Pen-Da var second well successfully completed


https://newsweb.oslobors.no/message/454467

Da var second well successfully completed


Her blir det liv:)


Thinking about earlier discussions about AJE and the chineese movement in MXoil. Info from oilprice:

China to drive global gas demand. In a new IEA report, global gas demand is set to rise 1.6 percent annually through 2023, driven largely by soaring Chinese demand. "China, whose market grew by an astonishing 15% in 2017 with a strong coal-to-gas switching program in the residential and industrial sectors, is set to continue to lead the trend with an expected average annual growth rate of 8% for the next five years," the agency said. "Driven by continuous economic growth and strong policy support to curb air pollution, China accounts for 37% of the global increase in gas consumption between 2017 and 2023, more than any other country.
28.06.2018 kl 10:52 4261

Pen skal ned langt under 10kr
Selskapet tjener ikke penger og har ingen penger, men de lever i den tro at akkumulering av påløpte kostnader betalt av BWO skal bli dekket inn ved salg av olje eller salg av eierandeler i felt. Uansett sitter de med noen få prosentandeler som neppe blir verdt mcap-gjeld

Mimsa

«Var vel heldig da som ikke kom meg ut som planlagt i begynnelsen av mai. Var egentlig greit nok å få med seg 2.50 ekstra per aksje. Ser det faktisk ikke som usansynlig at den vil være på 7.60 ved årsslutt. Kun ei dårlig melding så kan mye gå skikkelig gale her.»


Spar oss. Du nevnte gjentatte ganger at du skulle selge deg ut på 9,5 for kursen skulle kraftig ned.

Da kursen passerte 9,5 forsvant du fra forumet før du nå plutselig dukker opp igjen og forteller st du solgte på 12 isteden. Troverdig?

Give me a break.

Svingninger må påregnes og kan faktisk være et sundhetstegn. Det substansielle vil seire på sikt.
Spitzer
28.06.2018 kl 11:40 4172

Re LAKO
Greit nok at du er negativ til PEN, men du trenger ikke spre løgn!!

PEN tjener penger. De har inntekter fra produksjon på AJE-feltet og fra 4. kvartal også Dussafu.
De har et lån hos BWO for utvikling av fase 1 hvor det ligger i betingelsene at lånet skal betjenes med inntekter knyttet til cost-oil-delen. Inntekt vedr. profit-oil vil utbetales til PEN og styrke likviditeten.
Forøvrig så har PEN også noe cash på bok. Det hadde du fint funnet ut bare med få øyekast på PEN sitt regnskap.

Spitzer,

Du vet det, jeg vet det, alle vet det: Enhver mæler sin egen kake. Bare å la dette her blåse over.

Gunnarius

Synes det er greit at Spitzer påpeker faktafeil. Noen kunne tro det var kortekt.
bmw5
28.06.2018 kl 12:30 4064

Mye morsomme innlegg på pen strengen fortiden. Noen investorer har sett et stort potensial i Pen og av den grunn gjør det de kan for å få en lavere inngang. Det er jo slik børs og handel med aksjer er. Alle prøver så godt de kan å berike seg selv med negative eller positive innlegg, slik er det å være på børs. Alle som har lest å studert Pen vet at det er et stort potensial i utviklingen av dussafu og 113 (aje).

BMW5

Noen prøver også å være objektive faktisk.
bmw5
28.06.2018 kl 12:53 4006

Takk FF! Ja, jeg glemte de som gjør en god jobb med å være objektive. Heldig vis finnes de også på pen strengene.

Noen få kommentarer:
Mener faktisk at Sleipner sitt regnestykke ikke er "best case". 15 000 bopd er vel det selskapet selv guider ved siste presentasjon, og man kan fort få en oljepris på oppsiden av 75 i sept/okt. Selvfølgelig kan man se for seg verre scenarier også.
Videre er det vel slik at man håper å løfte produksjonen ved fase 2 til 20 000 - 25 000 bopd fra 2020. Det er videre interessant å se på selskapets guiding eller potensiale for utvikling som viser mulig produksjon i snitt på nærmere 30 000 bopd for Dussafu de neste 15 årene. Så langt har Dussafu innfridd - og vel så det. Det er derfor helt på sin plass å legg inn en viss sannsynlighet for et slikt scenario i regnestykkene.

PENs drilling kostnad for fase 2 er vel "kun" i størrelsorden 7 mill. usd. Jeg vil tro at siden lånekostnader (knyttet til fase 1) dekkes via cost recovery (i allefall avdrag), så vil man spre dette over noe tid (det kan jo også være at man faktisk har cost recovery limits for å sikre up front inntekter til staten også). Det er derfor ikke usannsynlig at man vil ha likviditet til å finansiere fase 2 uten emisjon. Og en forsert utvikling av Ruche pga oppside potensial og høy oljepris ser jeg bare på som et stort pre uansett hvilken finansieringsløsning man ender opp med.

Takker for øvrig for mange nyttige betraktninger i PEN trådene. Er av de beste på det nye forumet.

dobbelpost

Redigert 28.06.2018 kl 13:43 Du må logge inn for å svare

Re spitzer, gunnarius og fluefiskeren

Det er noe som heter å ikke mate trollene. Med slik lavmål innlegg uten noen form for begrunnelse er det det absolutt beste rådet. Til slutt går de lei og begynner å trolle på andre tråder.

BMW - Det er klart at man er på børs først og fremst for å tjene penger. Jeg opplever imidlertid at mange på spesielt PEN strengene er edruelig i sin argumentasjon. Det vil si at man klarer å se både positive og negative aspekter hvor formålet er å forstå situasjonen til selskapet så inngående som mulig for på den måten å gjøre så kvalifiserte vurderinger som mulig. På et slikt forum er det klart at man enkelte ganger ikke klarer å styre unna sensasjon formuleringer, men stort sett opplever jeg matnyttige innlegg her hvor det hverken er overdreven hausing eller baising.
Spitzer
28.06.2018 kl 14:42 3839

re Juiceitup
Jeg er på linje med FF og synes det er på plass å påpeke faktafeil, enten det nå er nett-troll eller ei. Er greit at innleggene farges av om en er negative/positive og/eller har underliggende agende. Men det er ikke greit når det fremsettes faktafeil - det er villedende informasjon.
Synsing og skjønn er nettopp hva det er og varierer alt etter hvilke briller en ser gjennom. Fakta er konkret og objektiv i sin natur.

Jeg forsøker også i likhet med FF å være mest mulig objektiv og faktabasert på forumet. Setter også særlig pris på innlegg som bærer samme preg.
Spitzer
28.06.2018 kl 14:47 3829

re Helliuhell
Estimat fase 2 er estimat ut fra 2 nye brønner i Tortue. Nå var det ganske sterke signaler fra BWO at det blir 4 brønner i fase 2 og oppgradering av reserver. Det bør isolert virke positivt både på produksjon og verdifastsettelse.

Etter mitt skjønn er det ikke negativt med emisjon dersom kapitalen i sin helhet skal gå til finansiering av fase 2, som ser ut til å bli dobbelt så stor som først tiltenkt - og kanskje to appraisal tilnyttet Ruche. Men jeg ser og gjerne, i likhet med Gunnarius, at selskapet bringer mer gjeld inn på finansieringssiden. Hvorvidt det betyr fullfinansiert fase 2 med produksjon fra Dussafu og lån eller om det også bør hentes inn deler av kapitalbehov via emisjon har jeg ikke veldig sterke meninger om. Ser vel helst finansiering via RBL eller lignende fremfor emisjon - men emisjon for videre vekst er ikke udelt negativt.

Ha en riktig god sommer alle forum-rotter.

Jeg synes Januarpresentasjonen, som ligger på hjemmesiden, er mest illustrativ.
Det er lagt ned mye arbeid i å vise til nabofeltet Etame: samme strukturer etc.

Det har i 15 år blitt produsert i snitt 15-25 tusen fat pr. Døgn via 3 brønner. Neste år vil to nye produksjonsbrønner være klar og det virker dermed realistisk med en produksjon på 30-40 000 fat i 2020 .
Vi snakker om mindre enn to år fram i tid.
Jeg mener dette er realistiske forventninger.
Dersom noen regner på cashflow/ inntekter i et slikt perspektiv, så vil de bli forsøkt stemplet som urealistiske haussere.

Viktigste å stole på seg selv her:)
SEB analysen er godt nok for meg.
At vi er under 20 kroner ved first oil anser eg som tull og vas.Gitt det blir som forventet 10-15 000 boed.
sulzrox
28.06.2018 kl 15:32 3773

Vi får også ca 14.5 mUSD fra Tullow når/viss dei bruker retten sin. Det må jo holde til fase 2?

Spm
Hvor lenge produsere ein slik brønn?
Når ein ser på side 14 ser det ut til at produksjonen går fort ned. Stemmer dette? Her er det gått utfra 4 brønner fra 2020. (-1Q)
Hvorfor er det så lav produksjon i 2020 med 4 brønner?

http://www.panoroenergy.com/wp-content/uploads/2018/03/Nordnet-Widescreen-PDF-v2.pdf

Takk for presisering Spitzer. Har jo egentlig fått med meg dette, som jo er en ytterligere oppside ift verdivurdering.

Havnet på feil side
Redigert 28.06.2018 kl 15:45 Du må logge inn for å svare

dag kl 15:44
0

Du sier det jo selv. Det er decline. Synes også den er ganske stor, men det har jo vært snakk om injeksjonsbrønner med vann eller gass. Vet ikke om disse er inkludert i diagrammet.
Spitzer
28.06.2018 kl 16:14 5531

Re Trond.heim
Tillater meg å korrige deg i og med at BWO var ganske tydelig på at de forventer å borre 4 nye produksjonsbrønner i Tortue i 2019. Dvs at vi vil ha produksjon fra 6 brønner mot slutten av neste år om en skal tro BWO.

Dersom brønnene produserer som forventet bør det bety at vi bør ha en produksjon som nærmer seg max daglig kapasitet for BW Adolo (denne har vel max kap. på 40.000 boed). Dersom de får opp 6 brønner som produserer samtidig ser jeg for meg en produksjon på boed 30.000 +. Men dette vil jo avhenge av hva hver enkelt brønn faktisk produserer samt decline.

Spitzer: Enig med deg.

Vedr. Brønnenes kapasitet og decline: Etame brønnene har prodesert både mer og lenger enn først anntatt.

Pen opererer med konservative tall, forventningene kan legges høyere
agawu
28.06.2018 kl 16:38 5475

Gikk troll i ord om emisjon Spitzer :-)

Panoro kjøper DNO Tunisia.
Redigert 28.06.2018 kl 16:39 Du må logge inn for å svare

Ikke glem at BWO har tatt ekstra oppgradering på FPSO'en Adolo før seiling som vil sikre at den leve lenger en oppringelig planlagt. Det i seg selv sier masse om hva de forventer av total produksjon her.

I tillegg har du et bore program som er utvidet over 100% etter den første produksjons brønnen og avgrensnings brønnen. Det er noen som liker veldig godt det de har sett av logger og produksjons data som er ikke offentlig for oss.

BWO er meget fornøyd med proskjektet så langt. Tipper de blir endå mer fornøyd med FPSO #2 plass om et par år. Se på uttrykket på BWO sjefen i kvartals presentatsjon og hører hva han sier.

Godt mulig at Adolo blir underdimensjonert med 6 brønner, men man kan alltid strupe ventilen litt.

Jeg tror Tullow kommer til å bruke back in rights, det er ingenting vi kan gjøre med det, men som nevnt tidligere vil det komme kontanter ut av det som vil minke faren for emisjon.
oto1
28.06.2018 kl 17:00 5392

At DNO kommer inn på eiersiden i Panoro ser jeg på som en velsignelse.
Nå kan vi trolig avlyse alle spekulasjoner om manglende likviditet.

Tror at den eierandelen etter hvert vil øke mot tilføring av kapital til utbygginger.

Dette var spennende, og gledelig for meg som er både PEN og DNO aksjonær.

Nettopp printet ut og skal lese, men umiddelbar reaksjon: Særdeles spetakulært til PEN å være og differensierer et noe fastgrodd system i PEN. Så her er vi helt på linje oto1. Litt merkelig med de som så for seg sommeren som ventetid. Gikk sannelig ikke lange stunden før det smalt inn med hot stuff. Kan ikke se at selskapet nå ønsker å beholde Aje lenger enn strengt tatt nødvendig før en fair pris utløser et salg. Men igjen, her må trolig først Aje lisensen evne å få til prosjektfinansiering. Grei kurs som ble meldt.
cinet
28.06.2018 kl 17:09 5359

Det var en relativ overraskende avtale , og smart for begge selskaper .
cinet
28.06.2018 kl 17:11 5345

Noen som har lest seg til/regnet seg fram til hvor stor eierandel dno vil få? Dno er jo på oppkjøpskandidat , og utelukker ikke at de kjøper opp hele pen.( hvis fareo setter seg på bakbeina )
oto1
28.06.2018 kl 17:25 5294

cinet

Ca 4,5% med en avtale om å ikke kjøpe seg over 9,9% det neste året (12 mnd).

Bra avtale for PEN som får utvidet sin horisont, og samtidig får inn en eier med cash.

Bra avtale for DNO som på sikt kan vekte seg opp i eierandeler i alle fall vi PEN aksjonærer ser på som interessante.

Dette virker på meg som et langsiktig strategisk samarbeid til fordel for begge parter.

Kanskje PEN nå kommer til å delta på Aje utbygging og. You never know.
Spitzer
28.06.2018 kl 17:51 5213

re Oto
DNO er forventet å bli tildelt ca 2,64 mill aksjer i PEN. Dette vil gi en eierandel på 5,65 %.
DNO har en avtale at de ikke kan kjøpe seg opp til mer enn 9,9 % innen 1 år. De har videre 6 mnd lock-up på aksjene, så de kommer ikke til å selge med det første.
Ser ikke bort fra at DNO, med den positive fundamentale utviklingen som har vært i PEN i det siste, kommer til å kjøpe seg betydelig opp. De kan jo da kjøpe nesten 2 mill aksjer i markedet før de kommer opp i 9,9 %. Alternativt at de deltar i senere rettede emisjoner.

Dette synes å være en god deal for begge parter, men kanskje særlig for PEN?

DNO er berettiget inntil 13,2 MUSD ved fremtidig produksjon fra Sfax og PEN får beholde 8,6 MUSD som i dag ligger som cash i DNO Tunisia AS.

Spennende !!

Om PEN beholder Aje eller ei tror jeg i stor grad vil bero på om Aje lisensen får til prosjektfinansieringen. Aje kan fremdeles bli kanonbra den. Heldigvis og gitt lisensen får til funding, så har PEN fremdeles flere options som f.eks. farm-down, salg eller delta. Tror lite på den sistnevnte løsningen, men gudene må vite. Poenget er: Flere muligheter gitt funding kan ordnes.

Men nå var det Tunisia, himla mye nytt å sette seg inn i. Bare allright det.Oi!

Denne var det nok ikke mange som så komme. Ihvertfall ikke jeg. Hvorvidt avtalen er god, nøytral eller dårlig for PEN er ihvertfall ikke jeg istand til å bedømme på noen timer.

Hvordan markedet reagerer ser vi imorgen. Blir kjempespennende. Får håpe ordet emisjon ikke skremmer de som ikke klarer å skille emisjoner fra hverandre.


Redigert 28.06.2018 kl 18:16 Du må logge inn for å svare
oto1
28.06.2018 kl 18:17 5148

gunnarius.

i et tenkt scenario så må PEN ut med ca usd 60 mill i investeringer på Aje for å delta i gassutbyggingen.
Videre 30-40 mill usd dersom BWO bestemmer seg for å gi full gass i Gabon med 4 brønner på fase 2 (ligger i kortene), og samtidig utbygging av Ruche (vil trolig avhenge av resultat på letebrønnen).
Videre kan det utmerket godt tenkes at BWO vil bore både A og B til neste år før de bestemmer seg for konsept på Ruche, kanskje det i beste (og dyreste) fall blir plattform.

PEN i dagens situasjon ville blitt skvist så til de grader i et scenario der de må ut med USD 100 mill for å delta i det andre mer eller mindre bestemmer.
De ville måtte selge (=lavere pris).

Hva kan de gjøre nå?

Jo, de kan når tiden er inne sette en emisjon på usd 100 mill der DNO garanterer for 100%

Da vil DNO plutselig eie over 50% av PEN, og samarbeidet blir mer konkretisert..

For DNO utgjør dette 2 mnd inntekter (1 mnd om oljeprisen går litt til og de får til en produksjonsøkning i Kurdistan).

RAK er deleier i Foxtrot, et selskap som igjen er medeier i gassproduksjon utenfor Elfenbenskysten, og som supplerer ca 80% av landets gassbehov.
Så DNO/RAK er ikke ukjent med gassproduksjon i området.

Kanskje DNO kjøper PEN ut av Aje, eller kanskje DNO som nevnt på sikt innlemmer PEN i DNO, kanskje med oppgjør i DNO aksjer.

Ikke vet jeg, men dette er en god match der PEN har assets, men ikke cash. DNO har cash og er på jakt etter assets.

Der det er vilje går dette bra, og her ser det ut il å være vilje fra begge parter.

PEN har gjort noe veldig lurt her tror jeg, og DNO får det etter hvert som de ønsker :)

PS: Tunisia tror jeg ikke er det interessante i denne dealen. Det kan være greit nok for PEN, men det er vanskelig å lykkes i Tunisia og motivet her er nok å sikre finansiering for helt andre prosjekter.

Mye spenstig i det du beskriver oto1, men videre utbygging av Aje med gass og oil rim prosjektet til samlet rundt $500 mill. lar muligens seg løse på kreativt vis for PEN, men da må samtidig MX Oil og EER følge opp med egen funding. Og det tror jeg absolutt ikke de greier.

For meg og rent logisk virker det som om prosjektfinansiering kan bli løsningen, det er iallefall dette som indirekte PEN og særlig MX Oil allerede har nevnt. Med funding på plass vil ikke minst denne DNO deal kunne medføre spennende løsninger. Gitt prosjektfinansiering ordnet ved Aje lisensen vil dette kunne bli riktig så lekkert for både PEN og DNO. Man må anta at DNO kjenner til ståda på Aje og hva som er intensjonen fra lisensens side. Det går faktisk an å se denne DNO deal i en utvidet setting som trekker Aje inn på en løsbar eller mulig løsningsorientert måte. Tror nemlig at DNO har vurdert helheten, som både innbefatter Aje og Dusdsafu, samt PENs mangement og styre.

Skal vi tippe at Torstein Sanness trekker tungt?
oto1
28.06.2018 kl 18:38 5057

gunnarius

Det var faktisk noe jeg tenkte og (Torstein Sannes).

Han har jobbet for Lundin, og det var Lundin i sin tid som kjøpte DNO's eiendeler i Norge (sukk).

Disse folkene kjenner hverandre, og som sagt, Bijan kjenner svært godt de som produserer gass utenfor elfenbenskysten (det var der han bygde seg opp).

Glem EER og MXOil.
De blir kjøpt ut om Foxtrot & co finner ut at de vil produsere gassen på Aje, og DNO blir med.
Om det blir DNO alene eller via PEN skal være usagt.
Uansett løser dette PEN sitt problem.

Som DNO/RAK eier må si jeg spent hvordan dette slår ut for RAK. Kanskje dette er starten på ett vakker eventyr der DNO fokusere på olje mens RAK på gass! Må si dette var en spennende start på ferien!:)

Enig oto1. Spennende ja. Dette løste opp i ganske så mye. Men reiser også nye spørsmål. Uansett, DNO på laget og som helt i toppsjiktet topp 20 bør ligge som en slags garantist for langt mindre turbulent negativ aksjekursutvikling. Ikke kan de selge før 6 mnd. og noe mer kan handles. Er det dette vi kaller en "blue chip" investor? Storebrand og KLP, selge nå etter dette? Neppe, i så fall kan noe plukkes opp av andre.
Redigert 28.06.2018 kl 18:50 Du må logge inn for å svare
Spitzer
28.06.2018 kl 18:52 4998

Bare synd å ikke ha ledig kapital (100.000 EUR) så man kunne tegnet seg.