FN’s resultatløse klimakonferanse brukte 400 fly til konferansen


Hvordan i allverden skal man kunne få oppslutning omkring klimapolitikk når de som er utpekt ( har utpekt seg selv) til p redde verden er de største forurenserne disse to ukene ....og sikkert også i fortsettelsen.
Bortsett fra verdensmester i forurensning,nyinnmeldt medlem i MDG,Erik Solheim.
Neste år skal man prøve å redde verden i Glasgow.Hvor mange delegater og demonstranter flyr inn til denne konferansen ?
på Mdridkonferansen deltok ca 40.000 , selvsagt flest fra Norge...vi er i å redde alt og alle.
Redigert 15.12.2019 kl 13:30 Du må logge inn for å svare
markie
15.12.2019 kl 15:32 354

Så lenge Kineserne ikke deler vestens syn på at CO2 utslipp er noen klima trussel. Så spiller det selvsagt ingen rolle hva vi gjør i denne saken. Hadde kineserne trodd dette utgjorde noen trussel hadde de selvsagt agert umiddelbart. Nå øker de utslipp hver mnd tilsvarende Sveriges årlige utslipp. Når så våre politikere i tillegg klassifiserer Kina som et u-land fremstår det hele absurd. Som u-land behøver de ikke forplikte seg til noen avtale. Dvs de har 10 år til med såkalt "free lunch". Jeg har vanskelig for og forestille meg hvor mye rikere Kina er enn Europa om 10 år. Men det er garantert betydelig. Indirekte hjelper vi landet voldsomt på dets vei til verdens mektigste nasjon.
Drevet i media der oftest venstre aktivister utpekes som redningen. Det fører svært skjelden noe godt med seg.
For 3-4 år siden var det innvandring slik at store mengder mennesker kom fra hele verden. Alt for og sikre seg av velferdssystemet i Vest-Europa. Denne gang skal vi redde klima. Som vanlig til hvilken som helst kostnad.

Dengang nasjonens innbyggeres trygghet og velstand kom først. Er forlengst historie!

markie
15.12.2019 kl 16:28 320

Det eksplisitte målet for EUs energipolitikk er å redusere utslipp av karbondioksid ved å fremme og subsidiere fornybar energi, øke energieffektiviteten og begrense veksten i energibehovet. Implisitt kan dette begrense den økonomiske veksten. Siden finanskrisen 2008–2009 har Europa opplevd lavere vekst enn noe annet kontinent, bortsett fra Antarktis.

Hele klimakonferansen er skuebrød uten annet innhold en svekkelse av de europeiske nasjoner og regionens vekstkraft.
USA har skjønt det, Brasil har skjønt det og meldt seg ut.
Det morsomme er at USA uten klimapolitikk har størst nedgang i CO2 utslipp i verden.
Kina og India samt alle de nye Tigerøkonomiene i Asia med rakettvekst er untatt Parisavtalen og kan fortsette sin kraftfulle vekst.
I Europa er det full stopp,ingen innovasjon,ingen vekst, og de bedrifter som kan de flytter ut.
Vi sitter igjen med selvpålagte restriksjoner uten virkning og populister og gule vester.
Redigert 15.12.2019 kl 17:35 Du må logge inn for å svare

Hvorfor forurenser kina? For å produsere varer til resten av verden. Altfor åpenbart