Fjord 1. Årets styggeste


Hovedaksjonær kjøper seg opp og får nå kontroll på alle vis. Noen utvalgte får anledning til å selge aksjene sine for 45 kroner. Er man ikke profesjonell og har god meglerkontakt gikk man glipp av dette. Hovedaksjonær kan nå la egne interesser bestemme i enda større grad. Det ser vi også på det som skisseres av planer. Her burde alle aksjonærer fått samme mulighet for å komme seg ut. Noen tusen aksjonærer er låst og blir tatt med på tur av hovedaksjonær.
Redigert 21.01.2021 kl 08:59 Du må logge inn for å svare

Jeg kan ikke se at Havilafjord AS har fremmet pliktig tilbud tidligere, når de ervervet inntil 51,5%
av aksjene i Fjord1. Når de nå har utvidet eierskapet til 66,5%, mener jeg det oppstår tilbudsplikt
etter Verdipapirhandelsloven paragraf 6-6, 2)ledd. Jeg er ingen jurist, men har idag forespurt
Stockwatch om dette. Avventer svar
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
bellx
13.12.2019 kl 13:15 4222

håper du legger ut svaret?
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Takk for innsatsen! Viktig at saken følges tett fra ulikt hold, og at saken ikke forsvinner igjen i stillhet. Alle reaksjonene som er kommet hittil, viser alvorligheten.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
hatitchi
13.12.2019 kl 14:02 4181

Tilbudsplikt er et virkemiddel for å gi aksjeminoriteter en "exit" når en majoritet kjøper seg opp og får kontroll over selskapet. Etter vphl. §§ 6-1 og § 6-3 er en pliktig til å fremsette tilbud ved 1/3, 40 % og 50 %. Sett i lys av at Sævik hadde en eierandel på 51 % ved børsnotering, så var aksjonærer som investerte kjent med eierstrukturen som allerede var i selskapet, og etter vphl. § 6-6 (2) har "passert [...] på en måte som ikke utløser tilbudsplikt". På det tidspunkt Sævik fikk over 50 % var ikke Fjord1 børsnotert, og vphl. hadde heller ikke anvendelse.

Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Det er nettopp denne gråsonemuligheten som hovedaksjonær utnytter på bekostning av 3800 andre aksjonærer. Den etiske siden er hinsides det man bør forvente, ikke minst i et børsnotert selskap. Alle reaksjonen viser nettopp det.

Jeg er kjent med at det arbeides med å organisere aksjonærene i saken. Utfordringen er at det krever både tid og penger. Således er jeg usikker på om initiativtagerne lykkes i å organisere seg. Uansett må ulike investorinteresser holde caset varmt, og ikke la det hele dø hen. Hovedaksjonær må ikke få fred fra dette. Hold ut!
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
sveipen
14.12.2019 kl 00:30 4069

Hva med å få Frank Moen med på laget. Han har sikkert ikke mye sympati med kjeøtringen Sævik.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Jeg har problemer med å forstå paragraf 6-6, 2) slik som SW angir, paragrafen lyder:
"(2) Aksjeeier som har passert tilbudspliktgrense som nevnt i § 6-1 eller § 6-6 første ledd på en måte som ikke
utløser tilbudsplikt, og derfor ikke har fremsatt pliktig tilbud, plikter ved ethvert etterfølgende erverv som øker
stemmeandelen, å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet."
Min mening er at Havilafjord AS har passert grensene for tilbudsplikt ved passering av eierskap på 1/3, 40% og 50%,
uten å utløse tilbudsplikt (siden Fjord1 ikke var børsnotert på det tidspunktet). Nå har imidlertid Havilafjord AS foretatt et
etterfølgende erverv, som øker eierandelen (og stemmeandelen) fra 51,5% til 66,5%. Ut fra dette mener jeg at tilbudsplikt
til de øvrige aksjonærene er utløst ifølge loven.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Enig i den tolkningen. Ser dog at vi er i gråsonen, og det er det hovedaksjonær misbruker. Siden Fjord1 er børsnotert, er det uansett krav om likebehandling av aksjonærer. Som henvist til flere steder i denne tråden, er børskravene ikke oppfylt. Det inkluderer krav om at eierstyringsprinsipper skal følges.

Hovedaksjonær må ikke få fred fra dette - hold ut!
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Enig i den tolkningen. Ser dog at vi er i gråsonen, og det er det hovedaksjonær misbruker. Siden Fjord1 er børsnotert, er det uansett krav om likebehandling av aksjonærer. Som henvist til flere steder i denne tråden, er børskravene ikke oppfylt. Det inkluderer krav om at eierstyringsprinsipper skal følges.

Hovedaksjonær må ikke få fred fra dette - hold ut!
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

I skrivende stund omsettes Fjord1 for kr. 35,60. For noen dager siden kunne noen få utvalgte selge aksjene sine for 45 kroner. Hovedaksjonær sikret seg full kontroll og kan gjennomføre planene sine om fusjon med sitt eget kriserammede selskap. Småaksjonærene fikk i motsetning til store aksjonærer ikke anledning til å sikre sine interesser. Alle er tatt med på tur av hovedaksjonær. Dette skjer altså i et børsnotert selskap.

Børsnotering skal være et kvalitetsstempel. Eller?

Hovedaksjonær må ikke få slippe unna med dette. Hold ut!
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
bellx
16.12.2019 kl 15:23 3770

Send julekort til sævik og ønsk han god jul,sikkert mange småaksjonærer som er "fornøyd" med minus18% på 12mnd,(ikke justert for utbytte) Var vel best å ta selskapet av børs så kan han drive på som man vil,skal mye til at denne blir populær i tiden som kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
bellx
17.12.2019 kl 18:28 3647

er ikke han stor aksjonær i ags? Da gikk han på en skikkelig smell..
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
sveipen
20.12.2019 kl 22:41 3472

Sævik taper penger alle steder, og trenger pengesekken til Fjord1. Hva sier Moen som sitter på over7% av aksjene.
Han kan umulig være fornøyd med tingenes tilstand. Hva med et gruppesøksmål. Det han her har gjort kan umulig tåle dagens lys. Forskjellsbehandling av aksjonærer??Fyyyyy.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Jeg vurderer å selge det lille jeg har i fjord1 i løpet av romjulen.

Jeg har forsøkt å lese meg litt opp på Kystruten. Er jeg helt på jordet hvis jeg sier at dette KAN bli et bra selskap så lenge de til slutt får skipene de skal ha? Eller vil verdiene i fjord1 bli fullstendig utarmet hvis disse to selskapene slås sammen?
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
DNOi50
22.12.2019 kl 16:58 3338

Hvorfor skal Fjord1's aksjonærer finansiere Sævik sine synkehull? Da kan de heller kjøpe Kystruten for utbytte de når kan glemme totalt. Sævik har kun én agenda. -egen vinning. Da er alle skrupler og moralske prinsipp skyllt ut med oppvaskvannet i Kystruten og Havyard.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Stockwatch hos OSE sier at verdipapirlovens paragraf 6-6 2) ikke gjelder for Fjord1, siden selskapet
ikke var børsnotert på tidspunktet Havilafjord AS passerte 50% eierskap i Fjord1.
Gruppesøksmål bør kanskje heller vurderes dersom Sævik på et senere tidspunkt prøver å utnytte
sin nye eierposisjon til å presse inn eiendeler i Fjord1 til overpris. Går ut fra at bl.a Mohn vil
følge nøye med.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
bellx
27.12.2019 kl 13:30 3072

Der gav jeg et bra råd til meg selv,kitron er kjempebillig enda når man ser på utsiktene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

-Det ble åpenbart for oss at dette stinker.
Det sier forvalter Philippe Sissener i fersk DN-sak. Ifølge DN mener han Sævikfamilien ga blaffen i minoritetsaksjonærenes interesser da de "handlet med seg selv".
Ikke overraskende sier en representant for familien at han ikke er enig.

Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Saken ble ytterligere dramatisert i dagens ekstraordinære generalforsamling. Styremedlemmene som trakk seg i protest mot hovedaksjonærs opptreden ble erstattet. Det var grunn for å frykte at hovedaksjonær her ville avdemokratisere det børsnoterte selskapet ytterligere. Slik ble det.

Representant for hovedaksjonærs forretningsmessige samarbeidspartner Vision Ridge kom inn i styret. Hovedaksjonær og Vision Ridge samarbeider på bred front og kan nå forene sine interesser som de vil mens 3.800 andre aksjonærer tas med på tur.

Fjord1 burde vært strøket fra notering. Så lenge det er total mangel på corporate governance er dog det beste at selskapet er notert og aksjonærene om ikke annet får et visst innsyn i hvordan de håndteres av hovedaksjonær pluss ny samarbeidspartner Vision Ridge.

Etisk lavmål.

Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

DN skriver i dag at investor Frederik Mohn vil ha innsyn i avtalen mellom Per Sævik og Vision Ridge. "Som minoritetsaksjoner er Perestroika (Mohn) bekymret over at uavhengigheten til styret er klart svekket, i en situasjon hvor hovedaksjonæren har strammet grepet og varslet sammenslåing med Kystruten", kan man lese i avisen.

Prisverdig at en profesjonell aksjonær med ressurser nå har engasjert advokat i saken. Det kan 3.800 aksjonærer være ham takknemlig for! Heldigvis sjelden man opplever så grove overtramp som Sævik har begått i denne saken.

Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
DNOi50
17.01.2020 kl 09:12 2583

Hurra for Fredrik Mohn som tar et moralsk oppgjør med mafiaen i Fosnavåg! De går i kirka på søndag, og tømmer skjorta på intetanende aksjonærer mandag til fredag. Isolert sett kan man forstå at Sævik tyr til tjuvtriks, for problemene hoper seg opp, men dette er jo likestillt med å stjele fra uskyldige. Lenge leve høy moral!
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Mohn kan bli redningsmann for 3.800 Fjord1-aksjonærer. Meldingen om at han har kjøpt seg opp til over 10 prosent eierandel er det mest positive som har skjedd for aksjonærene siden hovedaksjonær startet sin uetiske prosess. Nå kan Mohn få innsynsrett pluss mulighet for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Hovedaksjonær har selvsagt fortsatt muligheter for å trumfe igjennom mye til fordel for seg selv, men nå vil mer om ikke annet lettere komme frem i lyset.

Aksjemarkedet har egentlig et tilsynsapparat for å følge opp børsnoterte selskaper, men det er dessverre lite aktivt. Leit at Mohn må gjøre jobben som tilsynsapparatet rundt børsen skulle ha gjort.

Hvis det skulle utdeles en aksjonærpris burde den utdeles til Mohn. Fjord1`s hovedaksjonær er en sterk kandidat til årets kaktus.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
bellx
29.01.2020 kl 12:25 2417

Enig,hvis de betaler ut 2.70 i utbytte i år også da er direkteavkastningen bra på kurs under 40. Veldig smart gjort av Mohn.Men nå er det lite frie aksjer utenom topp 4
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
MarketValue
10.02.2020 kl 16:44 2253

Ikkje so stygt likevel;)

Fjord1 har fått tilbud om kjøp av aksjer
Arctic Securities har mottatt en ordre fra en finansiell investor om å utforske muligheten for å kjøpe opptil fem millioner aksjer i Fjord1 til en kurs på 45,00 kroner pr aksje, ifølge en børsmelding mandag.

Anbudsprosessen vil starte fra og med offentliggjøring av kunngjøringen og utløper 11. februar 2020, klokken 08:00, med mulighet til å bli stengt tidligere eller bli utvidet.

Gjennomføring av ordren er avhengig av godkjenning fra kjøper. Hvis salgsordrer for mer enn fem millioner aksjer mottas, forbeholder investoren seg retten til etter eget skjønn å kjøpe et større antall aksjer, opplyses det.

Fjord1
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Positivt at Mohn kjøper seg opp. Bra med en ressurssterk og engasjert aksjonær som Mohn i et selskap der corporate governance mest virker å være et skjellsord. Selv om Mohn garantert har tenkt igjennom ulike scenarier, må vi huske at hovedaksjonær har full aksjekontroll til å gjennomføre sine egne planer. Vi står overfor en hovedaksjonær som klart har markert at det er egne interesser, og ikke interessene til 3,800 andre aksjonærer, det dreier seg om.

Dette er fortsatt en risikoaksje etter krumspringene hovedaksjonær gjorde før jul.

Vi heier på Mohn. Hold ut!
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
bellx
11.02.2020 kl 09:33 2141

hvorfor dumper folk kursen i dag da de kunne tatt en telefon i går kveld og solgt på 45,er jo lite frie aksjer igjen.Mitt tips er at selskapet blir tatt av børs.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Flere gode grunner for at selskapet tas av børs, ja. Både fordi det er lite frie aksjer igjen, og ikke minst fordi selskapet ikke følger krav til corporate governance som børsnotering krever.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
bellx
11.02.2020 kl 09:50 2111

Det har du helt rett i. Mohn uttalte at aksjen var mer verd enn 45 og pareto har kursmål 54 så å gi bort aksjene for 41 er liten vits i synes jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare
sveipen
11.02.2020 kl 18:23 1978

Hold på hatten. Kursen skal over 50,- før jeg selger.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Samme her, mine skal Mohn få betale dyrt for.

Men hvorfor gidder han dette her?
Han klarer jo aldri å forhindre Per og sønnen noe som helst, uansett hvor mye han balerer.
Nå er det rundt 10% aksjer igjen, men selv med disse får vel ikke Mohn gjort noe med Per og co når det kommer til vedtak.

SS
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

14. mai i år ble det meldt at hovedaksjonær hadde kjøpt ut største eksterne aksjonær for kr. 47,50. Altså tilbud til kun en eneste aksjonær. De store gjorde opp seg i mellom. Det ble samtidig meldt om intensjoner om å gi samme tilbud til resterende aksjonærer, hvilket ville være både naturlig og eneste anstendige alternativ.

Siden har det vært tyst om saken fra selskapet side. Kanskje fordi hovedaksjonær kun så for seg å gi tilbud til den ene aksjonæren? Så kunne man satse på at saken og støyen fra 3800 andre aksjonærer etter hvert ville ebbe ut og bli glemt.

Fjord 1 og dets hovedaksjonær utmerket seg med svært upassende handlinger i 2019. Dersom intet anstendig snart skjer, ligger man an til årets kaktus også i 2020.

Fjord 1 utmerker seg dessverre med lite bevisst aksjemarkedsforståelse. IR-håndteringen hører ikke hjemme i et børsnotert selskap med 3800 aksjonærer, der lik behandling av aksjonærene er et bærende prinsipp.


Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

En liten gjeng av oss lokale aksjonærer i Florøområdet har vært samlet for å diskutere å opprette aksjonærforening så alle småaksjonærenes interesser kan følges opp. Det er tidkrevende og dyrt, så det er tvilsomt om det er realistisk å lage aksjonæropprør. Før hovedaksjonæren kjøpte ut Mohn hadde vi egentlig Mohn til å ivareta utenforstående eiere. Så opplevde vi dessverre at Mohn som eneste aksjonær ble kjøpt ut for 47,50.

En i aksjonærgruppen vår har sendt e-post til den som står oppført som IR-kontakt noen ganger, men aldri fått svar. Det er unikt at ikke børsselskapene svarer på spørsmål fra aksjonærene. Men så er dessverre Fjord 1`s investor relations unik i den forstand at aksjonærene ikke tas på alvor.

Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

- "For meg er det viktig å behandle alle aksjonærer likt. Jeg har ikke kontaktet noen aksjeeiere fremfor andre."

Sitatet tilhører som man forstår ingen sentral aksjonær i Fjord 1, men toppsjefen i svenske SSB i forbindelse med oppkjøpssaken i børsnoterte Entra. En selvfølge for de som opererer profesjonelt og etisk bevisst.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Er låst i aksjen med mindre det tas tap. Prøver å selge meg ut etter tap grunnet hovedaksjonærs akrobatikk. Selv utbud av få hundre aksjer presser nå kursen ned i et ellers svært bra marked.

Fjord 1-aksjonærene står igjen på perrongen nå.
Redigert 21.01.2021 kl 06:38 Du må logge inn for å svare

Om få uker er det ett år siden hovedaksjonær kjøpte ut en stor aksjonær for kr. 47,50. Hovedaksjonær signaliserte at alle aksjonærer skulle få samme tilbud, hvilket ville være helt naturlig.

Intet er skjedd. Hovedaksjonær ga dette signalet for å få ro og så satse på at det går i glemmeboka. Slik ble det. Hovedaksjonær har også tidligere markert at børsens spilleregler ignoreres. Det er sagt litt av hvert om ferske selskaper som er kommet på børs i det siste, men Fjord 1`s hovedaksjonær tar dessverre kaka.

Fjord 1 er blitt en spøkelsesaksje.


Gode gamle Per puler alle om de er ansatte eller aksjeeiere. Ikke noe nytt her,