HYDROGEN FØR SOL ????


Kan virke som Hydrogen blir "stuerent" før sol.
Mye på gang ser det ut til.
Følg med.

Huff, huff.

tror det blir vansklig med hydrogen. Framtiden er nog batterier, men de må få til effektivere, miljovanligare, og billigere batterier.

Problemet med hydrogen er at du ska opp med infrastruktur. Og omvandlingen fra el til hydrogen til el, her blir det en extra led som trenger massa utstyr og gir en massa forluster. DU kan også få hydrogen fra reaktion med aluminium og NaOH men her blir det en våldsam varmeutvikkling som ikke er optimalt.

Hydrogen er den overlegent beste energibæreren. Du får 3 ganger mer energi fra en kilo hydrogen enn tilsvarende diesel. Tenk litt over dette!
Kontur
06.07.2018 kl 09:47 6869

Hydrogen er en ren og fin energikilde med lite avfallsstoff. Problemet men har jobbet med i mange år for å løse er at det er energikrevende å lage hydrogen (elektrolyse) og denne energien må tas fra et sted. Denne energikilden kan gjerne være solkraft eller vannkraft som er rene kilder. Å bruke f.eks kullkraft for å lage hydrogen klinger ikke like bra.

Hvor mange KW/h per år går til å lade elbilen? Vil elnettet over alt i verden være i stand til å levere? Regner med at du, Hildur vet dette, siden du er så sikker på at batterier er for fremtiden.

Sån er det sikkert. Men det er ju framstillningen av hydrogenet som er energikrävande. T ex om du brukar aluminium, då går det åt 10 kg alumiuium for varje mil en bil åker.

Du trenger ikke så mange miljoner bilar innan du må dubble verldensproduksjonen av aluminium.

Man må se på hela livscyklen. Det samma gjeller forstås også batterier, litium og andre emnen er extremt kostbara for miljon at utvinne. Derfor tror jeg batterier med grafen blir vinneren på lite sikt.

Produksjonskostnadene for hydrogen nærmer seg diesel. Dette til tross for at teknologiutvikling og storskala produksjon ennå ikke er halvveis. Nikola demonstrerer nå at en ny hydrogenlastebil er rimeligere i innkjøp enn tilsvarende diesel.

Man er heller ikke avhengig av et knippe land som kan tilby råstoff.

Hydrogen tankstasjon nettverk bygges ihvertfall.

(Oslo, 6. juli 2018) Nel ASA (OSE: NEL) har fått inntil 7,5 millioner kroner i finansiering gjennom "Brintpuljen" for etablering av hydrogenstasjonstanker i Sønderborg og Herning.

"Danmark har en unik posisjon med hensyn til hydrogeninfrastruktur. Gjennom finansieringen av "Brintpuljen" vil denne posisjonen bli styrket ytterligere. Den nye stasjonen i Sønderborg vil bidra til å knytte knuten mellom det tyske og danske nettverket, mens stasjonen i Herning vil være en utstillingsstasjon, som ligger rett ved siden av den nye Nel H2Station®-fabrikken, som skal åpnes formelt i september. Stasjonen vil bli tilpasset mulig testing av fremtidige H2Station®-teknologier, og i tillegg til drivstoffbiler kan det potensielt også forsyne tunge kjøretøy som lastebiler, busser og varebiler, sier Jacob Krogsgaard, daglig leder i Nel Hydrogen Solutions.

Stasjonen i Sønderborg vil betjene en første flåte av brenselcelle elektriske kjøretøyer (FCEVs) eid av Sønderborg Forsyning, og stasjonen i Herning vil betjene en kjøretøyflåte til Herning kommune, samt andre kjøretøy som drives lokalt. I tillegg til infrastrukturfinansiering er det også midler tilgjengelig for FCEVer, blant dem en taxaflåte. Etter ferdigstillelse av stasjonene vil Danmark ha 12 drivstasjoner i drift
abroker
06.07.2018 kl 10:03 6684

Men like forbannet så vil Hydrogen være alt for dyrt til å kunne ta opp konkuransen med El.
Referanse > Se Panelovn etc. norsk hjem?
dubium
06.07.2018 kl 10:11 6619

Kom ihåg att som konsument så VILL vi inte ha el som drivkälla för alla fordon. För vad händer om ALLA kör elbilar? Staten förlorar enorma skatteintäkter som de idag drar in på bensin och diesel. Då måste de beskatta el istället. Lika högt som de beskattar bensin och diesel idag. Eftersom det inte finns olika sorters el för fordon och andra saker, utan bara en sort för allt, så kommer det att betyda att den skatten läggs på ALL el. Även till våra hem. Så då får vi en framtid med 10-15 kr per kWh, eller mer. Det vill vi verkligen inte ha.

Som konsument vill du att energikällan för fordon är separat. Idag så får man ladda elbilar gratis i Sverige på många ställen, det skulle man givetvis inte få om det fanns fyra-fem miljoner elbilar i Sverige. Dessutom subventionerar staten inköp av elbilar. I Norge är det liknande förhållanden, fast ännu mer generösa subventioner och privilegier för elbilsägare. Detta kommer ju inte att finnas när ALLA kör elbilar.
007
06.07.2018 kl 10:42 6539

Abroker
...og hvilken kilospris på hydrogen er break even med el? Det er et spørsmål det er umulig å svare på. Det er også derfor din påstand faller på sin egen urimelighet. El på småbiler er noe annet enn el tungtransport. Diesel har literpris på 13-15 og slår stort sett el på all tungtransport over noe distanse, rett og slett fordi el ikke er egnet. Vet du hvilken kilospris H2 konkurrerer med diesel i denne sammenhengen? Hvorfor er det ikke mulig å produsere H2 med elektrolyse for å treffe denne prisen,? Det kunne være interessant å se dine regnestykker siden du er så bastant.
Redigert 06.07.2018 kl 10:46 Du må logge inn for å svare
huffa
06.07.2018 kl 11:30 6435

Hvor mange kraftverk må vi bygge for å lade alle el-bilene ?
Hvor store areal må vi dekk til med solsellepaneler i kaldere strøk (pent å se på) ?
Hvor mye vil det etter hvert koste og kvitte seg med bateriene ?
Hvor store avgifter blir det ?
Mange uløste spørsmål

Huff, huff.

Huff, huff.
really
06.07.2018 kl 11:41 6396

I dag må du ha en batteripakke som veier mellom 100 og 200 kg i en elbil for å få en rekkevidde det går an å leve med. Og det tar lang tid å lade elbilen. Det betyr at det må bygges et vanvittig antall ladestasjoner for å betjene en elbilpark på dagens bilparkstørrelse. Og elektrisitet kan ikke lagres effektivt på annen måte enn som vann i bassenger (som bare små deler av verden kan gjøre effektivt) eller i batterier, som i dag er svært dyrt for store mengder. Med andre ord er ikke elbiler skalerbare til å erstatte hele dagens bilpark.

Det er ikke noe problem å skalere opp elektrisitetsproduksjonen. Vi har uendelig solenergi tilgjengelig, pluss mye vind og noe bølgekraft. Ved å gå omveien om hydrogen lagres energien slik at den kan lagres i ubegrensede mengder, den er lett å transporteres og den kan produseres når muligheten er der. Utfordringen er kostnadsnivået. Men ser en på strømkostnaden ved produksjon og sammenligner med crude kostnaden i produksjon av bensin så er ikke hydrogen dyrere. Det er produksjonsutstyret og distribusjonsnettet som foreløpig er dyrt siden det er en ung industri . Men med å produsere større serier kommer kostnadene kraftig ned, og der vil det være mye å hente i mange år fremover. Om det blir billig nok er det for tidlig å si, men verdens regjeringer viser med handling at de tror på hydrogen og det skal ikke undervurderes.
mozel
06.07.2018 kl 12:49 6260

Denne diskusjonen mangler helhet, det blir argumenter som er velkjente.
Målt i forbruk pr mil er kwhforbruket 1/3 i en elbil sammenlignet med en hydrogenbil. Men kan en
dermed dra en endelig konklusjon?

Er en så heldig å ha tilgang på egen parkeringsplass med lading, er valget enkelt. Men til og med i Norge er dette en begrensning som mange må leve med.
Elnettet totalt vil også sette begrensninger for hvor stor andel som kan betjenes. Det er i Norge, hva da med land med enda svakere fordelingsnett, land som bruker gass i husholdninger, endog propan på flasker. Kravet om egen bil vil også deres befolkning ha. Restriksjoner på utslipp gjør at sammenligningen blir mer relevant mot diesel/bensin.

Så til kostnader . Produksjonen ev hydrogen må legges til steder hvor nettleie unngås. det er velkjent problemstilling i kraftkrevende industri. Dermed er kostnadene for hydrogen redusert med halvparten. Legges i tillegg produksjonen til perioder med overskudd av el kraft kan kostnadene reduseres noe mer. Da blir kostnadsbilledet et annet.

Men med det behovet en ser for hydrogen i fremtiden, blir en nødt til å gå via naturgass, med CO2 lagring. Her har Norge en kjempemulighet.

For tungtransport er hydrogenfordelene udiskutable, i tillegg kommer industriprosesser, eks reduksjonsmiddel i metall industri.
Ranudo
06.07.2018 kl 15:33 6075

Hildur NOK: Hvor bliver de 10 kg aluminium af? Forsvinder det som dug for solen?
Redigert 06.07.2018 kl 15:45 Du må logge inn for å svare

Jeg har trott det blir en klump på 10 kg. Den amerikanska rapporten som dömer ut aluminium till hydrogen i bil snakker om lyftutstyr i bilen for at få den ut.

Men i myfcs koncept blir det ett aluminiumpulver. Som du stövsuger ur tanken når du samtidigt fyller på naoh, salt og vann.

4 slanger I en munstykke. Det er her jeg tenker nel kan hjelpe med sin kompetens.

fyrer du med gamle tomme ølbokser hildur ?
Sente
06.07.2018 kl 16:42 5822

Merkelig diskusjon her inne.
Det er faktisk fult mulig å ha både batteri og hydrogen biler på veiene, samtidig. Men kanskje ikke i hodet?
06.07.2018 kl 16:48 5790

Klassisk molbodiskusjon her på Nel-trådene...

Intet nytt. Kan like godt lese gamle tråder om det samme. "God underholdning"
Redigert 06.07.2018 kl 16:49 Du må logge inn for å svare

Nei de har tänkt bruka ny aluminium. Tror den må vara ren. Verldensproduksjonen må dobbles. Man får også Alzheimers av aluminium.

Egentligen burde nel holde sig langt vekk, men blir nog vansklig at si Nei når de kan få levere et unikt munstykke med 4 slanger.
Ranudo
06.07.2018 kl 18:42 5608

Hildur NOK Hvor finder man ren aluminium?
06.07.2018 kl 22:46 5386

Og, om batterier alene er framtida Hildur (Larsson / Larsson jr.) så må det skje store ting innen gruvevirksomhet for å grave fram nok råstoffer til batteriene. DET er faktisk allerede begynnt å bli et problem. Prisene skyter i været og det er ikke nok påviste forekomster til at din visjon skal kunne gjennomføres.

Det er problemet at finne litium ja. Ska visst finnas mer i Finnland, Men de må skifte til grafen eller annat.

Samme med aluminium. Vi kan ikke dobble bruket av aluminium i verlden for at driva bilar. Ohållbart.

Ren aluminium finner vi ikke, men det trenger vi i reaktionen for at få hydrogen.

2Al+6H2O ger 2Al(OH)3+3H2

Som jeg fortstår så bryter de hela tiden ned oxid-lagret på Al2O3 for at komma åt Al. Med NaCl eller KCL. Så får de hela tiden fram Al som brukas i formeln ovan.

Med metoden blir NELs tankstasjoner omodern fordi alle har en egen hydrogenfabrikk i bilen.

Redigert 07.07.2018 kl 00:48 Du må logge inn for å svare
Hektar
07.07.2018 kl 02:09 5122

Får huske på at selv om land som Brasil har hatt hydrogendrivstoff i lange tider er dette i det store og hele en uprøvd teknologi. Og energinegativ per i dag. En stor fordel over el biler så klart men fortsatt ikke det paragimeskiftet mange forsøker å fremstille det som. Det går mellom økonomi og miljøvennlighet og sorry, men big business velger alltid økonomi. De tar en symbolsk stilling men hoveddelen vil fortsatt bestå av det samme som i dag.

Ok hetor og hildur.

Da sier vi det sånn. Hydrogen var et artig eksperiment og morro så lenge det varte.
Jeg beholder likevel mine NEL.aksjer. Litt rart at dere bruker så mye tid på å bajsse i disse trådene. Så vidt meg bekjent er det foreløpig ikke mulig å shorte NEL...
ruda
07.07.2018 kl 09:24 4881

Tyngre kjøretøy og fartøy vil bruke Hydrogen i stor utstrekning fremover, og vanlig kjøretøy kommer etter hvert. Først i Calefornia og Asia, og så Europa haltende etter. Nel er kommet for å bli og vil bli god butikk fremover. Bare vent å se
ruda
07.07.2018 kl 09:25 4878

Tyngre kjøretøy og fartøy vil bruke Hydrogen i stor utstrekning fremover, og vanlig kjøretøy kommer etter hvert. Først i California og Asia, og så Europa haltende etter. Nel er kommet for å bli og vil bli god butikk fremover. Bare vent å se
Ranudo
07.07.2018 kl 10:25 4747

Hildur NOK: Du vrøvler om ny/ren aluminium og at der ikke er nok i verden! Man kan lave hydrogen af brugte aluminiums-øldåser! Men det er slet ikke fidusen: Vi skal bruge overskudsenergien fra vedvarende sol/vind etc. til at producere hydrogen - altså den skal bruges som et energilager!
Der er ingen pointe i at køre rundt med 10 kilo aluminum og endnu mere vand for at kunne køre 10 km. Det er komplet idioti!

"...er dette i det store og hele en uprøvd teknologi. Og energinegativ per i dag."

Hydrogen-bruk er jo ingen uprøvd teknologi. Innen transport, og for å fange fornybar sol/vind/ er det en, ikke uprøvd, men ny teknologi-utvidelse. Og vi har nå større mulighet for å fange, lagre og benytte disse fornybare energikildene. Olje kan brukes til mye annet morsomt og nyttig enn forurensende forbrenning.
Det nye, i dette skiftet, er mulig takket være bedre tanker, og at de elektriske kjøretøyene og batteriene er blitt bedre. Mye takket være Hex og Tesla/Musk.
En fangst/produksjon er ikke negativ for et samfunn/verden når den GIR mer til energi-bruk enn den BRUKER av arbeidskrefter.
Om f.eks.kald fusjon en gang i framtiden vil være det mest effektive innen energiproduksjon vil vi fortsatt trenge en bærer for mobil energibruk. Batteri og hydrogen/brenselcelle vil begge ha sine aktuelle områder; de kompletterer hverandre.
Vi, med bl.a. NEL, står foran en ny utvikling vi nok bare har sett begynnelsen på.

kaliber
07.07.2018 kl 12:47 4502

Fremtiden er ikke batterier grunnet mangel på kobolt og prisen har allerede steget med 128 % siste året. Kina mannen har kontrollen over gruvene i Kongo, så derfor er hydrogen fremtiden på land , til sjøs!
Hektar
07.07.2018 kl 14:08 4384

Jo, i stor skala er dette høyst uprøvd. Nekte for det er å sette på seg skylapper og glise.

Denne dåsemikkelen hildur er selvfølgelig interessert i Nel, prøver bare og baise den ned for og få en fin ingang.
Du vett ingen baiser en aksje de ikke er interessert i.
Fårstår bare ikke hvor folk får energien til og være pessimist på heltid asså, trist liv probably!
07.07.2018 kl 19:03 4043

Hildur Noengang hørt om kobolt ? I tillegg finnes det masse andre sjeldne jordarter, som kreves for å produsere ett batteri. Vil du være snill å forklare hvordan det skal løses og hvor/hvordan det produseres.
Redigert 07.07.2018 kl 19:04 Du må logge inn for å svare
trigger1
08.07.2018 kl 07:01 3818

Tror ikke det blir enten eller, men heller både og. I byer som New York, Tokyo etc er det temmelig utenkelig med el. Hydrogen vil imidlertid være et utmerket alternativ. Ref bl.a. japanske myndigheters målsetning: "Japan wants to have 160 hydrogen stations and 40,000 FCVs on the country’s roads by March 2021. By 2030, it aims to have 900 stations to service some 800,000 FCVs, buses and forklifts." - link: https://www.reuters.com/article/us-japan-hydrogen/japan-venture-aims-to-build-80-hydrogen-fuelling-stations-by-2022-idUSKBN1GH072. Gode utsikter for NEL og ikke minst Hex.
08.07.2018 kl 07:13 3803

Og kniper Kina igjen på sjeldne metaller blir det dyrt med batteribiler i USA. Hydrogenbilene trenger omtrent samme mengde sjeldne metaller som en vanlig fossilbil. I tillegg er det gunstig for bilindustrien og underleverandører. Flere komponenter i hydrogenbilen. Betyr opprettholdelse av arbeidsplasser.
OnlyOne
08.07.2018 kl 23:23 3174

Tesla har i alle fall opplyst at bruken av kobolt i batteriproduksjonen går mot.. ingenting, så koboltargumentet blir nok mindre og mindre relevant. Men hva fremtiden bringer, vet ikke jeg. Jeg bare vet at fremtiden er bedre enn bensin og diesel, min opplevelse er at dit er vi kommet allerede.