Vi behøver ikke å føle oss beklemte av oljenæringen.


Vi har tatt det opp flere ganger i høst, og dette er ferd med å falle på plass i norsk opinion.
Om Norge sluttet med olje og gass, vil bare noen andre overta. Dette er et faktum. Så om
Norge sluttet blir det ikke noe mindre forurensning globalt fra olje og gass. Vi har dessuten
en renere måte å utvinne og frakte olje og gass på. Samt at norsk gass kan erstatte europeisk
kull.

Men det vi ikke bør gjøre er å lete etter olje i fiskefelt i Norge. Der må hensynene til fisken
komme foran. Vi bør ikke engang skyte med seismikk i fiskefelt.

Og man bør kunne tørre å si at klimaendringene stammer initielt bare fra menneskene. At
forhold i naturen bidrar til klimaendringene, etter at det menneskeskapte setter dette i gang.
Som tining av permafrost, og frigjøring av metangass. Så smelting av arktisk sjøis som bidrar
til selvforsterkende effekter. Sollyset treffer hav istedenfor sjøis. Havet varmes opp. Sjøis
smelter. Det menneskeskapte skjer heller ikke bare fra utslipp, men hugging av regnskog og
nedbygging av arealer med asfalt og betong. Det kommer også mer CO2 i havene. Hvilket
er bekymringsfullt.

Utslippskutt bør fortrinnsvis tas over hele verden der utslippskutt er vil monne mest for minst
innsats. Slik at stor innsats gir størst resultater.

Mht. evt. strømkabel til Skottland, bør det stilles krav til sånt. Det er ikke noe vil skal gjøre
uten vilkår. Skottland får holde sammen med resten av GB. Vi sender ikke strøm til et evt.
nytt EU-land.

Mht. evt. økt strømproduksjon i Norge, bør utmelding av EØS stå øverst på agendaen.
Olje, gass, vannkraft og vindkraft vil tjene på Norge utenfor EØS.

Norge bør søke å strekke sin oljealder ved høye oljepriser. Ikke selge olje på billigsalg.
Ha gode strategier her.

Og mer NORWAY FIRST tankegang !
Redigert 18.12.2019 kl 20:26 Du må logge inn for å svare

Norge kunne levert mye fornybar energi til Europa. Og dermed bidratt til å bli kvitt
mye forurensende energibruk der. Men for å oppnå frie eksportpriser for en slik strategi,
trenger vi å melde oss ut av EØS.
Klimaungdommen i Norge må engasjere seg mer i det som monner globalt, og er mulig
å gjøre i Norge. Ikke bare skrike klima, klima.

Klimaungdommen i Norge må bli bevisste på at Norge har bidratt til å få frem ELbiler,
ELbusser, ELferger, ELfly, sparkesykler osv. Og elektrifisering av oljeutvinning.
Bidratt til leveranser til solenergiindustrien, hydrogenindustrien, havvindsindustrien osv.
Redigert 18.12.2019 kl 20:23 Du må logge inn for å svare