Klima - finsk universitet prøver seg med lavt skydekke mv.


Finske forskere: Effekt av menneskelig aktivitet på klimaendringer ubetydelig
Finland 14. juli 2019

En ny artikkel publisert av forskere fra Universitetet i Turku i Finland antyder at selv om observerte endringer i klimaet er reelle, er effekten av menneskelig aktivitet på disse endringene ubetydelige. Teamet antyder at ideen om menneskeskapte klimaendringer er en bare feilberegning eller skjev formlene fra Intergo Governmental Panel on Climate Change (IPCC).
Jyrki Kauppinen og Pekka Malmi, fra Institutt for fysikk og astronomi, Universitetet i Turku, hevder i sin artikkel publisert 29. juni 2019 å bevise at “GCM-modellene brukt i IPCC-rapporten AR5 ikke klarer å beregne påvirkningen av det lave skydekket endringer på den globale temperaturen. Det er derfor disse modellene gir en veldig liten naturlig temperaturendring og etterlater en veldig stor endring for bidraget fra drivhusgassene i den observerte temperaturen. ”
For å komme til resultatene som samsvarer med den faktiske klimaendringen, må IPCC "bruke en veldig stor følsomhet for å kompensere en for liten naturlig komponent. Videre må de utelate den sterke negative tilbakemeldingen på grunn av skyene for å øke følsomheten. ”I tillegg hevder Kauppinen og Malmi at papiret deres viser at“ endringene i den lave skydekkefraksjonen praktisk talt styrer den globale temperaturen. ”
Forfatterne hevder at IPCC har brukt beregningsresultater som ikke kan betraktes som eksperimentelle bevis, og siterer dette som grunnen til motstridende konklusjoner.
IPCCs klimafølsomhet er omtrent en størrelsesorden (dvs. 10 ganger) for høy, fordi det mangler en sterk negativ tilbakemelding av skyene i klimamodeller. Hvis vi tar hensyn til det faktum at bare en liten del av den økte CO2-konsentrasjonen er menneskeskapt, må vi erkjenne at de menneskeskapte klimaendringene ikke eksisterer i praksis, skriver Kauppinen og Malmi. "Størstedelen av den ekstra CO2-en blir avgitt fra hav, i henhold til Henrys lov. De lave skyene styrer praktisk talt den globale gjennomsnittstemperaturen. I løpet av de siste hundre årene økes temperaturen omtrent 0,1 ℃ på grunn av CO2. Det menneskelige bidraget var omtrent 0,01 ℃. ”
Avisen har blitt kritisert for ikke å være fagfellevurdert, og andre klimaforskere har tilbakevist konklusjonene som Kauppinen og Malmi har kommet til. Kritikere har sagt at i tillegg til at de ikke er fagfellevurdert, unnlater Malmi og Kauppinen å gi riktig fysisk forklaring, ikke har knyttet til- eller sitert til nok kilder til å støtte deres påstander, og selv om de fordømmer klimamodeller, bruker de en selv for å bevise sine egne poeng.
I en tidligere artikkel av de samme forskerne publisert i desember i fjor diskuterer de effektene av skydekke og relativ fuktighet på klimaendringene. I en egen studie har japanske forskere også antydet en mye viktigere rolle for lavt skydekke forårsaket av en økning i kosmiske stråler som resulterer fra svekkelsen av jordens magnetiske arkiverte.
Professor Masayuki Hyodo og teamet hans Yusuke Ueno, Tianshui Yang og Shigehiro Katoh fra University of Kobe i Japan i deres papir publisert denne måneden for å foreslå at "paraplyeffekten" er hovedfaktoren bak klimaendringene.
”Da galaktiske kosmiske stråler økte under jordas siste geomagnetiske reverseringsovergang for 780 000 år siden, førte paraplyeffekten av lavt skydekke til høyt atmosfærisk trykk i Sibir, noe som førte til at den østasiatiske vintermessongen ble sterkere. Dette er bevis på at galaktiske kosmiske stråler påvirker endringer i jordens klima. "
"Den mellomstatlige IPCC har diskutert virkningen av skydekke på klima i evalueringene deres, men dette fenomenet har aldri blitt vurdert i klimaspådommer på grunn av utilstrekkelig fysisk forståelse av det," kommenterer professor Hyodo. "Denne studien gir en mulighet til å revurdere effekten av skyer på klima. Når galaktiske kosmiske stråler øker, gjør det også lave skyer, og når kosmiske stråler reduseres, gjør skyer også, så klimauppvarming kan være forårsaket av en motsatt paraplyeffekt. Paraplyeffekten forårsaket av galaktiske kosmiske stråler er viktig når man tenker på nåværende global oppvarming så vel som den varme perioden i middelalderen. "
Forskere har mistenkt at jordens magnetiske arkiv viser tegn til flipping. Det magnetiske arkivet beveger seg uberegnelig ut av det kanadiske arktiske området og mot Sibir så uforutsigbart at det har overrasket forskere, slik at de trenger å oppdatere modellen de ga ut for bare fire år siden.
Paul Kostner - HT
_________________________________________________________________________________________

Man prøver seg med galaktisk kosmisk stråling og endret jorddreiningsakse.
Det er vel heller grunn til å fokusere endret vanndamp og konsekvenser av lavere skydekke.

Vi kan iaktta nye utspill. Men være varsomme med å bite på usannsynlige forklaringer.
Hvorfor skulle plutselig galaktisk kosmisk stråling endre seg etter 1960 ?
Og hvorfor skulle angivelig jorddreiningsaksen plutselig endre seg etter 1960 ?

Men at vanndamp og lavt skydekke kan spille inn mer enn påaktet hittil, kan det muligens
være noe i.
Forbrenning av fossile energier (olje, gass og kull kombinert) tilsvarende 37000 - 38000 supertankere
med råolje i året, gjør naturlignok noe med atmosfæren. Ca 85 % av den er bare ca 11 km i gj.sn. tykk.
(Fra 7 - 17 km) Dette kan gjøre noe med generering av vanndamp, og høyden på skydekke.

Det er effekter naturen selv skaper. Men disse effekter utløses av det menneskeskapte. Og naturskapte
effekter som utløses av det menneskeskapte, kan igjen utløse ytterligere naturskapte effekter.