Coming of the Burn.

Durham
03.12.2019 kl 22:29 3823

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon gav negativ divergens. Lavere topper lavere bunner.
Tillitsindeksen holdes under fallende trendlinje etter avsluttet T konstruksjon.
Graf 01: Mfi gav negativ divergens lenge og forteller fortsatt hva som kommer. Prisindeks tok ut første gap under toppen på svært kort tid. Med fortsatt 2 til å tette under ble det nå konstruert et gap rett over i all ivrigheten. For de som ligger short er det heldig om den tas ut så tidlige som mulig hvor man ikke skal se bort ifra at det skjer enten gjennom futures i natt eller ved prisens bredpart imorgen/nærmeste dager. For da er man ferdig med det og kan lade nye shorts på veien. For de gapene under, først ved midtre trend før 2950, blir tatt ut. De negative divergenser man ser over hele chartet krever også fallet tilbake til utgangspunktet for Elliott Wave rekka - og den begynte ved 2850 tidlig oktober. Det kan gå hurtig.
Graf 03. Gullprisen traff dobbeltbunn over trendlinjen med et siste stikk nedover før abrupt byks til det motsatte. Oljeprisen kollapset og hvor Oslo fikk det tungt. Om gullet har igangsatt EW5 til 1600 og det fortsatt korreleres motsatt tydes det på mye markedssmerte fremover. Hoppet til over 1500 og verifisering rett over blir mye morro.
Graf 03,a&b: olje og kobber lå bare her forleden med Rsi rett over 50. Man forsto dog de sannsynlig ville tape kampen hvor det vistes å stemme rett - for gullprisen er ledende sentimentindikator. Man ser nå også her et gap fra dagens bevegelser - om SPX tetter oppover kommende timer tetter gullet nedover i slengen.

OSEBX:

Setter man en grafen til 30 dager ser man sannsynligheter av avslutningen av EW3 fra toppen av høyre skulder. Om riktig kommer EW4 imorgen før 5. Man ser også at de matematiske probabiliteter dikterer lenger fall i HS formasjonen etter at halsen nå ble tatt ut.
Om man så strekker grafen tilbake til begynnelsen av 2018 ser vi tydelige nok konturer av EW bølge 1 og 2 fra ATH, hvor om så tilfellet EW2 mest sannsynlig står ferdig nå med sin ABC fra EW1. Dvs bølge 3 er det som nå tynger og hvor det ikke finnes hjelp fra omverden om den nå materialiserer på alvor. Dvs SPX forventes, i bestefall, til 2600 før 2100, hvor om verre det ligger an til langt dypere overraskelser enn som så.
Redigert 03.12.2019 kl 22:43 Du må logge inn for å svare
Durham
04.12.2019 kl 08:50 3144

Gullprisen har konsolidert igjennom natten og truer igjen med å suse avgårde. Da vil HS formasjonen her hjemme fortsatt kreve sitt.
Durham
04.12.2019 kl 09:32 3122

Der var 5 små bølger til oppsiden det fra bunnen. Var det hele EW4? I såfall kommer EW5.
Durham
04.12.2019 kl 10:30 3098

- ikke i det hele tatt. Tetting av gapet over med en gang. Gullprisen rett til konsolideringsområdet.
Durham
04.12.2019 kl 15:50 3067

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Gapet over potte tett. What happens now?
Durham
05.12.2019 kl 16:32 2994


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: I tetting av gapet over skaptes gap rett under. Dobbeltbunner nå rett over. Men om det var EW1 og nå 2 sikter EW3 til fra rett under 2950 til noe under nederste trendlinje. EW5 gir vel A (Graf 02) i forhold til bunnen av 2018 hvor Charlie gir 2600 - om det er slik markedet nå spiller seg ut. Treffer dette virkeligheten går det raskt når det først faller på alvor.
Redigert 05.12.2019 kl 16:34 Du må logge inn for å svare
Durham
06.12.2019 kl 20:43 2942

ttps://stockcharts.com/public/1172710


Graf 01: ikke ATH riktig enda, men om det blir det blir dette potensielle EW2 til EW5 - som vi først trodde vi hadde inne allerede. Den toppen vi akkurat nå da fortsatt har så lenge blir da heller bare EW3. Om EW5 snakker vi ikke fra sist oktober men august. Hvor når EW5 topper (idag/mandag?) man bare flytter toppen å beregne ifra som vi begynte å beregne EW1 og 2 ifra nå. Støttende dette er fortsatt negative divergenser over hele markedet - som sett ved disse grafer. Og, med nå 4 tydelige gaps rett under og hele veien til rett under 2950 - når det først velter over - SPX har ikke et eneste trygt bein å stå på. Det kollapser minst helt dit.

Redigert 06.12.2019 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
Durham
12.12.2019 kl 12:00 2821


https://stockcharts.com/public/1172710

Tillitsindeksen: ikke mer enn sist - risk til nedsiden.
Graf 01: gaps gallor - økende negativ divergens til Mfi. Alltid plass til ATH for det - få se hva strikken tåler - går raskt når det klapper sammen.
Graf 03: gullprisen falt ned til gapet og tettet helt. Alt ligger til rette for utførelse av EW5 retning 1600. Gapet lenger under blir da der etter tettet på veien ned mot 700 (400?) - før priseksplosjonen retning 6, 12, kanskje 20k per ounce. Om priseksplosjonen skal klare seg innenfor T konstruksjonen fra 1980 loves ekstrem aktivitet ved det globale finansmarked. Fundamentalt, nødvendigvis, må det en global valutakollaps til. Til som med bitcoin, til hvorfor alle verdens hender plutselig skal ha all gull hvor enn den ligger. 1600, 700, minst 6 tusen burde gi verdensomspennende volatilitet. I dette er det av størst interesse om de globale børs ledes retningsmessig eller motsatt korrelert av dette verdensledende sentimentsindikator. Siden 2004 har gullprisen ledet sentimentet i trendsrettning. Siste året vel har gullet påvirket motsatt korrelert, noe som vi vet kun ha skjedd ved og rett før større omveltninger, og hvor vi husker fra finanskrisen og resesjonen sist at gullet gikk motsatt markedsfallet kun ved de absolutte verste falldager alá firesales på alt annet. Som skrevet noen uker siden kunne man plukke opp nyanser mellom US indekser og oljeprisen der den ene begynte å følge retningssporet til metallet. Vi så det så vekslet før nå igår og ved futures oppdager at indekser som oljen begge nå plutselig følger retningen til gullet. Som jeg ser det er det sannsynligvis for tidlig til at dette ligger fast - om man tar hensyn til hvordan de globale indekser nå står fryktelig negativ divergert, og hvor derved disse siste timer bare øker til spenningen. Det gir dog perspektiv, at korreleringen kan plutselig svinge om, med tanke på gullprisens sannsynlig bane etter 1600 deromkring.
Graf 03a,b viser hvordan gullprisens ledende sentiment drar de andre råvarer opp over kanten per disse dager. Er det et falskum enn så lenge blir det lagt merke til om ikke lenge.

Graf 05: med all negativ divergens levnes mindre mulighet for oppnåelse av kontakt med øverste trendlinje før kollaps.

Essensielt:

Hardere markedsfall rett rundt hjørnet. Om ikke tar jeg feil.


Redigert 12.12.2019 kl 12:03 Du må logge inn for å svare
Durham
23.12.2019 kl 02:33 2730


Man får nesten ikke flere motsiende enn hva som svømmes i markedet nå. Slik er det ved topper. Man forholder seg dog til de faktiske forhold:

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon: steget men med fortsatt negativ divergens siden begynnelsen av året.

Graf 01: Mfi fortsatt negativ divergens. Prisindeksen gir julestjerne. Var det EW5 fra desemberbunnen og derved 5 av 5 fra Oktoberbunnen? Nå med 5 gaps til under 2950. Når dette faller over går det mest sannsynlig raskt. Er som med all vekt på porøst treverk.

Graf 03: olje og kobber dratt ifra men, vanskelig å nekte gullprisens igangsettelse av EW5 - om fortsatt motsatt korrelert gis overført volatil dramatikk til alt annet.

Graf 05: frekt som faen - tok kontakt med øverste overkjøpt trendlinje på ukentlig. Vi ser hvordan det har gått tidligere.

Essensielt:

Flerparten giddige over fortsatt markedsoppgang. Kan ikke nektes men man ser her hvordan grafer roper om risiko til nedsiden. Og nå er det jul.Durham
27.12.2019 kl 15:47 2655


Personlig har jeg nettopp fått hjem en enorm festkalkun. Såpass stor den kan sees å konkurrere med den USA matematisk sannsynlig er i ferd med å slippe løs:

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: 6 X gaps rett ned. S&P 500 i ferd med å falle 13% rett ut?
Redigert 27.12.2019 kl 15:49 Du må logge inn for å svare
Durham
30.12.2019 kl 16:02 2579


Nå som vi kan sterkere sannsynliggjøre at gullprisen, (ensbetydende i dette tilfellet at andre begynner å våkne til det), har igangsatt sin EW5 retning 1600 dollar per ounce, er det desto viktigere å peile om metallet fortsetter å lede motsatt korrelert eller retningsgivende. Er vel ett år nå at det har stått motsatt, som ved tidligere markedstopper og ved ekstreme omveltninger, hvor det ellers i det hele har stått retningsgivende siden 2004. Forrige uke sto vi vitne til retningsledende hvor oljeprisen har stått tidligst. Akkurat nå igjen intradag ser vi hovedindeksen her hjemme gå motsatt.
Redigert 30.12.2019 kl 16:03 Du må logge inn for å svare
Durham
03.01.2020 kl 14:54 2472


Så der gullprisen handles i EW5 opp fra 2018 bunnen siktes 1600. Og der vi aner oppnåelse svært tidlig dette året kan prisfallet der etter komme svært hurtig det også. Flere gaps under og hvor 1600 utgjør B fra pristoppen 2011 kan Charlie lande like hurtig (700/400 dollar per ounce). Om tilfellet skal tiden der etter være inne for priseksplosjonen innenfor T konstruksjonen fra året 1980. Om dette treffer virkeligheten loves svært volatilitet ved det globale finansmarked året igjennom.
Redigert 03.01.2020 kl 15:03 Du må logge inn for å svare
Durham
10.01.2020 kl 17:30 2357


Tegn inne for at markedet gjør forsøk på å rive seg vekk fra 2600 før 2100 konstellasjonen og heller sikter april/mai før hardere fall. Argumentet for det første dog fortsatt inne der SPX suger luft over øverste overkjøpt trendlinje på stadig negativ divergens. Vi har dog sett Rsi 100 før, såvel full sesong over øverste trend på negative divergenser en lang tid.

Gullprisen traff 1600 og virker i første omgang nå til å følge EW tellingen, og T teori, retning 700 dollar per ounce. Hvor spenningen ligger i om metallet da følger banen videre til T konstruksjonen av 1980. 1600 kom overraskende raskt på flere, hvor om tidsaspektet legger presidens for året det er mye som kan skje på relativt kort tid. Det finnes dog motargumenter - om form overstyrer pris og tid levnes bølge 5 av 5 så langt svært kort i forhold til bølge 1 av 5. Hvor 1800 da tegnes som kandidat. Så har vi sett oljeprisen følge gullets retning siste dager mens SPX har gått motsatt, men hvor vi ser stadig tendenser til at indeksen følger retningen plutselig likevel.

Oljeprisen har også falt etter toner av Elliott Wave. Hvor om råvaren bæres i konstruksjonen hele veien det kan tydes på argument for at oljen har igangsatt banen til 15-10 dollar fatet. Interessant nok at kobber bøyde av først og gav indikasjon.

Essensielt:

Blir kamp om retningen. Faren for depresjon reel nok. Fed gjør alt for å hindre. Men er det nok?
Durham
10.01.2020 kl 17:58 2342


https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon fortsatt i negativ divergens.

Tillitsindeksen kjemper over linja.

Graf 01: kan telle 5 bølger opp fra desember. Kjemper for luft over øverste trend. Mfi negativ divergert.

Graf 03: analysen traff markedet enn så lenge. Oljeprisen fanget i EW. Kobber snudde nedom først.

OSEBX:

3 måneders forteller om enten 5 eller 3 inne.
Durham
15.01.2020 kl 12:39 2254

Oslo i en liten evig gå sakte konsolidering vel-vitende om plutselig løsning en aller annen vei.

Man kan argumentere hovedindeksen liggende ved EW4 - der EW 2 var skarpere og dypere kan EW 4 gå motsatt - lenger og svalere. I såfall ventes EW 5 men, det kan også telles EW 5 der hvor historien forteller om flere tilfeller av EW 5 som da kommer opp kort i forhold til. Argumentet fordi SPX ligger såpass anstrengt med flere negative divergenser og mange fallgruver i gaps ned til under 2950 når den først faller.

Hovedscenen holder dog fortsatt gullprisen kontra oljen og indeks i sentrum. Vi har sett både oljen som SPX følge gullprisens retning tett i dag morges, for di som har alle tre live. Dog tendensen kommer igjen til hvor oljen følger mens futures går motsatt. Man venter dog uavhengig på øyeblikket hvor begge limer seg til igjen.

Om det treffer virkeligheten at oljen har toppet for perioden der gullet har det samme, og hvor de aller fleste ser den stikk motsatte vei, da vil indeksene, uansett om de nå først bykser en siste bølge, etterhvert stupe ned om råvarene nå først gir tyngre negativ divergens. Men, det er klart, om indeksene nå først bykser hardt for så å korrigere ned nærmere bunnen av desember for så å bykse over det som eventuelt blir toppen av EW5 nå - da bil markedet kunne søke høyere topp ut mot våren, med da sannsynlig veldig anstrengt negativ divergens fra råvarene, før et voldsom global finansiell kollaps, som da vil få en mulig historisk fart ved eventuell valutakollaps der gullprisen sikter 6, 12 eller 20k US per ounce. Skulle dette ikke treffe virkeligheten likefullt ligger det sannsynligheter for at vi ser argumentet først ved gullprisen, som da ikke søker nærmere 700 dollar likefullt men nå tar av ved T konstruksjonen med verifisert positiv test av 1800 og der etter. Da blir det dog igjen interessant om hvor lenge SPX forholdes motsatt korrelert.
Redigert 15.01.2020 kl 12:55 Du må logge inn for å svare
Durham
16.01.2020 kl 13:49 2206


Mens Oslo viser tegn til avsluttet EW5, hvor om riktig vi ser 800 tallet, krangles det om Avi Gilburts 3,338 SPX nå blir sett eller ei. Analysemetoden alene sannsynliggjør et ja mens timingen er litt off. Derved sannsynlighet for oppnåelse mens risiko for plutselig fall er der. Uavhengig blir strikken strukket om råvareprognoser samstemmer med negative divergenser og én mass fallgruver ved indeksen. Oslo tar hintet ved oljeprisen på forskudd. Om dette likefullt er EW4 for OSEBX bør motreaksjonen komme raskt.
Redigert 16.01.2020 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
Durham
17.01.2020 kl 14:31 2145


Vel, det ble en EW4 hvor nå i konstruksjon av EW5. 6 gaps nå ved SPX hvor futures truer med nummer 7. Litt til skal toppen være inne ved US indeksen - idag eller tidlig kommende. Vil da 3000 holde eller knekkes samtlige fallgruver sammen ned til under 2950 i første omgang? Et siste push deretter innover våren eller 2600 før 2100 rett som det er?
Durham
23.01.2020 kl 23:40 2064


Var litt bevegelse idag. Så verdt å skrive om.

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/OSEBX.OSE/overview

Linken over så enkel de kommer. Sett hovedindeksen på ett år og Rsi 14. Poenget at svært mye Rsi fall, noe som sannsynliggjør kraftig fallende trend om prognoser for SPX holdes ved.

https://stockcharts.com/public/1172710

For man kan argumentere USA gjør forsøkt å signalisere toppen (for perioden) kan være inne.

Graf 01: dagens fall satt igjen et gap rett over som jo ble tettet intradag før avslutning etter at gap nummer 6 ble berørt (eller ble den det?) aller først. Negativ divergens ved Volumoscillasjon kan da være i gang med å innhente det skyldige. Mfi ditto. Prisindeksen berørte også øverste trendlinje som påminner dens riktige kalibrering. Om Oslo kan falle såpass ved SPXs lille bevegelse idag ser lave 800 tallet svært imøtekommende om US indeksen nå sikter 2950, for ikke å snakke om oktober lavpunktet.

Graf 03: oljeprisen har tatt over ledelsen i forhold til kobber men hvor det fortsatt er gullprisen som leder hele showet. Og i dette så det ut som metallet ledet retningsmessig ved flere anledninger idag.

Essensielt:

Oljen og USA gjorde inntrykk på Oslo idag. Såpass at Oslo faller dype spor om USA nå følger prognosen.

Durham har varslet krakk, depresjon og verdens undergang siden 2010. I mellomtiden har Oslo Børs gått ca 200%, med noen obligatoriske korreksjoner underveis. Durham fortsetter med sine meningsløse skriverier. Fullstendig på jordet og helt i tåka hele fyren.

Glemmer heller ikke den smått legendariske trådstarten der Durham proklamerte "Kom frem og motta hyllest" bare minutter før Canargo gikk til helvete.

Durham var selvsagt inne da TSU gikk i dass.

https://finansavisen.no/forum/archive/thread/1967817/view
https://finansavisen.no/forum/archive/thread/1844756/view
https://finansavisen.no/forum/archive/thread/1823491/view
https://finansavisen.no/forum/archive/thread/1897869/view/0/1

Glemmer heller ikke IGE og Durhams haussing. IGE gikk som kjent i dass den også.

https://finansavisen.no/forum/archive/thread/1682165/view
Durham
27.01.2020 kl 12:21 1903


Captain Darling og US indeks som futures virker til å bekrefte, i det minste, lokaltoppen. Det kan fortsatt gåes igjennom en videre verifiseringsprosess men hvor 5 EW bølger både gjennom OSEBX som USA virker til å signalisere en topp inne. Nå blir det uavhengig ingen rett linje nedover, men fallet fra denne toppen så langt virker textbook. Gjenstående blir om det finnes ordentlig støtte lenger ned eller om de langt dypere tellingene snarlig kommer til syne. Enn så lenge signaliserer hovedindeksen her hjemme den ikke står mulighet å holde 900 om SPX knekker gapene videre.
Durham
28.01.2020 kl 10:02 1812

Alltid litt morsomt når redaksjonen ikke finner nytt fra i går og hvor markedet omvelter for raskt for bank samtidig som Hegnar tok ut kapital. Markedskonstruksjoner er ikke for alle. Økonomer minst kanskje.

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon: vel - sto i negativ divergens langt og lenge - trend ble satt.

Tillitsindeksen: lå ved avsluttet T konstruksjon men kjempet til oppsiden av trendlinje. T konstruksjonen for sterk for øyeblikket.

Graf 01: man kan telle gårsdagens fall som EW3 mindre skala hvor 4 kommer før 5. Det hele telles som EW 1 større skala hvor man ser hvor trendlinjer ligger. Alternativt var gårsdagens EW1 hvor EW2 nå søker å tettet gapet over. Bølge 3 av 3 blir den kraftigste før 4 og 5. De siste dager har gaps til oversiden blitt tettet hurtig nok. Fortsatt er de 6 gapene nedover urørt, slik at om de tettes ved denne omgang har SPX langt å falle. Å se etter er om markedet reagerer til oppsiden kraftig nok etter 3000 eller over, eller om 2950 tas ut først, til å i diktere fortsatt markedsklatring frem mot sommeren før kraftigere fall - eller - om Elliot Wave tellingen forteller om større skala ned til 2600 som Alfa før Bravo før Charlie ved 2100. Om sistnevnte vernes markedet mot depresjon enn så lenge - men hvor om markedet isteden topper ut før høsten settes inn for alvor depresjonen igjen blir mer sannsynlig., eller?


Redigert 28.01.2020 kl 10:09 Du må logge inn for å svare

Bare sprøyt. Hegnar hadde en kontantbeholdning på mer enn 160 mill i Periscopus og ved nedskriving av aksjekapitalen og utbetaling av utbytte har han frigjort kapital til å møte fremtidig formueskatt. Helt ubegripelig at du blander han inn i dette og indirekte anklager ham for ikke å ha peiling.

Du kan skrive så mye du vil om volumoscillasjon, T-theory, Elliot Wave. Det er bare rør alt sammen.

Markedet var klar for en liten korreksjon og coronaviruset åpnet ballet. Snart er det over og indeksene vil fortsette oppover slik de har gjort ved hver bidige korreksjon siden 2010.

Depresjon kan du bare glemme. Historikken din på forumet viser imidlertid at du er en mann som ikke så gir deg så lett, men det er dyrt og tåpelig å insistere på krakk og depresjon i 10 år mens markedene har løftet seg mer enn 200%.
Durham
28.01.2020 kl 16:50 1729


https://stockcharts.com/public/1172710

Ser ut til at SPX søker til å tette gapet rett over ved første forsøk. Det gjør fortsettelsen enklere. Er vel Fed møtet imorgen. Om gapet tettes i kveld ligger sannsynligheter for negative utslag fra møtet. Tettes ikke går det vel andre veien før det snur nedom igjen. Gullprisen kan telles ved en nettopp avsluttet EW2 hvor om riktig metallet fortsetter fallet ved EW3 nå. Oljeprisen vil da følge etter hvor likviditetsindeksene faller oppå der igjen. Blir spennende.

Argumentet imot blir hvor EW5 større skala ved gullprisen ser noe kort ut i forhold til EW1, hvor jeg ikke står helt overrasket om metallet da snur om og fortsetter til 1800. Argumenterende imot akkurat nå er kobber (altså ikke Captain Darling), som igjen truer med å falle under større halslinje.
Redigert 28.01.2020 kl 16:54 Du må logge inn for å svare
Durham
29.01.2020 kl 00:26 1679


Gapet over ble zappet. I ren Elliot Wave konstruksjon blir da
spørsmålet om vi nå har sett bølger 1 - 4, hvor 5 lander midterste trendline, og hvor dette telles som bølge 1 større skala eller, om alt dette var bølge 1 hvor bølge 2 søker avslutning i morgen eller står unnagjort. Om tilfellet er det enkelt å se bølge 3 søke nederste trendline hvor 5 skulle kunne lete seg ned til gapet ved akkurat under 2950.
Redigert 29.01.2020 kl 01:00 Du må logge inn for å svare
Durham
29.01.2020 kl 00:53 1671


Captain Darling er en man hopper over. Som med alle som skriver uintelligent, og/eller på annet vis sammenligner seg med aper at der ja, de kan lese men forstår bare ikke innholdet. Men akkurat nå kom jeg i skade i å se hva han ville - i hans iver i at jeg må slutte å skrive markedet ned er det lett å overanalysere i forhold til egen vilje og hvor jeg trengs dyttet inn i hans bildeforståelse for at det jeg skriver skal kunne oppfattes ved hans nivå. I denne iveren feiler vår Darling der hans manglende analytiske evner ble liggende helt alene igjen. I øverste avsnitt ved det aktuelle innlegget lenger opp tenkte jeg på norske analytikeres manglende oversikt til å kunne gi signaler om fallet så langt. Så når jeg leser på oversiden at en bank roper at dette går bra er det raskt å oppfatte dens situasjon stå i forhold til manglende evner til å oppfatte signaler som var. Det er i den forbindelse jeg kommenterer ‘bank’ og hvor jeg limer til ‘økonomer‘ - der økonomer stadig beviser manglende forståelse av det bevegelige marked. Hegnar var nevnt også utifrå overskriften der det presenteres faktiske forhold. At en selger før markedsfall er vel aldri kritikkverdig. Og siden det meste av overskriften allerede sto skrevet før markedet åpnet var det også riktig å nevne at redaksjonen ikke hadde funnet på nytt, og hvor jeg da satt det i forhold til at de fleste ble opptatt med at markedet falt over seg - som de fleste ikke så komme men hvor signaler var der. Og i alt dette kan det tenkes Captain Darling sto mer overrasket enn noen.

Nitrist og helt uten relevans. 10 år med pessimistisk sprøyt basert på fullstendig meningsløse "analyser". Ingen står overrasket tilbake, bortsett fra muligens Durham selv som i all sin negativitet og villfarelse har måttet se at alt har feilet gang på gang.

Durham
30.01.2020 kl 23:26 1565


https://stockcharts.com/public/1172710


Graf 01: Igjen står gapet introdusert intradag tettet før dags slutt. Mfi forteller dog pengene ikke står i det. Men likevel tettet like tett som my Darling. Er dog også klar over a,b,c strukturen her. Største poeng her påstår jeg fortsatt er samtlige overheng under som fortsatt ikke er tettet igjen. Dvs om de tas ut er det under 2950 som endestasjon for akkurat den seansen. Spørsmålet blir da om markedet likevel snur før de alle taes ut.
Durham
31.01.2020 kl 23:42 1501


https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscilasjonsindikatoren: Vel - men sorteres bedre ut på gjennomsnitt om litt. Men fortsatt i solid negativ trend som indikert.

Tillitsindeksen: sto i kamp for trendlinjen men hvor som skrevet vi så T konstruksjonen for sterk.

Graf 01: Tilter rett og slett over. Felles indeksen blir det nå som dominos brikker hvor samtlige fallgruver under kollapser. Dvs om så tilfellet rett under 2950 er å se etter. Oktober lavpunktet kommer da også i spill. Lave 800 i Oslo da-tilfellet. Er dog som skrevet klar over den korrektive muligheten fra toppen.

Graf 03a,b: oljeprisen oppføres som at lokaltoppen ble satt. Fare for angrep mot halslinjen ifb HS f.o.m 2016. Kobber veldig nær halslinjen (2016) nå. Ryker den faller metallet i skarpere tempo hvor det brede likviditetsmarked etter alle sannsynligheter gjør det samme. (Gaps nedom SPX forteller det skjer raskt om det først skjer).

Essensielt:

Ser ut til at nestkommende uke forteller om markedet søker høyere lenger inn i året før kollaps eller hvor toppen for de nestkommende år nå kan være inne.
Redigert 31.01.2020 kl 23:44 Du må logge inn for å svare
Durham
01.02.2020 kl 22:15 1426


Man kan aldri vite - søndag så er plutselige alle smittede kurerte hvor dødsfallet, som vi leser, er langt under SARS tilfellet og hvor det er syke og eldre det gjelder - som ved alle influensaen. Men, per i dag leser man om fundamentale forhold i konkurranse i å falle i gropen det markedstekniske nå har skapt gjennom siste måneder;

Selskaper konkurrerer om å forlate Kina. Kinesiske myndigheter konkurrerer om å øke tilgang til investeringer, særlig medisinskintensivt. Vi leser flyselskaper nå kutte Kina helt og hvor USA nekter innreise til utenlandske Kina-farende. I dette leser man enkelte tenke Kina i fritt fall natt til mandag (landet har vel fortsatt restriksjon på maks 10% uavhengig av retning). Om så tilfellet, at markedet krasjer ut, er det ingen overdrivelse å stå forberedt på at SPX nå-derved tar ut fallgruvene tilsvarende. Skulle det være tilfellet står Oslo, som det ligger an nå, i fare å slippe ned -4,5% deromkring fra start, men siktede -7% gjennom uken. Tilfang til det ble gitt der Oslo først falt i 5 Elliot Wave bølger fra toppen givende EW1 og hvor vi deretter fikk EW5 samme skala. Dette kan da ha gitt EW1 større skala hvor EW2 står/sto ekstremt kortvarig før EW3 blir interessant før EW5. Dette da en mulighet om det står til som investorer frykter, som skrevet over det hele akkurat nå. Klart, det er fortsatt søndag imorgen.
Redigert 01.02.2020 kl 22:26 Du må logge inn for å svare
Durham
01.02.2020 kl 22:45 1414


Leker meg nå men, om man setter en grammafon fra 2018 får man 1784 SPX på sommeren i år. Virkeligheten var slik at Bitcoin, som jo fikk voldsom global oppmerksomhet, toppet ut 17 desember 2017 - altså før råvarer og indeks. Kan ha vært av større betydning enn mange har skrevet.

Fra Bloomberg.com

« Regions accounting for about 90% of copper smelting, 60% of steel production, 65% of crude oil refining and 40% of coal output have also told companies to delay the restart of operations».

Tenker på kobber ved halslinjen.
Redigert 01.02.2020 kl 22:54 Du må logge inn for å svare
Durham
02.02.2020 kl 12:47 1351

Minst to tredjedel av Kinas økonomi stengt kommende uke. Bloomberg. Søndag så langt.
Durham
02.02.2020 kl 13:55 1329


Hentet løst fra Twitter, ta det for det det er:

« Night trading in #China's #futures market will be suspended from Feb 3 until further notice, said the securities regulator on Sunday.»

«“Taiwan said it’s planning to call a meeting of its National Stabilization Fund to intervene in the stock market. Taiwan’s main stock index closed down 5.75% to its lowest in almost three months, on the first trading day after Lunar New Year holiday.” Black Monday approaches«

Israel trader vel rundt -3,45%.

Vi leser Kina pumper inn likviditet. Spørsmålet blir der det ser ut til å gå til valutastabilitet direkte, om det hindrer markedskollaps. Avstengningene reelle ved råvarer som folk - for hvor lenge? 6 måneder til et par år før kur? Dør ut av seg selv? Mandagen kan uavhengig stå småhistorisk.
Durham
02.02.2020 kl 22:04 1267


Kina kjemper med nebb og klør, og likviditetspakken gitt til bankene høres ut som seriøs forsøk inntil man husker at
US Fed kastet inn $40,000,000,000 til $83,000,000,000 i repo per dag forrige uke og $60,000,000,000 per måned i statlig tilbakekjøp hvor Fed da har økt sin balanse med over $400,000,000,000 siden september. Likevel bøyer nå SPX av. Enkelte Amerikanere snakker nå om et Kina fall på -6-8% - om børsen åpnes. Om det faller til og stanses ved -10% og hvor de globale indekser faller videre ved også stadig verre Coronatall risikerer Kina å måtte åpne senere ved et reelt krakk. Kobber blir kanskje sannhetsvitnet. Interessant også hvor gullprisen tar veien der det ligger EW prognoser før videre fall før priseksplosjon men hvor det eneste T konstruksjonen fra 1980 krever er forhøynet priser ved årsslutt/begynnelsen av nestkommende. Siste uke levner vel ingen tvil at metallet ledet fortsatt motsatt korrelert til SPX. En Svart Svane kan dog vises som katalysator for hopping tilbake på dets gamle spor. Det var dog nettopp gjennom firesalesdagene at metallet gikk stikk motsatt etter å ha ledet markedet ned 2008 igjennom før det snudde og ledet opp igjen.
Durham
02.02.2020 kl 23:07 1243


Også fra Twitter:

«#China's securities regulator CSRC has reportedly notified brokerages to suspend short selling of stocks from Feb 3, according to the 21st Century Business Herald.«

Så fra å forby shorting av futures til nå å forby shorting av aksjer. Vi husker fra resesjonen sist at Europa gav forbud på visse short-konstruksjoner. Hjalp ikke der panikken tok bredere tak. Bidrar da til mindre spekulasjon men heftigere salg der folk ikke kan stole på at de får solgt ved en senere anledning.
Durham
03.02.2020 kl 08:59 1196


= kontrollert marked. Enn så lenge. Gullprisen følger dog sporet.
Durham
04.02.2020 kl 15:50 1119


Mens gullprisen følger sporet gjør oljeprisen det samme tross forsøket å komme vekk akkurat nå. USA tar nå mer enn fallet sist hvor a,b,c potensialet destroyeres. Altså hvor fra toppen alfa før bravo og hvor charlie da-eventuelt sporer egen mindre 5 bølgers konstruksjon men hvor den nå står brutt der bølge 4 ikke kan stå høyere enn bølge 3 sin opprinnelse. Derved har vi en 1, 2 konsultasjon hvor når ferdig inn kommer bølge 3 før 4 og 5. Uttoppingen, uansett til hvilken formasjon den faller ut i, gir da spenning til om gaps-rekka blir tatt ut denne omgang eller ei.
Redigert 04.02.2020 kl 15:52 Du må logge inn for å svare
Durham
04.02.2020 kl 16:10 1100


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Da vet vi det ikke er en 1-5 formasjon i den skalaen vi tenkte heller men isteden hvor bunnen denne perioden mer sannsynlig er en alfa fra toppen så langt (i 5 mindre bølger/ lett å telle nå) hvor vi nå søker bravotoppen før charlie. Det kan fortsatt vises en progressiv formasjon man da mulig i større skala hvor da-eventuelt hele gaps-rekka blir tett ut i ett.
Redigert 04.02.2020 kl 16:10 Du må logge inn for å svare
Durham
07.02.2020 kl 13:04 970


OSEBX:

Fra høstingangen 2019 er det fristende å kunne telle 5 Elliot bølger opp. Men det ser mer ut som en korrektiv A - E. Hvorfra vi har en bølge 1 og 2 nedfra nå. I såfall skulle det passe med SPX hvor Oslo vises av og til ledende ved sitt 62% oljerelevans.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: er nå 7 gaps nedover til rett under 2950. Uansett hvor indeksen nå går aller først står disse skyldige. Overskytingen av sist periodes høyde forflytter mange tidligere analyser hvor nærmeste veibane videre legger mye å si. Men om Oslo viser vei hvor Statene kommer etter hvor kobber faller igjennom forstår vi hvor det går.

Graf 03a,b: oljeprisen har fortsatt litt å gå på før halslinjen. Kobber sender børser ut ved den minste hårsbredd.

Essensielt:

Det gikk raskt oppover. Men det som bygges i all hast og står full av hull...
Redigert 07.02.2020 kl 13:07 Du må logge inn for å svare
Durham
09.02.2020 kl 01:53 902


https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon svikter prisoppgangen.
Tilliten fallende ut fra avsluttet T konstruksjon. Gjorde forsøk over trendline men nei.

Graf 01: Gaps gallor. Når den kollapser...Mfi øker den negative divergensen.
Graf 02: dobbeltopp?

Graf 03: GLD henger veldig rundt ved området. Skal ikke nekte den 1800. Flere analyser har dog metallet nedom før sannsynligvis historisk kommende prishopp.

Graf 03,b: kobber atter en gang reagerer opp fra halslinjen. Det legges dog merke til at linjen nå er betydelig bygget opp hvor om den falles igjennom betydningen står desto økt for markedet.

Graf 05: dobbeltopp også her, over overkjøpt trendlinje?

Graf 06: A/d i negativ divergens?

Essensielt:

Vi står i en periode hvor hver nest-kommende dag har mye å si. Om markedet overkommer eller korrigerer dypere før lungene fylles på nytt. Jeg får dog en akkumulerende følelse at mer betydningsfulle krefter tar grep hvor tidligere analyser av 2010 ulmer. Tekniske forhold ser fortsatt ut til å styre hverdagen der det vi har gjort forut gjentas påfølgende. Og hvor de største tidligere tekniske utslag sender bølger gjennom mange flere tiår - hvor om man først stenger all marked man først da kan begynne på nytt. Men, vi har sett fundamentale forhold igjennom historien som har satt grep, men da merkelig nok likefullt har falt inn i gropen forhåndslaget av gjentatte markedsbevegelser reflektert i tekniske forhold. I dette blir ikke nestkommende uke noe mindre spennende.

- som vi ser har Bitcoin dratt på det gjennom siste par dager. Om det setter tegn for gullprisen hvor markedet ellers fortsatt står motsatt korrelert...
Redigert 09.02.2020 kl 02:12 Du må logge inn for å svare