Ernas nyttårstale - en klimatale.

Thinky
01.01.2020 kl 20:47 286

Det var stort sett klima hun omtalte i talen. Litt Ari, kongehus og NAV i tillegg.

Hun snakket om FNs bærekraftmål til 2030. Om at Norge skal kutte 45 %.
Videre at Norge fortsatt skal produsere olje og gass.
____________________________________________________________
Det nye nå iflg. undertegnede er at folk er litt mer kritisk til klimapåstandene.
Og at nordmenn ikke godtar at 2/3 av verdens befolkning får forurense fritt til 2030.

Storting og regjering må forberede seg på tøffere motstand fra folket mht.
CO2-avgifter o.lign. Og tøffere motstand mot at EU får ødelegge norsk
uberørt natur. Nordmenn kan begynne å sette inn et kraftstøt for å få Norge
ut av EØS. Nordmenn kjøper ikke påstandene om avhengighet av EU. Det er
enorme motposter i dette bilde også. EU trenger oss mer enn vi trenger dem.