Greenstat Hydogen bidrar til økt hydrogenfokus


Greenstat har etablert et eget datterselskap Greenstat Hydrogen AS som utvikler prosjekter knyttet til hydrogenproduksjon over hele Norge. Greenstat Hydrogen ser både på storskalaproduksjon knyttet til kraftnettet og på mindre produksjonsanlegg basert på lokal energiproduksjon.

Det er avgjørende at man har et marked for bruk av hydrogen og vi jobber derfor aktivt sammen med ulike regioner for å etablere tidligfase markeder.

Våre fokusområder er:

transport på land (personbil, buss, lastebil, renovasjonsbiler, traktor, anleggsmaskiner m.m.)
transport på sjø (fritidsbåter, ferjer, hurtigbåter, fiskebåter, oppdrettsbåter, offshore fartøy m.m.)
industrielle formål (jern/titanproduksjon)
eksport (Japan, EU, US)
Pris vil variere fra prosjekt til prosjekt, men de beste studiene våre viser hydrogenpriser ned mot 20 kr per kg. Faktorer som spiller inn på endelig pris er: leveranse volum, tilgang til fornybar energi, transport og logistikk, krav til lagring/buffer etc.
Redigert 20.01.2021 kl 10:55 Du må logge inn for å svare

Ja greenstat ser veldig lovende ut i fremtidens marked. Håper det kommer en ny emisjon i 2019 som man kan bli med på

Greenstat planlegger emisjon til høsten. Greenstat er et veldig spennende selskap, med mange planer og prosjekter de jobber med.
Lorden
01.07.2018 kl 19:42 2677

Til høsten har jeg tjent kr 3 mill på mine NEL aksjer. Passerte kr 1.7 mill i realisert gevinst på torsdag...
Til høsten går jeg litt inn i andre selskaper som denne grønne virksomheten og Nikola på første emisjon. hehe...
Redigert 01.07.2018 kl 19:43 Du må logge inn for å svare
01.07.2018 kl 22:20 2476

Lorden,
Du glemmer å nevne dine realiserte eller urealiserte tap i Apcl og NAS
Lorden
01.07.2018 kl 23:09 2354

Noen vinner og andre taper. Jeg har vunnet og vinner mye fremover..:-)

Noen som vet siste omsetnings kurs?
Redigert 02.07.2018 kl 10:34 Du må logge inn for å svare