Photocure - Overpriset

Merlin
PHO 03.12.2019 kl 18:55 26891

Broren til Spetalen har kjørt kursen. Hvor sustainable er det? Vinn og forsvinntyper hjelper ingen langsiktige.

Omsetning i 3Q var lavere enn i 2Q også i USA!! Trass enorme salgskostnader! Lover ikke godt for 4Q!

Å hevde at det tar tid? Hvor lang tid trenger Photocure?

En med.kjede vil ikke kjøpe til alle sykehusene, men sette inn en ambulerende buss. Da blir det bare ett salg.

Pho sliter med å få opp salget, til tross for svære salgskostnader. Cysview viser seg vanskelig solgt!

Salget i Europa går ned! Hvorfor har ingen analysert det?

Photocure sliter med å overtale US-urologene. Hvorfor? Det har ingen på Pho forstått eller oppfattet. Stikkord: Handling,rensingstid/kostnader, administrasjon

Patentene er gått ut, enkelt produkt å kopiere, åpen konkurranse, tar luven av oppgangsmulighetene om det går bra.

Refusjonen er alt for lav i forhold til påstått effekt.

Hanssons øvrige aktiviteter går elendig. Når starter hovedaksjonær å ta gevinst?

Konklusjon: Kursen har gått på grunn av kjør av spekulanter. Nedgang i vente. Selg nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 15:57 2934

Når det gjelder in market sale så tror jeg det er relevant for Ipsen salget. Pho sine inntekter fra Europa er bare 35% av in market salget (royalty)
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 15:59 2909

Det forutsetter i så fall at historiske tall uttrykker max kapasitet for bruk. Det vet vi ikke er tilfelle.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:01 2911

En ting å sjekke opp med Photocure :) Dette er jo helt avgjørende for de av oss som prøver å verdisette Photocure (ihvertfall verdiettelse av US delen av PHO) ut i fra fundamentale analyser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Hvis man ser et par skyer på den blå himmelen er det kanskje litt feil å kalle det å «skite i eget reir», eller..... ?
Jeg kaller det heller å være redelig istedenfor blind. Jeg har i alle fall ingen tillit til de som nekter å se en eneste fartsdump på veien og konsekvent tipper altfor høyt foran hvert eneste kvartal.
Selv har jeg truffet rimelig bra på kvartalstall, men fasit har kommet inn ørlite UNDER mine estimater. Derfor vil jeg heller kalle det å skite i eget reir å bomme med mange millioner hver gang, på oversiden. Da blir det for høye forventninger og skuffelser. Det er å skite i eget reir !
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:05 2894

Me too
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 16:06 2894

Mulig jeg misforstår deg først. Men hva mener du med kommentaren om at historisk salg får deg til å mene at de ikke kan nå mål for neste år?
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 16:09 2876

Jeg synes jeg stadig plukker opp ting hist og her som går i retning av at helse markedet i USA har et visst trykk i retning av at BLFC bør taes i bruk også i initiell diagnose og til og med i en generell screening. Studier som viser at BLFC oppdager kreft ett år før andre metoder er en slik ting. Nå er det slik at når det gjelder BLFC så er de sterkeste anbefalingene knyttet til high/medium risk pasienter. DS har tror på at de sterke anbefalingene etter hvert også vil gjelde low risk pasienter. Når det gjelder TURBT så sitter jeg med følelsen at konsensus går i retning av at ALLE i sin første TURBT bør bli behandlet med BLCC. Dette er viktige holdninger som alle trekker i retning av enorm suksess for PHO i USA.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:16 2845

Hvis det er riktig at PHO rapporterer faktisk bruk i markedet ved uttrykket "in-market unit sale", så er det fult mulig å lage modeller for fremtiden basert på antall nye sykehus som tar i bruk Cysview. Se på trend i antall behandlinger for Cysview/scoop osv. Jeg opererer ikke med noe "tak" for bruk i mine analyser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 16:24 2826

Det største problemet til nye og eksisterende blærekreft pasienter i USA i dag er at BLCC/BLFC fortsatt er alt for lite utbredd. Dette er det Photocure jobber for å gjøre noe med. Så er det et spørsmål om det er noe Medicare kan gjøre for å gi Photocure enda mer drahjelp enn hva de allerede gjør. Nå refunderer Medicare 120% av Cysview kostnad. Burde de refundert mer i en overgangsperiode? I det hele tatt hvilke kort har Medicare og spille på for å sterkere stimulere utviklingen i ønsket retning?
Pasientene har et viktig kort på hånda som er å velge bort sykehus som ikke leverer State of the Art behandling. Dette gjøres allerede men det skal bli interessant å se hvordan den effekten brer om seg etterhvert som awareness øker.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 16:26 2810

Ok, men da forutsetter du at bruk er en konstant faktor? Jeg tror det er en rimelig antagelse at vekst kommer fra både økt bruk og flere scope. Tror modellen din vil måtte synse om det på samme måte som vi og selskapet gjør antagelser også.

Forøvrig så tror jeg også at det holder hardt å nå målet om 20-25 mio for 2020. Mitt poeng er at aksjekursen i dag ikke er i nærheten av å prise inn selskapets guiding. Det ville innebære en årlig vekst på 80%+ og aksjekursen ville da være over det dobbelte av hva den faktisk er i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 16:34 2788

De har vel aldri rappotert unit sale i USA, bare antall millioner som varierer med dollarkursen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:35 2789

"Ok, men da forutsetter du at bruk er en konstant faktor? Jeg tror det er en rimelig antagelse at vekst kommer fra både økt bruk og flere scope. Tror modellen din vil måtte synse om det på samme måte som vi og selskapet gjør antagelser også." - Helt riktig, men synsing kan være basert på så mangt.

"Mitt poeng er at aksjekursen i dag ikke er i nærheten av å prise inn selskapets guiding. Det ville innebære en årlig vekst på 80%+ og aksjekursen ville da være over det dobbelte av hva den faktisk er i dag."
Her er jeg uenig med deg, og faktisk tror jeg at markedet har mer enn priset inn guidingen. Her ligger også forhåpninger om Cevira avtalen mm.

Jeg er redd for, gitt at det ikke fremover rapporteres om mange nye sykehus som tar i bruk Cysview, at vi får en kalddusj ved Q4 rapporten. Men dette er vi jo vant til fra tidligere rapportering (ihvertfall de av oss som har vært med selskapet i mange år).
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:40 2783

Se Q rapporter tilbake i tid - spesielt presentasjonene (ikke rapportene)
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 16:41 2786

Hvordan kan du mene at markedet mer enn priser inn guiding? Siden du har en modell så er jeg interessert i høre hva den sier om resultat dersom PHO klarer 20 mill usd i US omsetning neste år og en vekstrate på ca 80%. Når jeg legger inn sånne tall så gir det enorm resultatvekst fremover. Jeg sier på ingen måte at dette blir fasit, men skal man ha en mening om dette er priset inn så må man ha et forhold til hvilke resultat dette vil gi.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 16:49 2764

Hvilken metode benytter du for beregning av verdien på PHO? Hvilken diskonteringsfaktor benytter du?

Modellen din er helt sikkert fin, men vanskelig å sammenlikne modeller basert på det som skrives her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Pafo= Komiske Ali.
Fakta ødelegger enhver interessant diskusjon og Pafo ødelegger den for oss om vil diskutere fakta eller saklig.
God jul😀
Redigert 21.01.2021 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
HrDuck
25.12.2019 kl 16:57 2774

Lurte bare på hva du fikk som fremtidige resultat basert på guiding. Men om du ikke vil svare så lever jeg fint med det.
25.12.2019 kl 16:58 2775

Ja nu har eg lest Q1 og Q2 presentasjon og ikke ett ord om cysview unit iUSA. Bare scope, så det er
nok noe du bare drømt.
Redigert 25.12.2019 kl 17:00 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 17:03 2752

Ja kanskje det - men jeg snakker om Q presentasjoner som går lengre tilbake enn Q1 og Q2 for 2019

Jeg skal ikke uttale meg om hva du måtte ha hørt og ikke hørt, men når man beregner brukerfrekvens har på HO så baseres det på omsetningen i US PR kvartal dividert på en enhetskostnad på USD 1k. Så enkelt beregnes brukerfrekvensen. Uten å ta hensyn til at eldre scope trolig benyttes betydelig enn scope utplassert i forrige uke. Har benytter man ethvert scope som er utplassert og antar at brukerfrekvensen er den samme på alle scopene. Noe jeg mener er en alt for enkel måte til å konkludere hva den reelle brukerfrekvensen egentlig er.

Nåe det gjelde rapportering av enheter solgt, så har jeg til gode å se at PHO rapporterer enheter solgt PR kvartal. De rapporterer omsetningen de har hatt av Cysview i de forskjellige markedene. Og sykehusene kjøper ikke inn Cysview på nærbutikken for det antall pasienter de har en gitt dag. Bruken av Cysview trekkes fra et medisinlager som det enkelte sykehus fyller opp etter gitte regler, men på en slik måte at de sikrer at de alltid har Cysview til bruk når pasienter har behov for det. På samme måte som sykehuset bestiller og har på lager et visst antall smertestillende tabletter, vanndrivende tabletter osv. Jeg kan ikke erindre å ha sett PHO få rapportert inn hver måned hva et sykehus har forbrukt på det og det scope. Og har man et rigid scope og et flexiscope, så vil det være ulik forbruk på de to scopene. Men her på forumet er det kun omsetningstallene for USA man har til bruk for å finne ut et tall de kaller for brukerfrekvens.
Der eneste som er sikkert er at det tallet de kommer ut med ikke er det samme som den eksakte brukerfrekvensen.

Dette kan da ikke være så vanskelig å skjønne.
Løft blikket og se heller på hvordan det ser ut når dere ser på omsetningen av Cysview yoy. Det gir et greit bilde over hvordan forbruket av Cysview vokser, som et resultat av at stadig flere pasienter får BLC etterhvert som det blir stadig flere PG flere scope utplassert. Heller ikke så veldig vanskelig å skjønne, gitt at man har interesse for å skjønne det.
Dyma
25.12.2019 kl 21:03 2527

"når man beregner brukerfrekvens har på HO så baseres det på omsetningen i US PR kvartal dividert på en enhetskostnad på USD 1k. Så enkelt beregnes brukerfrekvensen. Uten å ta hensyn til at eldre scope trolig benyttes betydelig enn scope utplassert i forrige uke. Har benytter man ethvert scope som er utplassert og antar at brukerfrekvensen er den samme på alle scopene. Noe jeg mener er en alt for enkel måte til å konkludere hva den reelle brukerfrekvensen egentlig er."
- Helt enig!

"Nåe det gjelde rapportering av enheter solgt, så har jeg til gode å se at PHO rapporterer enheter solgt PR kvartal."
- Da må du gjøre et bedre forarbeid

"De rapporterer omsetningen de har hatt av Cysview i de forskjellige markedene."
- Det gjør de også ja - i tillegg til økning av "in-market units sold"

"Og sykehusene kjøper ikke inn Cysview på nærbutikken for det antall pasienter de har en gitt dag."
- takk for at du deler denne konklusjonen som vitner om dyp innsikt

"Bruken av Cysview trekkes fra et medisinlager som det enkelte sykehus fyller opp etter gitte regler, men på en slik måte at de sikrer at de alltid har Cysview til bruk når pasienter har behov for det. På samme måte som sykehuset bestiller og har på lager et visst antall smertestillende tabletter, vanndrivende tabletter osv"
- selvfølgeligheter er det ikke behov for å forklare

"Jeg kan ikke erindre å ha sett PHO få rapportert inn hver måned hva et sykehus har forbrukt på det og det scope."
- dette skal sjekkes ut (som nevnt ovenfor)

"Og har man et rigid scope og et flexiscope, så vil det være ulik forbruk på de to scopene. Men her på forumet er det kun omsetningstallene for USA man har til bruk for å finne ut et tall de kaller for brukerfrekvens."
- Ja, og det blir ikke nøyaktig. Her må man gjøre sine forutsetninger, og kanskje er "in-market unit sales" (for de av oss som har beregnet dette) som kanskje er det riktige å legge til grunn - men det skal som sagt avklares.

"Der eneste som er sikkert er at det tallet de kommer ut med ikke er det samme som den eksakte brukerfrekvensen.#
- ingen vil klare det uten Photocure selv

"Dette kan da ikke være så vanskelig å skjønne.
Løft blikket og se heller på hvordan det ser ut når dere ser på omsetningen av Cysview yoy. Det gir et greit bilde over hvordan forbruket av Cysview vokser, som et resultat av at stadig flere pasienter får BLC etterhvert som det blir stadig flere PG flere scope utplassert. Heller ikke så veldig vanskelig å skjønne, gitt at man har interesse for å skjønne det."
- fint at vi har deg til å fortelle oss hva som er riktig da - skjønt jeg legger alltid mine egne analyser til grunn fremfor å høre på andre

Siden du sitter på så mye lærdom om Photocure - kan du definere for oss hva "in-market unit sales" er?
HrDuck
25.12.2019 kl 21:48 2457

Hadde ikke tenkt å mase mer på deg dymo, men siden du tar sånn "kjekkas" tone mot andre så synes jeg du bør gjøre et forsøk på å begrunne din påstand om at pho er høyt priset ifht guiding. En slik påstand er så kunnskapsløs og dum at egentlig ville la deg slippe unna med ditt triste forsøk på avsporing, men du kan nå gjøre et forsøk siden du vil fremstå som mr-know-it-all.
Dyma
25.12.2019 kl 22:28 2395

Jeg er klar over at det blir å "banne i kirka" når man går mot flertallet. Mine analyser tilsier at Pho er høyt priset - om det er riktig eller galt vil fremtiden vise. Kanskje du skal lese innleggene jeg svarer på før du kaller meg "kjekkas".

Basert på min modell om fremtidig inntjening og kostnader, samt avkastningskravet jeg benytter i NPV analysen, så får ikke jeg den verdien som PHO er priset til i dag. Pho har et sterkt fokus på å øke bruken blant sykehusene og dermed bruksfrekvensen. Jeg tror dette er en seig materie, og at det derfor vil ta lengre tid. Jeg skulle gjerne ha vist deg modellen og gjerne tatt en titt på din. Her er det ingen fasit, da alle har egne betraktninger som legges til grunn.

Det er ikke meningen å prøve å fremstå som en besserwisser - beklager i så fall det.
HrDuck
25.12.2019 kl 22:35 2378

Mener du at pho er overpriset med 20 mill usd omsetning neste år og 80% vekst? De vil jo tjene inn langt over 90 kroner pr aksje de neste 5 årene. Du kan umulig klare å diskontere dette til verdi under dagens aksjekurs? Om så er tilfelle så må du ta en grundig sjekk av modellen din.
Redigert 25.12.2019 kl 22:44 Du må logge inn for å svare
focuss
25.12.2019 kl 22:53 2342

Det er ikke spesielt komplisert å ta stilling til om oppnåelse av 2020 guiding er priset inn i dagens kurs. Man trenger kun gjøre to ting:

1) Vurdere bunnlinjen i 2020 basert på salg 20-25 musd i USA
2) Vurdere realistisk P/E basert på vekst 80-130%

Skal man legge en NPV beregning til grunn så må man vurdere hva markedsandelen i USA vil vokse til og salget mange år frem i tid. Å bruke en NPV vurdering til å belyse det aktuelle spørsmålet er omtrent så målrettet som å steike gris med å sette fyr på loven.
Fevang
25.12.2019 kl 22:54 2340

Jeg kan ikke skjønne annet enn at PHO rapporterer det de har solgt - uavhengig av hva som er brukt rundt omkring i de ulike markedene.

Men det vil jo høyst sannsynlig jevne seg ut over tid.

Hilsen Fevang som har undervist i regnskap i mange år.
Dyma
25.12.2019 kl 23:15 2295

Har de guidet en årlig vekst på 80% hvert år fremover i US, eller er det bare noe du tror? Jeg opererer ikke med den veksten i årene fremover, men jeg skjønner jo godt at tallene dine blir høye da (2020: 25MUSD, 2021: 45MUSD, 2022: 81MUSD, 2023: 145,8 MUSD, 2024: 262,4MUSD....) og tror kanskje du burde sjekke modellen din også :)

Jeg holder fortsatt en knapp på egen modell
HrDuck
25.12.2019 kl 23:22 2285

Vel, det var din påstand at det var priset inn mer enn guiding. Blir litt rart når du til slutt endelig klarer å lire ut av deg en kommentar om du har egne tall for fremtidig vekst. Men bare for gøy da: Hvilken vekst priser du inn etter neste år?
HrDuck
25.12.2019 kl 23:29 2304

Bare sånn til info dyma, om vi bruker 45% vekst som selskapet har rapportert. Du er klar over aksjen fortsatt er underpriset? Din påstand om prising iht guiding fremstår som mer og mer pussig. Jeg gir deg ikke motbør fordi du "taler mot flertallet" som du sier, men fordi det du sier er feil.
Redigert 25.12.2019 kl 23:30 Du må logge inn for å svare
Dyma
25.12.2019 kl 23:33 2292

Har du "offisielle" tall for vekst for årene fremover kanskje? Blir jo bare latterlig dette her.
HrDuck
25.12.2019 kl 23:40 2286

Nå blir jeg nesten forarget dymo. Du buser inn og annonserer at aksjen er overpriset basert på guiding. Etter flere kommentarer frem og tilbake så innrømmer du til slutt at du har brukt egne forutsetninger. Ikke ett ord om hvilke forutsetninger. Du sørger dermed selv for å gjøre dine innlegg helt meningsløse.

Mine beregninger har blitt lagt frem med forutsetninger helt åpent. Kan du ikke bare innrømme at du egentlig ikke har noe spesiell modell og at dine innlegg bare er et dårlig forsøk på å fremstille deg som mer kunnskapsrik enn det er grunn til.

Jeg blir så lei av pretensiøse forum show-offs.
Redigert 25.12.2019 kl 23:41 Du må logge inn for å svare

Slike dyktige gutter som deg trenger nok ikke hjelp til definisjoner fra meg.
Når der gjelder min kommentar om nærbutikken, så er det tydelig at du ikke har videre forståelse for ironi, og det kan jeg leve med. Det er ikke alltid man skal stille fir store forventninger til sine medmennesker dersom man ønsker å leve et lykkelig liv. Og akkurat det siste er det noe vi bergensere setter umåtelig høyt.

Ser at noen har vært så frekke å kalle deg kjekkas. Og det på selve 1. Juledag . Nå er nok ikke det den største nyheten som har rammet Norge denne dagen.

Ønsker herren en fortsatt god Jul. ;-))
HrDuck
25.12.2019 kl 23:50 2275

Kjekkas var nok min feil. Ser nå at det var milevis over alle grenser... Satser på at 100% fin oppførsel i 2020 kan redde meg tilbake på plussiden 😄

Tror nok du har helt rett i det Fevang. Men etter hva jeg har lest i dag er det ikke alle som setter pris på å få forklart ting og som mener at undertegnede forklarer ting som burde være innlysende. Ja, ikke uenig med ham i det, men nå er min erfaring at man her på FA forum ikke kan forklare ting enkelt nok. Beklageligvis. Spennet i hva den enkelte skjønner er tydeligvis særdeles stort.
26.12.2019 kl 02:48 2123

Det er helt rett, og bruket kan aldri bli mer en rappotert. Bare mindre om sykehusen ligger på ett lager
med Cysview. Det er vel bare de nye som har en viss innverkan da de starter med ett lager i så fall.
Vi vet jo att PHO forklarte ett dårlig Q1 resultat i Norden, med att de handle inn så mye hexvix i Q4.
Men om det stemmer eller var en bortførklaring vites ikke. Men nær det gjeller LM så bortførklarer han
alle dårlige resultater uten undentak, med de mest tåplige forklaringer som noen kan finne på.

Men att folk ser før seg en vekst på 80 % neste år, med den utroligt dårlige utvikkling som vart i år.
I år får de solgt ca 11.000 doser cysview, og neste år må de selge 20.000 doser. Og nær Schneider
går ut og påstår att mange av selgerne har nådd maks, og ikke har tid att selge lengre. Da skall
man vare temligen naiv om en trur att salget nesten skall dobble seg. Og så komplisert som det er
att selge ett BLC scope og lære opp personalet att bruke det. Så er det teoretiskt umulig att skape
en vekst på 80 % uten att dobble salgskorpset.

Alt enligt Schneider som reden har begynt att bortforklare den dårlige veksten som han ser kommer.
Det var mye enklare med Bellete, da var det bare att selge scope og hålle dem med cysview som
gjellde. Og selgerne hold seg til det lille de kan, nemligen selge scope og cysview. Og Karl Storz
tog seg av opplæringen.
Dyma
26.12.2019 kl 08:11 2004

Ja Stig - går man mot menigheta så står man lagelig til for hugg..