Estimater for Q1 19 og Q4 20.


Har gjort EBIT-estimater for Q4 og Q1. Ganske enkelt opplegg, men det forklarer en del om hva som skjer når man nå reduserer kapasiteten grovt i vintermånedene.

Sommerkapasitet: I sommerhalvåret vil man nok se en mer beskjeden kapasitetsreduksjon, hvor jeg antar at kostnadene totalt sett reduseres, mens totale inntekter ligger omtrent på samme nivå som i fjor. Dette pga en tilsvarende økning i RASK. Relativt liten kapasitetsreduksjon i de beste 6 mnd pga guiding om kun -10% ASK i 2020; man kan med andre ord ikke redusere 27% alle kvartaler, slik som man har gjort i november. Jeg ser for meg at dårlige mnd blir redusert kraftig, mens gode mnd reduseres 0-10%.

Uansett, her er min spådom for Q4 og Q1.

Oktober: -0,187 mrd

November: - 0,743 mrd

Desember: - 0,027 mrd

Forutsetter her 23% reduksjon i kapasitet i desember og ikke 27%, og samme økning i RASK som i november. Dette pga relativt sett høyere etterspørsel som jeg forutsetter gir noe høyere betalingsvilje ved redusert kapasitet i desember mot november.

EBIT Q4 19: - 957 millioner. Mot - 1,786 mrd i fjor.
Tapte i fjor i tillegg -1,8 mrd på jet fuel hedging. Det er rimelig sikkert at man unngår dette tapet i år med dagens oljepris!

Regner 23% større tap i Q1 mot Q4, slik det var i Q4 18 mot Q1 19 = - 1,177 mrd i Q1 2020.

Q1 19 vs Q1 20 = -2,263 mrd ---> -1,177 mrd. Reduksjon på 1,174 mrd.
Q4 18 vs Q4 19 = -1,786 mrd ---> -957 mill. Reduksjon på 829 mill.

Totalt sett: -2,004 mrd

Norwegian beveger seg altså fra ~ -4 mrd i driftsunderskudd, til ~ -2 mrd i driftsunderskudd i disse to drittkvartalene.

De halverer dermed driftsunderskuddet. Etter all sannsynlighet er dette også det eneste underskuddet de vil ta i 2020. Med 5-10% kapasitetsreduksjon i Q2 og Q3 og et spisset rutenettverk vil man sitte igjen med i alle fall 2 mrd etter skatt og renter, tipper jeg. Dette selv om MAX ikke kommer tilbake på markedet i 2020. Cargo vil nok utligne rentekostnader sånn omtrent, slik som i 2019.

Norwegian må altså ut med om lag 2 mrd for å gjennomføre Q4 og kommende Q1.

Disclaimers:

Regner ikke med flysalg etc, og forutsetter at max ikke er tilbake før en gang etter at Q1 har passert.

Regner heller ikke med kostnader i forbindelse med endring av rutenettverk for vinterprogrammet, men går utfra at dette er nøye planlagt og ikke særlig kostbart.


ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL Å KOMME MED INNVENDINGER ELLER EGNE ESTIMATER. Vennligst ikke kom med lektor-aktige oneliner-innspill om dommedag eller gull og grønne enger, de kan holde seg i andre tråder.

Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare

Det bør være en regnskapsmessig effekt på salg av fly, spes nye fly som er kjøpt i en større avtale, men selges enkeltvis videre. Men også pga. den bokførte verdien
Ellers sett det samme som deg.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Ble ikke nofi regnskapsført ved salg, men oppgjør delt opp- så kun likvidmessig effekt i q4?
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Forutsetter her CASK 0.435 som guidet for 2019, ancillary på 18%:

Med kun inntekter fra billettsalg og ancillary lander jeg på -781 mill I Q4.

I tillegg kommer mellom 3-500 mill i andre inntekter --> tredjeparts inntekter, inntekter fra reward, og cargo.

Målt opp mot et underskudd på nærmere 4 mrd i Q4 året før, ser det rimelig bra ut. Om vi trekker vekk det skrekkelige fuelhedge-tapet, har man redusert underskuddet med over 1 mrd.

Ifølge mine beregninger blir det et resultat på mellom -700mill og -1000 mill i Q4 EBT.
Tipper EBIT lander på rundt -400 og at dette i hvert fall dobles når rentene legges på, altså til rundt -900 mill.

Man kommer altså ikke unna overskriften "Norwegian blødde penger i Q4" i landets tre største økonomitidsskrifter!

Sammenlagt med de tre øvrige kvartaler i 2019 er summen et underskudd på 5-600 mill før dette pyntes med et skattefradrag på 150 mill. Ikke verst, hensyntatt 1 mrd i max-utgifter, et grusomt Q1 som omtrent spiser hele Q3-overskuddet og et år med store endringer i rutenettverk. Rolls Royce har vel også pallplass i dette.

Min store drøm er vel rundt -2 mrd Q1 og Q4. Da er man sikret et greit overskudd i 2020 vil jeg tro. Det ser ut til at Q4 kommer til å levere sin del av avtalen.

Noen refleksjoner som ikke er tatt med i beregningen:

* Jeg tror ikke selskapet har særlige max-kostnader disse tre mnd. Kapasiteten ASK er ned med en større andel enn max-flåten utgjør. Vil tro denne ask-reduksjonen også rommer flyene som blir solgt i Q4, og at man ikke trenger innleie av denne grunn.

---> men! Max-kostnadene er regnet inn i CASK på 0.435 for hele året, og jeg tror sannsynligvis at CASK for Q4 isolert sett ligger litt lavere. Dette fordi max-innleie øker "snittCASK" for hele året med 0.01. Godt mulig man kan få en hyggelig overraskelse på 100 mill her. Det er også færre avlysninger og erstatninger pga at man har nok fly i denne perioden, vil jeg tro.

* Ancillary-beregningene mine er ikke altfor optimistiske på 18%. Denne var 21.5% i Q1 i fjor, og 19,7% i Q4 18. Hver prosentendring i ancillary utgjør over 70 millioner, så dersom man klarer ancillary på 20-22% vil naturligvis resultatet endres betydelig.

* Og til sist vet vi at det blir en resultateffekt av flysalg gjort i Q4. Jeg vet ikke hva denne effekten blir, men tatt i betraktning det som er dekket ovenfor er det åpenbart at dette vil være en betydelig sum, muligens nærmere 50-100 mill kun i valutagevinst.

Det er altså flere usikre variabler her som kan slå positivt inn. Samtidig er det mulig rentekostnader er noe høyere enn jeg har anslått, her er jeg ikke særlig dyktig.


Et lite pek inn i 2020:

In other news, var jetfuel per 24.jan 573.90. Norwegians guiding for 2019 var 629 USD, altså 9% lavere. Det betyr en 3% reduksjon i CASK i Q1 om det skulle holde seg.

Litt uoversiktlig, men tror folk ser at dette i stor grad er svært forbedret drift, lovende og også svært spennende. Jeg har gjort tallene mine mer omtrentlige og unøyaktige enn de opprinnelig var for å gi litt spillerom til at det er mye jeg ikke vet eller kan ta høyde for da jeg ikke sittet på mer data enn det som står i rapportene.

Det er en ørliten mulighet for at 2019 faktisk kan gå i pluss, men jeg tror ikke dette. Tipper man går smått i underskudd, uten at cashbeholdningen blir skremmende mye avspist. Og dette mener jeg er svært bra. Nå må man levere i Q1 og deretter levere lavere kostnader ELLER høyere rask i sommer. Satser på at Next allerede da har gjort synlige forbedringer i førstnevnte.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Hei Restplass; du har alltid vært forsiktig med dine estimater...ser vi på trafikktall prognosene dine (RASK) ligger du alltid på den konservative siden, mens jeg har vært noe mer optimistisk (og vi har ligget for lavt begge to :-)). Igjen er du forsiktig..jeg tror ikke på CASK på 0.435...den vil ligge lavere så langt jeg kan bedømme det. I tillegg er du som du selv sier svært konservativ når det gjelder ancillary..jeg antar at vi i snitt vil ligge på over 20% for de tre månedene i Q4 (basert på historikk og nylig innførte tiltak). Min prognose er derfor (som jeg også har sagt tidligere) et lite underskudd i Q4, men at vi havner i 0 for 2019 totalt sett. Jeg har selvsagt de samme usikkerhetene i mine beregninger som du har i dine....

For øvrig takk til deg for innsatsen du legger ned i postene dine :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Takk for tilbakemelding. Ja, det har blitt politikken min etter at jeg så DNBs hårreisende trafikktallprognose i sommer, hvor de spådde noe helt urealistisk. Reaksjonen ble at man gikk ned på egentlig gode trafikktall. Etter dette har jeg tenkt at jeg for mine egne estimater legger to og to sammen og gir et konservativt estimat, og så gjør jeg rede for flere positive variabler som jeg ikke har tall på, men som jeg har god tro på. Slik som jeg gjorde over her.

Feks tror jeg også at CASK vil være lavere enn 0.435, men det er det som er guidet, så da regnet jeg med 0.435 og så gir jeg en liten appendix I slutten. Og så får man heller få seg en positiv overraskelse. I praksis betyr det jo lite. Trafikktallene har vi fått og de er knallgode for sesongen. Grønt eller rødt blir såpass lite at det nok blir mest symbolsk. Det er dog hyggelig å gi finanspressen et grønt 2019, tipper det betyr en del for sentimentet.

Men at flysalg bidrar med 100-300 mill, lavere CASK bidrar med 75-150 mill og at ancillary ligger 200 mill over det jeg har beregnet, skal man ikke se bort ifra. Det vil i så fall dra hele 2019 i grønt. Men jeg ønsker ikke å ta seieren på forskudd og vil heller skyte litt lavt og få en positiv overraskelse.

Jeg har også skutt noe lavt på det positive fordi jeg regnet med noe lavere renter enn tidligere i kvartalene.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
EliotS
26.01.2020 kl 18:50 5593

Yderst fornuftig tilgang til situstionen. Jeg foretekker at se på konservative beregninger og estimater.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Mange takk for at dere deler dette! Selv holder jeg på med å lage et eget oppsett.

Hva tenker dere om EPS/PE 2020/2021/2022?
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
_atlas_
26.01.2020 kl 19:02 5577

Intressant läsning och tack för att ni delar era tankar!
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Normalt for lavprisselskap har historisk P/E ligget på rundt 10. Den verdien har sunket i det siste og typisk ligger den rundt 8 nå. Overført til NAS kan man jo tenke seg følgende; 2 milliarder i overskudd 2020 (E)...gir en pris på 16 milliarder som tilsvarer en aksjekurs på over 80...(avhengig av antall aksjer i selskapet og det er som vi vet noe usikkert om dagen...:-))
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Det er for øvrig disse tallene som gjør at jeg ikke er spesielt opptatt av at NAS selges....
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.01.2020 kl 20:16 5510

Hva med 2021? Hva er utfallsrommet her? 3-6 milliarder?
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
Docker
26.01.2020 kl 20:53 5648

Takk for at dere deler såpass godt utfylte innlegg med oss, og bruker såpass av deres tid til å holde oss andre oppdater. Har selv troa på at vi kan komme til å få se grønne tall for året under ett. Ikke mye men holder med grønt i første omgang
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
EliotS
26.01.2020 kl 23:39 5491

Bearwizard - Her er den mere eksakte regnstykke: 16 mia NOK / 163,558,377 aktier = 98 NOK per aktie.

Ja det er korrekt at 98 er over 80.

Jeg tror fortsat på at bud ligger rundt 90 NOK men jeg må indrømme at hvis jeg var Bjørn Kjos ville jeg gå efter noget der er højere. Men det kan jo være at han bliver inviteret med på den videre rejse ved konvertering til aktier hos opkøber.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Jeg tror ikke Kjos ville konvertert til British airways Eller Lufthansa. Og jeg tror han er ganske motvillig til å selge. Jeg tror ikke han noensinne har vært med for pengenes skyld. Jeg tror han vil at visjonen skal gjennomføres. Salg på 80-90 kr tror jeg ikke han er særlig interessert i. Men det er jo ikke godt å si.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
EliotS
27.01.2020 kl 07:19 5328

Restplassno - Jeg tror at Kjos er kommet til den konklusion at han må bringe sit livsverk videre til nogle andre som kan ta vare på det. Jeg tror godt at han kan finde på at ta ejerandele i et selskap som opkøber. Men han vil sikre sig at personale og virksomhet kommer i gode hænder og ikke ender med at falde samme fordi han ikke fik nogle flinke og professionelle ejer ind i tide. På det punkt har han altid været realistisk. Familien skulle ikke overtag og han selv er ved at blive gammel. Derfor tror jeg at han et klar til at sælge men kun hvis han får et ordentligt bud. Så er solrgsmålet hvad det er.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Ja, det er godt mulig. Han har sagt at han ikke er en stamfar som skal bestemme lenger, og at han gjør det flertallet vil, så vidt jeg kan huske. Dårlig parafrasering, men det var i et intervju på God Morgen Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Hei Eliot

Når jeg forsiktig sa 80+ så tok jeg høyde for at obligasjonslånet konverteres til aksjer og ytterligere aksjer fra rep emi (dersom det skjer). Bare for å ikke angi en for høy kurs...:-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Jet fuel pris nå rundt 560$/mt for Nas. Nesten 20% lavere enn Ryanair og mer enn 10% under SAS. De gir en stor konkurransefordel, og jeg går ut fra at man vil se svært god RASK i månedene som kommer dersom oljeprisen blir liggende under 60$. Svært gode marginer å hente. Ryanair sine fuelkostnader er over 40% av total CASK.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Så akkurat over tallene for Q1. Med ca 20% reduksjon i ASK samt 20% økning i RASK vil man med dagens oljepris gå godt under 1 mrd i underskudd i hele Q1. Så det stemmer godt med den store drømmen min om under 2 mrd i Q4+Q1
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
EXTrader
27.01.2020 kl 11:18 4966

Hei Restplassno
Ja vi får håpe GK og JS ser på dette som en god mulighet til og hedge! så lenge dette varer :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
EliotS
27.01.2020 kl 11:28 4931

Bearwizard - Jeg syntes absolut det er værd at overveje disse udvandning-effekter.

Jeg tror dog at rep emi bliver droppet, hvis der kommer et bud.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Dagens oljeprisfall på 1,75% gir alene en besparelse på fuel på nesten 200 millioner kroner over ett år.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Vi ser alle hvor volatil denne aksjen er i tider som dette. Jeg vet ikke hvor coronaviruset tar veien, det gjør vel ingen, men det ser nå i alle fall mindre alvorlig ut enn hva man har priset inn. Flystopp i Europa og USA er nok langt, langt unna. Norwegian flyr omtrent ikke til Asia, og er så langt upåvirket driftsmessig.

Det som imidlertid påvirkes er oljeprisen. Jeg har ønsket å lage et lite eksempel på hva dagens oljepris betyr for europas eneste (?) flyselskap uten hedge på jetfuel:

Snittpris for jetfuel var 79.9\ bbl i fjor. Den er nå 68,25 medregnet 3% fall i dag (70,4 usd\bbl i går). Dette er et fall på 17% fra fjorårets pris for jet fuel.

Norwegians fuelkostnad lå på 9 885 millioner tom Q3. Jeg går utifra man brukte ca ca 2 400 i Q4, altså 12 285 millioner, eller 12,28 mrd.

Ved 10% kapasitetsreduksjon og 4% depresiering mot USD (mot kursen man guidet for 2019 i siste kvartalsrapport), sitter man igjen med drøyt 1.8 mrd besparelse ved dagens oljepris, mot gjennomsnitt for fjoråret. Bare det, all else equal, vil gi selskapet et godt overskudd.

1,8 mrd i besparelser dersom oljeprisen skulle holde dagens knappe 58 usd/fat, altså. Hadde dette vært tilfelle i 2019, ville man ha fått presentert et overskudd på 1-2 mrd kroner i årsrapport for 2019, vil jeg tro.

Selv om man ikke henter ut mer fra RASK (som vi så på trafikktall for november\desemer og vil se for januar om noen dager) eller i CASK i år (slik NEXT planlegger).
Men jeg forventer høyere priser frem til i sommer, da kapasitetsreduksjon er et faktum allerede per januar. Jeg forventer høyere priser uansett, da SAS hadde et dårlig 2019, Ryanair er svært svekket og påregner høyere kostnader pga max-situasjonen, flere andre flyselskaper har levert dårlig i 2019.

Så må man spørre seg. Hvor mye mer enn disse 1,8 mrd kommer coronakrisen til å koste Norwegian? Hva er consensus? Tydeligvis mye mer, skal vi spørre markedet.
Dersom smittespredning fortsetter inn i europa og usa vil i alle fall oljeprisen fortsette å falle, og dèt er i øyeblikket en veldig, veldig god hedge å ha mot coronaviruset - for Norwegian sin del.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
EliotS
30.01.2020 kl 20:17 4379

Det at Corona-virus og NAS er blev koblet som noget der korrelerer er noget som er baseret på et fatamorgana av et rationale. Effekten i besparelse på oliepris er langt større end reduktionen af passager og særligt sammenligning med andre flyselskaber som flyver på Kina og har højt olie hegde. Men er IAG og SAS styrtet ned i kurs?

Dagens Næringsliv kørte en artikel, hvor de skulle have frem at NAS leaser ud til Hong Kong Express og at de har et JV med kineserne. De spurgte ovenikøbet Schram om han havde kontaktet kineserne om Corona-virus. Det havde han så ikke og det havde jeg så hellere ikke ventet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Takk for info Restplass. Godt å ha deg her for å spre litt optimisme i disse virus tider...
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
30.01.2020 kl 20:28 4367

Dyttet inn noen ekstra penger for morgendagens handel, nekter å la disse tidene gå fra meg.
Om 60 arbeidstimer kan en fort måtte drikke meget bitre tårer.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Som kjent er jeg litt mer optimist enn Restplass når det gjelder tall :-)….så jeg forsøker meg på å spre litt godstemning her jeg også. Har sett nøye på tallene fra Q3 rapport og trafikktall i Q4, og jeg blir mer og mer overbevist om at bunnlinjen i 2019 blir grønn (ikke mye men litt..). Det skyldes først og fremst at CASK blir lavere enn det som er guidet (0.435). Ut fra det jeg ser skal CASK havne på mellom 0.41 og 0.42 (jeg tror nærmere 0.41). I tillegg vil ancillary og cargo bli bra (her er jeg på litt tynnere is, men baserer det mye på Q3 resultatene og ser også på 2018 Q4).
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

https://e24.no/podcast/e24-podden/coronavirus-klimalofterogkvartalstall/

Tas opp NAS, Q4-forventninger og Schram i starten av denne.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Vanvittig spennende blir det i alle fall. Leveres det på trafikktall til torsdag og Q4 uka etter, kan aksjekursen gå hvilken vei den bare vil for min del. Jeg er glad for begge deler.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Jeg så på noen muligheter for Q1-tall i går. Med dagens oljepris, dollarkurs
og forventet vekstreduksjon på 20%
og RASK-økning på 17%,
samt en kostnadsforbedring fra 0.43 på 0.015-0.025 uten leasing, inkl kostnadseffekter fra i fjor, og det er vel mulig de allerede har hentet noe ut i NEXT-programmet sitt. Vanskelig for meg å si hvor mye man klarer å ta ut av kostnader, men det er nå ikke helt utenkelig at de klarer en vask på 0.38-0.39.

CASK excl fuel datt fra 0.35 til 0.32 i fjor Q1.
Fuel har falt fra 0.12 til 0.09 per dagens pris. Med fjorårets CASK excl fuel blir CASK nå altså 0.41, og man tok ut en del kostnader i 2019 og jeg håper at man kan klare en CASK på rundt 0.385-0.39.

Er klar over at kostnadene for Q1 ikke regner med leasing i stor grad, men tror man har klart å hente ut en del ellers på kostnadssiden (den lavthengende frukten som smedegaard kalte det). De starter med den høyere hengende frukten i år, og vi får se om dette allerede er i gang.

I alle fall koker det ned til at man får inntekter på rundt 7,15 mrd medregnet 20% ancillary, og kostnader på ca 7,25 mrd.

EBIT på -100 millioner, mot en ren EBIT på -2,23 mrd i fjor. Cargo og reward-inntekter på 400 (denne aner jeg ikke, men) så lander man på ca -500 EBT og kun stakkars -3-400 Mill etter skatt. Når man fjerner nesten 1.5 mrd fra underskuddssiden for 2020 kun i første kvartal, begynner det å bli spennende!
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Flott analyse restpl.
Hva blir overskrifter da? Mindre passasjer og kun 300-400 mill i overskudd..
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Haha ja, tipper "Norwegian fløy færre, fortsatt underskudd". Bearwizard eller andre, har du sett på Q1?
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare
Docker
01.02.2020 kl 15:20 3561

God analyse restplass, overskriften til avisene kommer uansett til å bli vinklet på en negativ måte, selv med overskudd vil det bli tolket negativt. Blir noen spennende uker framover nå, håper de leverer full pott
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Tenkte jeg skulle vente med å se på Q1 til trafikktallene for januar kommer. Det (et av dem) store spørsmålet er jo hvordan oljeprisen blir og hvordan NAS håndterer den. Jeg tror ikke at oljeprisen blir liggende der vi er nå (56-57$). Derfor skulle jeg ønske meg en 50% hedge på 60$ hvis det er mulig, men jeg regner med at GK har kontroll på dette...Ellers mye bra i din analyse😊
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

Blir spennende med trafikktall på torsdag. Satser på at Michael O`learys teori om økt omsetning for lavprisselskapene stemmer og at coronaen er i regress ila noen uker.

Mine forhåpninger (merk: forhåpninger) til januar-tallene:


- Januar 19 var ganske lik som november og desember 18:

- ASK økte med 27% i jan 19, mens de økte 34% i nov og des 18.
----> Kan derfor forvente noe mindre ASK-reduksjon enn i nov og des 19 om denne utviklingen er proporsjonal, kanskje rundt 20%.

RASK var -4% i november og desember 18, og 0% i januar 19 pga en yield-økning på 7%. RASK økte med hhv 18% og 21% i nov og des 19. Desember har høyere yieldøkning i både 18 og 19, mot november 18 og 19.
---> Det er dermed ikke nødvendigvis grunn til å anta at høyere yield-økning i fjoråret gjør at "mye allerede er tatt ut".

* Forventer at yield ligger 8-14%, og at fyllingsgrad forbedres med 4-5% om man følger trenden fra to forrige kvartaler. Tipper ASK-reduksjon rundt -20 / -25%.

* Med ASK på -23%, fyllingsgrad på 81%, yield på 0,39 (12%) får man en RASK på 0,3175. Stemmer med mine tidligere "best case"-estimater for Q1.

* Legger man på ancillary på 20% gir dette en RASK + ancillary på 0,381. Regner med CASK ligger på rundt 0.40, kun innregnet ny oljepris i fjorårets guidede CASK. Men flere ting bør kunne ha redusert disse kostnadene ytterligere.

*I januar kan man, hvis ovenstående stemmer, regne med en EBIT-margin på -4% til -5%.
---> denne var på +20% i Q3 2019. I januar 19 var derimot EBIT-margin ca -32%. Det er denne stygge mistmatchen mellom vinter og sommer som har gitt uderskuddene man har sett tidligere.
---> Så det må sies at her har man fått til en solid forbedring, selv om jeg skulle bomme og EBIT- margin kommer inn på -10%.

RASK: ~0,31
ASK: - 23%
Fyllingsgrad: 4-5% økning
Yield: 8-14%

Takk for tilbakemeldinger, jeg tar ofte meg selv i å regne feil, så feel free til å gjøre egne regnestykker og korrigere meg.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare

"1,8 mrd i besparelser dersom oljeprisen skulle holde dagens knappe 58 usd/fat, altså."

Reviderer dette til 2,1-2,2 mrd i fuelbesparelser for 2020 sammenlignet med 2019, da oljeprisen er ned 4 dollar siden jeg skrev ovenstående.
Redigert 21.01.2021 kl 04:41 Du må logge inn for å svare