Grensehandel og avgifter

10.12.2019 kl 00:02 217

Ny syter og klager politikerne over veksten i grensehandelen og likevel beholdes det norske avgiftsnivået. Med registrerte tall fra 2017 på 15 mrd kr i handelstap til Sverige kan vi anta at nå er handelstapet rundt 20 mrd kr for i år og trolig mer harryhandel blir det til neste år. Vi taper arbeidsplasser, merverdiavgift og skatteinntekter som ikke kan kompenseres av høye avgifter enn i Sverige. Alkoholavgifter, og norske særavgifter, f.eks den dumme sukkeravgiften, gir folk grunnlag for å reise til Sverige for å gjøre gunstig storhandel. Når de tar en tur over grensen til Systembolaget benytter de selv sagt også muligheten til å handle billige matvarer, klær, godteri osv., ja store deler av kjøpsbehovet dekkes i grensehandelen.
Sammenlignet med Norge er prisene i Sverige på mat, klær, vin og øl nær halvparten i Sverige så noen turer til nabolandet gir norske husholdninger store gevinster.
Personlig tror jeg at hvis spritavgiftene i Norge ble halvert ville mye av motivet for harryhandeln falle bort. Hvilke politiske partier vil halvere norske avgifter?
Kom igjen nå med løftene deres politikere!
K