PCIB - Når smeller bomben i FimaNac ?


Flere (2) av selskapene (bl.a Top-10) innledet samarbeidet i 2015. Det er naturlig å tro, etter 3 år, at selskapene har fått en god pekepinn på om leveringsmetoden virker. At den virker vet vi fra meldingen fra FDA 20 desember 2017.
FimaNac er verdsatt til null i dag (Arctic).

Tenk dere den vakre dagen når bomben smeller.
Kan det være i morgen, neste uke, neste måned ?

En bonus i Nac er at det allerede er flere aktører.
Blir det budkamp ?
Hvis et selskap snapper opp Nac sitter de andre i skvis

2018 blir uhyre spennende
Pingwin
27.09.2018 kl 11:53 4507

Fant dette på et annet forum....

Merck starter opp med fase 3, lungekreft.

Hvis dere ser under Rekrutierend og Wirkstoff, så er Amphinex også med. Kan det være mulig? Det må være en feil.

Wirkstoff:
Avelumab, Pemetrexed, Carboplatin, Nab-Paclitaxel, Amphinex and Gemcitabine, Arm Cisplatin + Gemcitabine (Arm B)

Kanskje bør noen sende en mail til pcib og spørre om Amphinex er tatt med i studien.

https://www.journalonko.de/studien/anzeigen/NCT02576574
Pingwin
27.09.2018 kl 12:39 4415

Hvis det er korrekt så bør pcib sende ut en børsmelding om dette.

Hvis det ikke er korrekt så kan man undres på hvorfor de har blandet Amphinex med i dette. Er Merck det hemmelige top 10 selskapet kanskje?
27.09.2018 kl 12:58 4372

Pingwin

og vips så dukket det opp en bull melding,

ja, eg håper :) Da kan denne dritt emisjonen bli meget bra.
Pingwin
27.09.2018 kl 13:32 4304

Jeg tok noen tegningsretter i tilfelle...
Durable
28.09.2018 kl 08:35 4025

Når man ser de store kjøpspostene, både i PCIB og PCIB-T, håper jeg at mine medakajonærer for en gangs skyld kan klare å holde fingeren av salgsknappen.

Når det ligger en post på 135.000 t-retter på kjøp. Hvorfor i all verden skal man da selge billig?!
Hvis dette skjer idag igjen, må det enten være kursmanipulasjon eller fullstendig håpløs adferd blant selgerne.
fabian2
05.10.2018 kl 13:54 3641

Svar på trådstarters spørsmål : November 2018
fabian2
05.10.2018 kl 14:06 3611

Senest. Tror resultatene ligger "på lager" allerede , men skal offisielt bearbeides , så en unngår publiseringstidspunktskritikk etterpå. Emisjonstidspunktet var nøye planlagt.
columna
05.10.2018 kl 14:18 3584

Håper du har rett..!!
rockpus
05.10.2018 kl 14:27 3556

Hvorfor så lav emisjonskurs dersom de sitter med gode resultater på lager?
fabian2
05.10.2018 kl 20:15 3379

Emisjonskursen er like uinteressant som ved nest siste emisjon for 10 måneder siden på 7 kr.....Jeg tror ikke mine resonnementer vil vise seg å være feil. Ledelsen vet selvsagt hva som kommer. Ingen grunn til å øke sin beholdning hvis ikke fremtiden var lys. Jeg regner med at den er veldig lys.....for øvrig savner jeg sannsigeren gepard...…:::)))

Jeg tror Gepard er på tekinvestor under nicket Solo, ihvertfall ligner det veldig på ham. Sjekk det ut selv.
Durable
05.10.2018 kl 23:20 3208

Det tror jeg også, stifinner. :-) Ligner veldig språklig.
gepard1
06.10.2018 kl 07:57 3059

Stifinner

Det stemmer. Skrev ett innlegg paa tekinvestor for en stund siden, og fikk automatisk tildelt navnet Solo. Trengte og trenger ikke og logge meg paa med noen som helst.

Her er foroevrig mitt siste innlegg paa tekinvestor. for de som maatte vaere interessert. Folkens, det er naa det begynner, At aksjen er volatil i en slik fase vi har vaert igjennom i disse dager, er ikke saa rart. Det er normalt, Men man boer huske paa at denne Emisjonen har derisket PCIB noe voldsomt, og naa har vi tre og ett halvt aar paa oss til og motta gode nyheter som ganske sikkert vil loefte akjsekursen til nye hoeyder. Er vi heldige kan det hende vi mottar noen av disse allederede foer jul.

Naa har vi penger paa bok i lang tid fremover, og Det skal veldig mye til for at alle tre forretningsomraadene misslykkes. Det tror jeg ikke vil skje.. Og Selv en ny finanskrise, med tilhoerende aksjekurs kraesj, foer vi skulle motta nyheter, vil ikke bety noe i en slik sammenheng. Hvis det skulle skje, gir det bare en mulighet til og kjoepe raabillige aksjer foer gode nyheter vil loefter aksjekursen til nye hoeyder. Maa si jeg er veldig komfortabel med og vaere PCIB aksjonaer i disse dager. Det eneste som er interessant, er om PCIB lykkes eller ikke, og ikke hva aksje kursen staar i naa. De fleste av oss vil ikke selge paa 5, 29, eller 53 kr. uansett. Vi vil vente og se om PCIB lykkes sammen med en eller flere av sine partnere. Og saa lenge Walday har meldt om sterk respons paa alle tre forretningsomradene, er det umulig og ikke vaere opptimist. Den eneste terskelen jeg ser, er at vaar partnere maa ha medisiner som fungerer. Pr. idag har vi 7 partnere, og det vil bli mange flere etterhvert. Og jeg tror at flere av dise vil trekke nytte av vaar leveringsteknologi. Er opptimistisk paa alle tre forretningsomraadenes vegne, men holder en knapp paa fimaVacc som det beste.
Redigert 06.10.2018 kl 08:52 Du må logge inn for å svare

Helt enig i dine betraktninger, gepard,
Jeg har økt, men måtte selge en del tegningsretter, da jeg ikke hadde så mye cash som jeg trengte til å benytte alle.
gepard1
07.10.2018 kl 07:35 2540

Stifinner

Naar man ser paa kursutviklingen til tegningsrettene. var det nok mange som maatte gjoer det samme. Undertegnede ble selv kraftig utvannet. Men gjort er gjort, og spist er spist. Naa kan vi kun se fremover, og haape paa det beste. Saa faar vi etterhvert faa svar paa om Waldays "strong respons", har noe for seg. Innen fimaVacc og fimaNac er det flere hundre selskaper i verden som har problemer med og faa sine medisiner til aa entre kreftecellen. Haapet er at veldig mange av disse vil inngaa samarbeid med PCIB, og at en del av de lykkes. Innfrir vaar leveringsteknologi, vil det bli mange partnere med upfront payments etterhvert, og forhaapentligvis en loesning paa krefthelbredelse for flere kreftsykdommer.
Redigert 07.10.2018 kl 10:22 Du må logge inn for å svare
07.10.2018 kl 08:37 2476

Man kan håpe. Men det skjer mye og fort innen kreftbehandling. Immunterapi er vel blinket ut som fremtiden, og da er PciB på vei til å bli akterutseilt?

Barna stått opp tidlig i dag hartvigsen?
07.10.2018 kl 09:49 2371

Barnetro er viktig. Det vet dere Pcib -aksjonærer alt om. Lykke til!
07.10.2018 kl 09:51 2363

Hvem vet når det smeller i PICB?
bravi
07.10.2018 kl 09:56 2350

Litt vanskelig å tro at dette skal bli så veldig bra hvis man ser på kursutviklingen. Sluttet siste uke på 29,30 som er 70 øre under emisjonskursen. Dette viser at å kjøpe tegningsretter og tro at man fikk billige aksjer da var bare tull. Mange skrev at aksjene kunne kjøpes billigere over børs og de fikk helt rett. Når emisjoner gjennomføres med kursen i nedoverbakke går det slik. Emisjonen skulle kommet i vinter når det var momentum i aksjen, dét er helt klart. Dessverre skjedde ikke det fordi selskapet da var sikre på å få til en partneravtale. At mange er så fornøyd med at det ble emisjon og ikke partneravtale er ikke troverdig, det er kun egenterapi.

Til sammenligning har jeg noen aksjer NEL, det selskapet viser hvordan emisjoner skal gjennomføres. Aksjonærene fikk tegne aksjer i rep. emisjon til kr 3,12 i dag er kursen kr 4,61. Dette er noe Pcib kunne lære av. Problemet er at markedet mister tillit til selskapet når de ser hvor dårlig emisjonen ble gjennomført, da tror mange at det går like dårlig med øvrig virksomhet også. Tenker da kommersielt, ikke tekniske/ faglige aktiviteter.
Redigert 07.10.2018 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
oxion
07.10.2018 kl 10:10 2322

emisjonen ble gjennomført på den best mulige måten.
at aksjonærer ikke klarer å opprettholde sine posisjoner er vel ikke selskapets skyld..
Alle ble behandlet likt.
og om kursen er under30 nå, så må dere tenke på caset!!
og ikke bli phsyket ut !!!
pcib er et mye bedre case nå enn før 4mnd siden..
forskjellen er bare at nå er selskapet priset lavere, med 350mill på bok!!!!!
Er det Fornuftig...
skal en være i aksjemarkedet bør en unngå panikk og at phsyken spiller deg et puss.
pcib har gode muligheter til å revansjere seg noe voldsomt fremover.
ser vi ATH innen nyttår?
ser vi 40kr på tirsdag??
Redigert 07.10.2018 kl 10:11 Du må logge inn for å svare


Hartviksen : «PciB på vei til å bli akterutseilt?»
Nå har det seg faktisk slik at det er PCIB som kommer med revolusjonerende leveringsteknologi og akterutseiler de andre ?
Redigert 07.10.2018 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
bravi
07.10.2018 kl 10:30 2277

Orion, ikke enig i at emisjonen ble gjennomført på best mulig måte, snarere tvert imot.
Justert for nytt antall aksjer var kursen da emisjon ble meldt ca. 46 kr, da kan man ikke si at gjennomføringen er best mulig når vi i dag har en kurs under 30.

Takk for att du nå har postet det du syntes om emisjonen 34 ganger på PCIB tråden bravi, når kan vi gå videre?

Når det snakkes om Immunterapi, så blir PCIB mest sansynlig å ha 2 av de beste verktøyene for å hjelpe til med økt effekt (fimaVacc) og transport (fimaNac).

Bravi, alle aksjonærene ble behandlet likt. Hva foretrekker du, å få kjøpt flere aksjer på 30kr eller på 46kr ?
Dvs, en rettet emisjon på f.eks 40kr hadde betydd at du ikke hadde fått kjøpt en eneste aksje.
Jeg er strålende fornøyd med emisjonen ?
Redigert 07.10.2018 kl 10:53 Du må logge inn for å svare
bravi
07.10.2018 kl 11:02 2207

Tenker på kurs massakren, ikke om at alle aksjonærer ble behandlet likt.
At folk som har kjøpt aksjer for alle tegningsrettene sine og i tillegg kjøpt tegningsretter er så veldig fornøyd skjønner ikke jeg når de kan kjøpe aksjene billigere over børs.

At man kan kjøpe aksjene billigere på børs skyldes at mange ikke hadde kapital til å kjøpe ytterligere 50% av det de hadde.
Dette burde jeg ha forutsett da meldingen om emisjon kom, men det gjorde jeg dessverre ikke.
Nå er PCIB priset lavere, med 360 mill på bok, enn de var før emisjonen.
Jeg tror det er lurt å vente noen uker med å uttale seg. Til jul tror jeg de som ikke deltok i emisjonen angrer bittert.
Det er dyrt å være fattig
heilo888
07.10.2018 kl 11:15 2174

Emisjonen var en gavepakke til nye og gamle kapitalsterke aksjonærer, men endte opp svært dårlig for de fleste langsiktige mellomstore og mindre aksjeierne uten ledig kapital som gjennom emisjonen ble kraftig utvannet.
Timingen for emisjonen var også helt feil med utelukkende negative nyheter i forkant.

Her burde man gått for en rettet emisjonen etter slipp av gode nyheter, og med en etterfølgende reparasjonsemisjon til gunstig kurs for oss eksisterende aksjonærer.

Men gjort er gjort så nå får man bare se fremover!

Heilo, jeg er enig i «Emisjonen var en gavepakke til nye og gamle kapitalsterke aksjonærer».
At emisjonen ikke var en gavepakke til aksjonærer uten kapital er også riktig, men PCIB’s formål var å hente inn kapital. Den finner de hos kapitalsterke aksjonærer.
Det var langt mer rettferdig slik de gjorde, enn en rettet emisjon.

Som jeg skrev, det er alltid dyrt å være fattig.
heilo888
07.10.2018 kl 12:32 2084

Har sendt kritiske kommentarer/spørsmål til Jonas Einarsson som vil uttale seg om forttrinnsemisjonen i PCIB i podkasten på onsdag.
Han lovpriste denne type emisjon i forkant så lurer litt på hva han vil si etter den kursmasakeren vi har vært vitne til. Tror neppe han hadde sett for seg dette.
Ellers vil han nok svare på hvor mye Radforsk har tegnet seg for.
Redigert 07.10.2018 kl 12:33 Du må logge inn for å svare
clanz
07.10.2018 kl 22:19 1854

Jeg tror dere må slutte å diskutere fram og tilbake på hvordan emisjonen ble utført.
Her er det en annen elefant som er viktigere...

Samtidig med emisjonen kom det jo tydelig fram på bordet at det tar årevis før man får noe produkt på markedet.... dette er forskjellen på forrige emisjon som var vellykket og sistnevnte som ikke var helt vellykket. Nå er det bare å grue seg til vinteren når alle emisjonsaksjene pøses ut i markedet.... kan bare glemme å komme over 30 kr... og en slik aksje blir ikke stående stille.

Vi som er ute av aksjen lurer ikke på om det er lurt å kjøpe imorgen... men om det kan være greit å komme seg inn i slutten av 2019 eller noe... innen den tid har pengene rent ut av PCIB kanskje helt uten noen store positive nyheter av håndfast verdi som kan gi større inntekter på kort/mellomlang sikt.

Jada, jeg vet at mange tror at det kommer resultater før studien er over som er så bra at det blir uetisk og ikke avslutte før tiden og starte salget umiddelbart... men dette er noe som skjer svært sjeldent ifølge emisjonsprospektet... så skal man satse hundretusener av kroner på at det skjer er man jo litt optimistisk...

Beklager å være litt "brutal"... men bedre å lese det her enn å lære alt den harde måten.
fabian2
07.10.2018 kl 22:55 1761

Hele 12 linjer med forsøksvis baissing --- det lover godt :)….. Tenk å ha så stor interesse ...pussige greier
Sjog
07.10.2018 kl 23:13 1712

Skal du skrive et belærende innlegg bør du først sette deg litt mer inn i selskapet clanz. Hvis ikke blir det bare komisk..
Durable
07.10.2018 kl 23:13 1709

clanz,

uten å ta tak i noe av det du skriver, har du hørt om noe som heter FimaVacc? Eller FimaNac?
Hvis ikke, så har du litt å lese deg opp på. ;-)
Computum
08.10.2018 kl 09:28 1486

Tre svar til clanz som bare er hersketeknikker. Når man ikke har noe å si så kan det være like greit å holde kjeft.
oxion
08.10.2018 kl 09:55 1417

var d ikke i natt det skulle komme noe i forbindelse med den kommende presentasjonen?? får vi et kjempeløft i morgen??
for denne kursen er jo bare tull..