en fornuftig investering eller spekulativt ?


Jeg er en liten privat investor som lurer på om noen kan fortelle meg hva de mener om Axactor og fremtiden for dem.

Takker for meninger og fakta som kan belyse om jeg bør satse mer eller mindre på dem .


Venling hilsen Paal
bantex28
07.07.2018 kl 10:42 2548

Relativt nyetablert inkassoselskap med virksomhet i 5 land. Fremoverlent og vokser raskt med alt dette måtte medføre. Flink ledelse som selv er eksponert mot aksjen. Lukrativ bankfinansiering fra DNB og Nordea. Ytterligere finansiering fra Geveran og obligasjonslån, dette til en høyere kostnad (7% rente). Gjør inndrivelse fra flere forskjellige "arenaer", kjøp av porteføljer, forward flow-kontrakter med ferske krav, tredjepartsinnkrevelse og REOs.

Jeg mener Axactor er et meget spennende selskap fremover. Ut 2018 og gjennom 2019 vil vi få se hvordan dette går. Satsingen på REOs er det blandede følelser rundt i markedet. Boligprisene stiger kraftig i Spania for tiden så jeg mener dette er et strategisk godt valg. Hvis det går etter planen så vil det gi en rask gevinst som kan brukes til videre vekst.

De største risikoene jeg kan se er:
1. For høy konkurranse om porteføljer. Dette vil føre til pressede marginer.
2. Sterk makroøkonomisk uro som vil føre til høyere arbeidsledighet og lavere vekst.
3. Kraftig stigning i rentenivået, selv om de til en viss grad er hedget mot dette.

Alt i alt så har jeg selv stor tro på Axactors fremtid hvis de fortsetter slik de har gjort til nå og makroforholdene holder seg relativt stabile. Jeg vil ikke si om du bør satse mer eller mindre på dem, dette er ditt eget valg.
Redigert 07.07.2018 kl 10:51 Du må logge inn for å svare

Bra resonnert Mr Bantex. Axactor bør bli en formidabel pengemaskin. For den langsiktige vil også selskapet når tiden er inne betale ut betydelige utbytter i kjent Fredriksen stil. Akkurat det med utbytte har det vært lite fokus på, men når den dagen kommer vil aksjen kunne få et betydelig løft.

Toppen av kransekaka ligger i at AXA på et tidspunkt, innenfor akseptabel ventetid blir kjøpt opp med solid premie. Les om Aktiv Kapital i så måte.

SS
MOOSBY
07.07.2018 kl 16:16 2282

Mange kloke ord her?Sitter long i Axa.
Redigert 07.07.2018 kl 16:17 Du må logge inn for å svare

Enig der Skipssjefen. Nesten uten unntak har norske inkassoselskaper blitt solgt. Nordbrekken og kompani har gjort samme øvelsen flere ganger og Fredriksen er ute etter å gjenta suksessen med Aktiv Kapital. Spetalen la også grunnlaget for formueveksten sin med Aktiv Kapital, tror han tjente ca 170 millioner på den reisen.

Husk og at Spania og flere land opplever fin vekst, lønnsvekst, eiendomsprisvekst og BNP vekst. Folk er i stadig bedre stand til å betjene sin gamle gjeld.

Dette vil igjen merkes på bunnlinjen til AXA.

SS
mithra
07.07.2018 kl 18:12 2161

Fredriksen tjente godt på aik, men han ga ingenting til småinvestorene. Regn med at dette skal gjentas.

Mange som tjente godt på reisen til Aktiv kapital deb gang. Det vil også bli enden på visa i AXA.

Forutsatt at man har sådd i axa åkeren på rette tidspunkt, for når JohnF høster axa kornåkeren, så må man ha vert inne en stund.

SS
ruda
09.07.2018 kl 16:13 1694

Får satse på oppkjøp, for her melker Fredriksen på bekostning av småinvestorene