Batterifabrikk


Jeg vil gjøre oppmerksom på følg artikkel i BT/Sysla i dag. Det svinger av batterielektrifisering for tiden. Derfor en liten advarsel til alle som er all-in i NEL. Det kan gå galt....

«Corvus Energy bygger batterifabrikk i bergensområdet

Bakgrunnen for etableringen er sterk vekst i det norske maritime markedet, skriver det canadiske selskapet, som blir stadig mer norsk.

av Adrian Broch Jensen
Publisert 27.06.2018 11:22 / Oppdatert 27.06.2018 11:45
Corvus Energy etablerer batteriproduksjon i Norge. Det kommer frem i en melding fra NCE Maritime Cleantech onsdag.

Den norsk-canadiske batterileverandøren ønsker ifølge meldingen å forsterke sin posisjon i Norge og bygger egen batterifabrikk i bergensområdet.

Bakgrunnen for etableringen er sterk vekst i det norske maritime markedet, som følge av nye fergeanbud og stor etterspørsel etter hybride energisystemer i offshore- og shippingsektoren.

«Selskapet har blant annet fått kontrakter på helektrisk ferge fra Fjord1, og til flere Havila-skip.
– Batterirevolusjonen innenfor maritim sektor er i full gang, og Norge er et sentrum for utviklingen. Vi ønsker å levere de beste løsningene i bransjen, og produksjon i Norge vil gjøre det mulig for oss å raskt teste ut og utvikle nye løsninger som kan svare på behovet som kommer de neste årene, sier Geir Bjørkeli, konsernsjef i Corvus Energy.

Selskapet har i dag hovedkontor, produksjon og utvikling i Vancouver, men det meste av salg, service og markedsapparat i Bergen.....»
Lorden
27.06.2018 kl 13:05 1943

Du bør slutte med batteriprat på hydrogentråder. Alle leser nyheter. Dette er ingen nyhet..Vi er helt uinteressert i batterier. Legg dine kloke batteriord ut på Tesla tråder. Det hører de hjemme. Vi trenger ikke batterier. Vi tror på hydrogen.
Redigert 27.06.2018 kl 13:06 Du må logge inn for å svare

Hydrogen benytter også batterier, dog av noe mindre omfang og størrelse. Så den nyheten om hybride maritime løsninger er absolutt noe som også gjelder NEL i positiv forstand.
Gobo
27.06.2018 kl 13:46 1824

Elektrifisering av transportsektoren krever både batterier og hydrogen og nok ofte i kombinasjon. Hva som er mest hensiktsmessig avhenger av formål (liten bil, SUV, buss, truck, trailer, båter, tog...) og sted i verden. EL- nettets kapasitet rundt om kring vil også spille en rolle her. Når det gjelder personbiler så er dette for NEL kun "icing on the cake" ifølge Løkke som får overdrevent mye mediaoppmerksomhet (hør pengepodden). Hydrogen vil også (i motsetning til batterier) komme i full fart inn i industrien og dette markedet er stort.

Lurer på om noen på Forum har sett svar på hvor batteriene skal ende opp når de en gang blir "oppbrukt"? Greit at de svekker seg lite og varer lenge, men batterier er vel ikke "evigvarende"? Hvis alt skal gå på batteri eller i kombinasjon med batteri - hva så om 30 år? Hvordan ser det reelle totale miljøregnestykket ut da?
Vi har sikkert noe opplyste ingeniører på Forum som kan belyse dette.
Lorden
27.06.2018 kl 16:06 1538

Hahahaha....Hydrogen inn som en "gamechanger". Det var det batterier var....
ingeniør: – Batterier har vært en «game changer», og nå kan hydrogen bli det samme
DNV GL samarbeider nå med nøkkelaktører for å få til noe som aldri før er blitt gjort: Å sjøsette en norsk ferje som drives av hydrogen.

HYDROGENSKISSE: Slik ser Fiskerstrands hydrogenferje ut i tegningene fra verftet. Fiskerstrand
Artikkelen er produsert av Brand Studio i samarbeid med DNV GL.

Da Fiskerstrand kontaktet DNV GL i 2016 har de planen klar. De vil sette i drift en ferje som bruker hydrogen som drivstoff.

Ambisjonen er tydelig - og skyhøy: Lykkes de, vil de ikke bare ha tatt sjumilssteg i mer miljøvennlig retning på vegne av det maritime miljøet i Norge. De vil også være av de første i verden som bruker brenselcelleteknologi for hydrogen i transport til sjøs.

– Grunnen til at vi vil skape den første hydrogenferjen, er at da har vi nullutslipp og det er rent, sier konsernsjef i Fiskerstrand Holding, Rolf Fiskerstrand kort og godt.
DNV GL
Grunnlagt i 1864, tidligere kjent som Det Norske Veritas før sammenslåingen med tyske Germanischer Lloyd i 2013. Har som mål å «sikre liv, verdier og miljøet», gjennom å bistå kunder med kvalitetsikring og risikohåndtering for å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte. Har kontorer i mer enn 80 land, med globalt hovedkvarter på Høvik rett utenfor Oslo.

Les mer om hvordan det er å jobbe i DNV GL.

Men det står utfordringer i kø: Teknologien må utvikles, testes og tilpasses maritime forhold og krav. Sikkerhetsregler for bygging og godkjenning av hydrogendrevne skip, eksisterer ikke. Regelverket må utarbeides. Infrastrukturen for lagring og fylling av hydrogen trenger godkjenninger.

Derfor er prosjektet som skreddersydd for Gerd Petra Haugom, sjefingeniør i DNV GL.

– Prosjekter som utforsker slike nye løsninger gjør at det er fantastisk givende å arbeide i DNV GL. Det er unikt å få være med på å utvikle ny teknologi som kan få stor betydning både for miljøet og norsk næringsliv, sier Haugom.

Visjonen om hydrogensamfunnet
Første gang sivilingeniøren ble introdusert for fremtidsvisjonen om «hydrogensamfunnet», var da Stor Oslo lokaltrafikk (forløper til Ruter) rundt år 2000 vurderte å ta i bruk hydrogenbusser.

– Allerede den gangen var visjonen om et «hydrogensamfunn» klar, sier Haugom, og legger til: – Med det mente man et nullutslippsamfunn basert på fornybar energi der energibærerne hydrogen og elektrisitet ville virke i samspill.

Hydrogen kan ha en essensiell rolle i å løse mange av de store utfordringene verden står overfor når man globalt må få til store kutt i klimagassutslippene.

Gerd Petra Haugom er sjefingeniør i DNV GL og samarbeider med en rekke aktører om å ta i bruk hydrogen som drivstoff i skipsfart.
Gerd Petra Haugom er sjefingeniør i DNV GL og samarbeider med en rekke aktører om å ta i bruk hydrogen som drivstoff i skipsfart. Harald Fonahn
– Overordnet handler dette om det nye energibildet, med stadig mer energi som produseres fra fornybare kilder. Noe av dette må lagres, og mye må brukes til transport - og da kommer hydrogen inn, sier Haugom.

Les også: Slik forandret tre minutter Benjamins karriere

Flere fordeler
Fakta: Hydrogen som drivstoff

For fartøy med store energibehov gir hydrogendrift en mulighet for nullutslipp, f. eks. for transport over større avstander enn det man får til med batteri.
Hydrogen er velegnet for lagring av energi over lang tid og til transport .
Kan produseres av naturgass med karbonlagring (CCS) og fra fornybar energi.
DNV GL arbeider aktivt med å adressere barrierene sammen med Grønt Kystfartsprogram og andre partnere.
Stortinget har stilt krav til at alle nye ferjeanbud skal kreve null- eller lavutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
Realisering av den første hydrogenferjen innen 2020 vil være et stort skritt på veien mot en grønnere maritim transportindustri i Norge.
Fordelene med å ta i bruk hydrogen i maritim transport, er flere. Innen ferjetransport vil hydrogen for eksempel kunne løse en del begrensninger man ser innenfor både lading og lagring av energi med de elektriske ferjene. Hvis en batteriferje må lade 40 ganger i døgnet, kan det være mye å hente ved å lagre en del av energien som hydrogen.

– Hydrogen passer for mange typer båter utenom ferger; nærskipsfart, havbruk, fjordcruise, fiskeri for å nevne noen. Hydrogendrift av ferger er bare en start, sier prosjektleder Kåre Nerem hos Fiskerstrand.

Samtidig er det innenfor moderne batteriteknologi at utviklingen de siste årene har gått drivende raskt, mens den store hydrogen-revolusjonen har latt vente på seg. For Haugom er det imidlertid ikke et spørsmål om enten hydrogen eller batterier, men om hva som egner seg best, og når.

Les også: Slik hjelper de oljebransjen å forstå hvordan de påvirker miljøet

– Batterier bruker strømmen direkte og har derfor normalt høyere virkningsgrad enn hydrogen brenselceller, og er derfor i utgangspunktet bedre, sier Haugom. Men så har batterier sine begrensninger. I motsetning til hydrogen, der lagringen er atskilt fra brenselcellen, så lagres energien direkte i batterier. Og da blir det etter hvert veldig tunge batterisystemer dersom man skal drive noe energikrevende over lengre tid - som for eksempel et ferjesamband.

Kutter utslippene
Bak utviklingen av hydrogensystemer i transport, både til lands og til havs, er den sterkeste driveren uten tvil ønsket om å kutte utslippene. For selv om energien man omdanner til strøm gjennom brenselcellen kan stamme fra både fornybare og fossile energikilder, vil man få en umiddelbar miljøgevinst ved at de lokale utslippene der man bruker energien forsvinner.

– Akkurat det ser man er viktig i alle former for transport - også i skipstransporten, understreker Haugom.

Samtidig har hydrogen en del utfordringer når det kommer til sikkerhet og regelverk.

Les også: Slik vil de bruke blockchain til å fortelle den sanne historien om maten vi putter i oss

– Her bistår DNV GL med vår kompetanse innen kvalifisering av ny teknologi, alternativ designprosess samt risikoanalyser rundt sikkerheten ved å benytte hydrogen som drivstoff til sjøs. Det handler om å skape tillit og trygghet, forteller sjefingeniøren.

– Med hensyn til regelverk og sikkerhet er det flere utfordringer når det gjelder hydrogen, sier Haugom, og nevner eksempelvis lagring av hydrogen ombord i skip samt bunkring og bunkringsanlegg.

(Saken fortsetter under bildet)

Verftet Fiskerstrand i Fiskarstrand på Sunnmøre.


Verftet Fiskerstrand i Fiskarstrand på Sunnmøre.
– Kan være en «game changer»
Selv om teknologi og regelverk ennå ikke er helt på plass, er Haugom ikke i tvil om at en norsk hydrogenferje vil få sin jomfrutur innen få år. Og da vil det handle om mer enn sjøsettingen av en enkelt båt.

– Dette utviklingsprosjektet er et viktig steg i arbeidet med å realisere det grønne skiftet innen maritim virksomhet og det bidrar til å møte FNs globale bærekraftsmål og Paris avtalen, fremholder Rolf Fiskerstrand.

Også Haugom snakker om at vi står ved et paradigmeskifte: kanskje er tiden snart moden for å snakke om fornybarsamfunnet.

– Poenget med å kalle det «game changer», er at man ikke lenger kan tenke eller gjøre slik man gjorde før. Batterier har i høyeste grad vært en game changer de siste årene, og nå kan hydrogen bli det samme.
Redigert 27.06.2018 kl 16:08 Du må logge inn for å svare