Artig å se kursutslagene på 368 SEATS.


YEN, CHF, HKD og USD får juling.

Hvilken styrkemarkering 368 er. Johnson kan blåse i alt nå, og virkelig ta i.

Tydelig at London vil komme til å stå sterkt som finanssenter. Sveitserfrancen får juling på dette.

Valutane i Sør Afrika, Korea og Russland stiger på dette.

Den iranske valutaen synker 4,55 %.