått med meg.

Da har du kanskje fulgt litt dårlig med? Inklusjon av Asia-sites (10-15 sites) og at Sør-Korea og Taiwan ble konkret nevnt bidro sterkt til at Pål Falck løftet sitt kursmål betydelig. Kursmålet på 78 var av avgjørende betydning for at vi fikk det løftet vi fikk etterkant av Q3. Fra 60 og videre oppover har nok AZ-avtalen bidratt mest.


Fra FiloD på TI

Vedr. AZ
Jeg er ganske sikker på en enten eller situation her.

Vi får en avtale hvor AZ ikke får eksklusivitet på fimaNac, men får eksklusivitet på det specifikke område de ønsker. Dette er fuldt mulig å definere på plass for begge parter, og vi får da en ganske alm avtale med en up front, milestones og royalty. Skulle dette skje så ønsker jeg også at dette bli’r en baktung avtale.

AZ ønsker eksklusivitet på hele FimaNac. Da kjøpe de hele selskapet. Hvist prisen er riktig og Must m.flere vil selge.
Det er sånn at potensialet i fimaNac og fimaVacc er astronomisk mye større enn fimaChem.

Jeg har ingen tro på at AZ får lov til, eller vill kjøpe bare fimaNac. Dette er en plattformteknologi, og i flere sammenhæng kan både Vacc og Nac overlappe hverandre. Samtidi har Pcib også et ansvar og respekt overfor de andre sammarbeidsparter.

Videre etter spørsmål

Jeg har ikke anden kommentar enn at det er helt tydelig at de har funnet den optimale lysdose for mRNA levering.
Disse folk er altså 100 ganger mere faglig dygtige enn meg, så når de sier det så er jeg sikker på at det er rigtig. Nu har jeg sitter tett på selskapet og styret i ganske lang tid, og min opfattelse er at dette er særdeles dygtige folk med en meget høj integritet og ordentlighed. Og tro meg, denne branche indeholder også folk som besidder både høj inkompetence og er dybt utroværdige.

I tilleg til dette så sier Kristian Berg at Pci virker på alt, og PCIB har patent på set meste.
Jeg mener i øvrigt at Hr. Berg aspiterer til en nobelpris i medicin. De som kan klistre og klippe (Crisper cas9) fikk prisen, men de kan klippe og klistre så mye de ville, uten Hr. Berg’s observationer virker det ikke.
Det er ganske enkelt genialt det han har opfundet. I sær fordi det indgår i en celle naturlige funktion. (Endosomal process).

Ja, jeg bommet på en Vacc avtale som jeg var ganske sikker på ville komme i 2019. Hertil har jeg to kommentarer. Der var muligvis for tidlig, men da et aftaleforløb typisk tager 1/2 til et helt år havde jeg regnet med at en sådan aftale med de suvrene resultater som de viste i mai 2019.
Min andre kommentar er at det er utrolig mye som er på “hold” i Pcib i øjeblikket. Min spekulation er at dette dreier seg om de forhandlinger som sikkert pågår med AZ i disse dager. 

Og spørsmål..

Jeg baserer det på hvad jeg ser og oplever i øjeblikket. Det er nu ganske lang tid siden jeg har hatt kontakt til både styret og ledelse så det er ikke mit vurderings grunnlag.

Men når man deltar på alle q precentationer, snakker med andre investorer og i det hele tatt er tett på selskapet så bli’r det som et lappeteppe. Med mange forskellige informationer så danner man seg et inntrykk, og dette er mitt inntryk.
merida1
05.01.2020 kl 16:46 5456

-.i PCIB har vi ordentlige topp-vitenskapsfolk i verdensklasse...en fullstendig annen verden----kan overhodet ikke sammenlignes.

Jeg vil vel si at aksjonærene også er i verdensklasse!

Redigert 05.01.2020 kl 17:35 Du må logge inn for å svare

Fra Investor på TI

God morgen. Tenkte å komme med min kvalifiserte synsing vedr. AZ-situasjonen.

Vurderer det slik at jo lengre tid det går jo mer øker sjansen for avtale, evnt noe mer enn “bare” en avtale.

PCIB og AZ har ganske sikkert satt opp møter nå i januar for diskutere veien videre. Hvis AZ ikke ønsker å bli med videre vil jeg tro vi får melding i løpet av et par-tre uker nå. PCIB kommer ikke til å bruke mye tid med AZ hvis de signaliserer at de ikke er interessert. Så vil anta det vil framkomme ved første mulige korsvei/møte med AZ. Meldes det ikke noe i først omgang, betyr det at har konstruktive diskusjoner om veien videre. Jo lengre tid det tar, jo mer konstruktivt er det. Kommer de fram til en begrenset lisensatale, skulle man tro noen uker (6-8?) skulle være nok til å komme fram til en avtale. Kommer april uten meldign tror jeg de snakker om noe større, type eksklusiv avtale eller evnt oppkjøp. Disse scenariene vil naturlig nok ta lengre tid å meisle ut. Så min forventning til de ulike alternativene vil alså stige dag for dag utover, spesielt om vi kommer ut på våren og ikke noe er meldt…

merida1
07.01.2020 kl 12:12 5033

Man kan vel se det slik også.
På den annen side er vel tiden på AZ sin side, så lenge PciB ikke får en krone. AZ sitter i førersetet, og PciB mister verdifull tid samtidig som AZ får totalt innsyn i metoden/virkninger/gjennomførbarhet osv
Computum
07.01.2020 kl 12:42 4982

"Jo lengre tid det tar, jo mer konstruktivt er det." Det blir jo som en helgardering for optimismen? De fleste vil nok bli mer og mer urolige jo mer det drøyer.
Jeg har ventet på Big Farma før (Smith & Nephew og Biotec), de fikk 2 år og takket etter det høflig for seg, så jeg tar ingenting for gitt. Og det gjør ikke markedet heller, tydeligvis.

Snøffelen svarer Investor på TI

Det er vel diskutert før(?), men vet ikke hva folk mener om en avtale som den Starpharma fikk i 2015.

Noen ville kanskje være skuffet over relativt begrenset up-front (18 mill kroner), men tenk på signalfeffekten ved en slik avtale. Og avtalen var såvidt jeg kan se for ett onkologiprodukt, men med opsjoner på flere produkter.
En avtale som dette ville være et gjennombrudd for PCIB, en validering av teknologien av verdens 7. største selskap, gi opphav til spekulasjoner om hva som blir AZs neste skritt, samtidig som det vil bevare en oppside mot de øvrige samarbeidspartnere på Nac og evn nye.

Avtalen er forøvrig strutkturert ganske typisk, som en baktung avtale. Total potensiell avtaleverdi på 1 mrd kroner, ekskludert royalty av salg og opsjon for påfølgende produkter.

Jeg tenker at en eventuell avtale mellom AstraZeneca og PCI Biotech vil inneholde høyere up-front fordi PCI trolig er nærmere oppstart i kliniske studier (i mennesker altså) enn det Starpharma var den gangen AZ og SP signerte.

Faktisk så er det meget nylig kommet en melding om at samarbeidet mellom AZ og Starpharma som startet i 2015 akkurat har kommet til klinikk, faktisk for bar litt mindre enn et par uker siden:

 The Market Herald – 30 Dec 19

AstraZeneca delivers milestone payment to StarPharma (ASX:SPL) for phase 1...

AstraZeneca has commenced the phase 1 clinical trial of AZD0466, triggering a milestone payment to StarPharma (ASX:SPL).

" * AstraZeneca has begun the phase 1 clinical trial for a cancer treatment drug

Roughly $4.29 million will be paid to StarPharma (SPL) as a result of the trial"

Så den utbetalingen bør vel inn i regnestykket om man skal direkte sammenligne.

Sånn sett er en forventningsverdi på up front i samarbeidet mellom AZ og PCI Biotech på 100 millNOK ganske logisk gitt Star Pharma som utgangspunkt til sammenligning.

Jeg har jo regnet “baklengs” på dette før for å illustrerer hva en utkjøpsverdi på hele fimaNACvil være verdt gitt at en up front normalt tilsvarer 1% av avtaleverdi (milestones).

100 millNOK (9 mill$) betyr da 10 mrdNOK (900mrd$) i totale milestones.
Dernest kan man bruke Algeta-avtalen som mal på utkjøpsverdi, og der betalte Bayer altså 3,5 ganger verdien på milstones.

Da ender vi på en utkjøpsverdi 35 mrd NOK eller ca 1000 NOK/aksje gitt 1% up front av avtaleverdi og senere utkjøp.

Men jeg har tidligere listet en rekke avtaler på mRNA hvor up-front er mye større andel av milestones (avtaleverdi), mer som 10% !

Man kan ende opp med samme utkjøpsverdi på det når man regner “bakover”.

Men jeg vil tenke at “oppkjøpsfaren” er større, vil skje på et tidligere tidspunkt desto mer fortung en avtale er.

Det er uansett flere saker som er interessant med en sammenligning med Starpharma og PCI Biotech, og det mest åpenbare er at AstraZeneca tegnet avtaler med Starpharma og PCI Biotech med bare 3 dagers mellomrom !

Hhv 7. september 2015 for Starpharma:

 StarpharmaStarpharma | Starpharma signs drug delivery license with AstraZeneca

Sep 07, 2015 ... Starpharma signs drug delivery license with AstraZeneca ... ... ... AstraZeneca has signed a licensing agreement with Starpharma for the use of its DEP® drug delivery plat

, og 10. september 2015 for PCI Biotech.

http://pcibiotech.no/pci-biotech-signs-pre-clinical-research-collaboration-agreement-with-a-top-10-large-pharma-company/

Det gir interessante perspektiver.

Trolig har AZ bestemt seg for å satse på mRNA delivery, og gått for minst et par teknologier, PCI Biotech, Starpharma og kanskje noen flere.

Uansett, det er tenkelig at Per Walday har en slags oversikt på hvordan PCI Biotech sin teknologi presterer i forhold til Starpharma, og det er jo nyttig benchmarking i en forhandling.

Mitt utgangspunkt er at PCI Biotech sin teknologi er bedre enn Starpharma sin teknologi, for hva skulle ellers poenget for AZ være med å videreføre samarbeidet med PCI Biotech?

Jeg tror derfor at vi minst får en up front på 100 millNOK ved en eventuell avtale, så får vi se om vi i noen grad nærmer oss de vanvittige avtalene med 1-2 mrdNOK i upfront, og 10mrdNOK+ i total avtaleverdi.

Vi går spennende tider i møte !!

https://www.starpharma.com/news/247

https://themarketherald.com.au/astrazeneca-delivers-milestone-payment-to-starpharma-asxspl-for-phase-1-trial-2019-12/
Fra Jaxi på TI

At det ikke skal bli noen form for AZ avtale gir jeg 1% 

Astra Zeneca has said that the results from their tests of fimaNAc look very promising in the oncology area. Now, they wish to see if the same technology can work in other disease areas. The pre-clinical collaboration agreement between PCI Biotech and Astra Zeneca lasts until the end of 2019 and the following 6 months will be used to evaluate the potential for further collaboration.

Per Walday, CEO of PCI Biotech, had the following to say about the collaboration:

“Ensuring sufficient intracellular delivery of nucleic acid therapeutics is a major hurdle to realise the vast therapeutic potential of this drug class. We believe that the fimaNAc technology can play an important part in solving this delivery challenge. PCI Biotech’s current collaborations and their progress suggest that external partners share this view.”

https://oslocancercluster.no/2019/11/29/pci-biotech-works-with-astra-zeneca/

Fra Snøffelen på TI

Hvorfor velger Einarsson nå å nesten bastant avvise mulig bud på hele PCIB, når han ved forrige PCIB spekulasjon i episode 104 faktisk så det som potensielt mulig?

Einarsson sa vel i prinsippet akkurat de samme i episode 104 som i episode 112, og det var at ved et eventuelt bud / oppkjøp av hele PCIBiotech så måtte alle delene pris-settes: fimNAC-plattformen, fimaVACC-plattformen og fimaCHEM plattformen.

Konklusjonene ble nok litt “forskjellig” siden Einarsson i episode 104 i en slags gledesrus over den utrolig interessante informasjonen begynte å drømme om en budkrig, mens han i dag i episode 112 skisserte det mest realistiske scenarioet.

Å verdsette selskapets alle deler er jo også utfordrende siden man også er på forskjellig utviklingstrinn i de forskjellige områdene: I pivotal klinisk fase i fimaCHEM, utført fase 1 i fimaVACC og i preklinisk i fimaNAC.

Men det er jo også en funksjon av hva AZ mener fimaNAC er verdt i forhold til fimaCHEM, som jo er kommet lengst, og fimaVACC.

Selv om potensialet og verdien på sikt kanskje er størst i fimaNAC, kan det jo være fornuftig for PCIB å selge ut fimaNAC slik at man har penger til å satse skikkelig hardt på fimaCHEM og fimaVACC videre.

Eksempelvis har jo Investor kalkulert at fimaCHEM og GGK pt er verdt 290 kroner aksjen, og siden det er en plattformteknologi hvor man med relativ lav risiko kan få godkjent flere indikasjoner når GGK bli godkjent, så en pris-setting på minst 500 kroner på fimaCHEMvære lett å forsvare i en forhandling.

Så om AZ betaler 1000 kroner aksjen for fimaNAC, vil PCIB ha 3,7 milliarder kroner å utvikle nye indikasjoner i fimaCHEM og fimaVACC for gitt at man betaler 900 kroner i utbytte per aksje og beholder 100 kroner i selskapet.

Et annet scenario kan jo være at AZ kjøper både fimaCHEM og fimaNAC. FimaCHEM kan jo faktisk være svært interessant for AZ da fimaCHEM kan være en ideell kombinasjon med Imfinzi, AZ sin CPI. Og da feks for 1500 kroner aksjen, med 1400 kroner i aksjonærutbytte og 3,7 mrd til satsning på fimaVACC.

Jeg tror nok en utviklingsavtale er aller mest sannsynlig, men ingenting er hugget i stein, og det er til syvende og sist aksjonærene som bestemmer om oppkjøp skulle bli aktuelt.