VEIDEKKE - Hva skjer med norges største entreprenør?


Falt 20% på tre måneder?
Redigert 21.01.2021 kl 07:15 Du må logge inn for å svare
Visodate
12.07.2018 kl 15:40 3120

Kursen har ikke vært så lav på 3 år.
Redigert 21.01.2021 kl 07:15 Du må logge inn for å svare
Visodate
12.07.2018 kl 15:40 3119

Kursen har ikke vært så lav på 3 år.
Redigert 21.01.2021 kl 07:15 Du må logge inn for å svare

Børsmelding 15.juni: Synker nok inn i markedet hvor blodrødt Q2 -tallene komme til å være....

Skriver ned prosjektporteføljen i den norske anleggsvirksomhetenEtter nye vurderinger av prosjektporteføljen har Veidekke besluttet å
gjennomføre en nedskrivning på NOK 550 millioner i den norske
anleggsvirksomheten. Nedskrivningen er i hovedsak knyttet til
samferdselsprosjekter hvor det er stor usikkerhet knyttet til
inntektsgrunnlaget. Selskapet setter umiddelbart i verk tiltak for å styrke
lønnsomheten og risikostyringen i større anleggsprosjekter, og gjør endringer i
konsernledelsen for å forsterke fokus på den norske anleggsvirksomheten.

I løpet av 2017 foretok Veidekke en større omorganisering og omlegging av
strategien for den norske anleggsvirksomheten. Bakgrunnen for endringene var at
virksomheten hadde vist utilfredsstillende prosjektlønnsomhet spesielt innenfor
prosjekter i samferdselssektoren. Anleggsvirksomheten sto i 2017 for 13 % av
Veidekkes samlede omsetning, og rapporterte en resultatmargin på -1,6 %.
Omorganiseringen innebar innsettelse av ny ledelse, en rendyrket
prosjektorganisasjon, samt økt satsning på totalentrepriser og på andre
prosjekter hvor Veidekke har de beste forutsetninger.
Det er foretatt en ny vurdering av prosjektporteføljen som består av om lag 50
anleggsprosjekter i Norge fordelt på samferdsel, industri og energi/annet. Det
er avdekket behov for å redusere risikoen i porteføljen og selskapet har
besluttet å gjennomføre en nedskrivning på totalt NOK 550 millioner som vil bli
belastet regnskapet for andre kvartal 2018.
Nedskrivningen er i hovedsak knyttet til to pågående og ett avsluttet
samferdselsprosjekt, samt et prosjekt innen energisektoren. Det er i tillegg
gjennomført nedskrivning på enkelte andre prosjekter i porteføljen hvor
forventningene til fremtidig inntjening er nedjustert. Dette medfører at den
økonomiske risikoen i porteføljen reduseres. De aktuelle prosjektene er alle
kontrahert i årene før anleggsvirksomheten ble omorganisert og den nye
strategien ble lagt i 2017.
«Våre lønnsomhetsutfordringer for anleggsvirksomheten i Norge er ikke løst. Selv
om vi erfarer at tiltakene vi satte inn i fjor ser ut til å ha ønskede effekter,
er det svært skuffende at vi må foreta store økonomiske nedskrivninger på vår
prosjektportefølje i Norge. En hovedutfordring har vært utførelsesentrepriser på
samferdselsprosjekter med store endringsbehov der det har vist seg krevende å få
full kompensasjon for endringene. Vi erkjenner at vi som organisasjon ikke har
gjort gode nok vurderinger av usikkerheten og kompleksiteten i disse
prosjektene.», sier konsernsjef Arne Giske i en kommentar.

Veidekke setter derfor i verk en rekke tiltak som skal bedre lønnsomheten i
anleggsvirksomheten.
Endringer i konsernledelsen gjøres for å forsterke fokuset på den norske
anleggsvirksomheten, hvor den norske entreprenørvirksomheten deles i to: Øivind
Larsen blir ny konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten og Hans Olav
Sørlie blir konserndirektør for byggvirksomheten. Dag Andresen trer ut av
konsernledelsen og får et særskilt ansvar for forbedringsarbeid knyttet til
anleggsvirksomheten. Andresen vil fortsatt rapportere direkte til konsernsjef
Arne Giske.
Konsernet utvider selskapets program for usikkerhetsstyring på prosjekt- og
porteføljenivå på alle enheter i Veidekke. Programmet omfatter nye verktøy,
prosesser og metoder for tidlig å avdekke risiko i prosjekter og for å gjøre
riktige vurderinger og beslutninger. I tillegg til konsernledelsens løpende
oppfølging av prosjekter med stor usikkerhet, vil et nyetablert internstyre for
anleggsvirksomheten følge tett opp tilbud og de store pågående prosjekter.
Veidekke vil på kort sikt sikre tilstrekkelig ledelseskapasitet i pågående
samferdselsprosjekter og fokusere på en sikker og lønnsom gjennomføring av
disse. Selskapet vil i den nærmeste tiden være ytterst selektive i
prioriteringen av prosjekter hvor risiko, geografi, kunde og kontraktsform er
vesentlige parametere.
«For anleggsvirksomheten skal tiltakene vi nå gjennomfører sikre oss bedre
kontroll på prosjektporteføljen. Vi vil nå også foreta en grundig vurdering av
virksomhetens strategi, i tillegg til å gå gjennom kostnadsstrukturen i hele
konsernet med sikte på å ta ut kostnadsbesparelser og skape aksjonærverdier»,
avslutter konsernsjef Arne Giske.

Inkludert nedskrivningen på NOK 550 millioner, vil virksomhetsområdet
Entreprenør Norge rapportere et resultat før skatt på om lag NOK -440 til -470
millioner for andre kvartal 2018. Ytterligere detaljer relatert til Veidekkes
andre kvartal vil offentliggjøres sammen med kvartalsrapporten den 16. august
2018.
Veidekke vil fra og med tredje kvartal 2018 endre segmentrapporteringen ved at
Entreprenør Norge splittes i Bygg Norge og Anlegg Norge.
En telefonkonferanse vil i dag holdes for analytikere og investorer kl. 09:00
CET. Konsernsjef Arne Giske og andre medlemmer av Veidekkes ledelse vil kort
redegjøre for situasjonen for den norske anleggsvirksomheten og svare på
spørsmål fra deltakerne.
Redigert 21.01.2021 kl 07:15 Du må logge inn for å svare

nedskrivning på 500mill nok så investorene er nok redde for flere lik i skapet

stiftelsen til de ansatte har kjøpt en del aksjer til kurser over 80kr så de har iallefall trua

videre så kom nordea med en hold anbefaling idag med fair price 80kr. tror de prøver å hjelpe storfisker billig inn

tok et bet idag da jeg mener selskapet er rimelig

stroing bye :P
Redigert 21.01.2021 kl 07:15 Du må logge inn for å svare

Er tiden inne for å kjøpe? Er kommet uforskammet langt ned,
Bra selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 07:15 Du må logge inn for å svare
Bmwi8
24.07.2018 kl 17:39 2589

Af er jo priset langt høyere enn veidekke. Helt merkelig, men det skyldes vel af sin aggresive tilbakekjøpspolitikk og opsjonsavtaler for ansatte
Redigert 21.01.2021 kl 07:15 Du må logge inn for å svare