--- Historisk høy gjeld i norske husholdninger


Resirkulering.

Gjeldsbelastningen har kommet opp på et historisk høyt nivå og er høyere enn i de aller fleste andre land. Med fortsatt lave renter frykter tilsynet at sårbarheter i husholdninger og foretak vil øke i årene fremover.

Ved utgangen av tredje kvartal var husholdningenes gjeldsbelastning på 232 prosent målt mot disponibel inntekt, ifølge en fersk rapport fra Finanstilsynet. Det er høyere enn de fleste andre land.

– Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Høy gjeld innebærer at selv moderat renteoppgang vil gi betydelig høyere rentebelastning, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Med et fortsatt lavt rentenivå mener tilsynet det er fare for at sårbarheter i husholdninger og foretak vil kunne øke i årene fremover.

– Vedvarende lave renter, både i Norge og internasjonalt, gir fare for ytterligere oppbygging av sårbarhet som kan gi seg utslag i brå fall i aksjer, obligasjoner og eiendom, og gi finansiell uro, sier han videre.

Totalt sett utgjør husholdningenes gjeld nå 119 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Det er 12 prosentpoeng høyere enn for fem år siden.

Tilsynet har lenge vært bekymret for nordmenns generelt høye gjeldsnivå, og har også advart mot økende opptak av forbrukslån.

Mislighold og tap på forbrukslån øker
Selv om veksten i husholdningenes forbrukslån er noe dempet, øker både mislighold og tap på forbrukslån, ifølge tilsynet.

– Det er urovekkende, sier Baltzersen.

Ved utgangen av tredje kvartal lå misligholdet på 9,4 prosent for
forbruksbankene. Til sammenligning var misligholdet for bankenes totale utlån 0,9 prosent på samme tidspunkt.

– Det er stor fare for at sårbare husholdninger tar opp forbrukslån med høy rente som de senere ikke vil være i stand til å betjene. Dette kan føre til stor personlig belastning for den enkelte låntager og utlånstap og tap av omdømme for bankene, sier Baltzersen.

De siste årene har det vært svært høy vekst i forbrukslån, men veksten
har falt kraftig de siste kvartalene.

Tolvmånedersveksten i utlån til norske kunder fra norske forbrukslånsbanker har falt fra 20 prosent ved utgangen av andre kvartal i fjor til 2 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2019.

Internasjonalt tilbakeslag vil også ramme Norge
Finanstilsynet påpeker også at politisk uro, handelskonflikter og brexit bidrar til stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi og finansmarkedene.

«Et internasjonalt tilbakeslag eller ny finansuro vil ramme norsk økonomi og norske finansmarkeder.»

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/4qQM7R/historisk-hoey-gjeld-i-norske-husholdninger

I disse tider så holder jeg 1 meters avstand, blir dårlig med ansikt til ansikt 😂
Stephen
25.03.2020 kl 18:54 573

Inntekt over seks ganger gjennomsnittet av folketrygdens grunnbeløp (6G) per periode på 12 måneder, tas ikke med i beregningen av dagpenger.

Hvor lenge du kan få dagpenger avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt de siste 12 månedene, eller i snitt de 36 siste månedene. Det vil si:

104 uker (2 år) hvis arbeidsinntekten din har vært 199 716 kroner eller mer (2 G).
52 uker (1 år) uker hvis arbeidsinntekten din har vært under 199 716 kroner (2 G).


Mvh. Stephen
Redigert 25.03.2020 kl 18:56 Du må logge inn for å svare

Om mor og far begge er høytlønnede, og familien har to Teslaer på gårdsplassen og masse gjeld, da blir det stusselig framover.

:-)

Merkelig, i disse nasjonale dugnadstider :-)

Gå ut på terrassen og klapp, så blir humøret topp!

En tur til nevropsykolog kan jeg trygt anbefale.
livecnn
25.03.2020 kl 21:41 384

Da begynner det...
Finn.no
Flytt inn i splitter ny bolig, og få møbelpakke verdi kr 50.000,- på kjøpet.
Puta1n
25.03.2020 kl 22:55 330

https://www.dn.no/kjop-leilighet-fa-elbil-med-pa-kjopet/1-1-1425482

"Mange har bruk for bil, og elbil er jo moderne i disse klimatider, sier prosjektleder Joachim Jerner"
livecnn
25.03.2020 kl 23:03 313

Publisert: 23.01.2010
livecnn
26.03.2020 kl 16:00 196

Arbeidsledighet og en kollaps i boligmarked koster også mange liv

Verden etter korona
Hva blir konsekvensene av pandemien for den internasjonale verdensordenen, det liberale demokratiet og nasjonalstaten? Minerva har hørt med ekspertene.

Asle Toje om den norske koronahåndteringen: "Norsk politikk har fremstått fra sin beste side, og det har vært liten vilje til å score politiske poenger på krisen. Men måten krisen håndteres på er likevel feil. Hvis vi ikke åpner samfunnet med det første vil den ramme økonomien bredt. Arbeidsledighet og en kollaps i boligmarked koster også mange liv, særlig i en økonomi basert på tjenestesektoren. Krisen styres av folk som jobber i offentlig sektor og som ikke har forståelse for hvordan ting fungerer i privat sektor, men samtidig kutter de hovedpulsåren på tertiærnæringene. Norge må tenke selv. Også andre land kommer til å innse at vi velger økonomisk kolera over en pest som ikke blir borte av dette valget. Vi kan fortsatt komme oss tilbake til normaliteten ganske kjapt. Jeg tror ikke velgerne vil tilgi politikerne dersom prisen på krisehåndteringen er økonomisk krise."

https://www.minervanett.no/eu-geopolitikk-kina/verden-etter-korona/355698
Redigert 26.03.2020 kl 16:01 Du må logge inn for å svare