Det skjedde i de dager at hele verden skulle betale skatt!


«Det skjedde i de dager at hele verden skulle betale skatt». Har du tenkt over hvorfor verden måtte innskrives i manntall? Jo, fordi de skulle betale skatt.

hele verden skulle innskrives i manntall».

Du kjenner sikkert igjen teksten, og du kommer til å få høre den i julen. Dette er starten på juleevangeliet.

Men det er også en fortelling om skatt. For hvorfor skulle den romerske keiseren Augustus, som på den tiden var verdens mektigste mann, telle alle innbyggerne i det romerske imperiet?

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10028219

Hva og hvem skal vi tro på?


Fatal kuldebølge i Nord-India Minst 26 mennesker har mistet livet det siste døgnet på grunn av en kuldebølge som har rammet delstaten Uttar Pradesh i Nord-India. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/12/24/fatal-kuldeboelge-i-nord-india

Kraftig temperaturøkning i Vest-Antarktis Temperaturen vest i Antarktis stiger dobbelt så raskt som tidligere antatt som følge av klimaendringene, ifølge en ny forskningsrapport. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/12/24/kraftig-temperaturoekning-i-vest-antarktis

Sjamanartige besvergelser fra klimafantastene..

Augustus en skatte-luring Keiser Augustus omtales av historikere som en skattestrateg, som visste å bruke skattene til sitt eget beste. Ikke ulikt dagens politikere.

Blant annet fant Augustus ut at man kunne bruke skatter for å redde kostbare løfter. Augustus hadde nemlig lovet soldatene sine pensjoner, men det er dyrt.

Finansierte pensjon Løsningen for skattestrategen Augustus var klar: Han innførte arveavgift for å finansiere pensjonen!

I Norge skapes det verdier utav ”avgift” når dem kaller det merverdiavgift. Selvangivelse (tenk å angi seg selv) man blir grundig overvåket og kontrollert av mengder med offentlige ansatte, som av alle ting får inntekt og status av det kontrollerende ”hvitarbeid overnevnte Apeland” etterspør.

De kontrollerende betaler også skatt påstås det? Ikke slik som alle oss andre som jobber "svart” når vi øvrige inbesile ikke jobber og arbeider der de selv gjør.

Dette finner vi oss i, mye takket være generasjoner hjernevask ”fra vugge til grav” Fortalt via hjem og skole samt avgiftsfritatte statssubsidierte media som ”borgeren” også må betale for, direkte/indirekte.


I dagens Norge er det, nå som før, to hovedmotstandere: folket og Utsugerne.

3. Den store arbeidsinnvandring og fremmedinnvandring gjennom asyl- og flyktningepolitikken vil meget snart resultere i en befolkningsstørrelse som overskrider det bærekraftige både hva matproduksjon og fornybar energi angår.

4. Arbeidsinnvandringen bidrar sammen med fremmedinnvandring av alle andre slag til over tid å utrydde eller begå folkemord på nordmenn og samer.

http://vegtam.info/Kortsider/Arbeidsinnvandring.htm

Takket være den lisens og skattefinansierte ”frie” momsfritatte norsk presse kan landsvikere i Norge bli Kåre(et) til ”Landsmoder”

Slik er det å utgjøre EØS sterkavsnittet i EU Galehuset Europa.

En Gammel konspirasjon som nå er på vei til å bli oppfylt. EU ønsket opprettet av frimurere og deres fiender Katolisismen. Det vil si det Gammel gode Romerriket Det nordiske folk har rømt unna sine forfølgerer i 2000 år, men så, kom svartedauden og diger døden.

Ikke mange var igjen, da fyltes Østlandet opp med landtjuver som ikke var i slekt med oss. Nå vil svina fullføre tjuveriet, ved å overlate alt hva som hører oss alle til. Til ROMA. Hele vår fremtid arv og fridhet

Dagens norske politikk er et eneste stort og systematisk folkesvik, og helt i samsvar med vår hypotese. Vi nevner som talende eksempler: - Salg av Norge i stort gjennom EU og EØS-politikken med fjerning av selvråderetten og norsk nasjonal suverenitet. - Salg av Norge i smått med bedrift for bedrift til de multinasjonale storkonsern, og etablering av utenlandske bedrifter i Norge. - Frihandelsavtaler som på lengre sikt presser norske lønninger og kjøpekraft ned mot et globalt gjennomsnitt, og gjør vår forsyningssituasjon avhengig av verdensbankierene. - Verdensbankierenes oppkjøp av norsk bank- og finansvesen. - En innvandringspolitikk som på lengre sikt vil gjøre nordmenn til en minoritet i deres eget land, og som vil lede til samfunnsoppløsning og borgerkrig. - Opprettholdelsen av gjeldspengesystemet. - Privatisering av norske statsbedrifter med i vesentlig grad overdragelse til utlendinger og multinasjonale selskaper, og salg av private norske bedrifter til utenlandske eiere.

Det er ingen dumme mennesker som fraktes hertil vår nye landsmenn selv om de kommet rett fra steinalderstadiet.

De bor ikke lenge her før dem konkluderer med at den norske staten er en stinkende illuktene kloakk samt beskriver urinvåndere som henholdsvis tulling, idiot samt vantro hund.

Dette er uttalelser av våre ”nye” Landsmenn som av urbefolkningens ”lederskap” blir berømmet å være ”beriker” Og er det kanskje med rette? Et folkeferd som har dyrket frem slikt politisk ”skrot” lederskap har parkert seg selv på evolusjon skalaen et par hakk over meitemark nivået.


Folk jobber og sliter 8 av åres 12 mnd bare for betjene de faste utgiftene. Regnestykket blir enda verre om man må låne penger til eget hus for å finansiere tak over hodet i en stat, styrt av en ”tulling” dyrket frem av et fjols som begge bor og har bodd, gratis i milliardboliger” og snakker bærekraftig ”spleiselag og fellesskap” når han/hun m/fam, i generasjoner aldri har bidratt med det gran. ”Nu går alt så meget bedre” typisk norsk.

Skatt er fruktene av en idiotpolitikk som igjen skaper en idiotindustri. Skatte inndrivings administrasjon.

https://www.objektivisme.no/aera/skatt.htm Ta en kikk på overnevnte hyperlink. God fornøyelse! Den kjente historien om Kong Fredrik den store av Preussen (1712-1786) og isklumpen: I et regjeringsmøte spurte Fredrik sin finansminister om hvorfor skatteinntektene var så små selv om innbyggerne betalte så mye i skatt. Finansministeren tok da en isklump, ga den til ministeren som satt ved siden av seg og ba ham sende den videre til nestemann - og slik skulle det fortsette til klumpen nådde frem til kongen. Når klumpen nådde frem til Fredrik var det ingen is igjen, det eneste han fikk var en våt hånd.

Poenget var at mesteparten av skatteinntektene forvinner i administrasjon og byråkrati.

Adams kommenterer lakonisk at det er overraskende at Fredrik mottok så mye som en våt hånd

Begrunnelsen for inntektskatten har jeg aldri forstått. sitat: Albert Einstein Hadde han vist om ”Momsen”, hadde han forstått enda mindre.N.N.
Redigert 25.12.2019 kl 06:05 Du må logge inn for å svare

Skatt er bare et annet ord for slaveri. I gamle dager eller fortiden, var det konger og stormenn som hadde slaver til å jobbe for seg. Og i stedet for konger/stormenn, har vi fått grupper/regjeringer/kommunestyrer som krever inn skatter. Slavene heter i dag, bedrifter/funksjonærer/arbeidere. Nå slavebinder vi oss selv via, det som heter demokrati, folkestyre og for å være helt sikkert, ble det etablert et kongedømme også, som en gang i året står på balkongen og vifter med flosshatten til oss alle. Og folket jubler...
Odi.1
25.12.2019 kl 10:40 1062

Delingsøkonomi / Felleskapet , eller Norsk Landbruk som noen liker å kalle det.
Yngvis
25.12.2019 kl 11:26 1044

Akk ja. Man lenger jo etter et godt gammeldags diktatur. Helst under en sjef som Erdogan, Putin eller endog Trump som sikkert hadde takket ja til jobben. Dette er velmenende mennesker som ville styrt med en vennlig jernhånd til beste for oss alle. Og med alle mener jeg oss blonde og blåøyde godt over 180 cm.Er du en av oss Oliver ?

Mellom hver bankkrise som kommer med 10-15 år mellomrom, ut-skjelles bonden som mater gjøkungen, der han sliter med sitt i jordbruket. Landbruket forøvrig hykler av gårde med dritet sitt, og er stolt av det også!

Ja det er bedre å bli flatbombet i strid med folkerett og folkevett av Buch, Clinton Obama/Clinton og Jens Jonas judasser ..............
Trine Skei Grande traff atmosfæren i Norges nasjonalforsamling når hun sa. Hun så på Libya krigen som en unik mulighet til å vise verden hvilke verdier «vi» står for. Dagrun fra KRF fulgte opp. http://morgenbladet.no/debatt/2011/sannheten_om_libyakrigen
https://steigan.no/2017/11/libya-krigen-skal-evalueres-hva-betyr-det/

Libya var en stat som langt overgikk den driten av stat vi selv er borger av, men så står dette skamløse mennesket og messer driten sin, ikke i norske aviser, men fra stortingets talerstol? I Norge er det bare Anders B. Breivik som ikke er riktig klok, men hva er da denne karen?
https://steigan.no/2018/10/nato-leder-jens-stoltenberg-knuser-gjerne-libya-igjen/

NRK.no har bedt Johan Galtung om å grunngi sammenligningen mellom Anders Behring Breivik og Jonas Gahr Støre.
http://www.nrk.no/norge/sammenligner-store-med-breivik-1.7959418
Min første konklusjon er at Breivik og den norske elite illustrert ved Jens Stoltenberg og J.G. Støre de stiller temmelig likt. De er også like i å ta det avgjørende skritt: I å omsette sine vrangforestillinger til ekstrem vold mot kategorier av andre mennesker: AUF for Breivik, Taliban for Norge, med målrettet skyting, skriver Johan Galtung i en epost til NRK.no, som del av et lengre svar.
Redigert 25.12.2019 kl 12:02 Du må logge inn for å svare

Krigsbyttet etter forbrytelsen begått i Libya, hva utgjør det? Eller betaler kongeriket Norge milliarder, for å krige på pur satanskap?
En norsk fredsnobelbombe kostet det samme som kun en sykehjems plass her i Norge, sa stasminister Jens Stoltenberg. Alle bombene (sykehjemsplassene) traff blink sa den gang, forsvarssjef Sunde, pent antrukket i sommer uniform.

Med sine 1900 EU lover og direktiver som er tredde nedover hodene på oss alle er Grunnloven blitt så maltraktert og tilpasset EU, at om en rettsak hadde oppstått om vi var med i EU eller ikke? Var retten med norsk dommerstanden nødt til å dømme i favør av at Norge er med i EU, med sitt EØS.

Ja vi selger dette landet
som det stiger frem;
skog og mark og siden vannet
som gir lys til tusen hjem.

Gamlehjem og barnehager.
Rygge til et våpenlager
slik det Jensemann behager
når et NATO trenger dem.

NATO trenger mere gass
til en krigens tumleplass.
Midt-Østen er ødelagt.
Pentagon har vist sin makt.

Nå vil Norden stå for tur.
Nye baser. Full mundur!
USAs marinehær
trener fritt ved baser her.

Stakkars lille Norge har
kampflybermen bombeklar.
Som en trofast kjøpt lakei
baner vi for krigens vei.

Fritt for motstand, høyt i nord,
brennes skal igjen din jord.
«Stars and Stripes» skal vaie fritt
over landet som var dit.

Berit Ås februar 2018.


Og så ble det helt stille...............

Verdens totale gjeld i forhold til BNP er cirka tredoblet siden 1990, hvor mye mer gjelden kan øke er usikkert. Den «fattige» middelklassen låner fra finanseliten enn så lenge, men vi nærmer oss et vendepunkt på en eller annen måte.
http://www.ebnorge.no/kapitalisme-ingen-samfunn-har-hatt-virkelig-og-ekte-kapitalisme-pa-svaert-mange-ar-dagens-samfunnsystem-kan-best-beskrives-som-elite-styrt-sosialdiktatur-dode-demokratiet-sammen-med-kapital/

ELITENE LER HELE VEIEN TIL BANKEN.
Opplegget er jo ganske genialt, for første gang i verdenshistorien gir det store flertall fra seg sin velstand og frihet frivillig, de er lurt til å tro på FNs CO2 svindel. Derved godtar de høye avgifter på energi, de tror de er med på å redde verden mens de selv mister kjøpekraft og velstand. Elitene ler hele veien til banken, dess høyere avgifter på energi (CO2 avgifter) dess flere milliarder triller inn på konto.
http://www.ebnorge.no/slaver-gar-aldri-av-moten-elitene-lurer-det-store-gronne-flertall-til-frivillig-a-gi-fra-seg-sin-velstand-via-avgifter-pa-co2/

Men skatten staten skulle ha, den skulle betales i form av en papirfille som staten selv trykket og bestemte prisen på? Papirfillen altså.
Vi frisker opp en gammel tråd som omtaler et tidløst problem. Ja her i klovneriket vårt, nå med egen sjaman dermed et forsterket sådan. Det som før het selvangivelse = angi seg selv, heter nå skattemelding etter nær 100 år praksis/benevnelse. En skatt er jo ellers forbundet med noe positivt "Skatten på sjørøverøya, også kjent som Skattøya" er tittel på en bok jeg har lest engang
https://no.wikipedia.org/wiki/Skatten_p%C3%A5_sj%C3%B8r%C3%B8ver%C3%B8ya
Skatt-Skatten. Om man bare fordreier og gjentar en løgn ofte nok, da blir enhver usannhet til en sannhet. Merverdiavgift = det er en av(gift) som noen tror gir merverdi, men det gir ingen verdi, det er kun ut-gift.
Redigert 29.12.2019 kl 17:35 Du må logge inn for å svare
Yngvis
29.12.2019 kl 18:00 556

Hvem tror at merverdiavgift er en avgift som GIR merverdi ? Er en avgift, netto, PÅ merverdi. Men at det er en del av vårt skatte- og avgiftssystem er selvsagt korrekt. Det skal du ha.
Yngvis
29.12.2019 kl 18:05 547

Levestandarden i vår heim går ikke ned for tiden. Innser at vi desverre hører til eliten som ler på vei både til og fra nettbanken. Betyr dette at du og dine vil klynge oss opp i nærmeste lyktestolpe ved anledning?

Nei dette greier du jo selv.
Kapitalens forretningsmenn vil slåss om å gi anbud på repene de skal henges i. Sa Lenin.

Som med åpenhjertig kynisme uttalte at av de 200 tusen som gjennomførte revolusjonen i Russland var 49 % forbrytere, 50 % godtroende fjols, og bare 1 % ekte kommunister. De 85 rikeste personer som nå utgjør en prosent av de rikeste på kloden, eier det samme som det halve (3.5 milliarder) av verdens øvrige befolkning. De senere år med FRP i manesjen har de økt sine inntekter slik at de nå er god for over 20 prosent, av all inntekt bare i USA. Siden 1980-tallet har de rikeste doblet sine inntekter sammenliknet med resten av befolkningen. Men Aldri tidligere i historien er det snakket så mye om babbel om likhet og rettferdighet.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10120589
Yngvis
30.12.2019 kl 16:17 450

Nå har jo historien vist at Lenin tok feil i så mangt da.

Det har han ikke vært alene om, som du sikkert vet....


Av USA 50 stater er det 30-40 av dem som ser verre ut enn hva de beskylder Nord Korea å være, men det er ikke Trump sin skyld.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/GG28z6/demonstranter-stormer-usas-ambassade-i-bagdad?utm_content=row-1&utm_source=vgfront