Skremmende skatteøkning om 2-3 år

08.12.2019 kl 16:55 4954

Dersom jeg ikke får kjøpt dette hotellet så skal jeg flytte ut av landet.
Så egoistisk er jeg fakta at denne galskapen som sosialisten planlegger gidder jeg ikke være med på
Eneste som kan bremse disse galningene er om SP klarer holde stand på meningsmålingene og bli omtrent 20%
Uansett må vi regne med at disse i både Rødt, MDG og SV får mye innflytelse, ja AP vil og øke skattene med 10.15 milliarder
Noen lurer på hvorfor folk flykter fra den N Kr , svaret er enkelt sosialismens galskap

https://finansavisen.no/meninger/2019/12/05/7479712/hegnar-etter-valget-i-2021-vil-partiene-konkurrere-om-a-oke-skatter-og-avgifter

På den annen side vet vi at det i de aller fleste land i Europa har vært stadig større forskjeller mellom folk. Vi ser jo hvordan det har gått. Gjelder også Norge.
Redigert 08.12.2019 kl 18:16 Du må logge inn for å svare

Det har veldig lite med skattesystemet å gjøre. Det har vært eventyrlige tider for kapitaleiere i kanskje den lengste oppgangsperioden noensinne. Om man hadde øket skattesatsen på kapital med 10%, så hadde forskjellene øket uansett.
08.12.2019 kl 18:37 3715

I Russland har de 11% flat skatt.
Finnes det land med større forskjeller enn der
Dine posteringer om sosial rettferdighet og skatt som du gjentar viser at du har ikke forstått en dritt
Det som er viktig er at folk har jobb og at lønna er høy.
Ulikhetene vil allikevel ikke forsvinne , men folk har det da bra og kan klare seg på egen lønn og det å ha en jobb

Jeg snakket ikke om skatt nå.

Siden du ikke tror meg kan du gå inn på hjemmesiden til NHO. De kan vel neppe beskyldes for å være hverken sosialistiske eller kommunistiske vil jeg tro. De skriver dette:

«Samtidig har de økonomiske ulikhetene økt internt i de fleste land i verden, også i Norge. Husholdninger med høy inntekt har gjennomgående hatt en høyere inntektsvekst enn de med lave inntekter.

Spørsmålet om hvordan kaken – verdiskapingen – skal fordeles, er dypest sett et politisk spørsmål. Men spørsmålet har også økonomisk betydning, siden en skjevere inntektsfordeling kan svekke vekstevnen. OECD har anslått at om Gini-koeffisienten øker med ett prosentpoeng, vil BNP bli 0,8 prosent lavere etter fem år (OECD 2015). Dette betyr ikke at økonomisk vekst ikke kan gå hånd i hånd med økte forskjeller, men at veksten kunne vært enda høyere om man samtidig hadde lyktes i å holde inntektsforskjellene nede. Den viktigste årsaken til dette resultatet er at økte ulikheter kan bidra til underinvestering i humankapital dersom tilgangen til utdanning blir avgjort av inntekt, og ikke evner. Dét innebærer samtidig at de potensielle negative økonomiske konsekvensene av en skjev inntektsfordeling er mindre i land der utdanningen i hovedsak er gratis og tilgangen er lik for alle.

Økte økonomiske ulikheter synes også å redusere tilliten i samfunnet, både mellom mennesker og til myndighetene. Et lavere tillitsnivå kan ha en rekke negative effekter på økonomien og samfunnet, som drøftes nærmere nedenfor.

Med høy grad av tillit trengs det mindre ressurser til reguleringer og kontroll, og det er lettere å få til endringer og finne de beste løsningene i forhandlinger. I motsatt fall vil økende mistillit kunne bidra til et mer fragmentert politisk landskap, med økende polarisering der det blir vanskeligere å komme til enighet.

Når store grupper ikke har tatt del i gevinstene teknologien og globaliseringen har skapt, og stått stille inntektsmessig i flere tiår, overrasker det heller ikke at de er skeptiske til globaliseringen, selv om det kanskje like gjerne er automatiseringen som har skylden.

Dersom politikken blir preget av lavere tillit og mer polarisering, kan det også påvirke relasjonene mellom land. Oppslutningen om mer populistiske og nasjonalistiske partier har økt. Opinionsmålinger viser økende motstand mot globalisering og frihandel. Det er klare tendenser til mer proteksjonisme globalt. Britenes nei til EU og amerikanernes valg av Donald Trump er fasetter av samme bilde.

Selv om de økonomiske ulikhetene også har økt i Norge, er forskjellene likevel mindre her enn i de fleste andre land. Det nyter vi godt av både gjennom den betydning små forskjeller har for økonomisk vekst, lavere transaksjonskostnader, innovasjon og politisk stabilitet»

https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/okende-ulikhet/


Les spesielt nøye siste avsnitt.
Redigert 08.12.2019 kl 19:40 Du må logge inn for å svare

Det er rente- og sentralbankpolitikk som betyr mest for økt ulikhet i den vestlige verden.
Ikke hva regjeringen driver på med av mikroendringer.
oivindl
08.12.2019 kl 22:51 3431

"I Russland har de 11% flat skatt.
Finnes det land med større forskjeller enn der"

Så du mener at 11% flat skatt skulle virke utjevnende? Har du noen fagøkonomer med deg på den teorien?
oivindl
08.12.2019 kl 22:53 3416

"AP vil og øke skattene med 10.15 milliarder"

Høres ut som hele regningen havner hos deg, slik som du syter og klager :-)
08.12.2019 kl 23:12 3375

Jeg legger ut et stykke om økte skatter
Du svarer på det med at ulikhetene øker
Så i neste omgang sier du , jeg snakker ikke om skatt og ref til Nissene i NHO. Når tid fikk de fasiten på ulikheter (har vert medlem av disse gjennom 3 bedrifter og er det enda ) Eneste gang de duger til noe er når og hvis man har en konflikt internt i bedriften, da kan man benytte deres advokater. Har vert der flere gang og pint meg gjennom å høre på inviterte folk som Kristin Clemet , det er ei mare. Bare hun åpner kjeften så fryser lufta til is .
Strategien til NHO er jo fulgt av Erna og co , så hvorfor er ikke folk blitt mer happy og ulikhetene blitt mindre .
Rett og slett fordi de ikke har svaret eller løsningene de heller..
I Nord Norge er det misnøye over hele linja med regjeringen og med AP og da får galningene i MDG stort fotfeste
Med deres politikk vil Nord være øde i løpet av en 4 års periode
Tiltakene for å få folk til å bli i Nord Norge duger ikke, det treffer rett og slett ikke målet
Hvem flytter fra der? Jo de som er 16-18 år. Er det et eneste tiltak som forbedrer den gruppa sitt liv og sin økonomi? Nei det er det ikke
I Alaska har myndighetene fra 1980 delt ut 21 milliarder $ av oljefondet de har, der får alle fra de er født til de går i graven . I tillegg har de andre tiltak som styrker staten oppe i Nord . Foletallet har gått fra 130.000 i 1950 til nå 750.000
Japan og Russland bruker og samme metode med økonomisk benifit for å få folk til å bosette seg på strategiske områder frivillig
Men i nisselandet Norge skjønner de ikke dette fordi vi har ineffektive tom skaller på tinget uansett politisk parti
oivindl
08.12.2019 kl 23:12 3370

"folk har det da bra og kan klare seg på egen lønn og det å ha en jobb"

Klart vanlige arbeidere har det bra, Matmons.
Det er slike som deg det er synd på, med noen millioner investert i aksjer og forventet utbytte på størrelse med en årslønn for en arbeider og vel så det.
Klart du må flykte til utlandet.
Nå er jo ikke du så glad i flyktninger, men flyktninger med mye penger er sikkert helt ok:-)
Redigert 08.12.2019 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
08.12.2019 kl 23:15 3352

Kan du lese overhode
Hvor sier jeg det er utjevnende
Er det vondt å være så tykk i hode at man ikke evner å lese engang
Redigert 08.12.2019 kl 23:16 Du må logge inn for å svare
08.12.2019 kl 23:20 3340

Har aldri hatt noe imot flyktninger jeg
Men snyltere og velferd søkere fra Somalia , de har jeg alt imot
nordnes
08.12.2019 kl 23:45 3302

Jeg merker skattetrykket av skatt og formueskatt og vurderer hvor jeg skal bo. Helsen ber om at jeg blir klimaflyktnig, og da vil jeg bo i varmen store deler av året. Spørsmålet blir om jeg også kommer til å melde flytting. I skrivende stund er jeg på Granka.
Redigert 08.12.2019 kl 23:46 Du må logge inn for å svare
oivindl
09.12.2019 kl 06:43 3187

"I Russland har de 11% flat skatt.
Finnes det land med større forskjeller enn der
Dine (fluefiskeren, min kommentar) posteringer om sosial rettferdighet og skatt som du gjentar viser at du har ikke forstått en dritt"

Matmons, kan du da forklare hva du mente med dette utsagnet? Har FF kanskje påstått at 11% flat skatt er sosialt rettferdig?
Redigert 09.12.2019 kl 06:44 Du må logge inn for å svare
oivindl
09.12.2019 kl 06:57 3158

"Hvem flytter fra der? Jo de som er 16-18 år. Er det et eneste tiltak som forbedrer den gruppa sitt liv og sin økonomi?"

Her snakker du altså om det som stort sett er elever i videregående skole. Mener du at de flytter fra fylket i stor stil? Minner om at retten til plass i videregående opplæring er knyttet til fylket man bor i. Tviler på at ungdom fra Nord-Norge flytter til et annet fylke for å stille seg bakerst i skolekøen.
Her er forøvrig litt mer presist om problemet:
"Befolkningsveksten i Nord-Norge er mye lavere enn i de andre landsdelene, og det er særlig de mellom 20 og 40 år som forlater."
https://www.nrk.no/nordland/fraflytting-i-nord-norge-skaper-problemer-for-industrien-1.13856908
oivindl
09.12.2019 kl 07:03 3141

"Er det vondt å være så tykk i hode at man ikke evner å lese engang"

Du virker å ha et voldsomt behov for å skjelle ut alt og alle, enten det er politikere, politi, Nav-ansatte eller andre debattanter på HO.
Men ett unntak finnes det dog; skribenter som har hjulpet deg å øke din egen formue får skryt :-)

Når det gjelder å være tykk i hodet, har jeg heldigvis litt mer objektive vurderinger som sier det stikk motsatte, som feks eksamenskarakterer fra høyskole. Tror jeg velger å stole på de, selv om dine vurderinger sikkert er velmente :-)
Redigert 09.12.2019 kl 07:19 Du må logge inn for å svare
nordnes
09.12.2019 kl 12:41 2975

Jeg syns det er helt greit at matmons sier sin mening, så kan folk her på forumet være enig eller uenig.
Dagens Norge har blitt et kostbart byråkrati der verdier deles før de skapes. Statens utgifter hvor Norge som nasjon går med underskudd selv med oljeinntekter, viser at vi har en rekke uansvarlige politikere på Stortinget og i regjeringen. Her tenker Erna kun gjenvalg, og borgerlig politikk har blitt helt ut md badevannet. Derfor må det være lov å si sin mening.
.777.
25.12.2019 kl 10:19 2694

1. For å begynne med det mest skremmende først: Norge er full av oivindl’er og fluefiskere, både med og uten marxistisk høyskole eksamen. Til felles er at samtlige er godt og grundig indoktrinert i statlig omfordelingspolitikk, likhet, og utjevning. Alle som har mer enn den som har minst må utjevnes av staten. Og spesielt viktig er det å få utjevnet de som prøver å stikke seg ut ved å være smartere, flinkere, mer arbeidsomme, eller mer sparsomme enn oivindllene.

2. Dette har de fått inn med morsmelka, og de reagerer tvert når noen kritiserer systemet, eller prøver å si at nå har skatten blitt for høy. Da er de momentant på pletten for å forsvare statsmakten og angripe budbringeren.

3. Her er det Bjørneboe’s Ti Bud som gjelder, utad.

4. Her er det én for én, og alle hver for seg, som gjelder, innad.

5. Sosialisme er ondskap satt i system. En totalitær ideologi som ikke bare bryter flere av De Ti Bud, men også dyrker frem menneskets verste og mest avskyelige egenskaper. Falskhet, sluhet, sleiphet, skadefryd, griskhet, misunnelse. En bakvendt ideologi som snur fornuft og logikk på hodet. En ideologi basert på svindel og bedrag. En ideologi som tillater statsmakten å stjele fra innbyggerne og trampe på innbyggernes medfødte menneskerettigheter.

6. Enhver reaksjon har en motreaksjon. Det finnes to logiske motreaksjoner, den ene er å flykte, den andre er å bli svakerestilt. Det er ikke få bedrifter og formuende som har sneket seg forsiktig ut bakdøra mens sosialistene har vært opptatt med selvskryt og pompøse taler, og med 900 000 offentlig ansatte, 300 000 ansatte i statseide bedrifter, og over 1 500 000 på trygd og tiltak, og hvem vet hvor mange hundretusen på diverse statsstøtteordninger, kan Norge nå trygt klassifiseres som et trygdevelde. Majoriteten av den norske befolkningen kan nå klassifiseres som svakerestilte, og det er de som bestemmer. Det er sånn flertallsdiktatur fungerer.

6. If you saw Atlas, the giant who holds the world on his shoulders, if you saw that he stood, blood running down his chest, his knees buckling, his arms trembling but still trying to hold the world aloft with the last of his strength, and the greater his effort the heavier the world bore down upon his shoulders - What would you tell him?"

I…don't know. What…could he do? What would you tell him?"

To shrug.

7. Shrug.

Ja - skattelegg folket og la Soros høste vindkraften skattefri til sit Cayman- island-skatteparadis, og la Google, Apple, Microsoft ikke bare slippe skatt - men få subsidert strøm - på befolkningens bekostning!

På tide at slipe guillotinen?
Andor
25.12.2019 kl 10:38 2634

For ikke og snakke om det enorme sluket i offentlig sektor ?Er aldri snakk om og spare inn der i gården. Staten er vel topp 10 i verden og drive dyrt per innbygger.
.777.
25.12.2019 kl 10:54 2614

Neste valg møter verdens mest konforme folkeslag igjen trofast opp for å stemme frem sitt favoritt sosialistparti, og de har hele 9 sosialistiske stortingspartier å velge mellom, alt fra Rødt til FrP.

De som føler seg ennå mer populistiske og opposisjonelle kan velge blant partiene klassifisert under kategorien «Andre». Der kan de velge mellom 6 sosialistiske alternativer, eller hvis de tilhører den 0,5-1% store andelen av befolkningen som virkelig føler seg opprørske, så finnes det merkelig nok også ett kapitalistisk parti kalt Liberalistene under denne kategorien.

Konformiteten eller den unaturlig store tilliten til statsmakten gjenspeiler seg i valgdeltakelsen som er høy i Norge, veldig høy. Lavest deltakelse finner man som regel i de tidligere sosialiststater som allerede har vært gjennom sin uunngåelige kollaps (alle sosialiststater kollapser fordi ideologien er naturstridig og dermed ikke bærekraftig, men det hjelper fælt, en stund, med oljepenger som spruter inn i statskassa).

Det er også populært å diskutere politikk, og der handler det stort sett om hvilket sosialistisk parti som er det beste, og det er harde fronter som alle står på sitt, men én ting er samtlige skjønt enige om, nemlig den sosialistiske velferdsstatens fortreffelighet.

Snart er det valg igjen og da skal partiene igjen kappes om å love bort mer penger til svakerestilte grupper, og da gjelder det å finne det partiet som lover akkurat deg mest.

Lykke til og godt valg.
.777.
25.12.2019 kl 11:14 2575

Norge har flere verdensrekorder. Vi har verdensrekord i offentlig ansatte. Vi har verdensrekord i trygdede. Vi har verdensrekord i sykefravær.

Vi har et enormt og stadig raskt voksende byråkrati (det har tatt skikkelig av under Erna). Vi har en statsmakt som nå står for over 50% av BNP.

Og vi har ingen reelle demokratiske alternativer som vil snu utviklingen. Sosialiseringsprosessen går sin gang uansett. Selv med to runder med «høyreregjering» som gikk til valg på private arbeidsplasser og norsk eierskap, så har utviklingen akselerert. Byråkratiet eser ut og statens forbruk eser ut. Incentivene skrumper inn og verdiskapningen kveles.

Statsmakten og SSB gjør sitt ytterste for å holde glansbildet intakt, men fakta er at kun 1,5 millioner, av en befolkning på 5,3 millioner, jobber over én time i uka i privateide bedrifter.

Hvem står for verdiskapningen og lønnsomme arbeidsplasser? jo det er småbedriftene.

Én av tre bedrifter går i underskudd.

mafiastaten er ikke noe annet enn et stort legalisert pyramidespill av dimensjoner. det trengs nye "slaver" som betaler massevis av skatter og avgifter for å få hjulene til å gå rundt.

sier seg selv at korthuset er iferd med å falle sammen når 35-40% av arbeidstyrken jobber i mafiastaten og skaper nada av verdier. ikke rart de må leie inn konsulenter for å få ting gjort når partibok er det viktigste faktor for å bli ansatt i mafiastaten hehe.

godt å lese at smarte og kapitalsterke individer som TS vurderer å hoppe av dette pyramidespillet som vil akselere total kollaps :D

leste for et par år siden av de fremtidige forpliktelsene allerede overstiger verdiene mafiastaten besitter i. hva blir det neste? printe ut masse dasspapir kalt penger eller slette all gjelden med et tastetrykk?!

.777.
25.12.2019 kl 12:45 2440

Tilbake til overskriften om kommende skremmende skatteøkninger så skulle man nesten tro at dagens høyreregjering har tilrettelagt for det, ved å justere formuesbeskatningen marginalt ned, samtidig som formuesgrunnlaget er skrudd maksimalt opp, og genialt nok kalle det for skattelette, og faktisk klare å bli trodd av størstedelen av befolkningen. Tenk at de fleste går rundt og tror på det, at staten har satt ned skatten. Det er vel sånn at hvis man hører noe mange nok ganger så tror man på det, og derfor har også slagordet om å «ta fra de fattige og gi til de rike» blitt så populært å gjenta.

Tenk så fint det skal bli når det snart er Jonas sin tur til å vinne stolleken og være statsminister. Da skal formueskatten skrus opp igjen og de nye maksimale grunnlagene beholdes. Da vil det igjen bli rettferdighet i Norge når de formuende betaler tre ganger så mye formueskatt som de gjorde da Jens var statsminister, og ingen kommer til å tro at noen skatteøkninger har funnet sted utover en liten justering tilbake til normalt og rettferdig nivå.

Men dessverre er det jo noen sånne som TS som skjønner hva som egentlig skjer, og regnskapsførerne deres, for de ser jo hva som egentlig skjer når næringseiendommen som tidligere hadde en formuesverdi på f.eks. 3 millioner nå plutselig har en formuesverdi på 10 millioner. De ser jo i praksis at det er dyrere for dem å betale 0,8% av 10 millioner enn det var å betale 1% av 3 millioner. Og nå kan de se frem til å måtte betale 1,2% av 10 millioner. Det er disse som ødelegger idyllen og derfor de må tas av oivindl&Co.

I Norge så er nemlig skatt = velferd, og alle elsker velferd.

Jeg betaler stort sett min skatt med glede, men det er enkelte ting jeg reagerer på.
Skatt på inntekter varierer etter hvor mye man tjener. Helt greit, en som har lønn på flere millioner har råd å bidra mer enn en som har en ordinær lønn.

Men selv en som tjener millioner kan sløse bort alt han tjener på tull og tøv. På samme måte kannen person med ordinær lønn investere sitt overskudd klokt og bygge opp en betydelig formue. Hvorfor skal han som har vært sparsommelig og forvaltet sitt overskudd, er overskudd han allerede bidratt til felleskapet av, måtte betale store deler av sitt overskudd til fellesskapet? Hvorfor skal dette samfunnet straffe dem som er sparsommelige og som forvalter sitt pund fornuftig, mens tullinger som sprøyter bort overskuddet på tull og tøv skal ha rett til deler av den formuen som den dyktige har spart opp av et overskudd!! Da spør jeg HVORFOR?

Skal man straffes fordi man evner å forvalte sitt pund med fornuft og belønnes dersom man lever over evne PG ikke evner å styre egne penger?

Ja, i henhold til sosialistene er det rettferdig å ta fra sexfikserte og gi til de fattige, uten å spørre hvordan man er blitt rik eller å undersøke hvordan man er havnet uten penger.

Men problemet er at man kan pøse hvor mye penger i lommene til enkelte og de sløses bort på røyk, alkohol, feriereiser, junk food, merkeklær, dyre biler, båter, restaurantbesøk og annet tull. Samtidig kan enkelte av oss klare oss med en skive med brunost på, ikke restaurantbesøk, en ordinær bil, ferieturer i nærmiljøet, ordinære klær og ingen båt.

Det må bli slutt på en holdning om at alle som er rike er blitt det på urettmessig måte og at alle som er fattige er blitt det uforskyldt. Det er nemlig ikke alltid sosialistene sin historie stemmer.
25.12.2019 kl 14:01 2347

.777.
Godt skrevet noe av det du kommer med
Men hva hadde skjedd om det kun var slike som øyvinel i dette samfunnet
Hadde det blitt skapt mye arbeidsplasser da ?
Tror du han og hannes like har skapt jobber for noen ?
Jeg overtok ledelsen på en bedrift ledet av far og sønn, begge svorne sosialister
Det var en opprydding som tok lang tid og viste meg hvordan slike tenker og hvorfor bedrifter ofte ikke utvikler seg undre slike folk.
Hadde jeg ikke kommet inn hadde eieren til slutt gått tom for penger og 40-50 mennesker hadde mistet jobben
I dag ledes bedriften av tidligere Nordsafe tekniske dir, vi har en god dialog og selv om jeg ikke har eierinteresser der selger jeg for han og eieren veldig mye varer.
Min interesse i det er royalty og dermed hjelper jeg både eier, DL og ansatte til å bli flere
Men det er jo pengene som er drivkrafta for meg, jo mer bedriften selger jo mer tjener også jeg .
Tror dere øyvindel og hans like kunne tenke slik? Aldri i livet, det er bare å dele ut andre sine penger de er eksperter på
Redigert 25.12.2019 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
oivindl
25.12.2019 kl 14:55 2289

Ser ut til at du anklager meg for å ha både empati og omsorg for mine medmennesker. Det får jeg leve med :-)
God jul til deg og :-)

Jeg ville kalt det misforstått omsorg. Sosialister, til å hate penger og kapitalister, så er de overraskende fikserte på at pengebevilgninger er eneste empatiske løsning for de svakerestilte.

Og helst av andre sine penger.

Gledelig jul!
Redigert 25.12.2019 kl 15:07 Du må logge inn for å svare
oivindl
25.12.2019 kl 15:12 2278

En skjebnens ironi at du selv har en slik ekstremist i nær familie, men shit happens :-)
Redigert 25.12.2019 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
25.12.2019 kl 15:46 2231

Hun er ikke ekstremist
Hun forsøker etter beste evne å få de penslet inn på et spor som er levedyktig
Men du vet jo selv hva holdning du og dere har til økonomi og bærekraft , den finnes jo ikke
Men hun ler mye og vi med henne når hun forteller hva tanker dere har om å styre verden og økonomi
Hun sier rett ut at dere et teite ( Hun er jo Sørlending og det er et annet ord for dum økonomisk )
Redigert 25.12.2019 kl 15:50 Du må logge inn for å svare
oivindl
25.12.2019 kl 16:55 2188

Det var enda godt, Matmons. Tenk at den eneste i MDG som ikke er idioet eller ekstremist, tilfeldigvis var din niese. Snakk om sammentreff. Håper hun trives i partiet:-)
.777.
26.12.2019 kl 11:09 1966

Ekspertene er skjønt enige om at incentiver virker. Et nylig og godt eksempel er moms og avgiftsfritaket på elbiler. Tenk på det, nordmenn har på få år blitt verdens mest miljøbevisste folkeslag, ingen andre er i nærheten engang.

Tenk logisk. Når systemet straffer arbeid og måtehold, og belønner latskap og sløsing. Og det gjør det, Londonmannen har jo helt rett i det.

Når vi vet at incentiver virker. Hvem vil da systemet frastøte seg, og hvem vil det tiltrekke seg. Og hva vil resultatet bli over tid med en sånn politikk?

Vil ikke resultatet bli en nasjon av latsabber. Er ikke det enkel logikk?

Påstand: skatt = velferd.

Ok, men er det virkelig mulig å omfordele seg selv til velstand og velferd, eller hadde Churchill rett da han sa at en nasjon som forsøker å skatte seg selv til velstand er som å stå i en bøtte å prøve og løfte seg selv etter håndtaket?

Du kan utføre et eksperiment på mikronivå ved å omfordele pengene du har i den høyre lomma til den venstre lomma, og se om du ender opp med mer penger totalt sett å handle for. Eller ennå bedre, slutt å jobb og send kjerringa di på kjøpesenter med kredittkortet hver dag isteden, og se hvor lenge du kan holde familieøkonomien flytende med omfordelingspolitikk uten å tilføre noen ny verdiskapning.

Når eksperimentet er over vil du innse at selv om konseptet høres veldig fint ut i teorien, så tilsier de praktiske forsøk at omfordelingspolitikk ikke fungerer særlig lenge uten at det stadig tilføres ny og frisk verdiskapning.

Hvor lurt er det da å kvele verdiskapningen med skatt og byråkrati?

Hva når den siste verdiskaper har tatt incentivene innover seg og resignert, enten ved å bytte side ved omfordelingsbordet, eller ved å flagge ut?

Hva da med de svakerestilte når det ikke lenger er noen som tilfører ny verdiskapning til systemet?

Hvor høy skatt må de 1 500 000 trygdede betale av trygda si for å klare å holde liv i de 900 000 offentlig ansatte. Har du tatt det regnestykket?
26.12.2019 kl 13:35 1869

Du kan neppe regne om du mener det er mulig
Det er olja og fisken vi produserer som holder liv i det meste her i landet
26.12.2019 kl 13:49 1843

Har du sett hva MDG sin ordfører i Vardø sier om Oslo mafiaen sin miljø og bil politikk
Den må man ta med ei klype salt sa han på direkten da han ble spurt
Finnes mange som er i stand til å tenke i MDG, men de gale som styrer partiet , de er innafor ring 3
At det finnes fornuftige folk ute i felten også i MDG, det hjelper ingen ting når sentral folk lager programmet og de ikke skjønner hva vi lever av
De er på godt norsk ekstremister
oivindl
26.12.2019 kl 17:32 1712

Endelig et snev av nyansering i innleggene dine.
Tror definitivt du vil tjene på det, om hensikten er at noen skal ta deg på alvor. Kanskje du også skal slutte med å skjelle ut og spre løgner om de som er uenige med deg.
oivindl
26.12.2019 kl 17:55 1680

Tja, hvilke forskning støtter du deg på da?
Det gjelder selvsagt i mange sammenhenger, men kanskje inn til en viss grense.

Her er en annen vinkling:
"Forskning i økonomi og psykologi viser at det ikke er hold i antakelsen om at skyhøye lederlønninger gir bedre ledelse, skriver Geir Kirkebøen."
https://psykologisk.no/2014/04/skyhoy-lonn-gir-darligere-ledelse/

"Du kan utføre et eksperiment på mikronivå ved å omfordele pengene du har i den høyre lomma til den venstre lomma, og se om du ender opp med mer penger totalt sett å handle for."

Tok halvparten fra den høyre lommen til den venstre. Like mye totalt, og rikelig i begge lommene :-)

Men det er nok meg som er naiv og har for stor tiltro til våre kapitalister. De er nok kun opptatt av egen inntjening, og bryr seg mindre om samfunnsbygging.

Men det skyldes nok at vi i Bergen er bortskjemt med Trond Mohn:
"Vi bor i et fantastisk land, hvor enten man befinner seg på den ytterste høyrefløy eller ytterst på den venstre, så kan man sette seg ned ved samme bord og snakke sammen, så lenge en har sympati for hverandre. Gjensidig respekt er ryggraden i fellesskapet vårt. Jeg mener at Arbeiderpartiet er det beste partiet for å ivareta og pleie dette fellesskapet, sa Trond Mohn... "

Ingen i Bergen som tviler på hans evner som bedriftseiere og leder, eller hans engasjement for samfunnet.
26.12.2019 kl 17:57 1672

Ordføreren i Vardø sa jo at Lan og Heimstad virket svært lite orientert om Nord Norge sin geografi
Går ikke an med hel elektrifisert bilpark i Nord sa han
Dette har jo min niese og forsøkt å fortelle de.
Kjæresten hennes var på 2 møter i MDG Da sa han stopp for de der kan aldri forstå noe som helst konstaterte han
oivindl
26.12.2019 kl 18:22 1634

Innlegget er slettet
"Hva Mohn har fått vet jeg ikke, men det må være svære greier i alle fall"

Du bør vel sette deg bedre inn i hans virksomhet før du antyder at han er korrupt.
nordnes
26.12.2019 kl 18:24 1628

Innlegget er slettet
Det er et ordtak som sier: "Arbeiderpartiet liker ikke millionærer, de liker bare milliardærer" og det viker slik i skattepolitikken. Selv føler jeg meg uglesett i skattepolitikken, til Ap og Siv Jensen. Det er heller ikke så mye hjelp å få av Høyre, som stort sett liker folkene som har putta pengene i eiendom og driter i alle andre.
oivindl
26.12.2019 kl 18:32 1618

Når du kaster deg inn her, bør du lese nøye hvem du kan bli tatt til inntekt for.
Se bla hva Matmons skriver om Trond Mohn.