Photocure - Overpriset

Merlin
PHO 03.12.2019 kl 18:55 26994

Broren til Spetalen har kjørt kursen. Hvor sustainable er det? Vinn og forsvinntyper hjelper ingen langsiktige.

Omsetning i 3Q var lavere enn i 2Q også i USA!! Trass enorme salgskostnader! Lover ikke godt for 4Q!

Å hevde at det tar tid? Hvor lang tid trenger Photocure?

En med.kjede vil ikke kjøpe til alle sykehusene, men sette inn en ambulerende buss. Da blir det bare ett salg.

Pho sliter med å få opp salget, til tross for svære salgskostnader. Cysview viser seg vanskelig solgt!

Salget i Europa går ned! Hvorfor har ingen analysert det?

Photocure sliter med å overtale US-urologene. Hvorfor? Det har ingen på Pho forstått eller oppfattet. Stikkord: Handling,rensingstid/kostnader, administrasjon

Patentene er gått ut, enkelt produkt å kopiere, åpen konkurranse, tar luven av oppgangsmulighetene om det går bra.

Refusjonen er alt for lav i forhold til påstått effekt.

Hanssons øvrige aktiviteter går elendig. Når starter hovedaksjonær å ta gevinst?

Konklusjon: Kursen har gått på grunn av kjør av spekulanter. Nedgang i vente. Selg nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
26.12.2019 kl 15:16 2805

Ja det er vel det som er problemet med Schneider. Han lager en masse problemer, som ikke er de
reelle problemerne. Og ansetter en masse folk som ikke har noen funksjon, før att løse dem. Men
så har han ingen erfarenhet av cystoscope behandlinger heller. Blir ikke BLC brukt av de som har
scope, så er det inget PHO kan gjøre med det. Og det store flertalet gidder jo ikke ens skaffe scope.
26.12.2019 kl 13:49 2884

Du kan jo lese litt på stillingsannonsene eksempelvis.

o Provides guidance and support for physicians/staff during live surgical procedures, and utilization and/or operation of company technology driving increased usage of product.

https://photocure.com/careers/vacancies-united-states/clinical-support-specialist-atlanta/

Det hjelper lite hva vi sitter her på bjerget og synser, for de fleste av oss inkludert undertegnede vet lite om hva dette dreier seg om i praksis. Jeg setter min lit til at DS og teamet vet hva som skal til og at styret tydelig backer opp under det.
Redigert 26.12.2019 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
bravi
26.12.2019 kl 13:44 2894

Skjønner egentlig ikke at selgerne kan gjøre så mye fra eller til for å påvirke bruksfrekvensen. Urologer i Us er vel ikke annerledes enn andre steder, de vet best selv. Tviler på at selgere i særlig grad kan påvirke etablerte urologer hvordan de skal gjøre jobben sin. Har de allerede skop og har brukt det noen ganger vet de det de trenger å vite. Kan ikke forstå at selgerne skal prioritere bruksfrekvens, hvordan skal de angripe det problemet? Mener selgerne må prioritere å få utplassert skop.
focuss
26.12.2019 kl 12:59 2937

Når det gjelder brukerfrekvens så har jo DS nå vært veldig klar på dette. Ny mann COY vil endre strategi fra den tidligere strategien som var prioritering av "low hanging fruit" til å prioritere klinikker der de mener brukerfrekvensen vil være høyere. Kan høres ut som at det blir mer å måle organisasjonen på antall kit solgt og ikke på hvor mange Scope installert. Nå er det allerede installert så mange scope så det holder til å vokse 500-1000% uten flere scope. Så får vel heller de som ikke har scope men ønsker det ta kontakt. At strategi endres når situasjonen endres dreier seg om ledelse. Det vil selvfølgelig fortsatt jobbes med å få installert flere scope, men prioriteringen justeres.
26.12.2019 kl 12:42 2963

Sannheten er at vi alle ønsker høyere bruksfrekvens for BLC, en annen sannhet er også at vi ikke har den fjerneste ide om bruksfrekvensen på WLC.
Vi har derfor ingen kjent frekvens å vurdere mot, dessverre.
Men vi er alle enig om at den virker å være for lav, hvertfall vet vi at det gjenstår ekstrem kapasitet på dem.
Jeg har en teori om at dette ble Belettes bane i selskapet, jeg tror ikke mannen fulgte opp klinikkene på en tilfredsstillende måte etter at skopene var utplassert. Jeg mener bestemt at mine tanker rundt nettopp det sammenfaller med skiftet av USA sjef samt DS sin erkjennelse av at bruksfrekvensen er for lav og at han setter inn eksisterende og nye ressurser for å søke å hente i det "fortapte" og komme tilbake "on track"

Tror vi kan sammenligne det med forfall generelt. En skole som er ny må vedlikeholdes underveis ellers forfaller den fort, blir forfallet stort koster det desto mer å få den tilbake i ordentlig stand igjen.
Sikkert mange som ikke følger mine tanker her, men det lever jeg godt.
Redigert 26.12.2019 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
26.12.2019 kl 12:01 3025

Ja det er i vilket fall som helst ikke de mange åren med tap hittils, som priser aksjen til 90 kr.
Sen er det vel fritt att ha en mening om vad det er.
HrDuck
26.12.2019 kl 11:47 3045

For å svare helt konkret på ditt spørsmål ("ser dette ut som en påstand").

Ja, det ser ut som en påstand
HrDuck
26.12.2019 kl 11:45 3047

Du får si hva du vil dyma, så langt har du kun presentert synsing uten innhold. I tilfelle du ikke skjønner forskjellen: "jeg synes den er overpriset" (som du sier) er synsing uten verdi for oss andre. Klarer du derimot å føye til en: "fordi....." (med noen saklige grunner) så kan det gi mening og rom for god diskusjon.

Lykke til
Dyma
26.12.2019 kl 11:24 3079

Jeg skrev følgende: "Her er jeg uenig med deg, og faktisk tror jeg at markedet har mer enn priset inn guidingen."

Ser dette ut som en påstand?

Jeg er også helt åpen på at dette er hva jeg har kommet frem til, andre kommer frem til andre resultater. Synes det er rart at du påstår at jeg presenterer dett som fakta....
Redigert 26.12.2019 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
26.12.2019 kl 11:20 3089

Ja det er just sånt tull eg reagerer på, var gang en urolog bruker ett BLC scope. Så ser han nytten
av att bruke det, da han først ser alt med hvitt lys. Og seden slår over på blått lys, og ser skillnaden
var gang han bruker det. Han bør jo ganske snart finne ut hvor viktigt det er med blålys, og da trur
eg ikke det hjelper med en som aldri har operert med cystoscope som skall prøve veilede han.

Så det mener eg er direkte bortkastade penger, og att de her selgerne skall klare att mer en dobble
salget av scope i 2020. Skall det vel ett mindre underverk til om det skall skje. Og de flexiscope som
er utplassert hittils har ikke påvirke bruken. Nei Schneider og hans pipeline må opp til bevis nu om
han skall ha den minste troverdighet.
bravi
26.12.2019 kl 11:19 3091

Ja AndyH, vi får håpe at selskapet ikke faller for fristelsen å øke kostnadene ytterligere for å forsøke å oppnå guidingen.
Det er hva man sitter igjen med etter at alle utgiftene er trukket fra som til slutt blir tellende for kursen. Derfor er det veldig viktig at veksten blir bekreftet på Q4. Det er heller ikke noe godt utgangspunkt at inntektene fra Cevira skal finansiere salget av Cyswiev. Cysview må snart stå på egne bein i US.
Hayen
26.12.2019 kl 10:54 3133

Når du kommer med en påstand (om at PHO er overpriset selv om de når guiding), så bør du evne å underbygge det.
I den sammenheng har du så langt kun kommet med 'en følelse' pakket inn som 'det er fakta'
Redigert 26.12.2019 kl 10:56 Du må logge inn for å svare
focuss
26.12.2019 kl 10:37 3152

Min modell viser at NPV er proporsjonal med markedsandel i USA. Surprise surprise. Bullshit inn gir bullshit out.
26.12.2019 kl 10:30 3172

bravi,

Jeg tror ganske sikkert du kan anta at utgiftene selvsagt ikke vil stige tilsvarende som inntektene. Både Dahl og DS har jo pekt på at mens inntektene vil fortsette å stige vil kostnadene flate ut og det kan en tydelig se på kostnadssiden de siste par kvartaler.

Pafo,
Ingen tvil om at 70-80% vekst i inntekter i USA i 2020 virker vel ambisiøst pt. Dersom Cysview inntektene lander på >30 Mill i q4 vil dette se langt mer oppnåelig ut.
Men, jeg tillater meg å minne alle på at det nå er utplassert 22 flexiskop som har tilsvarende kapasitet som 70-90 rigide skop.
Med 10 nye flexiskop i q4 vil dem ha kapasitet tilsvarende >300 skop utplassert ved utgangen av 2019, jeg er fortsatt av den oppfattelse av at flexiskop kan være jokeren som bidrar akkurat nok til å oppnå guidingen.
Dette i tillegg til at det for første gang er satt seriøse krefter til å få opp bruksfrekvensen noe jeg antar aldri var i fokus under Belettes regime.
Redigert 26.12.2019 kl 10:38 Du må logge inn for å svare
HrDuck
26.12.2019 kl 10:25 3188

Når du sier mye dumt så står du enda mer lagelig til for hugg.
Redigert 26.12.2019 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
26.12.2019 kl 09:16 3318

Nyheten om at HS ikke oppløses, og at de nå har god økomi etter en rakttoppgang i NAT og nesten like stor oppgang i PHO, vil nok dra kursen i PHO enda et hakk oppover i morgen.
Jeg tipper en oppgang opp mot 95.
Redigert 26.12.2019 kl 09:26 Du må logge inn for å svare
bravi
26.12.2019 kl 08:44 3373

Dvs.skal det oppnåes 80% vekst må veksten i utgiftene økes tilsvarende, er det slik å forstå Dette er en bekymring, virker som allting har blitt fryktelig tidkrevende og kostbart. Kan det være at alle low hanging fruits allerede er plukket og at det blir vanskeligere fremover å få utplassert skop. Synes ikke det holder å snakke om strong pipeline hvis det ikke blir utplassert flere skop enn forrige kvartal og bare samme bruksfrekvens. Det må leveres i Q4.
Dyma
26.12.2019 kl 08:11 2020

Ja Stig - går man mot menigheta så står man lagelig til for hugg..
26.12.2019 kl 02:48 2139

Det er helt rett, og bruket kan aldri bli mer en rappotert. Bare mindre om sykehusen ligger på ett lager
med Cysview. Det er vel bare de nye som har en viss innverkan da de starter med ett lager i så fall.
Vi vet jo att PHO forklarte ett dårlig Q1 resultat i Norden, med att de handle inn så mye hexvix i Q4.
Men om det stemmer eller var en bortførklaring vites ikke. Men nær det gjeller LM så bortførklarer han
alle dårlige resultater uten undentak, med de mest tåplige forklaringer som noen kan finne på.

Men att folk ser før seg en vekst på 80 % neste år, med den utroligt dårlige utvikkling som vart i år.
I år får de solgt ca 11.000 doser cysview, og neste år må de selge 20.000 doser. Og nær Schneider
går ut og påstår att mange av selgerne har nådd maks, og ikke har tid att selge lengre. Da skall
man vare temligen naiv om en trur att salget nesten skall dobble seg. Og så komplisert som det er
att selge ett BLC scope og lære opp personalet att bruke det. Så er det teoretiskt umulig att skape
en vekst på 80 % uten att dobble salgskorpset.

Alt enligt Schneider som reden har begynt att bortforklare den dårlige veksten som han ser kommer.
Det var mye enklare med Bellete, da var det bare att selge scope og hålle dem med cysview som
gjellde. Og selgerne hold seg til det lille de kan, nemligen selge scope og cysview. Og Karl Storz
tog seg av opplæringen.

Tror nok du har helt rett i det Fevang. Men etter hva jeg har lest i dag er det ikke alle som setter pris på å få forklart ting og som mener at undertegnede forklarer ting som burde være innlysende. Ja, ikke uenig med ham i det, men nå er min erfaring at man her på FA forum ikke kan forklare ting enkelt nok. Beklageligvis. Spennet i hva den enkelte skjønner er tydeligvis særdeles stort.
HrDuck
25.12.2019 kl 23:50 2291

Kjekkas var nok min feil. Ser nå at det var milevis over alle grenser... Satser på at 100% fin oppførsel i 2020 kan redde meg tilbake på plussiden 😄

Slike dyktige gutter som deg trenger nok ikke hjelp til definisjoner fra meg.
Når der gjelder min kommentar om nærbutikken, så er det tydelig at du ikke har videre forståelse for ironi, og det kan jeg leve med. Det er ikke alltid man skal stille fir store forventninger til sine medmennesker dersom man ønsker å leve et lykkelig liv. Og akkurat det siste er det noe vi bergensere setter umåtelig høyt.

Ser at noen har vært så frekke å kalle deg kjekkas. Og det på selve 1. Juledag . Nå er nok ikke det den største nyheten som har rammet Norge denne dagen.

Ønsker herren en fortsatt god Jul. ;-))
HrDuck
25.12.2019 kl 23:40 2302

Nå blir jeg nesten forarget dymo. Du buser inn og annonserer at aksjen er overpriset basert på guiding. Etter flere kommentarer frem og tilbake så innrømmer du til slutt at du har brukt egne forutsetninger. Ikke ett ord om hvilke forutsetninger. Du sørger dermed selv for å gjøre dine innlegg helt meningsløse.

Mine beregninger har blitt lagt frem med forutsetninger helt åpent. Kan du ikke bare innrømme at du egentlig ikke har noe spesiell modell og at dine innlegg bare er et dårlig forsøk på å fremstille deg som mer kunnskapsrik enn det er grunn til.

Jeg blir så lei av pretensiøse forum show-offs.
Redigert 25.12.2019 kl 23:41 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 23:33 2308

Har du "offisielle" tall for vekst for årene fremover kanskje? Blir jo bare latterlig dette her.
HrDuck
25.12.2019 kl 23:29 2320

Bare sånn til info dyma, om vi bruker 45% vekst som selskapet har rapportert. Du er klar over aksjen fortsatt er underpriset? Din påstand om prising iht guiding fremstår som mer og mer pussig. Jeg gir deg ikke motbør fordi du "taler mot flertallet" som du sier, men fordi det du sier er feil.
Redigert 25.12.2019 kl 23:30 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 23:22 2301

Vel, det var din påstand at det var priset inn mer enn guiding. Blir litt rart når du til slutt endelig klarer å lire ut av deg en kommentar om du har egne tall for fremtidig vekst. Men bare for gøy da: Hvilken vekst priser du inn etter neste år?
Dyma
25.12.2019 kl 23:15 2311

Har de guidet en årlig vekst på 80% hvert år fremover i US, eller er det bare noe du tror? Jeg opererer ikke med den veksten i årene fremover, men jeg skjønner jo godt at tallene dine blir høye da (2020: 25MUSD, 2021: 45MUSD, 2022: 81MUSD, 2023: 145,8 MUSD, 2024: 262,4MUSD....) og tror kanskje du burde sjekke modellen din også :)

Jeg holder fortsatt en knapp på egen modell
Fevang
25.12.2019 kl 22:54 2356

Jeg kan ikke skjønne annet enn at PHO rapporterer det de har solgt - uavhengig av hva som er brukt rundt omkring i de ulike markedene.

Men det vil jo høyst sannsynlig jevne seg ut over tid.

Hilsen Fevang som har undervist i regnskap i mange år.
focuss
25.12.2019 kl 22:53 2358

Det er ikke spesielt komplisert å ta stilling til om oppnåelse av 2020 guiding er priset inn i dagens kurs. Man trenger kun gjøre to ting:

1) Vurdere bunnlinjen i 2020 basert på salg 20-25 musd i USA
2) Vurdere realistisk P/E basert på vekst 80-130%

Skal man legge en NPV beregning til grunn så må man vurdere hva markedsandelen i USA vil vokse til og salget mange år frem i tid. Å bruke en NPV vurdering til å belyse det aktuelle spørsmålet er omtrent så målrettet som å steike gris med å sette fyr på loven.
HrDuck
25.12.2019 kl 22:35 2394

Mener du at pho er overpriset med 20 mill usd omsetning neste år og 80% vekst? De vil jo tjene inn langt over 90 kroner pr aksje de neste 5 årene. Du kan umulig klare å diskontere dette til verdi under dagens aksjekurs? Om så er tilfelle så må du ta en grundig sjekk av modellen din.
Redigert 25.12.2019 kl 22:44 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 22:28 2411

Jeg er klar over at det blir å "banne i kirka" når man går mot flertallet. Mine analyser tilsier at Pho er høyt priset - om det er riktig eller galt vil fremtiden vise. Kanskje du skal lese innleggene jeg svarer på før du kaller meg "kjekkas".

Basert på min modell om fremtidig inntjening og kostnader, samt avkastningskravet jeg benytter i NPV analysen, så får ikke jeg den verdien som PHO er priset til i dag. Pho har et sterkt fokus på å øke bruken blant sykehusene og dermed bruksfrekvensen. Jeg tror dette er en seig materie, og at det derfor vil ta lengre tid. Jeg skulle gjerne ha vist deg modellen og gjerne tatt en titt på din. Her er det ingen fasit, da alle har egne betraktninger som legges til grunn.

Det er ikke meningen å prøve å fremstå som en besserwisser - beklager i så fall det.
HrDuck
25.12.2019 kl 21:48 2473

Hadde ikke tenkt å mase mer på deg dymo, men siden du tar sånn "kjekkas" tone mot andre så synes jeg du bør gjøre et forsøk på å begrunne din påstand om at pho er høyt priset ifht guiding. En slik påstand er så kunnskapsløs og dum at egentlig ville la deg slippe unna med ditt triste forsøk på avsporing, men du kan nå gjøre et forsøk siden du vil fremstå som mr-know-it-all.
Dyma
25.12.2019 kl 21:03 2543

"når man beregner brukerfrekvens har på HO så baseres det på omsetningen i US PR kvartal dividert på en enhetskostnad på USD 1k. Så enkelt beregnes brukerfrekvensen. Uten å ta hensyn til at eldre scope trolig benyttes betydelig enn scope utplassert i forrige uke. Har benytter man ethvert scope som er utplassert og antar at brukerfrekvensen er den samme på alle scopene. Noe jeg mener er en alt for enkel måte til å konkludere hva den reelle brukerfrekvensen egentlig er."
- Helt enig!

"Nåe det gjelde rapportering av enheter solgt, så har jeg til gode å se at PHO rapporterer enheter solgt PR kvartal."
- Da må du gjøre et bedre forarbeid

"De rapporterer omsetningen de har hatt av Cysview i de forskjellige markedene."
- Det gjør de også ja - i tillegg til økning av "in-market units sold"

"Og sykehusene kjøper ikke inn Cysview på nærbutikken for det antall pasienter de har en gitt dag."
- takk for at du deler denne konklusjonen som vitner om dyp innsikt

"Bruken av Cysview trekkes fra et medisinlager som det enkelte sykehus fyller opp etter gitte regler, men på en slik måte at de sikrer at de alltid har Cysview til bruk når pasienter har behov for det. På samme måte som sykehuset bestiller og har på lager et visst antall smertestillende tabletter, vanndrivende tabletter osv"
- selvfølgeligheter er det ikke behov for å forklare

"Jeg kan ikke erindre å ha sett PHO få rapportert inn hver måned hva et sykehus har forbrukt på det og det scope."
- dette skal sjekkes ut (som nevnt ovenfor)

"Og har man et rigid scope og et flexiscope, så vil det være ulik forbruk på de to scopene. Men her på forumet er det kun omsetningstallene for USA man har til bruk for å finne ut et tall de kaller for brukerfrekvens."
- Ja, og det blir ikke nøyaktig. Her må man gjøre sine forutsetninger, og kanskje er "in-market unit sales" (for de av oss som har beregnet dette) som kanskje er det riktige å legge til grunn - men det skal som sagt avklares.

"Der eneste som er sikkert er at det tallet de kommer ut med ikke er det samme som den eksakte brukerfrekvensen.#
- ingen vil klare det uten Photocure selv

"Dette kan da ikke være så vanskelig å skjønne.
Løft blikket og se heller på hvordan det ser ut når dere ser på omsetningen av Cysview yoy. Det gir et greit bilde over hvordan forbruket av Cysview vokser, som et resultat av at stadig flere pasienter får BLC etterhvert som det blir stadig flere PG flere scope utplassert. Heller ikke så veldig vanskelig å skjønne, gitt at man har interesse for å skjønne det."
- fint at vi har deg til å fortelle oss hva som er riktig da - skjønt jeg legger alltid mine egne analyser til grunn fremfor å høre på andre

Siden du sitter på så mye lærdom om Photocure - kan du definere for oss hva "in-market unit sales" er?

Jeg skal ikke uttale meg om hva du måtte ha hørt og ikke hørt, men når man beregner brukerfrekvens har på HO så baseres det på omsetningen i US PR kvartal dividert på en enhetskostnad på USD 1k. Så enkelt beregnes brukerfrekvensen. Uten å ta hensyn til at eldre scope trolig benyttes betydelig enn scope utplassert i forrige uke. Har benytter man ethvert scope som er utplassert og antar at brukerfrekvensen er den samme på alle scopene. Noe jeg mener er en alt for enkel måte til å konkludere hva den reelle brukerfrekvensen egentlig er.

Nåe det gjelde rapportering av enheter solgt, så har jeg til gode å se at PHO rapporterer enheter solgt PR kvartal. De rapporterer omsetningen de har hatt av Cysview i de forskjellige markedene. Og sykehusene kjøper ikke inn Cysview på nærbutikken for det antall pasienter de har en gitt dag. Bruken av Cysview trekkes fra et medisinlager som det enkelte sykehus fyller opp etter gitte regler, men på en slik måte at de sikrer at de alltid har Cysview til bruk når pasienter har behov for det. På samme måte som sykehuset bestiller og har på lager et visst antall smertestillende tabletter, vanndrivende tabletter osv. Jeg kan ikke erindre å ha sett PHO få rapportert inn hver måned hva et sykehus har forbrukt på det og det scope. Og har man et rigid scope og et flexiscope, så vil det være ulik forbruk på de to scopene. Men her på forumet er det kun omsetningstallene for USA man har til bruk for å finne ut et tall de kaller for brukerfrekvens.
Der eneste som er sikkert er at det tallet de kommer ut med ikke er det samme som den eksakte brukerfrekvensen.

Dette kan da ikke være så vanskelig å skjønne.
Løft blikket og se heller på hvordan det ser ut når dere ser på omsetningen av Cysview yoy. Det gir et greit bilde over hvordan forbruket av Cysview vokser, som et resultat av at stadig flere pasienter får BLC etterhvert som det blir stadig flere PG flere scope utplassert. Heller ikke så veldig vanskelig å skjønne, gitt at man har interesse for å skjønne det.
Dyma
25.12.2019 kl 17:03 2768

Ja kanskje det - men jeg snakker om Q presentasjoner som går lengre tilbake enn Q1 og Q2 for 2019
25.12.2019 kl 16:58 2791

Ja nu har eg lest Q1 og Q2 presentasjon og ikke ett ord om cysview unit iUSA. Bare scope, så det er
nok noe du bare drømt.
Redigert 25.12.2019 kl 17:00 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 16:57 2790

Lurte bare på hva du fikk som fremtidige resultat basert på guiding. Men om du ikke vil svare så lever jeg fint med det.