Coming of the Burn.

Durham
03.12.2019 kl 22:29 3828

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon gav negativ divergens. Lavere topper lavere bunner.
Tillitsindeksen holdes under fallende trendlinje etter avsluttet T konstruksjon.
Graf 01: Mfi gav negativ divergens lenge og forteller fortsatt hva som kommer. Prisindeks tok ut første gap under toppen på svært kort tid. Med fortsatt 2 til å tette under ble det nå konstruert et gap rett over i all ivrigheten. For de som ligger short er det heldig om den tas ut så tidlige som mulig hvor man ikke skal se bort ifra at det skjer enten gjennom futures i natt eller ved prisens bredpart imorgen/nærmeste dager. For da er man ferdig med det og kan lade nye shorts på veien. For de gapene under, først ved midtre trend før 2950, blir tatt ut. De negative divergenser man ser over hele chartet krever også fallet tilbake til utgangspunktet for Elliott Wave rekka - og den begynte ved 2850 tidlig oktober. Det kan gå hurtig.
Graf 03. Gullprisen traff dobbeltbunn over trendlinjen med et siste stikk nedover før abrupt byks til det motsatte. Oljeprisen kollapset og hvor Oslo fikk det tungt. Om gullet har igangsatt EW5 til 1600 og det fortsatt korreleres motsatt tydes det på mye markedssmerte fremover. Hoppet til over 1500 og verifisering rett over blir mye morro.
Graf 03,a&b: olje og kobber lå bare her forleden med Rsi rett over 50. Man forsto dog de sannsynlig ville tape kampen hvor det vistes å stemme rett - for gullprisen er ledende sentimentindikator. Man ser nå også her et gap fra dagens bevegelser - om SPX tetter oppover kommende timer tetter gullet nedover i slengen.

OSEBX:

Setter man en grafen til 30 dager ser man sannsynligheter av avslutningen av EW3 fra toppen av høyre skulder. Om riktig kommer EW4 imorgen før 5. Man ser også at de matematiske probabiliteter dikterer lenger fall i HS formasjonen etter at halsen nå ble tatt ut.
Om man så strekker grafen tilbake til begynnelsen av 2018 ser vi tydelige nok konturer av EW bølge 1 og 2 fra ATH, hvor om så tilfellet EW2 mest sannsynlig står ferdig nå med sin ABC fra EW1. Dvs bølge 3 er det som nå tynger og hvor det ikke finnes hjelp fra omverden om den nå materialiserer på alvor. Dvs SPX forventes, i bestefall, til 2600 før 2100, hvor om verre det ligger an til langt dypere overraskelser enn som så.
Redigert 03.12.2019 kl 22:43 Du må logge inn for å svare
Durham
10.02.2020 kl 14:36 829

Bloomberg gjør er poeng av at Libanesiske aksjer faller til 15 års lavpunkt mens Verdens Banken nå advarer mot dypere resesjon. Og Dubais jobbmarked nå faller i et høyeste tempo på et tiår.
Durham
18.02.2020 kl 22:34 768


Gullprisen i enten dobbelttopp eller nå-søkende høyere alá 1800.

Det finnes en Elliott Wave analyse lysende veien dit i første omgang om tilfellet - 1620 før 1650/60 før 1680 deromkring.

Idag så vi gullprisen bykse og hvor SPX fortsetter motsatt korrelert. Oljeprisen gjorde det samme tidligere men har vekslet å følge metallet retningsmessig og motsatt.

Betydningsfull var dog at SPX korrigerte lite i forhold til metallets sprang - fortellende om generell positiv sentiment i markedet. Samtidig, når oljeprisen gikk samstemt var det ikke mye prisbyks å snakke om.

Om gullprisen nå detter helt av fra en dobbelttopp, mens likviditetsmarkedet fortsetter motsatt korrelert, skulle hovedindekser stige i effekt. Om gullprisen dog sikter inn langt høyere opp er det bare å vente til SPX faller inn i myriader av fallgruver ned til hvertfall rett under 2950.

Ledende sentimentsindikator har da ordet.
Durham
20.02.2020 kl 14:44 728


Ble utvist positiv sentiment der verdensledende sentiment indikator indikerte. Gullprisen sikter altså inn 1620 hvorfra, om EW sporet følges videre, man skal kunne se korreksjon før å sikte inn 1650/60. Det finnes dog kalkulasjoner som forteller metallet topper ut her.

I dette kan det argumenteres at gullprisen nå igjen leder SPX retningsmessig og hvor oljeprisen fortsetter å følge som ved siste uker. Det kan dog også argumenteres, om man følger tett, at markedssentimentet står såpass positivt grunnet innsprøytningen av all likviditet gitt av myndigheter der hvor SPX fortsatt reagerer motsatt korrelert til gullet intradag - men hvor indeksen ignorerer gullprisens stigning men reagere på gullets fall. Dette går imot vanlige handelsoppførsel i forhold til det vi nå bevitner ved den Anerikanske dollar som nå har steget opp og ut av konsolidering og sikter 120 tallet i første omgang. Om dollaren da fortsetter er det fare for råvarekollaps og hvor vanlig gange skulle også dra nedom gullprisen. Om gullet da nå i tillegg har begynt å retningsføre likviditetsmarkedet lever markedet farlig.

I dette ser man at fundamentale forhold ikke er det som har grepet om markedet. Unntatt direkte kapitalinnnsprøytning. Men hvor ledende sentiment og tidligere handelsoppførsel (TA) har taket.

Essensielt:

US dollar varsler fare.
Durham
20.02.2020 kl 17:35 713


- om gullprisen nå fortsetter eller hvor EW setter den i korreksjon først - metallet nådde 1620 hvor det smalt i S&P500 gitt. Markeds elementer alt i sammenheng.
Durham
24.02.2020 kl 00:32 672


Vi husker Bitcoin falt først før gull før indeks 2017/2018. Bitcoin nå strukket over helgen og nå igjen etter gullets prisbyks.

Man kan nå argumentere det ikke blir noe av et dypere fall i gullprisen før det forventede kommende ekstreme prisbykset, men står heller ved mindre sannsynlig litt til. Ser ut til at EW analysen over hadde noe for seg hvor 1680 står nesten tatt ut og hvor det ikke trengs slippe taket før 1800. Og hvor om så konsolidering der ifra gullprisen kan nå være fanget i T konstruksjonen fra 1980 hvor, om tilfellet det kan dukke opp ekstreme prisbyks alá 6, 12 og 20 k per ounce innenfor begynnelsen av 2021.
Redigert 24.02.2020 kl 00:39 Du må logge inn for å svare
Durham
24.02.2020 kl 09:47 630


- om gullprisen finner 1694 i denne omgang ser det ut til at metallet når minst 1920 januar 2021 ved T konstruksjonen fra 1980-2000-2020. Konstruksjonen måler tid, ikke pris, men hvor man har beregnet opp mot flere analysemetoder innenfor konstruksjonen inkludert opp mot pris-topper av 2008 og 2011. Disse analyser sto først her fra tidlig mars 2010.

Som vi bevitner, 1680 nå tatt ut ved gullprisen.
Redigert 24.02.2020 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
Durham
24.02.2020 kl 10:33 609


- foreløpig er tellingen riktig om av korrektive a,b,c,d,e opp fra bunnen høsten 2019 for hovedindeksen. Det gir sterkere sannsynligheter for at OSEBX tar ut bunnen fra desember sist.
Durham
24.02.2020 kl 23:51 558


Skal man skrive noe, skal man ikke?

Største poengfall Oslo. Verdensomspennende selloff.

Var det signaler? Og ville Captain Darling hindre oss å vite om det der han ikke så det komme selv?

Dollar varslet. Bitcoin nevnte noe om det over helgen.

Men her:

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjonsindikator: negativ divergens lenge.
Tillitsindeksen: avsluttet T konstruksjon. Negativ test under ifra.

Graf 01: Mfi varslet lenge med lang negativ divergens. Mange gaps i bykset med totre tette opp fra januar sist. Kollapser alltid. Så tatt mens gapet opp fra fallet tydelig mens flere gjenstår nedover. I verstefall blir gapet over stående i 20 år. Man kan dog ikke stå mer sikker i det før indeksen eventuelt tester negativt ved 2950 underifra. Nederste trendlinje sannsynligvis kontaktet før markedet tar ny vurdering. Vi ser midtre trendlinje av betydning ved dagens handel.

Graf 03: gullprisen viser også mange hulrom nedoverbakke. Noe som passer visse EW analyser ved kraftigere fall før den kommende voldsomme stigningen. Men, vi vet at T konstruksjonen fra 1980 står kraftig og kan rive plutselig i vei. Noe som kan være det vi ser nå. I dette har man kommentert at den 5 th bølgen opp her stadig så noe kort ut. Så nå stemmer den heller bra og hvor en helt annen EW analyse fremhevede 1680 vant frem. Om metallet da fortsetter i konstruksjonens grep og hvor markedet ellers fortsetter ned denne motsatte korreleringen står nok det globale marked dømt. Prisen kan gå helt ekstremt. Hvor fundamental støtte til en da valutakollaps begynner å gjøre seg mer synlig som mulighet. Og skulle nå kobber falle igjennom halslinjen der den prøver så iherdig å unngå det, vel, da er mye gjort. Vil ikke industrien gjøre av kobber har industrien låst døren.

Graf 03,a: oljeprisen, ved eventuell markedskollaps står fra 2010 beregnet til 10-15 US $ per fat.

Graf 05: alltid fare når SPX henger over øverste trend.

Essensielt:

Det finnes argumenter for igangsatt deflasjon før stagflasjon. Centralbanker har benyttet mye arsenal. Uenig de har ingenting igjen, men der de har brukt då mye og hvor om markedet nå faller helt ut likevel, da blir de ikke lenger trodd. Da blir apatien sannsynligvis kortlevde ved denne eventuelle omgangen før oppgittheten settes inn. 1980-2000-2020 er refleksjonen. Det er ingen tid som helst.

Det er dog langt fra gitt markedet nå kollapser helt. Det finnes støtteområder lenger ned som da også faller inn ved konstruksjoner som bærer opp igjen. Men de aller mest bull-aktige ble knust idag. Nederste trendlinje, 3000 og 2950 å se etter. Men det er gullprisen, som verdensledende sentiment indikator, som har føringsmakten. Og der den ledet i retning siden 2004 har den siste år ledet motsatt korrelert. Noe som har bare tidligere skjedd ved større markedsomveltninger.

Redigert 24.02.2020 kl 23:54 Du må logge inn for å svare
Durham
25.02.2020 kl 11:57 523

- OSEBX:

Fra periodetoppen/sekulærtoppen telles 5 mindre EW til EW1 hvor fra vi finner en korrektiv stigning (a,b,c) til EW2 hvor EW3 trolig står iverksatt. I såfall står vi ved 1 av EW3 nå hvor 3 av EW3 blir, om dette treffer virkeligheten, det som river markedet nærmere oppgitthet. Om dette stemmer videre blir hele EW5 seansen å telle som EW1 større skala hvor man da kan begynne å beregne omfanget i første omgang. 2950 SPX mye å si. Om markedet faller ut kommer igjen 2600 før 2100 til anvendelse. I all hovedårsak handler det fortsatt om markedet søker en første bunn sommeren 2020 (eventuelt A før B (Fed?j før C (2100/1800?), eller verre., eller om markedet likefullt skal hekte seg til en topp kom sommeren før styggere fall. Og hvor gullprisen etter all sannsynlighet fortsetter å indikere. Husk, 1620 ved gullet gav startsignal - det smalt i SPX. 1680 bekreftet tilfellet. Å vente til bekreftelsen gir dog aldri mest. Og husk også, det skulle være våres erfaring, at 2re bølger av og til gis i tid ikke pris, særs i dette miljøet.
Redigert 25.02.2020 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Durham
25.02.2020 kl 20:19 485


https://stockcharts.com/public/1172710

Fare nå for at S&P500 igangsetter en ukontrollert fossefall mot 2600. Indeksen falt nå under enda en støtte som kunnet ha argumentert for oppgang mot sommeren. Det er ikke så mange igjen. Akkurat nå ignorerer Indeksen gullprisen også, dog noe forventet etter at indeksen ikke tok ut hele potensialet etter gullets byks, men hvor markedet nå retter øyene mot kobber. Ved SPX vet vi om kontakten med nederste trendlinje - så, om det kommer en negativ test under ifra trendlinjen, 3100, 3000 før 2950. Særlig negativ test under 2950 - Om kobber dog nå faller ut igjennom halslinjen kan hele SPX-raden forseres med seriøs moment. Se opp for kobber.
Redigert 25.02.2020 kl 20:24 Du må logge inn for å svare
Durham
25.02.2020 kl 22:20 462


Så der SPX ender dagen under nederste trendlinje avslutter Dow sitt verste poengmessig todagers fall i historien.
Muggost
25.02.2020 kl 22:29 451

Hvor lærer man seg dette språket du snakker? Det er interessant men jeg forstår bare 27% av det...
Durham
25.02.2020 kl 23:51 423


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 05: de siste stoppskilt rett under SPX nå avgjør en hel del for indeksens nærmere fremtid. Om skiltingen ikke når opp, hvor markedet heller fosser over som med fersk lava fra The Big One kommer følgende til syne:

Nederste trendlinje varsler noe under 2600. En Alfa her før Bravo mot 2800 før Charlie til 2100. Lite sannsynlig om en 5 bølgers 5 retters fra resesjonsbunnen nå står avsluttet. I såfall kan man telle toppen tidlig 2018 som EW3 opp fra bunnen med toppen høsten 2018 som EW(1) og bunnen desember 2018 som EW(2) før midtre 2019 gir (3) og (4) hvor 2020 gir EW(5) av EW5 nå. I såfall rekker ikke 2100 denne virkeligheten. Da tegnes økte sannsynligheter for 1350 som, om man husker tilbake, avgjør resesjon/depresjonsspørsmålet. Nevnte prispunkter under nederste trendlinje ved Graf 01 har derved mye å si kommende timer, dager, og om markedet rekker det, uker ved eventuell konsolidering.
Redigert 25.02.2020 kl 23:55 Du må logge inn for å svare
Durham
26.02.2020 kl 21:43 364


Wow for en fantastisk dag. De aller beste av oss utnyttet volatiliteten til det fulle, tok gevinst til nedsiden og beregnet reaksjon til det motsatte og gikk ut på toppen etter 5 progressive bølger. Mange fler har tatt del hvor andre igjen unngikk det verste. Men ikke flertallet - og det kan aldri være flertallet heller. Det kan bare være at alle stiller likt i utgangspunktet med samme muligheter som nestemann. Der vi dog står alle som enkelte individer kommer våres forskjellige utspillelser deretter til anvendelse.

865 var dypere ved Oslo enn noen på forsiden forsto. Det var ett ben under.
3,097 ditto USA. Ett ben under. Som man ser holder 3,100 nå vekt. 3,100, 3000, 2950 det handler om. 3150-3,200 den andre veien.

Markedet har fått et sjokk. Spør Tesla & Apple. Vu ser det ved A/D linjen der pengebevegelser sto igjen etter de første handlet. De vet faktisk ikke enda hva som skjedde.

I mellomtiden konsolideres det nå. Roer seg. Men det er fortsatt kniving mellom høydar eller lavar kom sommeren. Begge lover lavere prisleier der etter.
Durham
27.02.2020 kl 14:27 317


OSEBX:

850 børspoeng. Feel the Burn?

Med tanke på all aktivitet rundt området sist 2019 og Rsi nå se opp for muligheten for plutselig motreaksjon til oppsiden. Trenger ikke skje (SPX/gull), men isolert sett står Oslo kraftig oversiolgt ved et område tidligere reagert på flere måneder igjennom.
Redigert 27.02.2020 kl 14:49 Du må logge inn for å svare
Durham
27.02.2020 kl 19:22 286


https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1

Essensielt:

Ekstreme utslag. Gullprisen kan argumenteres unnagjort 5 bølger til oppsiden. Om så er det flere fallgruver nedover å fylle. Ser dog fortsatt ikke bortira 1800 etter eventuell 3 stegs korreksjon fra toppen så langt. Vi ser metallet fortsatt holde ledende sentiment motsatt korrelert med SPX, dog vi fikk med oss retningsgivende påvirkning her forleden når det nå falt på alvor.

SPX er nå en fortelling om 3 gaps. En under og to over. Første til oppsiden søkes tettet nå. 3000 ble kontaktet. Er det nok før øverste blir tatt ut? Daneric og Avi’s analyser foreløpige knust. Nå leser jeg ikke forum lenger heller så jeg vet ikke om noen her. Ingen offisiell analytiker i Norge som jeg vet om sto våken.

OSEBX:

50 EMA 918,40
100 EMA 911,55
200 EMA 894,30

200 EMA sannsynlig indeksmål ved reaksjon til oppsiden der hovedindeksen står ekstremt oversolgt med 14,28 Rsi. 900 blrspoeng kommer vel til anvendelse i forsøket. Eventuell negativ test under ifra aldri bra. For se hva de fundamentale forhold gir av støtte. Hva FED finner på. Bitcoin før Apple og Tesla varslet toppen før Japan varslet bunnen så langt. Ekstreme utslag en vei varslet den andre. Marked går også tom for krefter.

Desember bunnen ved hovedindeksen tatt ut.
Oktoberbunnen tatt ut.
3000 SPX tatt ut.
Markedet foreløpig toppet ut

Analysen treffer markedet.

Avslutter tråden her.
Durham
28.02.2020 kl 14:02 241


- må ta en siste.

https://stockcharts.com/public/1172710

Slik kan toppen av et bullmarked se ut. Og ved igangsatt depresjon. Det kan dog fortsatt være en EW4 før EW5.

Gaps teller. 2950 tatt ut. Punktet nå viktig for videre veivalg. Det finnes større gap over oss. Blir de tatt ut fortløpende eller må de vente 20-27 år?

Leading diagonals teller. Oppsiden slutten av 2017 (husk Bitcoins) gav fallet Jan/feb/mars 2018. Ledende diagonal resten av året gav fallet not slutten av året (skjekk størrelsen på fall svarer størrelsen på diagonalen). Ledende diagonal fra oktober USA gav tilsvarende størrelse/lengde ved fallet nå. Altså, ledende avsluttende diagonaler gir fall tilbake til utgangspunktet.

Fordi markedet står ekstremt oversolgt ser vi nå tendenser til motreaksjon. Husk også særlig ved Statene - futures kan ta ut punkter. Trengs ikke nødvendigvis en intradag.

Oslo:

Verifisert korrektiv EW telling ved vår ledende diagonal. Dvs a-e fra august 2019. Ble tatt ut nærmere tilbake til utgangspunktet. Man vet tellingen står korrektiv bla når ellers bølge 3 står kortere enn bølge 1.

Gearet derivater vant dagen. Nærmer 100% pris utslag i forhold til i går på frykt av hva som kunne komme men hvor (Rsi tatt i betraktning) mesteparten av fallet i denne omgang alt var tatt.

Om detter var slutten på bullmarkedet for denne gang eller om vi står EW4 av 5 ikke avgjort. Men det blir det nok.
Redigert 28.02.2020 kl 14:16 Du må logge inn for å svare
Durham
09.03.2020 kl 09:47 146


- er vel bare å vente på CIA nå.


Amerikanske Fed’s Bullard forteller den Amerikanske arbeidsledigheten kan stige til 30% i Q2. Og at Q2 GDP kan falle med 50%.

Enkelte i USA kaller dette nå for ‘the crash that no one called’. Fuck Off......!