Soff VS Dof


Himmel og hav ! Soff prises til latterlige 300 millioner ???
Hvem tør stå på perrongen ? Røkke og Fredriksen skal ikke tape denne kampen ..,
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Hvordan bør de ca. 35 milliarder SOFF har i lån prises? Hverken renter eller avdrag betales lenger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
kuka
24.12.2019 kl 11:36 2746

Om ikke kreditorene tar grep, kan begge både Soff, Dof og andre offshore-selskap bli stående lenge på perrongen. Om gjelden til selskapene er 5 eller 50 mrd så er dette irrelevant. Spørsmålet er hvilke rater bransjen oppnår i markedet. Solstad har over lengre tid kommunisert at dagens ratenivå ikke er bærekraftig. Dette gjelder selvsagt ikke bare Soff, men samtlige selskap, både store og små. Om ikke fundamentale grep ikke tas vil dette få vidt-trekkende konsekvenser, ikke bare for offshoreselskapene, men også for verftindustrien og annen tilstøtende virksomheter. I så fall står ikke kreditorene i fare for å tape milliarder på sine engasjement, ikke bare på offshore, men også innenfor relatert virksomhet på land.

Det kan virke som om at det er bankene som sitter på nøkkelen for å få situasjonen under kontroll. Disse må pålegge de enkelte selskapene de har engasjement i, å foreta en omfattende nedbygging av latent kapasitet i bransjen. Det vil ikke nytte å komme med slike pålegg overfor enkeltselskap, men for alle. Kreditorene/bankene må samtidig være villig til å ta "tap", enten i form av gjelds-avskriving og konvertering av gjeld til aksjer. Eierne må akseptere omfattende emisjoner-, om nødvendig gjennom tilførsel av ekstern kapital. Dette er klart et tema som diskuteres i de indre gemakker både i offshore og i ulike banker og dem mellom. F.eks Soff er neppe i forhandlinger i "årevis" utelukkende for å spise kanapeer.

Vi kan si det slik at om det ikke tas fundamentale grep, kan både selskap/aksjonærer og banker/andre kreditorer bygge bo-fasiliteter på perrongen og innrette på å være der i lang tid. Noen er bedre skjeftet enn andre til å oppholde seg lenge i trange kår-, jeg mener Solstad og dens eiere er blant de beste i så måte.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Bankene og obligasjonseierne taper alt hvis ratene skulle være så lave som de var på det verste. Skip med forventninger om DB 0 kr i all evighet er selvfølgelig verd null. Analytikerne kan ikke fortsette å regne på tallene fra kriseperioden. Hvis man tror at ratene skal være lave i evig tid så kan man snakke om gjeldsberg. Gjelden har blitt redusert og ratene er nå bedre så denne gjelden blir ikke noe problem. Både banker og Obligasjonseiere vil tilby 0kr i renter og avdragsfritak i all evighet frem til markedet og ratene er gode nok for å slippe å ta tap. Det er ingen banker eller obligasjonseiere som vil overta driften av disse selskapene. Hadde dette vært eiendom ville det stått en kø av kompetente kjøpere men dette er skip som ikke hvem som helst kan overta. Situasjonen som er oppstått har skapt en free lunch som mange i fremtiden kommer til å irritere seg for at de ikke fikk med seg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Jeg har ingen tro på at Røkke og Fredriksen eller de andre store vil akseptere utvanning ved gjeldskonvertering så det blir det ikke noe av. Det er bankene og obligasjonseierne som har store latente tap ikke de. Gjeldsettergivelse og mindre emisjon ja, men ikke konvertering. Da kjøper heller konkursboet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
kuka
27.12.2019 kl 11:41 2423

Nå tror heller ikke jeg at det er i hovedeierenes interesse å få bankene inn som en storeier og med påfølgende plass rundt styrebordet, men det kan fungere som en midlertidig løsning avhengig av totalpakken og til hvilken verdi aksjen settes i ved konvertering. Tror i så måte at Røkke og Fredriksen vil "skjele" til forhandlingene med bankene i forbindelse med "herrenes" inntreden i selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
dagvogma
20.02.2020 kl 12:27 2223

Solstad prises i dag til 250 mill Dof til 550 millioner ! ???
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
dagvogma
21.02.2020 kl 08:34 2031

Skjønner fortsatt ikke at Dof prises 0vet 100% over Soff ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
kuka
21.02.2020 kl 15:46 1901

I dag kommuniserte Dof-ledelsen at refinansieringen av Dof skyves ut i tid til utgangen av kvartalet. Soff har tidligere satt 31 mars som deadline for en lignende ordning. Formuleringene Dof-ledelsen bruker i denne sammenheng er mistenkelig lik Soffs. Det er vel i stor grad de samme bankene som er involvert i begge selskapene. Samtidig utgjør Soff og Dof samlet sett majoriteten av kapasiteten innen offshoretjenester i våre nærområder. Det er derfor en umulighet for at disse går dukken, de er "too big to fail", men en skal ikke se bort fra at de kan spilles opp mot hverandre i kampen om dominansen i bransjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
hifidude
21.02.2020 kl 18:10 1809

Spørsmålet er vel heller hvordan SOFF kan prises til noe som helst, teknisk konkurs som de er. DOF er overhode ikke sammenlignbar med SOFF.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Soff er teknisk konkurs. Verdiene er mindre enn gjelda. Bransjen trenger båter, så driften fortsetter. Så vi har en drakamp mellom stakeholders. Der står ikke aksjonærene så sterkt. Vanligvis. Men her er Røkke og Fredriksen. Jeg har vunnet og tapt mye penger her, som aksjonær i deep sea. Nå kjøpte jeg en pott igjen på ren gambling. Leste at båtene fikk fart på seg igjen, og at det var få igjen i Nordsjøen. Hvem vet. Kanskje vi får en sommer vi drømmer om? Lite penger. Mange aksjer. Artig å ta en sjanse, men sjeldent lønnsomt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
Fevang
21.02.2020 kl 20:20 1723

Det indikerer vel at det finnes håp for DOF, men ikke for SOFF.
Verre er det ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
kuka
22.02.2020 kl 09:32 1588

Kan gjerne si meg enig i at Soff er teknisk konkurs dersom en tar utgangspunkt i "tvangsnedskrevne"/bokførte verdier, men det er ikke hele bilde. Skipsverdiene er tross alt en funksjon av ratene i markedet de siste årene. Soff-ledelsen har gjentatte ganger uttalt at disse ikke er bærekraftig. Det er imidlertid mye som tyder på at vi står foran betydelige rateøkinger, dels som et resultat av økt etterspørsel, samt av manglende nyinvesteringer og økt antall fartøy som forblir i opplag/skrotes. I mellomtiden har Soff tatt solide grep innen administrasjonen av selskapet ved å slå sammen rederiorganisasjonene fra den gamle selskapsstrukturen. Her ligger det flere hundre mill i årlige besparelser. Nei, vi skal slett ikke avskrive Soff som det ledende offshore-selskapet de kommende årene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
hstray
22.02.2020 kl 15:18 1472

Kan tenkes at Dof vil se utfall av Solstad løsningen før de konkluderer. Ellers finnes det ingen sammenkobling mellom løsningene, og aktørene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
kuka
27.02.2020 kl 10:25 1217

Tror jeg vil si det slik, hstray, om den holdningen til felles løsninger av utfordringer i offshorebransjen du gir uttrykk for er representativ for Dof-ledelsen, særlig når det gjelder overkapasiteten, i så fall står vi fortsatt foran tøffe tider i bransjen. Tror nok at Møgster-familien er villig til å bruke store deler av det overraskende utbyttet i Auss og Lsg til å sikre seg fortsatt drift av Dof. I så fall blir det kraftig utvanning av øvrige aksjonærer om de ikke har kapital til å følge etter. Nå er det selvsagt slik at også Aker sitter på en stor kapitalbase som om nødvendig kan anvendes på Soff i et lignende "kjør". Jeg tror både bransjen og aksjonærene er tjent med en samtale mellom de store eierne innen offshore. Tviler sterkt på at Røkke vil gi slipp på den juvelen Soff kan vise seg å bli. Til det har spillet pågått for lenge!
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
hstray
14.01.2021 kl 21:40 547

Skal si du tok feil her.. Var ikke mange millionene Aker brukte i SOFF restruktureringen for å sikre seg fortsatt kontroll.. Møgster kaster ikke inn store summer i DOF, den tiden er forbi! Og bankene og obligasjonseiere konverterer ikke gjeld
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare