Dette tror jeg ikke var et uhell, men sabotasje.


Tror ikke på tilfeldigheter, at verdenscup lederen tilfeldigvis satt på bommen, da en ski tilfeldigvis kom ned sporet og traff han i foten. Jeg husker da en norsk rallybil kjører fikk tømt en bøtte med singel fremfor bilen da han skulle starte. Vi snakker om Tyskland og Østerrike her.