Photocure - Overpriset

Merlin
PHO 03.12.2019 kl 18:55 26978

Broren til Spetalen har kjørt kursen. Hvor sustainable er det? Vinn og forsvinntyper hjelper ingen langsiktige.

Omsetning i 3Q var lavere enn i 2Q også i USA!! Trass enorme salgskostnader! Lover ikke godt for 4Q!

Å hevde at det tar tid? Hvor lang tid trenger Photocure?

En med.kjede vil ikke kjøpe til alle sykehusene, men sette inn en ambulerende buss. Da blir det bare ett salg.

Pho sliter med å få opp salget, til tross for svære salgskostnader. Cysview viser seg vanskelig solgt!

Salget i Europa går ned! Hvorfor har ingen analysert det?

Photocure sliter med å overtale US-urologene. Hvorfor? Det har ingen på Pho forstått eller oppfattet. Stikkord: Handling,rensingstid/kostnader, administrasjon

Patentene er gått ut, enkelt produkt å kopiere, åpen konkurranse, tar luven av oppgangsmulighetene om det går bra.

Refusjonen er alt for lav i forhold til påstått effekt.

Hanssons øvrige aktiviteter går elendig. Når starter hovedaksjonær å ta gevinst?

Konklusjon: Kursen har gått på grunn av kjør av spekulanter. Nedgang i vente. Selg nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Pafo= Komiske Ali.
Fakta ødelegger enhver interessant diskusjon og Pafo ødelegger den for oss om vil diskutere fakta eller saklig.
God jul😀
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:49 2775

Hvilken metode benytter du for beregning av verdien på PHO? Hvilken diskonteringsfaktor benytter du?

Modellen din er helt sikkert fin, men vanskelig å sammenlikne modeller basert på det som skrives her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 16:41 2797

Hvordan kan du mene at markedet mer enn priser inn guiding? Siden du har en modell så er jeg interessert i høre hva den sier om resultat dersom PHO klarer 20 mill usd i US omsetning neste år og en vekstrate på ca 80%. Når jeg legger inn sånne tall så gir det enorm resultatvekst fremover. Jeg sier på ingen måte at dette blir fasit, men skal man ha en mening om dette er priset inn så må man ha et forhold til hvilke resultat dette vil gi.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:40 2794

Se Q rapporter tilbake i tid - spesielt presentasjonene (ikke rapportene)
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:35 2800

"Ok, men da forutsetter du at bruk er en konstant faktor? Jeg tror det er en rimelig antagelse at vekst kommer fra både økt bruk og flere scope. Tror modellen din vil måtte synse om det på samme måte som vi og selskapet gjør antagelser også." - Helt riktig, men synsing kan være basert på så mangt.

"Mitt poeng er at aksjekursen i dag ikke er i nærheten av å prise inn selskapets guiding. Det ville innebære en årlig vekst på 80%+ og aksjekursen ville da være over det dobbelte av hva den faktisk er i dag."
Her er jeg uenig med deg, og faktisk tror jeg at markedet har mer enn priset inn guidingen. Her ligger også forhåpninger om Cevira avtalen mm.

Jeg er redd for, gitt at det ikke fremover rapporteres om mange nye sykehus som tar i bruk Cysview, at vi får en kalddusj ved Q4 rapporten. Men dette er vi jo vant til fra tidligere rapportering (ihvertfall de av oss som har vært med selskapet i mange år).
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 16:34 2799

De har vel aldri rappotert unit sale i USA, bare antall millioner som varierer med dollarkursen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 16:26 2821

Ok, men da forutsetter du at bruk er en konstant faktor? Jeg tror det er en rimelig antagelse at vekst kommer fra både økt bruk og flere scope. Tror modellen din vil måtte synse om det på samme måte som vi og selskapet gjør antagelser også.

Forøvrig så tror jeg også at det holder hardt å nå målet om 20-25 mio for 2020. Mitt poeng er at aksjekursen i dag ikke er i nærheten av å prise inn selskapets guiding. Det ville innebære en årlig vekst på 80%+ og aksjekursen ville da være over det dobbelte av hva den faktisk er i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 16:24 2837

Det største problemet til nye og eksisterende blærekreft pasienter i USA i dag er at BLCC/BLFC fortsatt er alt for lite utbredd. Dette er det Photocure jobber for å gjøre noe med. Så er det et spørsmål om det er noe Medicare kan gjøre for å gi Photocure enda mer drahjelp enn hva de allerede gjør. Nå refunderer Medicare 120% av Cysview kostnad. Burde de refundert mer i en overgangsperiode? I det hele tatt hvilke kort har Medicare og spille på for å sterkere stimulere utviklingen i ønsket retning?
Pasientene har et viktig kort på hånda som er å velge bort sykehus som ikke leverer State of the Art behandling. Dette gjøres allerede men det skal bli interessant å se hvordan den effekten brer om seg etterhvert som awareness øker.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:16 2856

Hvis det er riktig at PHO rapporterer faktisk bruk i markedet ved uttrykket "in-market unit sale", så er det fult mulig å lage modeller for fremtiden basert på antall nye sykehus som tar i bruk Cysview. Se på trend i antall behandlinger for Cysview/scoop osv. Jeg opererer ikke med noe "tak" for bruk i mine analyser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 16:09 2887

Jeg synes jeg stadig plukker opp ting hist og her som går i retning av at helse markedet i USA har et visst trykk i retning av at BLFC bør taes i bruk også i initiell diagnose og til og med i en generell screening. Studier som viser at BLFC oppdager kreft ett år før andre metoder er en slik ting. Nå er det slik at når det gjelder BLFC så er de sterkeste anbefalingene knyttet til high/medium risk pasienter. DS har tror på at de sterke anbefalingene etter hvert også vil gjelde low risk pasienter. Når det gjelder TURBT så sitter jeg med følelsen at konsensus går i retning av at ALLE i sin første TURBT bør bli behandlet med BLCC. Dette er viktige holdninger som alle trekker i retning av enorm suksess for PHO i USA.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 16:06 2905

Mulig jeg misforstår deg først. Men hva mener du med kommentaren om at historisk salg får deg til å mene at de ikke kan nå mål for neste år?
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:05 2905

Me too
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Hvis man ser et par skyer på den blå himmelen er det kanskje litt feil å kalle det å «skite i eget reir», eller..... ?
Jeg kaller det heller å være redelig istedenfor blind. Jeg har i alle fall ingen tillit til de som nekter å se en eneste fartsdump på veien og konsekvent tipper altfor høyt foran hvert eneste kvartal.
Selv har jeg truffet rimelig bra på kvartalstall, men fasit har kommet inn ørlite UNDER mine estimater. Derfor vil jeg heller kalle det å skite i eget reir å bomme med mange millioner hver gang, på oversiden. Da blir det for høye forventninger og skuffelser. Det er å skite i eget reir !
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:01 2922

En ting å sjekke opp med Photocure :) Dette er jo helt avgjørende for de av oss som prøver å verdisette Photocure (ihvertfall verdiettelse av US delen av PHO) ut i fra fundamentale analyser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 15:59 2920

Det forutsetter i så fall at historiske tall uttrykker max kapasitet for bruk. Det vet vi ikke er tilfelle.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 15:57 2945

Når det gjelder in market sale så tror jeg det er relevant for Ipsen salget. Pho sine inntekter fra Europa er bare 35% av in market salget (royalty)
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Hayen
25.12.2019 kl 15:56 1726

Hm... Jeg tror ikke det, men det skal jeg ikke være for skråsikker på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Hayen
25.12.2019 kl 15:54 1716

Mye fokus på årsvekst lenger oppe.
Her er noen tall på det, alle med utgangspunkt i omsetning i USD (beregnet) :
42% vekst i kvartalsomsetning I q3
52% gjennomsnittlig kvartalsvekst siste fire kvartal i q3 (et uttrykk for gjennomsnittlig økning i omsetningsvekst per kvartal siste år)
50% vekst i total omsetning (sum siste 4 kvartal /sum 4 kvartal før det igjen)


Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 15:52 1719

Hvis det er sånn at Photocure rapporterer faktisk antall units forbrukt i markedet, så har man godt grunnlag for å beregne snittforbruk pr scoop. I så fall er min mening at Photocure ikke vil klare å innfri salgsmål i US for 2020 (selv om man ser salg til Rigide og Flexi scoop samlet).
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:46 1746

Ja LM skriver alltid så mye dumt men han begriper det ikke selv, ligger sykehusen inne med ett lager
av cysview. Så er bruken sæmre en vad som er beskrivet her. Men han har jo problem med flexiscope
og nær ikke Karl Storz har. Man kan ikke forvente mye vettigt fra den siden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 15:45 1748

Ja, men det er ikke hva jeg spurte om.

Det kan jeg hende jeg tar feil, men jeg mener at det ble opplyst en gang at Photocure rapporter antall units forbrukt i markedet - basert på tall som sykehus rapporterer inn.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 15:44 1751

Du må være gal pafo. At noen skal ta deg seriøst er utelukket. Men for ordens skyld gjentar jeg for n'te gang.

- du trakk frem 30 mill us omsetning Q4, ikke jeg.
- 30 mill vil bety 20% økning fra Q3
- du kaller det ynkelig. I realiteten vil en sånn vekst gi firesifret aksjekurs i løpet av tre år
- jeg har ikke sagt noe om å stå inne for eller ikke. Jeg kommenterte din påstand.

Søk hjelp pafo
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Ligger vel på mellom 150 til 200 når 4q legges frem tidlig februar. Hadde håpet på høyere kurser, men det kommer nok.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Hayen
25.12.2019 kl 15:40 1767

Sykehus kjøper normalt sett inn utifra estimert forbruk neste 1-3 mnd

Jeg har ikke kilde på dette, men er noe jeg har fanget opp ved iallefall to anledninger
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:39 1771

Duckis har i lange tider lagt ut om de enorme summerne som PHO skall tjene. men så kan han ikke
stå inne før en ynkelig kvartalsvekst på 5 mil. Nei sånne er det ingen mening att feste lit til.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 15:36 1783

"Det er enda minst en ytterligere faktor som bidrar til feil. For omsatt Cysview doser PR kvartal representerer nødvendigvis ikke forbrukte doser Cysview."

Er du sikker på dette Londonmannen? Photocure rapporterer "in-market unit sale". Er dette antall enheter solgt til sykehus - eller er det antall enheter forbrukt til behandling i perioden?
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:36 1788

Hehe, enten har man rett eller så har man feil, enten sannhet eller løgn.

Men samme det, irriterer meg mest over at mennesker kan opptre så råttent, men det er mitt problem og Photocure maskineriet lar seg ikke stoppe av slikt.
2020 tror jeg kan bli meget spennende, ser fram til fortsettelsen, herlig investering så langt og jeg tror ganske sikkert det bare er starten.
Du verden når Cevira godkhennes og havner på markedet i Kina😀
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Etter en kjapp gjennomgang. Aksjer jeg finner kraftig overpriset : FLNG, Nano, NEL. Billig ved dagens kurs og børsens beste kjøp : Photocure.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:30 1812

Ja vi liker jo % her så vi får holde oss til det, av Europa og verdens patentet så er det 100 % utgått.
Av USA patentet så gjenstår knapt 5 % , så han hadde i prinsipp 5 % feil.. Så det var ikke den verste
løgn eg har lest her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Alt under 300 er gi bort prising. Tar noen K til over nyttår.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

He he nei har jo forstått at det tydeligvis er flere på HO som ynder skite i eget reir. Og det må dere da endelig få lov til å gjøre, selv om jeg finner slik oppførsel noe sær. God Jul!
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 15:21 1838

Jeg gjentar igjen: Det var du pafo som kom trekkende med at selskapet burde klare 30 mill i Q4. Jeg fulgte bare opp med hvilke implikasjoner dette ville ha for vekst og prising.

Si meg pafo.... Når du påstår at det er jeg som har kommet med tallet... Har du en lidelse vi bør være klar over og ta hensyn til når vi svarer tullet ditt?
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:14 1845

Ikke mulig å gi han 50% rett.
Det var løgn uten å konkretisere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:05 1867

Ja nær det gjeller patenter så hadde han 50 % rett, men nær det gjeller refusjon så var han ute og
segle. Du får aldri mer en 100 % og det har dem.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:00 1861

Ja man kan jo ikke skryte seg fordervet over veksten vart kvartal nær den bare såvidt dekker lønnen
til COY. Og sånne som du som legger ut om enorm vekst i fremtiden, men syter om noen få millioner
som selskapet bør tjene. Har vel ikke noe med reel verkelighet att gjøre, det er bare osaklige
luftdrømmer som kommer fra deg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 14:50 1883

Pafo,
Hans utsagn om at patenter er utløpt er direkte løgn og det vet du også.
Stor forskjell på å være konstruktiv kritisk versus løgnhals.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 14:39 1910

Og til din info pafo, det var du som kom trekkende med 30 mill. Jeg svarte bare hvilke implikasjoner dette ville ha for prisingen. Antar at ditt fravær av kommentarer ang dette betyr at du er enig. 30 mio i Q4 vil innebære en vekst som betyr mange hundre kroner i aksjekurs
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 14:36 1916

Typisk pafo, slenger ut påstander. Svarer aldri når du får hjelp av meg og andre, bare fortsetter med personangrep (ikke så rart når du ikke klarer deg i en faktabasert diskusjon). Pafo er symptomet på en post-faktuell verden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare