Farma i "medvind"!?

Oregon
02.12.2019 kl 20:48 394

Noen tanker og refleksjoner fra meg:

Flere selskaper med en grønn, bærekraftig profil har tatt av på børsene over en tid nå, både her hjemme og internasjonalt.
Tomra, Scatec Solar, Fred. Olsens fornybarvirksomhet i Bonheur; Nel og Scanship er absolutt eksempler her hjemme på selskaper som har hatt en tildels strålende utvikling på Oslo Børs den seinere tid.

Fossilbransjen har tyngre tider; olje er for tiden litt ut ( forurensende og " CO2 avtrykkene" er absolutt ikke bra); olje/ fossil bransjen merker dette gjennom vanskeligere tilgang på kapital og dermed også dyrere tilgang til kapital, dvs. størrre investeringsfond m.fl. er i ferd med å omrokkere og endre prioritering.

Den grønne bølgen nevnt helt øverst er i ferd med å bli høyt priset og det er ikke usannsynlig at investorer nasjonalt og internasjonalt ser seg rundt etter nye bærekraftige investeringer som også har store og litt uoppdagede, fremtidige potensialer.

Farmasektoren på Oslo Børs har ( inntil for en kort tid siden?) vært en liten andedam der investorbasen dessverre har vært relativt begrenset og litt tappet, dvs.med stadig behov for innskudd av kapital i takt med riktignok lovende, men kapitalkrevende forskning og utvikling. Og for nye investorer har Farma vært både krevende å sette seg inn i og likeledes har det også vært mye usikkerhet knyttet til om selskapene ville lykkes.

Men poenget mitt er at mye og kanskje tung kapital ut fra et globalt trendskifte mulig er i ferd med å finne vei til lovende og bærekraftige investeringer innenfor nettopp farmasektoren.

Og på Oslo Børs er det spesielt tre selskaper som allerede er i en mulig forløsning, ikke fordi at potensialet ikke har vært der hele tiden, men at de nå er på oppløpssiden for virkelig noe stort:

Photocure( PHO), PCI biotek (PCIB), Nordic Nanovector ( NANO).

- Photocure vil kunne få store royaltiinntekter gjennom Cevira avtalen og er muligens også i ferd med å slå igjennom med Cysview i et betydelig USA marked for diagnostisering og oppfølging relatert til blærekreft.

- PCIB sitter på en leveringsteknologi på cellenivå som har potensiale til å få mange "medikamenter" til å virke bedre. Forlengelsen av samarbeidsavtalen med Astra Zenica som ble kunngjort for kort tid siden bekrefter at selskapet kan ha et stort potensiale videre.

- Nordic Nanovector nærmer seg oppløpssiden med Betalutin og har til nå vist solide resultater innenfor blodkreftbehandling, både som singel "medikament" og også ikke minst i kombinasjon med Rituximab og som nå utprøves gjennom Archer studien.

PHO, PCIB, NANO er i tillegg svært potensielle oppkjøpskandidater (mulig i nær framtid) for store internasjonale farmasiselskaper.

Alle disse selskaper nevnt over har kommet svært langt gjennom mange års forskning og utvikling. At vinden nå kanskje kan være i ferd med blåse over til en noe tidligere utskjelt sektor (Farma) vil være gledelig. Ikke minst kan disse selskapene referert over kunne omfattes av begrepet bærekraftige investeringer som kan nyte godt av midler som frigjøres fra andre kapitalsterke sektorer som på sett og vis har mistet noe terreng i lys av moderne og nye krav til investeringer innenfor bærekraft og nytte.
fabian2
02.12.2019 kl 20:57 365

Et hyggelig resyme det var. Kunne nesten vært brukt til norsk hovedmålsstil til artium. Eneste trekk i karakteren: Det evindelige maset om "bærekraft" ( populært tulleord som ingen egentlig skjønner ) har du dessverre fått med deg , du også. Litt trekk for det. Ellers bra!
Stinke
02.12.2019 kl 20:58 362

Et meget godt innlegg, og jeg tror du har mye rett. Og det som også (dessverre) er et faktum er at de fleste kreftdiagnoser vokser kraftig fra år til år, så markedet i dag kan være betydelig mye større om bare få år frem i tid. En økende populasjon i verden er med på å gjøre økningen enda større.
Om disse selskapene du nevner, klarer bare noen brøkdeler av markedet så kan det bety milliardinntekter uansett, som betyr kurser på flere hundrelapper. Jeg tror bestemt at Nano og Pho er sikre kort. PCIB har enormt potensiale, og klarer de å få inn noen dealer så er de godt "skodd" fremover, og gallegangsstudiet ser positivt ut. En fin trio de der.
Redigert 02.12.2019 kl 21:07 Du må logge inn for å svare
Prump
02.12.2019 kl 20:59 345

Takk, mine tanker formulert.
Oregon
02.12.2019 kl 21:15 301

Jeg er helt enig Fabian. Men poenget mitt er nettopp at begrepet "bærekraft" inntil videre (enten du liker det eller ikke) nok styrer veldig mye av moderne investeringsprofil hos større fond og selskaper. (bærekraft kom vel som en fortsettelse/ utvidelse av "grønne investeringer" tipper jeg; dvs. definisjonsmessig ble det da et litt mer utvidet begrep ). Så hvis du ikke kan plassere investeringen innenfor ( mye olje,kull, osv. faller utenfor) så griner nå større investeringsfond på nesen og vil ikke ha for mye av disse selskaper i portefølgen.

Det vi har vært vitne til den siste tiden er en sektorrotasjon der investeringskapital flyttes ut av sektorer basert på olje og over til sektorer med fremtiden forsn seg, hvorav flere farmasiselskaper befinner seg. Pussig at ingen finansjournalister har sett det som nå skjer. Men ut fra mine erfaringer med den arten, så skal vi ikke vente for mye. Spesielt ikke tanker de syger av eget bryst. De nå nesten få det servert av andre, og da kommer det gjerne ut feil. Så kanskje like greit de ikke skriver om den pågående sektorrotasjonen.

Joda, jeg har lest forsiden av dagens FA, men dette med sektorrotasjon har jeg påpekt her på HO i god tid før den avisen kom ut natt til mandag.
focuss
02.12.2019 kl 21:37 227

Oregon
Flott innlegg som jeg tror beskriver situasjonen slik den faktisk nå er. En kommentar. Du skriver om Cysview for diagnostisering og oppfølging. Jeg synes det er viktig å få med at Cysview er en del av behandlingen som fører til bedre utgang for pasientene.

mange flotte innlegg