NSG - konkurs nå

olav1
NSG 23.11.2017 kl 08:46 22898

Dagens nyhet betyr at aksjonærenes verdier i Norske Skogindustrier ASA i realiteten er tapt.

https://e24.no/boers-og-finans/aker/aker-og-oceanwood-vil-kjoepe-norske-skog-as/24193903
Redigert 21.01.2021 kl 09:11 Du må logge inn for å svare
akro
23.11.2017 kl 16:27 13536

Aksjeloven er til for å følges. Røkke & co er bedre på aksjeloven enn Sveås.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
omans
23.11.2017 kl 16:47 13461

Bedriften Norske Skog forsvinner ikke, og den legges ikke ned pga det er nødvendig virksomhet, spørsmålet blir i hvilken form den drives videre.
Nytter ikke når gjelda er uhåndterbar.

Mulig staten skulle gjort noe for å trygge arbeidsplassene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
AKKA65
23.11.2017 kl 16:54 13430


Røkkes strategi er jo kjent, bl.a. gjennom hans storsatsningen på Research Expedition Vessel, og han har jo uttalt at han ønsker å betale tilbake hele formuen tilbake til det som gjorde ham rik, nemlig naturressursene. Som eier av NSG legger han nok ned hele papirproduksjonen for å redde granskogene i Norden.

Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
AKKA65
23.11.2017 kl 16:54 13445


Røkkes strategi er jo kjent, bl.a. gjennom hans storsatsningen på Research Expedition Vessel, og han har jo uttalt at han ønsker å betale tilbake hele formuen tilbake til det som gjorde ham rik, nemlig naturressursene. Som eier av NSG legger han nok ned hele papirproduksjonen for å redde granskogene i Norden.

Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
omans
23.11.2017 kl 17:13 13460

Du vet det kanskje ikke, men mye av Norge gror for det meste igjen.
Grantrærne er ikke utrydningstruet.
Skogeierne er flinke til å drive nyplanting.

"Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap"
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
23.11.2017 kl 19:33 13151

Kan åpne for flere interesser som finner og svensker kan komme i bud med røkke nå.
Husk 2019 lånet har en finne som er styreleder i både 2019 lånet og i kymene.2019 lånet kan nå kjøpe usikker gjeld på 450 mill usd til 5 mill usd/euro nå.
Om ikke annet så ville det være smålig og ikke tilby aksjonærene og usikret gjeld ny sjanse med og tilby en eierinteresse da også moot evt rettsaker mm.Først 2019 lånet så resten.Det er grunner til og tro at alt annet kan bli dyrere etter et oppkjøp av as.Dette har sperre og tiligere styreleder sagt.Regner med at sveaas er ute med flere i morgen og har kastet koortene,han sier han visste ingen ting liksom..
Uansett det er ikke over før the fat lady begin to sing.
Dette er jo et kupp,på billigsalg.Er staten infoormert,og hva gjør de?Byr 5 mrd for fibrg og saugbrugs ?Da er joo selskapet i balanse plutselig.
Syk sak for aksjonærer men de må da få tildelt noe om ikke annet.Stat, kumene ,stoora,hoolmen vs røkke?Det er jo i spill og det er alltid en bedre løsning før dama synger vel?


Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
superlan
23.11.2017 kl 21:42 12939

Klargjørende oppsummering av begivenhetene i DN 24.11.17. Anbefales!
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
omans
23.11.2017 kl 21:47 12959

De ansatte hørtes ut som sånn passe tilfredse, og lite som tydet på at virksomheten legges ned som følge av konkurs.
Blir vel business as usual for dem, men spørs hvordan det blir med aksjekapitalen og hvordan ting blir gjort.

Fint med oppklaring i DN for morgendagen, hvis det er fasit der.
Virker som det er litt misforståelser vedr konkurs begrepet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
24.11.2017 kl 06:12 12717

Norske Skog asa har et fremførbart underskudd på 7,5 milliarder kroner. Dette utgjør en skattefordel som helt eller delvis kan gå tapt ved en konkurs.

https://www.dn.no/nyheter/2017/10/07/1042/Industri/dette-skiller-partene-i-norske-skog

Hm dette fra artikkel i Dagens næringsliv tidligere.
Skal de kjøpe fabrikkene som er nsg as og ikke ta med seg det fremf underskuddet på som er nsg asa som eies av aksjonærene oslo børs.
Les tidligere artikkelen om problemene med og ikke ta med alle medfører og nsg asa eierdeler-dette skurrer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
omans
24.11.2017 kl 08:27 13569

Så alle er glade, bortsett fra aksjonærene som taper alt (?)

Ansatte beholder jobben, ordfører i Halden fornøyd, Røkke får fordeler på eksisterende aksjonærers bekostning, regjeringa fornøyd med at arbeidsplassene sikret etc.

Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
ca02
24.11.2017 kl 08:35 12928

spørsmålet er:

1. ligger det fremførbare underskuddet i ASA eller AS selskapet?

2. hvor stort er det?

3. går det an å få med seg det fremførbare underskuddet og likevel få slettet gjelden ?


hvem kan beskrive den fulle sannheten rundt dette?

Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
EnAksjeTil
01.12.2017 kl 18:10 12353

Hvorfor hører vi ikke noe fra usikrede kreditorer?
Hvorfor er ikke Norske skog ASA offisielt konkurs, tatt av børs og pantet tiltredt? Er det slik at det kreves en lang prosess før dette kan gjøres offisielt eller er det i teorien mulig å gjøre dette når som helst?
Er det i realiteten også slik at Aker kommer til å få fabrikkene på evt billigsalg? Nå ser vi jo at skogeierne samler seg og vil investere i diverse og det kan vel ikke utelukkes at de eksisterer gjedder i sivet utenfor landets grenser som kan komme fram under en evt auksjon så det må jo være stor risiko for at fabrikkene splittes opp, evt havner i utenlandske hender.......?
Og hvorfor kjøper noen aksjer med begge hender?
Jeg er selv aksjonær i Norske Skog og ønsker å være med videre, men er bekymret over måten Sveaas kommuniserte med media i forbindelse med Akers inntreden og regnet egentlig med at selskapet var borte fra børsen tidlig denne uken......
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Pretor
01.12.2017 kl 18:19 12367

Alle verdier av betydning i NSG er pantsatt. Pantsatt til pipa.

Den som kjøper verdiene/fabrikkene i NSG betaler "direkte" til panthaverne. Når så panthaverne selv "byr" på fabrikkene, betaler de kjøpesummen til seg selv, og overtar fabrikkene uten merkostnad (uten innbetaling til konsernet).

De som kjøper NSG med åpne armer nå, vet ikke hva de bedriver.

Jokeren derimot, er det fremførbare underskudd i NSG ASA, og som KAN føre til at konkurs avverges.

Aksjonærene er nok uansett gjort pengelense.

Time will show.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Pretor
01.12.2017 kl 18:19 12381

Alle verdier av betydning i NSG er pantsatt. Pantsatt til pipa.

Den som kjøper verdiene/fabrikkene i NSG betaler "direkte" til panthaverne. Når så panthaverne selv "byr" på fabrikkene, betaler de kjøpesummen til seg selv, og overtar fabrikkene uten merkostnad (uten innbetaling til konsernet).

De som kjøper NSG med åpne armer nå, vet ikke hva de bedriver.

Jokeren derimot, er det fremførbare underskudd i NSG ASA, og som KAN føre til at konkurs avverges.

Aksjonærene er nok uansett gjort pengelense.

Time will show.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
EnAksjeTil
01.12.2017 kl 18:36 12362

Takk for svar Pretor. Håper den endelige løsning foreligger snart enten den er god eller dårlig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Pretor
01.12.2017 kl 19:00 12353

Og bare for å presisere:

Eiendelene i NSG ligger i datterselskapet NSG AS (som IKKE er børsnotert).

Men datteren er eiet av NSG ASA, som er børsnotert der man har aksjer gjennom Oslo børs.

Når datteren NSG AS tømmes for verdier, må moren NSG ASA begjære oppbud/konkurs - dersom ikke styret ved Sveaas klarer å selge NSG ASA til istitusjonelle investorer som klarer å utnytte det fremførbare underskudd.

Problemet er bare at ved salg av det børsnoterte selskapet må NSG ASA betale all gjenstående gjeld til kreditorene (medregnet panthaverne i NSG AS som jo ikke får full dekning) siden ASA har garanter for AS gjeld. Derfor vil et eventuelt salg av NSG ASA, uten noen konkursåpning, ikke bringe inn nevneverdige verdier for aksjonærene med børsnoterte aksjer. Dessverre.

Dette er uhyre komplisert, og Oslo Børs burde ha suspendert handelen inntil det forelå klargjørende informasjon.

Kjøp heller Archer ;)

Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
EnAksjeTil
01.12.2017 kl 20:05 12323

Da har usikrede ikke mer de skulle sagt slik situasjonen er nå, og det er sannsynlig at det nå diskuteres rundt det fremførbare underskuddet. Ettersom dette har holdt på i så lang tid så er vel det fremførbare underskuddet noe alle har visst om hele tiden så det burde jo ikke dra ut veldig i tid. Her trengs det jo også fremtidige investeringer så det vil bli en dyr affære uansett åssen dette ender for de som skal drive videre. Hadde jo vært fantastisk med løsning der alle ble med videre med Aker i spissen ettersom det er mange skogeierer/leverandører som innehar aksjer i selskapet selv om det skulle bety en nokså STOOR....utvanning av aksjonærene..
I og med at ting er såpass kompliserte kan det også være ting som ikke har kommet frem i lyset enda. Magefølelsen min sier at det vil komme en løsning som innebærer at aksjonærene er med videre

Skal vurdere å kjøpe aksjer i Archer for skattefradraget om NSG går konkurs ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
EnAksjeTil
05.12.2017 kl 11:00 11885

stein666 skrev Innlegget er slettet
Fortsatt håp!!! Jeg håper Røkke og Oceanwood er klar for en skikkelig mother and daughter experience i NSG nå!!!!!!!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
EnAksjeTil
07.12.2017 kl 19:26 11405

stein666 skrev Innlegget er slettet
All gjeld må reforhandles og fryses. Emisjon i ASA inkl Aker bringer inn frisk kapital til oppgradering i driften. Alle må gi litt, men ingen sitter tomhendt igjen. Kompliserte ting krever enkle løsninger!!!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Pretor
19.12.2017 kl 11:14 10962


Snipp snapp snute

En æra kommet til ende
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
omans
19.12.2017 kl 12:21 10843

"The bankruptcy of Norske Skogindustrier ASA is financial and concerns mainly
shareholders and bondholders of Norske Skogindustrier ASA."

Du sjønner ikke hva det betyr?

Norske Skog's operations will continue to run as normal. For employees,
suppliers and customers, there will be no change, it will be business as usual.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
jonh
19.12.2017 kl 17:27 10608

Ja, Norske Skogindustrier ASA er ferdig. Alt er tapt for de med aksjer i Norske Skogindustrier ASA.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
EnAksjeTil
19.12.2017 kl 21:13 10415

Sikrede var ikke fornøyd med over 90% av selskapet i frivillig løsning. Veldig liten bevegelse i aksjesalget blant innsidere i forhold til hva man kunne forvente. Kistefoss hiver inn penger 2 virke dager før konkurs (mulig forhåndsbestemt). Jeg er overrasket over at det ikke ble en løsning slik det ble etterhvert, om så en tvungen gjeldsordning eller statlig hjelp i en eller annen form. Selvfølgelig ikke statens feil hvordan NSG har brukt penger i fortiden, men kronekursen har for eksempel vært med å forverret situasjonen. Kistefoss kjøpte seg inn og ønsket å bidra til å redde en norsk hjørnestensbedrift , men ble bare kastet levende til ulvene. Og sniken Ombudstvedt allierte seg med kreditorer og kjørte selskapet han tidligere ledet til grunne. Blir en kjedelig hverdag på OB fremover nå som NSG sannsynligvis er borte......

Setter fabrikkene i en usikker posisjon og Oceanwood stikker av med hele gevinsten, mens usikrede får en pose sagmugg hver og aksjonærene ingenting.....
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
milk
20.12.2017 kl 14:15 10129

stein666 skrev Innlegget er slettet
Norske Skog og det gamle forumet er en "saga blott" ...
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
milk
20.12.2017 kl 22:18 9985

Tenk at NSG hadde Ni tusen millioner i gjeld. Dette må da være tidenes konkurs.....
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

De fleste av kreditorene får jo bare vekslepenger igjen, men sånn går det når å opprettholde blodrenter er det viktigste i verden............Jeg trodde som deg milk at skogen ville reddes. Fikk dessverre ikke opprettet konto på det gamle forumet. Som Sveaas sa la han konsernet på sølvfat til Røkke. Skal virkelig bli spennende å se hvordan det går med fabrikkene fremover. Får håpe Aker redder de så de ikke blir nedlagt eller at ansatte må ned til polske lønninger.......Jeg ville heller bli med selskapet ned og tape litt, enn å selge meg ut og evt se at selskapet overlevde og gikk til himmels.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

Aker redde Norske Skog ? Røkke har ingenting med dette å gjøre utenom en intensjonsavtale med Oceanwood. Mao; Oceanwood prøver å rosemale seg med en industriell aktør. Problemet er bare at denne aktøren er en forpult kjeltring. Har en lang historie med kynisk framferd. NSG kunne fått reddet seg selv med alle ombord.Tror Sveeas har rett når han uttrykker forundring her. Og om det var smart eller ikke av Oceanwood. Røkke kan dra til helvete. Siste ord er ikke sagt her. De usikre kreditorene har forresten vært mistenkelig stille..
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
svenur
21.12.2017 kl 10:38 9776

Hei kan man kjøpe aksjer i NSG nå som det er konkurs? å hvis man gjør blir disse borte når en ny eier tar over. er litt grønn når det kommer til dette, så setter pris på litt tips :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
lll8lll
21.12.2017 kl 10:55 9779

Nei, du kan ikke det. Men du kan komme rundt det ved å sende pengene i posten, uten avsenderinfo, til en hvilken som helst fiktiv addresse. Du oppnår da samme avkastning, men sparer en del gebyrer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

Her er hva politikere uttalte i August. (PS. vi kan se bort fra hva Trond Giske mener, han er inhabil pga.andre gjøremål han er kalt på teppet for).

"Det var i Dagens Næringsliv tirsdag at regjeringen ikke avviste mulighetene for en eller annen form for hjelp til det tradisjonsrike konsernet.
– Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres. Vi skal ha et profesjonelt statlig eierskap. I enkelte selskaper er det mulig å gripe inn, men det er for tidlig å si før en gjennomgåelse av dette er ferdig, sier statsminister Erna Solberg til avisen.

Griper ikke inn nå
Mens støttepartiene til regjeringen KrF og Venstre har uttalt seg positivt til ideen om å bistå Norske Skog, har Aps Trond Giske sagt til DN at det er uaktuelt å overta selskapets gjeld.
Næringsminister Monica Mæland (H) understreker samtidig at dette på nåværende tidspunkt ikke er en aktuell problemstilling. Først skal Norske Skog forhandle.
– Norske Skog er et privat selskap som nå er i viktige gjeldsforhandlinger. Dette er en prosess staten selvsagt ikke griper inn i, sier Mæland i et skriftlig svar til Dagsavisen.

Vil ikke spekulere
Hun peker samtidig på at regjeringen ser på Norske Skog som et stort og viktig selskap i norsk sammenheng, med sine 2.500 ansatte.
– Vi håper at selskapet kommer mål med forhandlingene. Vi kommer ikke til å bidra til spekulasjoner om hva som vil skje dersom dette ikke fører fram. Det vil vi måtte vurdere dersom den situasjonen oppstår, sier næringsministeren"
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

Stusser på Kure/ Saugbrugs sine uttalelser om at de hadde visst om at det ble konkurs hele tiden. Han snakker videre lettbeint om hvor lettet de er nå som Aker kommer inn..?
Løs kanon på dekk. Norske Skog har riktignok vært elendig på å oppdatere aksjonærene. Men dette stemmer nok ikke. I så fall skulle aksjen vært suspendert fra den tiden SO. gikk av. Allerede da uttalte han at kreditorene stilte urimelige krav.

Og Aker kommer ikke til å bli eier. Øyvind Eriksen uttalte igår at om de ikke får tilslaget så vil de uansett få en hyggelig fortjeneste for noen mnd. arbeid. Tenker ikke så hardt på det med andre ord.

Det er et forhold her som jeg er spent på og det er det faktum at kreditorer (begge sider) har fremtvinget konkurs. Dette gir er utfall som ikke ivaretar alles interesse. Altså har man motarbeidet en løsning som ville hindret den prosessen som nå foregår. Sveeas utredet om det grundig og det stilte ikke kreditorer i godt lys


Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

Kaoset fortsetter og det er ingen overraskelse. Rart at et selskap som genererer penger bare får "seile sin egen sjø" på denne måten. Synes forøvrig vi har hørt veldig lite fra de usikre kreditorene som truet med rettsak osv tidligere. De har vel kanskje fått beskjed fra Mafiosos om å holde kjeft??
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

Ø. Eriksen i Aker utaler i DN i dag at "det er hyggelig å erfare at vårt engasjement ønskes velkommen av ansatte, myndigheter, leverandører, banker og andre".
Det er jaggu ikke lite frekt. Etter det jeg kjenner til har ikke myndigheter uttalt seg om dette og det ville overraske meg om de bejubler et slikt forsøk på åpenbar fiendtlig overtakelse. Og det får han pinadø anledning til å ufarliggjøre i DN av i dag. Ikke et ord om at styrets forslag til løsning ble stoppet og at Sveeas og NSG ville ha en løsning der alle landet på beina. Og det er styret som representerer de ansatte, ikke Ø. Eriksen i Aker. Dette er et spill og forsøk på påvirkning egnet for sosiopater og kynikere. Det er også underlig å si at om de ikke får tilslaget vil Aker uansett ende opp med en "hyggelig gevinst for noen måneders arbeid" . Da er de med andre ord finansielt interessert og ikke i drift og Norske Skog som sådan. Kommer Aker og Qceanwood unna med dette da er det bare å pakke sammen og investere alt utenlands heretter. Vi har næringspolitikere som åpner opp for "grenseløs" markedsøkonomi fra helvete. Les Hedgefond og obligasjonsfond som spekulerer i å velte selskaper med finansiell vrien situasjon og underliggende god drift. Og som forsikrer seg mot failure og tjener uansett utfall. Blir skummelt å være aksjonær da. Er dette framtiden vil det bety en drastisk endring av OSE.

Kanskje på tide å få høre hva politikerne mener her. Ø. Eriksen nevnte heller ikke at det er deler av de sikrede obligasjonseierne som har meldt misnøye med prosessen. Så ikke riktig alle er fornøyde.

God Jul

Og aksjonærer vokter han seg for å nevne.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
milk
27.12.2017 kl 17:03 9391

Godt og reflektert skrevet G M! :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
Lærenem
29.12.2017 kl 09:25 9240

Hva skjer, eller hva kan skje med aksjer man har der nå?
Er det noen mulighet for at de kan komme i gang igjen på noen måte?
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

Selskapet er under konkursbehandling. Kan overleve hvis det blir verdier igjen etter at fabrikkene er solgt og kreditorene har fått sitt.(lite sannsynlig) Usikker på om selve konkursbehandlingen evt kan reverseres dersom partene allikavell ønsker en løsning ala Sveaas. Jeg tror også staten kan blande seg inn dersom det viser seg at det er fare for at arbeidsplassene forsvinner, men det kan like gjerne være i favør Røkke. 10 mrd i fremførbart underskudd forsvinner i ASA. Kristendommen og Norske skog sendt på dør av staten....Nye tider nå!
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
OZZY
16.01.2018 kl 17:47 8966

dette er jo på en måte noe av Norges naturresurser. Staten burde absolutt hatt et ansvar her. noe annet er det hvis en godtebutikk går konk liksom.
Redigert 21.01.2021 kl 08:07 Du må logge inn for å svare