Artikkel: Utviklingen i Radforsks biotek-selskaper


Artikkelen i gårsdagens DN baserer seg på den siste tids hyggelige oppgang i biotek-sektoren på Oslo Børs, og et intervju med Jónas Einarsson, leder for Radiumhospitalets forskningsstiftelse (Radforsk) de siste par tiårene.

For ordens skyld: Jeg valgte PCIB som trådnick her, men saken gjelder egentlig alle de 5 Radforskselskapene Ultimovacs, Targovax, PCI Biotech, Photocure og Nordic Nanovector.

Det er bare å håpe at oppgangen fortsetter over hele linjen, slik at selskapene gis best mulig finansiell plattform videre for sitt viktige arbeid innen kreftforskningen.

Link: https://www.dn.no/marked/biotek-aksjer-ble-juleraketter-pa-oslo-bors-en-stiftelse-sitter-igjen-med-kjempegevinst/2-1-729760
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare

Helt enig Korsar !
Det er nok av dem her inne som har vondt av at andre aksjer enn deres hovedinvestering gjør det bra.
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
27.12.2019 kl 10:13 2497

Ja, selvsagt bør alle ønske alt godt til alle selskaper som arbeider med kreftbekjempelse.
Samtidig bør ikke dette føre til at man låser seg i haussing og tvangstanker om enkeltselskap og/eller ser bort fra nødvendigheten av å utvise forsiktighet og kritisk sans overfor alle børsnoterte selskaper, inkludert farmaselskapene.

Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
EBAN
27.12.2019 kl 10:21 2451

Om det i verste fall skulle bli slik at en ikke tjener penger på investeringer innen kreftforskning, gjør det ikke like vondt som ellers;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
27.12.2019 kl 12:23 2309

Ikke all verdens store utslag på disse selskapene i dag, på årets siste handledag.
Med et visst unntak for TRVX som akkurat nå er opp over 5%.
Men hovedbildet er vel at markedet ikke akter å gjøre store grepene på en sånn dag.
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Computum
27.12.2019 kl 13:30 2201

Mandag er vel også handelsdag på Oslo børs?
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
27.12.2019 kl 13:36 2180

Det er korrekt. Men handlene mandag teller ikke på 2019 regnskapene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Computum
27.12.2019 kl 13:45 2165

Og hvorfor ikke?
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
27.12.2019 kl 13:51 2131

Først hadde vi dette med gjennomskjæring (åpenbart skattemotivert salg, som omfattet flere dager før årsskiftet men som jeg mener er blitt litt endret?).
Og hvis det ikke er endret fra tidligere år vil ikke siste handledag telle med i 2019 da transaksjonene ikke godkjennes før neste børsdag.
Man må skjelne mellom tidene for "bankforholdet" og "skatteforholdet".
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Computum
27.12.2019 kl 13:59 2105

Så du mener at hvis man hanker inn en stor gevinst på årets siste børsdag, så får man utsatt beskattning i ett år? (samme regel må selvfølgelig gjelde for gevinst som for tap) Dette ser jeg frem til at du dokumenterer.
(Bruk av ASK vil gjøre at denne problemstillingen faller bort for ettertiden)
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Sydney
27.12.2019 kl 14:02 2090

Hvem blir kjøpt opp først for milliard beløp? Asiris kjøper pho. Astra zen kjøper.pcib. bayer kjøper Nano og ny toppsjef i Nano bli Lars nieba. Det tror jeg får rett i to av 3 i 2020. Årets profeti.
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
27.12.2019 kl 14:15 2060

Anbefaler at du sjekker myndighetenes siste oppdatering på dette, for sikkerhets skyld.
Det har vært flere endringer de siste årene, og er ikke sikker på om det har kommet noen nye regler også i år.
Jeg opererer gjennom selskap med egen regnskapsfører, så jeg håndterer ikke dette til dagen lenger.

Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Computum
27.12.2019 kl 15:06 1980

Problestillingen er ikke aktuell for meg heller. Men det var din påstand. Jeg mener at både tap og gevinst beskattes det gjeldende år. Og året gjelder til siste børsdag, som i år er førstkommende mandag.
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
27.12.2019 kl 15:36 1923

Hvis du spør bankene om når en aksjehandel blir skattepliktig, vil de vise til "oppgjørstid", og svare sånt som "Når du selger en aksje, er det en oppgjørstid på to virkedager før beløpet blir tilgjengelig for uttak".
Utlagt ble dette i alle fall tidligere tolket som:
- Selger du aksjer 1 eller 2 dager før et årsskifte får du ikke oppgjør før etter årsskiftet.
- Resultat: Det er oppgjørsdato som er skatteteknisk sentralt her: Du kan ikke skattes for noe i 2019 som du ikke får oppgjør for før i 2020 (etter årsskiftet).
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Computum
30.12.2019 kl 09:12 1472

"Nytt Algeta" lanseres i Finansavisen idag. Selskapet Phoenix Solutions med "revolusjonerende kreftbehandling". I korthet går behandlingen ut på å levere cellegiften direkte til kreftcellene uten å forgifte hele kroppen. Det begynner å bli mange som forsøker det samme. Vil de alle bli vinnere? Eller?
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
merida1
30.12.2019 kl 13:26 1318

Mener du at før PciB får somlet seg til å få noe på markedet så er de forbigått behandlingsmessig?
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
petrol
30.12.2019 kl 13:41 1286

Dette er ikke rikitg når det gjelder aksjesalg som er omfattet av en unntaksregel:

"Gevinst og tap ved realisasjon av aksjer tidfestes til tidspunktet for eiendomsrettens overgang. Dette vil normalt være handelsdato (dato for avtaleinngåelse), se Prop. 116 LS (2010-2011) kap. 13. Avtales det at overdragelsen skal skje på et gitt framtidig tidspunkt, må gevinsten/tapet på vanlig måte tidfestes til det senere tidspunktet hvor eiendomsretten går over."

Dersom kontantprinsippet skulle gjelde ville det utlede inkonsistens mellom resultatbeskatning og formuesbeskatning. VPS (som er grunnlag for formuesberegningen) oppdateres med basis i handelsdag.
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.12.2019 kl 13:56 1245

Heldigvis har vi regnskapsfører til å holde seg oppdatert på dette :-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:30 Du må logge inn for å svare