Al Gore i 2007 - Nordpolen kan smelte om syv år

KLIMA 05.12.2019 kl 12:21 1792

Er ikke så sikker på at Polfarerne som holder på å omkomme der oppe er helt enig
Håper jo de blir reddet.
Men er veldig skeptisk til slik ekstreme greier som setter andre sine liv også i fare under redningsaksjonen
Forøvrig mener ander eksperter at klima styres av solen og har nesten ingen ting med CO2 utslippene å gjøre

https://finansavisen.no/nyheter/politikk/2015/09/debatt-co2-utslippene-er-ufarlige?fbclid=IwAR1xdGK6dJ1K2YMYnv2IPX_apL3xdZrs4caJRkN5FMDqKIvEKZo4Hu4fqtY

Her hva Al Gore fortalte
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/A6e2j/al-gore-nordpolen-kan-smelte-om-syv-aar
Zorin
05.12.2019 kl 12:51 1760

"Issmelting i arktis, -40% avvik i 2019 fra normalnivå." og "Tapet av sjøis i Arktis er en av de fremste indikatorene på klimaendringer. Utbredelsen av sjøis er gått ned i alle måneder sammenlignet med 1979, med de største utslagene i september da isdekket er minst. Historiske rekonstruksjoner av klimaforhold tyder på at utviklingen er unik for de siste 150 årene. I perioden siden 1850 har vinterisdekket aldri vært mindre og endringene aldri skjedd raskere enn nå. Forskning på klimatiske forhold lenger tilbake i historien indikerer at issmelting i dette omfanget ikke har skjedd på over 1000 år."
https://energiogklima.no/klimavakten/havis-i-arktis/

"Innlandsisen på Grønland og isbremmer i Antarktis smelter raskere enn antatt. Samtidig er det mindre havis rundt polene enn vi noensinne har målt tidligere."
https://energiogklima.no/to-grader/de-store-ismassene-smelter-raskt/

"Store byer vil kunne bli lagt under vann og allerede i 2100 kan havet ha steget med en halv til én meter "
https://forskning.no/klima/klimarapport-issmeltingen-pa-gronland-og-antarktis-kommer-ikke-til-a-stoppe-det-gjor-at-havet-fortsetter-a-stige-de-neste-arhundrene/1569031

"Ny studie: Isen på Grønland smelter fire ganger så raskt som i 2003"
https://www.tu.no/artikler/ny-studie-isen-pa-gronland-smelter-fire-ganger-sa-raskt-som-i-2003/456150

"Grønlandsisen har mistet mer enn tre ganger så mye smeltevann som det er vann i Mjøsa"
https://www.aftenposten.no/verden/i/8mjK1E/groenlandsisen-har-mistet-mer-enn-tre-ganger-saa-mye-smeltevann-som-det-er-vann-i-mjoesa
Redigert 05.12.2019 kl 13:13 Du må logge inn for å svare

I 2025 og 2030 kommer det til å være lite sommeris i Arktis.
Sauhau.
Da begynner smeltingen av innlandsisen på Grønland for alvor.

"Forøvrig mener ander eksperter at klima styres av solen og har nesten ingen ting med CO2 utslippene å gjøre "

Hvem er disse "ekspertene" du henviser til? Det er 97% konsensus blant klimaforskere om at den økende globale oppvarmingen er menneskeskapt.


Det er tilnærmet 100% vitenskapelig enighet om at rødt kjøtt har en sammenheng med diverse kreftformer.

Men hvor stor sammenheng? Inntak av rødt kjøtt forklarer kanskje 4-5% av variansen.

Forstår du hvor jeg vil?

Oppvarmingen i Arktis er menneskeskapt. Sjøisen smelter. Isen blir tynnere
og utbredelsesarealet stadig mindre. Særlig i sommermånedene.
Om få år vil alle se at det er meget lite is der i september. Og Grønlandsisen
vil begynne å smelte for alvor. Med havstigning til følge.

I 2030-årene en gang, vil all sjøis i Arktis være borte i september. Kun blått hav.
Redigert 05.12.2019 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
Rek2
05.12.2019 kl 13:43 1653

Er så forbannet lei denne snøen her,Håper smeltingen kan hjelpe litt til for å få bort det værste.....
Zorin
05.12.2019 kl 13:48 1635

Og du tror det blir bedre når alt vannet enten flyter i gatene eller som de gjør i den varmere delene av verden - forsvinner totalt?
Rek2
05.12.2019 kl 13:56 1619

Det er vel bare snakk om at vi må bygge litt større demninger i Holland,så kan jeg ta frem solstolen min ,bra for oss som bor i innlandet :)
Zorin
05.12.2019 kl 13:58 1609

Ikke glem Danmark som også er rimelig utsatt.

Forøvrig så kan en demning fort bli til et svømmebasseng.....
Rek2
05.12.2019 kl 14:01 1599

Danskene har jo Himmelbjerget,men innrømmer at di kan få det trangt på toppen,kanskje di kan emigrere til Norge??
05.12.2019 kl 14:13 1578

I Roman varm perioden (rundt Kristi fødsel) så hadde vi en 450 års periode med varmere temperaturer enn nå
V hadde vi ingen isbreer i Norge og ingen is på Nordpolen
I perioden 6000 til 4000 år før Kristi fødsel hadde vi varmere her på kloden og da lavere CO2
Så på en periode sluttet den varme tiden og medium teperaturen i verden sank med 2-3 grader på 100 år
Så 3000 år før Kristi fødsel kom den en ny varmeperiode

Eksempler fra vår nære fortid
I 1929 fikk vi det kjente krakket på børsen i New York. Det ble etterfulgt av tusenvis av konkurser og nedleggelser av industribedrifter, spesielt innen kull- stål-, bil-, gruve- og sement-industri.

I løpet av de neste 5 årene sank industri-produksjonen til ca. 30% av det den hadde vært før krakket. Dette medførte en tilsvarende reduksjon i menneskelige CO2-utslipp.
Likevel steg den globale temperaturen, og i 1934 fikk vi den høyeste gjennomsnitts-temperaturen i USA, som noen gang er målt.1930-årene var det varmeste 10-året vi har hatt etter Den lille istid (etter 1850). 1990-årene var bare det nest varmeste 10-året til tross for at menneskene da slapp ut den mangedobbelte CO2-mengde, av det de de gjorde i 1930-årene.

Da industriproduksjonen tok seg opp igjen under og etter den 2. verdenskrig med tilsvarende økning i menneske-skapte CO2-utslipp, sank den globale temperaturen i perioden 1940-1970.
Dette kan dere dele om dere vil
Eller send til Al Gore og Greta Tunberg
Myrtroll
05.12.2019 kl 14:14 1569

Neitakk - la oss unngå klimakrisen så vi slipper dansker på hjemmefronten. Enda en grunn til å legge press på politikere mtp klima.
Zorin
05.12.2019 kl 14:15 1561

Så lenge vi har dagens regjering så kan det bli vanskelig å ta imot klimaflyktninger. Men måvel innrømme at selv en rødgrønn regjering ville fått problemer med å integrere to hele land til Norge. Spørsmålet er jo om EU vil ta imot sin del av klimaflyktningene??

Det brede lag av folket tror mer på en stor løgn enn en liten, sa en herre med bart i Europas i midte. I midten av forrige århundre. I ettertid er det påstått at han var gal, men hva er da Al Gore og alle hans like?
http://www.oljekrisa.no/Kilimanjaro%20feb%202018.htm
http://www.aftenposteninnsikt.no/usa/derfor-tror-vi-p-penbare-l-gner
Ifølge Al Gore skulle snøen på toppen av Kilimanjaro smeltet for 10 år siden. Etter å ha blitt milliardær på miljø-våset sitt har Al Gore bygget et slott helt i sjølinjen. Dette har han gjort etter han i flere tiår har advart mot snøsmeltingen ved polene, og prediket at havet vil stige med 8- 10 meter over nåværende havnivå. Den norske opera er bygget i samme sjølinje, og der er ikke taket tett engang, selv om kongeriket har mengder tilsvarende miljøprofeter av Al Gore format.
Redigert 05.12.2019 kl 14:24 Du må logge inn for å svare
Rek2
05.12.2019 kl 14:19 1546

Di kunne jo ta med seg Carlsberg og Tuborg,og så kommer di under Norsk styre,,,
hehe
det hadde jo vært fortærende for Danskene siden di styrte Norge i mange år,etter svartedauen!!

Enorme mengder fabrikert propaganda om skrekk senario og dommedag.

En slik massesuggesjon har vi ikke sett siden 30 tallet, meningsmotstandere
blir trakassert og truet til taushet.

Hykleri og ignoranse råder.
Pragmatisme og realisme blir satt til side.05.12.2019 kl 14:33 1509

Ja det ble utsted en rapport om dette klima oppropet hvor 11000 klimaforsker hadde signert
Blant disse var det altså 165 Svenske klima forskere
Det var bare en hake ved det hele , ingen av disse viste seg å være klimaforskere
En var sexolog, flere var leger som jobbet på sykehus, mange var studenter og en hadde rett og slett signert som Donald Duck
Avsløringen ble sent til dette Faktis.no, men det var jo ikke noe de ville ta i . He he he. Hadde det vert NRK eller Græsvik reportasjer om Trump så hadde det nok havnet på eteren , men ikke slike saker som diskrediterer eliten og falske ting fra de
Redigert 05.12.2019 kl 14:35 Du må logge inn for å svare

Dette er irrelevant tøvsnakk Matmons. Mye av det er neppe sant heller.
Se på 2005 - 2019. Glem resten.
Men olje skal vi fortsatt utvinne i Norge. Det er en annen sak. Gjør ikke
vi, gjør andre.
På 2030-tallet en gang er all den arktiske sjøisen borte i september.
Gjett om det da smelter på Grønland.

Det er en forurensning nå som aldri før. Og befolkningen er ikke
langt unna 8 milliarder.
05.12.2019 kl 15:13 1432

Figuren fra «Die kalte Sonne» som viser den globale temperaturutviklingen gjennom de siste 11.000 år.Poenget er at det etter siste istid har vært store klima-endringer og lange perioder med langt varmere klima enn i dag, uten at det finnes noen positiv korrelasjon med atmosfærens CO2-innhold.Og selvsagt uten at menneskene slapp ut nevneverdig CO2. Det har vært naturlige årsaker.
Skal man bevare isen på Nordpolen så må man dermed lage en skygge for solen
Sola styrer klima, vår adferd har bare begrenset innvirkning på dette

Vet ikke om det er mulig å legge ut tegning her , hvis så skulle jeg lagt ut figuren fra Die kalte Sonne, som forøvrig er drevet av klima forskere


https://kaltesonne.de/
Bullen
05.12.2019 kl 15:21 1412

Ja, dommedag er like rundt hjørnet, kloden kollapser, menneskene utryddes, og de som er igjen seiler rundt på flåter som Greta Thunberg.
De Grønne har endelig nådd sitt mål og kjører rundt på hest og kjerre
05.12.2019 kl 15:52 1373

Ja men hva er det de du supporter har bevist
Det jeg legger ut er historiske data , det viser vi har hatt perioder tidligere som var mye varmere enn nå og endatil med mye lavere utslipp
Vi skal ha dårlig samvittighet og der lykkes de bra disse forskerne. De får betalt for å si det politikere og eliten vil
Ikke en ting av dette klimasoppropet signert av 11000 personer WW kan relateres til historiske data
Dessuten er de fleste av de som har signert slett ikke tilhørende noe klimaforskere slik de påsto
Bullen
05.12.2019 kl 16:01 1362

Dagens vitenskap klarer ikke å ¨ spå ¨været om en uke.
Likevel kan såkalte vitenskapsmenn med sine matematiske modeller beregne at havet kan stige med en meter om ca. 100 år.
Latterlig.
Det blir for dumt å tro at man kan putte alle mulige variabler i en slik modell og vite hva som skjer om 100 år

Unnskyld meg, men det er åndssvakt å snakke om 11000 år, når befolkningen er tredoblet siden 1950 -60
og utslippene er økte med flere hundre prosent siden dess.
Det er 1950 - 2019 vi må fokusere. Glem det andre.
Hvor mange bodde på jorda for 11000 år siden liksom ?
Eller 500 år siden ?
05.12.2019 kl 17:38 1279

Ja glem historien
Hør heller på Greta Tunberg generasjonen , de er jo 16 år og har verdens største viten alt
Men spør de om å kassere mobiltelefonen , da får de anfall
CO2 har ikke noe som helst innvirkning på temp skal vi tro kjemikere som kan relasjonen mellom klima og hva som er grunn til oppvarmingen
Heller ikke de store utslipp av CO2 ved vulkanutbrudd har de langvarige store effekter
Det som har effekt er Sola og hellingen på jorda i forhold til Sola

Posisjonen og orienteringen av jorda i forhold til sola kan beskrives ved de såkalte orbitale parametrene:

Jordbanen er formet som en ellipse, men graden av ellipseform varierer i sykluser på 100 000 og 400 000 år.
Hellingen på jordaksen i forhold til jordbanen varierer i sykluser på ca. 41 000 år. Hellinga på jordaksen er grunnen til at vi har årstider på jorda.
Jorda er som en snurrebass som roterer om sin egen akse i løpet av et døgn. Jordaksen vil likevel ikke peke mot samme punkt til en hver tid. I stedet vil den svinge sakte rundt (presesere). På grunn av dette fenomenet vil datoen for perihelion (punktet i jordbanen der jorda er nærmest sola) endre seg over tid i sykluser på ca. 19 000 og 24 000 år.

Den nåværende mellomistiden har vært preget av en rekke endringer i de orbitale parametrene. For ca. 6–7 000 år siden bidrog en kraftigere helning på jordaksen til økt solinnstråling om sommeren på den nordlige halvkule, mens tropene fikk mindre solvarme. Samtidig gjorde endringer i jordas presesjon at sesongvariasjonene i nord ble forsterket. Disse endringene bidrog til en kraftig økning i sommertemperaturer på den nordlige halvkule, noe som igjen kan forklare hvorfor store norske breer som Hardangerjøkulen og Folgefonna var borte på denne tiden. I tropene var det generelt kaldere mens monsunregnet var kraftigere enn i dag. Dette kan bidra til å forklare hvorfor Sahara var et frodig område på denne tiden

Isen på den Nordlige halvkule smeltet og på den sørlige vokste den samtidig
Dette går i sykluser
Noen gang er hele kloden nærmere sola og da kan fakta all is smelte
Hvordan vi oppfører oss har omtrent 0 betydning på temp.
Det vi derimot burde ha fokus på er ting vi kan endre, eks dumping av plast i havet
stud_trd
05.12.2019 kl 17:50 1251

https://svalbardposten.no/nyheter/isen-pakker-seg-rundt-svalbard/19.11747

Men, det er selvfølgelig forårsaket av naturlige variasjoner i vindretning. Gud forby at vi mest sannsynlig er på vei inn i en mini istid, for det passer jo verken med klimamodellene eller CO2 hysteriet.

Og om CO2 er en slik sinnsvak klimadriver, hvorfor skal da Kina og India blandt flere fortsatt ha fritak for reduksjoner til 2030 ? Akkurat som om lille Norge med sine 5M+ mennesker skulle gjøre noen forskjell...

På dette forumet hadde jeg faktisk forventet at folk innså at dette kun er økonomisk motivert, spesielt når Norge blir bedt om å bidra med 2700 milliarder basert på at vi har beriket oss på utslipp.

Det hele er blitt så patetisk at det gnager meg i sjelen. Sukk...
Njub
05.12.2019 kl 18:29 1215

Du får hive deg på gruppen med klimarealistene Matmons, men for all del ikke gå på smellen og diskutere offentlig med noen som nøytralt kan analysere data, for da driter du deg loddrett ut slik som de gjør gang på gang.
oivindl
05.12.2019 kl 19:14 1171

Du glemte å ta med kilde på "din" utgreiing.
Om du har hentet innholdet fra der det kan se ut som, har du også glemt starten på artikkelen:
"Siden starten på den industrielle revolusjon på slutten av 1700-tallet har menneskeskapte pådriv slik som økte drivhusgasser og aerosoler, ozonendringer og bruk av landområder spilt en stadig viktigere rolle for klimaendringer."
https://www.bjerknes.uib.no/artikler/fns-klimapanel/sol-vulkanutbrudd-og-co2

Du har også glemt å ta med konklusjonen i artikkelen:
"... på lengre sikt vil den menneskeskapte oppvarmingen dominere utviklingen."

Det var vel ikke akkurat ditt poeng?
oivindl
05.12.2019 kl 19:20 1159

"Og om CO2 er en slik sinnsvak klimadriver, hvorfor skal da Kina og India blandt flere fortsatt ha fritak for reduksjoner til 2030 ?"

Skulle dette dokumentere at vi ikke har en menneskeskapt klimaendring?
Kan det tenkes at de landene du nevner, ikke akseptere at de tidligere industrialiserte landene, fortsatt skal få slippe ut langt mer CO2 enn de selv gjør?
05.12.2019 kl 19:59 1120

Om dommeren er slike som du og øyvindl i panelet er det helt ok at jeg da får steplet å ha dritt meg ut, alle kan nok leve med det også jeg he he he
Temp på kloden har gått opp og ned fra perioden etter istiden (den store istiden altså) som var fra omtrent 115 000 til 10 000 år tilbake

Ref fra historien om Nord Europa/Norge vedrørende klima
Størst utbredelse hadde isen for 21 000–17 000 år siden, da store deler av Skandinavia var dekket av en opptil 3000 meter tykk innlandsis.
For 8500 år siden var hele isdekket smeltet ned, og klimaet ble raskt betydelig varmere enn dagens. Hardangervidda ble skogkledt, og skoggrensen lå ca. 300 meter høyere enn i dag. Breene kom imidlertid tilbake i høyfjellet for mindre enn 5000 år siden og gikk betydelig frem under klimaforverringen under den lille istid, som kulminerte 1750
-------------------------
Hvis man ingen ting forstår så argumenterer en slik du og en håndfull her inne gjør , det får man bare leve med vi som ikke tror på jorda sin undergang enda på en stund .
Tenk om alle slike tullinger som dere hadde brukt kreftene på å fjerne plasten i havet, der har man muligheten å gjøre en innsats i motsetning til dette med temp og CO2 utslipp som betyr 0 Om alle CO2 utslipp opphørte i går, så vil det ikke endre en dritt på is og temp på kloden . Det styres av sola
Redigert 05.12.2019 kl 20:08 Du må logge inn for å svare
oivindl
05.12.2019 kl 20:29 1086

"Hvis man ingen ting forstår så argumenterer en slik du og en håndfull her inne gjør..."

Matmons, du refererer åpenbart fra en artikkel fra Bjerknessenteret, hvor du unnlater å ta med hovedpoenget, som er stikk i strid med ditt poeng.
Det setter jo også din egen forståelse i et underlig lys.
Forøvrig betenkelig at du ikke bruker kildehenvisning og ikke engang et anførselstegn for å markere at du har kopiert innhold. Når du også unnlater å ta med hovedpoenget kan en også stille spørsmål ved din redelighet.
Njub
05.12.2019 kl 22:04 1031

Matmons: jeg har for lengst sluttet å bry meg om planetens problemer i form av diskusjon og «bedreviter» diskusjon hvor en aldri blir enig alikevel. Men en ting er sikkert og det er at vi mennesker stort sett gjør opp en mening sterkt drevet av interesse og motiv som passer oss best. De fleste av alle er nok tilbøyelig til å si seg enig i at vi har menneskeskapte klimaendringer, men undertallet er nok ikke like tilbøyelige til å gjøre noe med det osv..så jeg respekterer dine synspunkt og du presenterer helt sikkert riktige fakta, men en kan ikke konkludere og akseptere at solen og jordkloden selv styrer alt av klima basert på dette. Vi er kommet litt lengre med vitenskapen som sier at det er feil. Det er uansett ingen tegn til at verden blir enig om en felles løsning, så vi får håpe du har rett 😄 og nei, jeg stemmer aldri i mitt liv på MDG😂
motu
05.12.2019 kl 22:41 1000

Og på 70-tallet levde klimaforskerne av global nedkjøling https://no.wikipedia.org/wiki/Global_nedkjøling
Noni
05.12.2019 kl 23:24 959

Ja, det er fakta, men det har ingen sammenheng med klima. Alt kjøtt blir nemlig sprøytet inn
med Nitritt, for at det skal holde seg bedre, enn usprøytet. At ikke dette blir forbudt er en gåte,
hvorfor kan de ikke ha halvparten av slaktet kjøtt usprøytet, så kunne folk velge om de ville ha
kreft eller ikke.

Hvorfor ser ikke forskerne på Nordlyset innvirkning på CO2, og klima? De siste 20-30 årene har dette vært mer aktivt. Mange ser på dette som noe flott, men vet ikke hvor farlig det er.
Odi.1
06.12.2019 kl 08:42 810

Det kan jeg svare deg enkelt på.

" Hvorfor ser ikke forskerne på Nordlyset innvirkning på CO2, og klima?"

Det kan ikke avgiftsbelegges til fordel for arbeidsskye sosialister, og kommunister..
nima
06.12.2019 kl 08:50 797

Ser ikke bort fra at det kommer en avgift på nordlyset hvis det blir ny regjering av AP -R - MDG og SV. Alle disse er blitt klimaidioter