Regionreformen

Thinky
01.01.2020 kl 22:29 235

https://www.nettavisen.no/nyheter/viken-er-regionreformens-storste-tabbe/3423856099.html

Mange har i mange år ment at organiseringsleddet fylkeskommuner har vært overflødig.
Her er jeg ikke enig. Fylker er greit. Dette er nok vanlig i utlandet også. For eksempel Sverige har län.
Dvs. tilsvarende fylker.

Å slå sammen sør og nord Trøndelag til TRØNDELAG virker riktig. Vest og aust Agder til AGDER,
det samme. Likens Oppland og Hedemark til INNLANDET virker også logisk og greit.
Hordaland + Sogn og Fjordane til VESTLAND er det også logikk i. Disse endringene burde vel
egentlig vært gjort for flere år siden.

Vitsen må være å gjøre ting mer rasjonelt og FÅ NED OFFENTLIGE UTGIFTER.

VIKEN derimot er rar. Halden og Hallingskarvet hører ikke naturlig sammen. Buskerud kunne
kanskje blitt tillagt Telemark og Vestfold ? Og Akershus og Østfold gått sammen.


Viktigere er antall kommuner. Norge har altfor mange kommuner med færre
enn 5000 innbyggere. Her skulle det vært gjort mer. Dette er egentlig viktigere.
Antall kommuner burde ned til 200 - 250. 428 ble til 356. Fortsatt mye igjen.

Rasjonalitet og oversikt er viktig. Norge trenger å få ned offentlige utgifter. Helst betydelig ned.
Og løfte opp privateiet næringsliv og verdiskapning.
Redigert 01.01.2020 kl 22:34 Du må logge inn for å svare
Thinky
08.01.2020 kl 21:52 147

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RR27mx/vedum-varsel-vil-demontere-viken
Regjeringen gjorde en tabbe da de laget VIKEN fylke.

Denne tabben kan bidra ganske betydelig til at de rødgrønne taper valget i 2021.

Nordre del av Hardangervidda ligger i Buskerud. Søndre del av Hardangervidda
ligger i Telemark. Det er mye mer naturlig at Buskerud og Telemark går sammen,
enn Buskerud og Østfold. Så blir Vestfold med sammen med Buskerud og Telemark.

Oslo Fylke kan utvides til Stor Oslo fylke. Dvs. at flere omkransende kommuner til
Oslo, legges inn i Stor Oslo fylke.
Slik har man det i Stockholm. Der ligger Stockholm kommune sammen med en
del andre kommuner sammen i Stockholm län. Dvs. Stockholm fylke.

Så kan resten av Akershus og Østfold slås sammen.

I et sånt opplegg må nye Asker kommune reverseres. Nå omfatter det
også Røyken og Hurum. Røyken og Hurum kan gå sammen, men bli
en kommune i nye Buskerud+Telemark+Vestfold.
Asker og Bærum kan evt. slås sammen, og inngå som en kommune i Stor Oslo fylke.

Hvis Finnmarks egne innbyggere svært gjerne vil være eget fylke, så bør det norske
folk akseptere det. Finnmark er 10 % større enn Danmark, og ligger dessuten nærmest
Svalbard og Bjørnøya m.m. Ikke unaturlig om Finnmark består alene. Økt viktighet av
nærheten til Russland bidrar også til økt legitimering av Finnmark. Et eget Finnmark
kan fremstå som et signal om at hele Norge er opptatt av å satse på Finnmark.
Dette pga. stort landområde, store norske havområder utenfor, nærheten til Svalbard,
lang grense mot Finland og nærheten til Russland. At alt dette i sum rettferdiggjør en
egen samlet norsk styrke og fokusering bak Finnmark. Nordøstpassasjen hører også
med som et element bak Finnmark. At resten av Norge skal satse på Finnmark. At
Finnmark fortjener en selvstendig fokusering. Norge skal bygge Finnmark videre.

Det er en fare for at om Troms og Finnmark går sammen, så kan Finnmark "drukne" litt
bort i totalen. For Finnmark selv og landet som helhet, er det viktig at Finnmark ikke
svekkes eller drukner bort, MEN STYRKES OG SATSES PÅ. Et uhyre strategisk viktig
fylke for Norge. Da må vi ha fokus, og fylke ha legitimiteten det vil få gjennom selvstendigheten.

Fylkene Nordland og Troms kan gis oppgaven med å ta seg av Jan Mayen og de store havområdene
rundt. Og kontakten mot Island og Grønland.
Dette heter arbeidsdeling i Nord. Finnmark alene har masse oppgaver.
Redigert 08.01.2020 kl 22:13 Du må logge inn for å svare