Folk flest er det flest av Frp og H. APe og KRF for den del. EØS


Lånt fra: Ellen Aftenstjerne

TAKK FOR ÅRENE SOM HAR GÅTT STATSMINISTER.
NÅ ER DET NOK FOR MIN DEL.

To år før du ble statsminister ga du ut boka ”Mennesker, ikke milliarder”. Menneskene har du glemt, men ikke milliardærene.

Vanlige folk, eller 94 % av befolkningen, har fått 10 kroner dagen i skattekutt fra deg. Mens du har gitt Norges 1600 rikeste 1600 kroner dagen i skattekutt. Det er 575.000 kroner i året til HVER av Norges rikeste personer.

Arbeidsplassene du lovet, som skattekuttene til de rike skulle gi, har vi ikke sett noe til sier LO.

Du har derimot gitt ”menneskene”, - vanlige folk, - 94 % av befolkningen følgende:

- Skatt på kostgodtgjørelse
- Skatt på tjenestereiser
- Skatt på pendleropphold
- Skatt på tariffestede sluttvederlag
- Skatt på kost og losji for arbeidstakere på jobbreise
- Avkortning av dagpenger
- Avkortning av uføretrygden
- Avkortning etterlattepensjonen
- Avkortning på arbeidsavklaringspenger
- Avkortning på sluttvederlag
- Egenandel for fysioterapi for kroniske sykdommer
- Fjerning av tilskuddordning for lengeværende barn
- Fjerning av fri rettshjelp
- Kraftig underregulerte løpende pensjoner
og realinntektsnedgang for alderspensjonister

Når du går av som statsminister får du skrive en ny bok Erna, med tittel ”Milliardærer, ikke mennesker” om dine politiske handlinger som statsleder.

* Geir Ivar Jørgensen - For egen regning vil jeg legge til at prisstigningen har vært rekordhøy i Erna´s regjeringstid. Folket har merket det på mye dyrere strøm, mer bompenger og mer avgifter.

Den norske krona har blitt rekordsvak, noe alle nordmenn merker godt på en tur til utlandet. Den svake krona har ført til stor prisstigning på alt vi importerer, og det er mye! Følgelig merkes det godt i enhver normal husholdning.
Redigert 01.01.2020 kl 14:34 Du må logge inn for å svare


Og alternativet hva er det? Velkommen til samling i bunn........

Den svake krona har ført til store tall i fiskal "verdsetting" av oljefondet, men pass deg borger det er en mager trøst som kan gjøre deg hurtig mer hårløs, enn Slyngstad m/fl. Du kan miste mer enn bare håret.
Redigert 01.01.2020 kl 15:06 Du må logge inn for å svare

Oljefondet selger seg ut av olje og gass aksjer og investerer i grønne sertifikater, dette kommer til å gjøre flere enn bare Slyngstad hårløs i tiden fremover. I overskuelig fremtid er det kull olje/gass atom, som kommer til å gi liv i batteriet tåpene mener de skal frelse verden med. Kina demning-setter svære landområder og bygger kullkraftverk til den store gullmedalje.

Vi har en regjering som er helt uten handlekraft. De offentlige utgiftene har eksplodert. Vi holder på med klimatiltak og klimapolitikk som gjør at industrien er livredde for å gjøre noe. De bare sitter der og trekker seg tilbake. Hydro investerer ute og Yara investerer ute. De vet ikke hva som kommer av klimaavgifter og hva fremtiden vil bringe. Jeg tror klimapolitikken og den usikre industripolitikken gjør at veldig mange vegrer seg for å gjøre tunge, industrielle investeringer i Norge.
Dette kommer til å gå fort utforbakke når det først begynner å rulle. 2020 blir første år med handelsunderskudd, og vi får svekket krone og kanskje inflasjon.
Jeg tror den norske kronen kommer til å kollapse totalt. Det kan gå i 15 mot Euro, sier Spetalen.

Det kan gå i 15 mot Euro, sier Spetalen.

Hvor stor blir oljefondet da?

I 1993 ble den amerikanske prisbelønnede økonomen Murray Rothbard spurt hva han mente om tanken om Den Europeiske Monetære Union (EMU)? Rothbard mente det var en god, men fryktelig naiv ide, fordi politikerne alltid lar seg friste til å bruke penger de egentlig ikke har (aka «pengetrykking»/forgjeldelse) på alle mulige «gode formål». https://resett.no/2019/10/09/hvordan-vil-kollapsen-fortone-seg/

Rothbard døde i 1995. Euroen ble innført 4 år senere i 1999. Det er 26 år siden Rothbard uttalte seg om Europa og EMU og 20 år siden Euroen ble innført, og vi kan konstatere at politikerne og byråkratene i Brussel, som i Norge og andre EU stater, sammen med sentralbankene og det private bank- og finansvesenet, har ført en penge- og finanspolitikk helt i tråd med Rothbards spådommer. Resultatet er et dypt forgjeldet Europa ute av stand til å betjene eller betale all gjelden pådratt denne og kommende generasjoner (se artikkel om Den kommende økonomiske nedsmeltingen). https://resett.no/2019/08/21/den-kommende-okonomiske-nedsmeltingen/

For å sette dette tallet, USD 75 milliarder, i perspektiv, var Lehman Brothers likviditetsproblem i 2008 «kun» USD 620 millioner i 2008, og kort tid etterpå gikk Lehman Brothers, et selskap med 120 års historie, konkurs. På tidspunktet for konkurs hadde Lehman Brothers 11.200 ansatte, 8,9 millioner kunder/investorer og en markedsverdi på USD 14 milliarder. På «et blunk» var alt borte, og i noen timer truet Lehman kollapsen en total kollaps i hele verdens finansmarked.

I Norge måtte Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, ringe sin gode venn, statsminister Jens Stoltenberg, for å fortelle han at om ikke DNB umiddelbart fikk penger/garantier da kunne DnB velte. Dette illustrerer tydelig hvilken dominoeffekt en likviditetskrise fører til for hele verdens banksystem. Tallene denne gang (2019) er mye, mye større som en følge av 11 års kontinuerlig pengetrykking (gjeld) og bruk av disse pengene på aksje, bolig- og verdipapirmarkedet, samt en haug med ting vi «er nødt til å ha» men som vi «ikke trenger». Den eneste grunn til at det ikke har kollapset for lenge siden er «pengetrykkingen»/forgjeldelsen og dermed en manipulert lav rente som er totalt ødeleggende for alle sparere, ss. pensjonister, og som til slutt gjør pengene våre verdiløse.
https://resett.no/2019/10/09/hvordan-vil-kollapsen-fortone-seg/

I Europa er situasjon, om mulig, enda verre. Hele det Europeiske banksystemet i realiteten «bankerott». At sjefen for den Europeiske sentralbanken (ECB), Mario Draghi (populært kalt «Super Mario»), påny «kaster inn håndkle» ved å gjenoppstarte kvantitative lettelser og etablere et negativt rente regime, viser at det er desperasjonen som har overtatt. Som Rothbard forutså i 1993 setter våre europeiske folkevalgte egen politisk prestisje, makt og penger foran folket i et desperat forsøk på å «redde sitt eget skinn». Både i USA og i Europa burde folket snarest forlange at det settes en stopper for galskapen og skifte ut alle politikerne og byråkratene som har vært med på å ødelegge de økonomiske, sosiale og samfunnsmessige forhold for det folket de har hatt ansvar for å tjene. https://resett.no/2019/10/09/hvordan-vil-kollapsen-fortone-seg/

Å tro at pengetrykking kan redde oss er crazy. Sentralbanker og politikere kan ikke redde oss. De er selve problemet. Vi må slutte å høre på dette idiotiet»

De som tror at eksponentiell vekst kan holde på til evig tid må enten være fullstendig gal eller en økonom." Albert A. Bartlett, fysiker. Og det har han helt rett i. Kongeriket Norge har flust opp av begge deler.
Redigert 02.01.2020 kl 08:18 Du må logge inn for å svare

Når det er skatter avgifter renter og rentes rente blir til «penger» som skaper og løser all verdens problemer. Hvordan kan man da mangle noe av hva vi selv lager "som er en papirfille med noen tall" = penger? I følge The FED Ben Bernanke koster det ikke noe å fremstille. 'The U.S. government has a technology, called a printing press (or today, its electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at no cost” 2002. Kan de virkelig slippe opp for noe, som ikke koster noen ting å tilvirke? The FED og øvrige sentralbanker kjøper og selger obligasjoner av hverandre, som de betaler seg imellom i form av papirfillene/obligasjonene de selv trykker, og utsteder som må betales med renter av alle andre enn dem selv. Svindelen er åpenlys og pågått ved høylys dag i årtusener, og pågår så lenge det finnes folk som fortsatt tror på «pengene i systemet». Men hva har skjedd med valutaene i de fleste EU koloniene? Pesetas, Lire Drakmer osv de kan man nå tørke deg et visst sted med. Hva hadde NOK vært uten råolje å selge som noen andre fant for oss i Norge?
Zorin
29.01.2020 kl 14:36 283

Alternativet er partier som gir støtte til barn og unge når det gjelder f.eks. tannregulering og briller.
Alternativet er partier som ikke underregulerer pensjonene til pensjonistene våre.
Alternativet er partier som ikke kutter i atføringsstønader og støtte til fysioterapibehandling for eks. etter sykdom og yrkesskade.
Alternativet er partier som ikke kutter i uføretrygder, eller mener at barnetrygden bør trekkes fra sosialtrygden hvis foreldrene mottar det.
Alternativet er å stemme partier som er til for folk flest og ikke milliardærer flest!

Skatt er fruktene av en idiotpolitikk som igjen skaper en idiotindustri. Skatte inndrivings administrasjon.

https://www.objektivisme.no/aera/skatt.htm

Ta en kikk på overnevnte hyperlink. God fornøyelse!
Den kjente historien om Kong Fredrik den store av Preussen (1712-1786) og isklumpen: I et regjeringsmøte spurte Fredrik sin finansminister om hvorfor skatteinntektene var så små selv om innbyggerne betalte så mye i skatt. Finansministeren tok da en isklump, ga den til ministeren som satt ved siden av seg og ba ham sende den videre til nestemann - og slik skulle det fortsette til klumpen nådde frem til kongen. Når klumpen nådde frem til Fredrik var det ingen is igjen, det eneste han fikk var en våt hånd. Poenget var at mesteparten av skatteinntektene forsvinner i administrasjon og byråkrati.
Adams kommenterer lakonisk at det er overraskende at Fredrik mottok så mye som en våt hånd. Begrunnelsen for inntektskatten har jeg aldri forstått. sitat: Albert Einstein. Hadde han vist om ”Momsen”, hadde han forstått enda mindre. N. N.

Operaen får nesten 400 millioner i direkte støtte hvert år, og den kostet nær på 5 milliarder å bygge. Alle ansatte i Operaen betaler skatt som resten av den norsk offentlighet. Da bør hver by og bygd som ellers går på tiltak og trygd, få sin egen Opera, om ikke mer for skatteinntektenes skyld. I Norge bør ”alle” få eget fint kontor med god norsk lønn, slik at "alle" betaler skatt. For da jobber alle "hvit" og ingen jobber "svart"
Zorin
04.02.2020 kl 05:32 216

Alternativet er partier som gjør det motsatte. Dvs som reverserer kuttene for vanlige folk og tar tilbake de enorme skattelettene til de rikeste. Synes derfor valget er enkelt