WRL Payment update


Mottatt 3,1mill i betaling og produsert 87mmscfd for Juni.

https://newsweb.oslobors.no/message/454864
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
davan
10.07.2018 kl 19:38 8721

Aksjen fra helvete dette! går for det meste nedover, fryktelig feilinvestering!
Må ha 3,50, ser ut som det er langt opp dit, kansje oppkjøp??
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Hvis selskapet gjør alvor av å deliste det fra OB er det rett og slett særdeles lite aksjonærvennlig. Har vurdert selskapet lenge, men nå ble det uaktuelt. Tror nok flere tenker i de baner.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Problemet er st hvis flere skulle selge før vi får svar på hvordan strategien skal tilrettelegges praktiskt, er at kursen legger seg altfor gott tilrette på en alt for lav kurs teknisk. Betyr at de eneste som tjener penger er tradere som går inn og ut
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
ken-guru
10.07.2018 kl 20:09 8676

Matsh, med NPV17 og dine forutsetninger er vel riktig kurs underkant av 2 kr? Rart at du tør sitte med aksjer i et så overpriset selskap, med børser verden rundt som er på overtid med hensyn på krakk? Skal du ut med dine 700.000 aksjer vil bare du alene klare å senke kursen under 2 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Ditt engasjement har gått det Røde Kors forbi Ken-guru. De trenger flere som deg som kan varsle i forkant av forestående kriser. Det er fullt mulig du har rett. Korreksjon varsles fra mange hold nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Outsider
10.07.2018 kl 22:09 8567

Ja du har nok et poeng Ken-guru - dessverre. Med aksjonærer som selger alt de kan for 2.70 til tross for at selskapet går bedre enn noensinne og akkumulerer cash - og et fremførbart underskudd på fantastiske 272 mill USD (det betyr at selskapet ikke behøver å tenke på skatt de neste 5-6 årene ...) - og en ledelse som klarer å finne på det utrolligste som å deliste fra den eneste børsen som fungere (AIM er en vits) - ser dette dessverre ganske så håpløst ut. Ja - jeg er forbannet, skikkelig forbannet!!!!!!
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
d12m
10.07.2018 kl 22:10 8566

Angående kravet om lokal arbeidskraft så kan vi sitere Jersing

"Critically we are 100% compliant with local content, we have Tanzanian sourced finance and banking, legal counsel and the majority of our staff including our Finance function are in-country.

I met with Pura yesterday who are the new regulator for Oil and Gas activities and this was amongst many items we discussed. We are very well respected in country for our approach to local content and corporate behaviours in general."

Hele svaret fra Eskil Jersing kan leses på XI
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
brumlemann
10.07.2018 kl 23:19 8502

gammelt jungelord.
Når noen roper "løp og kjøp" selg! Når noen som har aksjer nedsnakker samme aksje de har, gjerne med fake info, kjøp!
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
gølle
11.07.2018 kl 00:06 8451

ja i dag har jeg tenkt akkurat det samme brumlemann. Disse holdningene virker helt åpenbart veldig søkt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
MatsH
11.07.2018 kl 07:06 8353

Alph: Årsaken til at jeg er aksjonær i selskapet, er at jeg liker turnaround case med betydelige underliggende verdier. Jeg mener selv at Mnazi Bay alene burde være verdt omkring NOK 5-6 per aksje, basert på mine krav om risikofri rente + alternativavkastning (dette varierer fra investor til investor). Dog så prøver jeg bare å gjøre de andre aksjonærene litt mer årvåkne om at vi er ikke tjent med å ha en ledelse som hever millionlønn + andre fordeler, på vår bekostning, uten å eie egne aksjer i selskapet. Videre så prøver jeg å få de andre aksjonærene til å forstå at ledelsen må prestere, for ting er ikke så rosenrødt som alle aksjonærene skal ha det til. Hvis vi som aksjonærer ikke passer på pengesekken, så vil ledelsen stikke av med den, for slik som det er nå, så har vi motstridende objektiver - Vi vil at selskapets underliggende verdi samt markedspris skal være så høy som mulig, ledelsen vil heve så høy lønn som mulig...

Det er ikke mange bransjer i verden der ledelsen sitter 600-700 mil unna driften. Hvis du hadde drevet din egen bedrift, ville du hatt en ledelse med hjemmekontor hver dag, eller ville du at de skulle være tilstede der hvor selskapet driftes? Selvfølgelig er det mer stas med et kontor i fasjonable London, så flyr man heller business til Tanzania/Mozambique når man må...

Når ledelsen selv uttaler at selskapet har en NPV på USD 150m, og selskapet prises til USD 65-80m på børsen, så er det på tide å "put your money where your moutth is" ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
brumlemann
11.07.2018 kl 07:28 8328

MatsH
Din troverdighet svinner når du skriver helt feil om G&A, jeg korrigerer deg, og du kommer tilbake og skriver feilaktig at det er jeg som tar feil. G&A ble redusert med 15 % i 2017 i forhold til 2016, det er et faktum. Kostnader til Mozambique, var de samme i 2016 og 2017.
Videre mister du troverdighet når du analyserer selskapet på bakgrunn av tall fra 2017, og ikke hensyntar at gassalg i 2018, nesten har doblet seg. Din kommentar «Videre når det kommer til oppdaterte tall, så er de eneste tallene som er oppdatert og revidert tallene fra fjoråret, så da blir det faktisk greit å forholde seg til disse.» blir derfor uvirkelige. At du også tar frem andre negative sider, er jo greit, men er det egentlig relevant når vi vet at f. eks. pengene kommer inn jevnt og trutt og Tanzania har en sterke vekst og at gassalg fra MB har bidratt til å gjøre det mulig å bygge opp industri og spart landet for mange milliarder dollar. .

Når en med lang erfaring i oljebransje som også er leder, hevder at selskapet har en NPV US$ 150 m, tror jeg på ham. At markedet ikke har oppdaget dette, fordi underliggende verdier ikke samsvarer med de reelle verdier og faktisk inntjening, handler vel bare om tid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Haktor
11.07.2018 kl 09:02 8244

Josik, kunne du tenke deg å dele modellen din her?
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Jeg antar at selskapet vil ha et samlet overskudd på over 2 kr per aksje frem til 31.12.2020.
2018 - 50 øre per aksje (85 mmscfd resten av året)
2019 - 90 øre per aksje (100 mmscfd)
2020 - 1,3 kr per aksje (130
mmscfd)
Det må bores en ny brønn. -40 øre per aksje. (10 millioner $)

Hva er dette verdt i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
MatsH
11.07.2018 kl 11:48 8073

Brumlemann:
Her er selskapets egne ord:

"During 2017, G&A expenses were $4.61 million compared to $5.40 million, a reduction of 15%. Cost saving initiatives and "CAPITALIZATION OF COSTS FOR MOZAMBIQUE OPERATIONS", post the Company became the operator in Q3 2016 have contributed to a reduction in ongoing expenses."

Legg merke til at cost saving initiatives ikke beskrives videre, men det legges trykk på at på capitalzation of costs i Mozambique var en direkte årsak til at G&A ble lavere.

"Capitalzation of costs", vil si akkurat det samme som jeg sa, at utgiftene legges til balansen som en eiendel istedenfor at det føres som en kostnad, det vil ikke si at summen ikke lenger må betales, det er bare en forandring i hvordan det bokføres.

Angående ureviderte tall, så sier det seg egentlig litt selv, at et selskap som opererer i en av de mest usikre regionene i verden, så er det viktig at man får reviderte tall, med en solid/anerkjent revisor. Til og med i Norge er det eksempler i fleng der resultatene har blitt nedjustert med 100-vis av millioner etter at selskapet har blitt revidert. Se blant annet artikkelen om Oceanteam i DN som ble publisert for noen dager siden her: https://www.dn.no/nyheter/2018/07/09/2045/Shipping/resultat-uten-revisor-96-millioner-resultat-med-revisor-minus-96-millioner

Angående det faktum at han mener at aksjen er verdt 6.45 kr, men ikke kjøper aksjer selv, på tross av at han tar ut en lønn på 3 mill+ p.a., så skjønner du vel selv at det er noe som ikke rimer. Warren Buffett har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på litt over 20%, her hevder CEO at det ligger en åpenbar dobling i løpet av kort tid, men er ikke villig til å satse sine egne penger på det. Han hevder forøvrig ikke at selskapet har en NPV10 på USD 150m, men han hevder basert på CPR rapporten at eiendelen i Tanzania har en NPV10 på USD 150m, som tilsvarer 6.45 NOK per aksje. Det er to vidt forskjellige ting. Jeg skriver jo selv at jeg mener eiendelen er verdt 5-6 NOK, men jeg har nok benyttet meg av en litt høyere neddiskonteringsrente enn 10%... Jeg mener for øvrig at selskapet prises med en enorm rabatt p.g.a. ledelsen, og eneste måten dette kan forandres på er at aksjonærene setter ned foten og erstatter ledelsen, eller at faktisk ledelsen presterer. Her har vi en eiendel, som stort sett alle mener er verdt minimum NOK 5, men fordi selskapet driftes som det gjør, så prises det på børsen til NOK 2.7....

Eneste rasjonelle grunnen til å ha en ledelse som tar ut såpass mye penger fra bedriften, er vi forventer at de skal skape merverdi utover eiendelene selskapet p.t. besitter, men med selskapets historikk, så blir det vanskelig å overbevise nye investorer om det - spesielt når ledelsen ikke er villige til å investere egen kapital.

Og som sagt så er ikke negativ til selskapet, men jeg ser også de negative sidene, og at jeg forstår hvorfor selskapet prises som det gjør. Det er farlig å bli såpass forelsket i et selskap at du ikke evner å se de negative sidene...
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Josik
11.07.2018 kl 12:42 8018

La oss hoppe bukk over alt pisspratet og se på hva WRL egentlig handler om og hva som har skjedd rundt selskapet de siste årene.

- WRL besitter 2P ressurser i Mnazi Bay som allerede er solgt til en avtalt indeksregulert fastpris. Bruttoverdi av WRL's andel anslått til rundt $670 millioner.
- Estimerte 3P ressurser er anslått til en bruttoverdi til $1.03 milliarder for WRL's andel.
- Myndighetene har bygget en > 500 km gassrørledning fra Mnazi Bay til Dar es Salaam hvis eneste formål innen overskuelig tid er å frakte WRL's gass.
- Myndighetene har bygget et gass-prosessanlegg med kapasitet på 210 mmscf/d nær Mnazi Bay for å behandle WRL's gass.
- Myndighetene bygger / har bygget 3 nye gasskraftverk som skal benytte gass fra Mnazi Bay. To av disse er allerede i drift og det tredje er under ferdigstillelse.
- Stadig mer industri langs gassrørledningen bruker gass fra Mnazi Bay, hvorav Dangote er mest kjent og vil bli en relativt stor avtaker om kort tid.
- Det er i sum investert flere milliarder dollar for å utnytte og kommersialisere WRL's ressurser i Mnazi Bay.
- WRL's gass er allerede en vital del av, og forutsetning for Tanzanias videre økonomiske vekst.
- WRL har begynt å høste av tidligere investeringer og mottok bare i Juni en månedlig betaling på rundt NOK 25 millioner fra TPDC og Tanesco.
- Inntektene forventes å øke ytterligere framover, kontantbeholdningen øker, og gjelden reduseres i meget raskt tempo.
- WRL har nå en ny direktør på plass med nye tanker og ideer om videre vekst for selskapet.

WRL er faktisk noe så sjeldent som et lite E&P-selskap som har lykkes(!)

?
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
icebear
11.07.2018 kl 12:44 8013

Jeg regner med at eventuelle bekymringer tas direkte med selskapet. Jeg kan bekrefte at HO ikke vil løse noen av bekymringene. Merk dere det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
brumlemann
11.07.2018 kl 15:59 7832

egentlig enig med Josik å hoppe over pisspreik, men fakta må vel legges frem- hvis det desinformeres om ting.
Det var da veldig så sta du er MatsH.
Hvis du ser lenger nede på side 8 i 2017 regnskapet over oversikt av de forskjellige postene i G&A, ser du hvilke poster det er i 2017 og 2016 for G&A utgifter. I disse tallene som vi diskuterer er det ingen tall fra Tembo /Mozambique. Det er riktig at kostnader på Tembo, både i 2016 og 2017 kunne aktiveres som ´Capitalization of costs, hvilket betyr at det bokføres som et aktiva som kan avskrives over relativ kort tid. Jeg har ikke sjekket hvor lang tid det ønskes å avskrive dette på. Håper du fatter det jeg skriver. Så jeg gjentar at det du skrev er feil, men du har tolket en setning til å passe til din versjon. Faktiske tall viser hva ståa er og hva som er sammenlignbart.

Synes det blir vel søkt og mye pissprat når du sammenligner en sak der det oppstår så stor forskjell på et resultat med eller uten revisor, fordi det som har skjedd er at revisor vurderer aktiva til betydelig lavere verdi enn selskapet selv har satt.
Reelle utgifter og inntekter, går det faktisk ikke an å justere med, Det er et faktum at de reelle inntektene har økt formidabelt i 2018 sammenlignet med 2017. Da blir det temmelig feil å bruke tall fra 2017.
Jeg vet ikke hva Eskil får i lønn, og kjenner ikke hans økonomiske situasjon. Det antar jeg heller ikke du gjør.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
icebear
11.07.2018 kl 18:07 7733

Igjen fasinerende å lese. Så det er en sak at ny sjef ikke har kjøpt aksjer etter 2 uker i jobben. Greit. Mats. Svar meg på disse 2 spørsmålene. 1.kan det være at noen ikke har kr til å kjøpe? 2. Kan det være at en insider ikke kan kjøpe aksjer om noe forhandles? Nylig ble det skrevet at de snakket med myndighetene om dagens avtaler. Jeg vet ikke men fine om du kan opplyse meg. Jeg er dum
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
MatsH
11.07.2018 kl 22:16 7561

Du ser også i samme årsrapporten Brumlemann at kostnadene i 2016 først kunne aktiviseres fra og med Q3 2016 (det var da selskapet tok over operatøransvaret, og kostnadsføringen har ikke tilbakevirkende kraft), og det er hovedårsaken til at G&A er lavere i 2017, enn i 2016.

"Prior to being appointed Operator of the Rovuma Onshore Block in Mozambique, the Company incurred certain costs including geological, geophysical and technical analysis, with respect to the oversight of the operations in Mozambique, all of which were included in general and administration expenses. Commencing June 2016, the Company was appointed Operator of the Rovuma Onshore Block and during Q3 2016 established an operational presence in Mozambique. Direct and indirect costs relating to the appraisal activities within the Rovuma Onshore Block commenced being capitalized during Q3 2016."

Har også snakket med selskapets CFO om dette, men selskapet vet sannsynligvis ikke hva de snakker om de heller... Oppstillingen fra 2016 og 2017, er ikke sammenlignbare fordi de ikke måler det samme. En annen av de største årsakene til forskjellen i G&A er at selskapets aksjekurs datt, og dermed ble opsjonene til ledelsen mindre verdt, og share-based compensation falt fra USD 600t i 2016, til USD 200t 2017 - det blir derfor feil å hevde at G&A har gått ned på grunn at ledelsen har spart oss som aksjonærer penger. Men jeg er ferdig med diskusjonen nå, orker ikke å kaste bort mere tid da du ikke klarer å kalle en spade for en spade.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
MatsH
11.07.2018 kl 22:56 7531

Icebear:

Han har jo tydeligvis gjort seg opp en formening om hva selskapet er verdt etter kort tid i jobben, siden han står å predikerer dette til eksisterende aksjonærer, da har han faktisk hatt tid til å kjøpe aksjer også. Som en digresjon bør det nevnes at ingen av de andre i ledelsen har ervervet aksjer i selskapet siden 2016, da var aksjekursen en kort periode var nede i 2 kroner - jeg tviler på at alle i ledelsen har vært i innside i nesten to år....

Angående spørsmålene dine:

1. Eskil hadde GBP 277k i fast årslønn hos Sterling, hvis han fremdeles har problemer sin egen økonomi, så er vel kanskje ikke han den personen som er best egnet til å ta vare på våre verdier..... Han sluttet i jobben sin i Sterling 27.12.2017, og det ble annonsert at han skulle tre inn som CEO i januar 2018 - Han har hatt rikelig med tid til å kjøpe aksjer, men har p.t. ikke valgt å gjøre dette, hvorfor vites ikke.
2. Det kan godt være at årsaken til at han ikke har kjøpt aksjer, er at han har sittet i innside siden han tiltrådte stillingen, men tviler på at han har vært i innside siden desember i fjor...
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
brumlemann
11.07.2018 kl 23:27 7495

Dette blir flisespikkeri Mats, men du påsto at reellt sett var G&A vesentlig høyere i 2017 nn i 2016. Jeg er uenig i det. Ser du tallen er f. eks. lønninger redusert med 370 K $. Jeg husker ikke men var det ikke i 3Q 2016 at WRL overtok operatør ansvar og derfor først da kunne bokføre letekostnader som aktiva. I hvert fall er det omtrent samme sum som er bokført i 2016 og 2017, se nedenfor
Her er tallene for G&A
Year ended December 31,
(Figures in $000’s) 2017 2016
Employee salaries and benefits 2,026 2,392
Contractors and consultants 510 705
Travel and accommodation 329 515
Professional, legal and advisory 713 582
Office and administration 529 684
Corporate and public company costs 507 519
4,614 5,397


Her ser du tallene for letekostnader på Tembo som er aktivert- og de ser at de er omtrent det samme i 2017 som i 2016
(Figures in $000’s) Year ended December 31,
2017 2016
Exploration and evaluation assets
Mozambique
Seismic reprocessing and interpretation 696 109
and analysis of Tembo-1 well results
Drilling preparation and planning 525 -
Exploration drilling - 951
Operator and indirect overhead 1,162 1,310
sum 2,383 2,370

Man trenger ikke nødvendigvis nedsnakke et firma du har aksjer i. I så fall må du i hvertfall forholde deg til fakta og reelle tall. Det virker bare merksnodig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
gølle
12.07.2018 kl 11:08 7256

"Merksnodig " var en god betegnelse. Han snor seg som en orm.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Omsider noen med et reflektert syn, og mannen må tas....

Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
12.07.2018 kl 15:21 7081

Aminex-aksjen har sunket tilbake til nivået før meldingen om farm-out. Kanskje noen av aksjonærene får øynene opp for Wentworth etterhvert?

Dobbelt så står omsetning på LSE vs. OSE i dag ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

Viktig å presisere i går at det var dobbelt så stor omsetning på LSE som OSE, med blunkefjes bak!

Bør man ikke blunkefjes-flashe at i dag (så langt) ef det NULL aksjer omsatt på LSE ;-) ;-) ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
13.07.2018 kl 15:00 6727

Der tok du feil, gitt... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

På DET tidspunktet, Bad, siden har noen kjøpt solide 1,864 aksjer på AIM ;-) ;-) ;-) ;-)

Det er bare å glede seg til avnotering på OSE, DA stiger volumet DA ;-) ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
13.07.2018 kl 18:21 6578

JimJohnny ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
eriulf
13.07.2018 kl 19:39 6518

Lurer litt på det her med delisting av Ose. Vi som har aksjer får vel solgt på aim? Men det koster litt penger, men det å kjøpe kan bli enda litt vanskeligere/dyrere?
Hvis det er sånn, så lønner det seg vel å handle det man vil sitte med på ose nå og så bare selge alt på aim når den tid kommer....?
Mvh Ulf
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Kingen
13.07.2018 kl 23:21 6390

Malcy’s blog today: *Bucket list alert*
This week I have written the interim Bucket list which due to so much company news this week I intend to publish over the weekend so watch out for a blog then.

Var jo kjedelig at det avtalte møtet mellom Malcy og Jersing sist uke ble utsatt. Så får vi se om det betyr noe for utvelgelsen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Dennis
13.07.2018 kl 23:57 6166

Exxon to expand Mozambique LNG project

Exxon Mobil (XOM +0.4%) plans to expand its Rovuma liquefied natural gas project in Mozambique by 50% to cut production costs as the partners prepare to book the plant's supply and formally tap lenders in September, the company tells Reuters.
Under new development plans submitted to the government, XOM says its first two liquefaction trains should each produce 7.6M metric tons/year, with a start date in 2024.
XOM's decision to upsize its first two trains means it will need to renegotiate a resource-sharing deal Eni struck in 2015 with rival LNG project developer Anadarko Petroleum (APC), which owns the neighboring Area 1 license, industry sources say.
The two rival Mozambique projects are ramping up to take final investment decisions in 2019 and both are seeking buyers and loans to underpin hefty construction costs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Mdg1
30.07.2018 kl 09:18 5340

Nye 3+m$ på konto snart og produkssjon på 80-90mcf?
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
Eankee
30.07.2018 kl 09:32 5297

....bør ikke juli produksjon være noe høyere enne tallen for juni? I juni hadde vi jo forsatt regntid........
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
altin
30.07.2018 kl 13:26 5138

Produksjonen var 90MMSCFD for noen dager siden.

”Maurel & Prom, the only other gas supplier in the country, has reached its current capacities of 90 MMSCFD at its Mnazi Bay facility."

(Betalings link)

https://www.africaintelligence.com/ion/business-circles/2018/07/27/kilwa-energy-the-gasless-gas-fired-power-station%E2%80%A6,108318679-bre
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
30.07.2018 kl 15:04 5031

M&P, sales for the first half of 2018:

In Tanzania, average operated production was around 79.3 MMcf/d at 100%, equivalent to 38.1 MMcf/d
for M&P’s working interest (48.06%). Since February 2018, the monthly average operated production level
has exceeded 80 MMcf/d, rising steadily to reach a level of 89 MMcf/d in June 2018
Redigert 21.01.2021 kl 08:08 Du må logge inn for å svare