Ocean Energy 2020s - Decade of wave power breakthrough (part 1)


Her er første tråd for året og tiåret, hvor vi følger opp nytt fra selskapet, kommenterer og diskuterer. Evolusjonen til både bølgekraft og selskapet har kommet ganske så langt nå, og kraften fra klimakampen vil absolutt kunne bidra til at stegene kan tas raskere framover.

Ocean Energy fokuserer på stormbøyen og det balanserte system, men har mer å by på av produkter som kan ha stort potensial... world wide. Ocean Energy kan beskrives som et miljøteknologiselskap og det kan kategoriseres som et ESG-selskap.

Havrommet har et meget stort potensial på mange måter, og mange havressurser er nesten ikke utnytta i det hele tatt. Det et også et faktum at godt over to tredjedeler av jordas overflate består av hav, mens landjorda vår står overfor et voldsomt press.

Godt nytt (ti-)år!

Nettsiden til Ocean Energy:
https://www.ocean-energy.no/

🌊🌊🌊🌊🌊
Redigert 21.01.2021 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
17.04.2020 kl 21:47 3389

Der blir særs spennende å lese det neste aksjonærbrevet, som jeg har fått meddelt vil bli publisert i løpet av våren, det vil si innen utgangen av mai.
I følge det jeg er blitt fortalt, pågår den videre fremdriften med testingen (av D.B.S.), upåvirket av corona-epidemien.
God helg!
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare

Spennede selskap blandt mange selskap i grønt skifte.
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare
19.04.2020 kl 08:34 3297

Da er de visst påvirket av corona-epidemien, likevel ja.. Men virker som de har planer for å komme seg videre, og særs spennende med denne nye lysbøye-patenten! Svaret fra Innovasjon Norge er ventet om ikke lenge, senest i starten av mai. Så friske midler kommer forhåpentlegvis snart fra Innovasjon Norge og/eller annen kilde, som det jobbes parallelt med.
Vurderer om jeg skal kjøpe flere aksjer nå.
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare
Rockall
19.04.2020 kl 12:15 3282

Alle blir påvirka av koronaen, men det er positive toner her. Grønt selskap for framtida, og med flere produkter med stort potensial i havrommet rundt om på kloden. Jeg har møtt CEO Skotte flere ganger, og gjengen i og rundt selskapet har varierende og lang erfaring fra bl.a. fiske, skipsfart og offshore, og det der kommer godt med i tillegg til den sunnmørske oppfinner- og utviklertrangen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare
mimer
20.04.2020 kl 00:06 3213

Equinors Hywind Tampen prosjekt skal produsere 88 MW.
Med flytende vindturbiner, det er STORE dimesjoner over dette...
Hywind tampen skal koste ca 5 milliarder kroner ifølge artikkel fra E24.

Hywind Tampen, 88 MW
https://www.equinor.com/no/what-we-do/hywind-tampen.html

Slik fungerer Hywind
https://www.equinor.com/no/what-we-do/floating-wind/how-hywind-works.html

OCe skriver i aksjonærbrevet at

Vi kan her nevne at en park på 10 MW – bestående av 100 - 200 bøyer og generatorer
vil ligge på en prislapp rundt 240 Millioner NOK.


Det kunne vært interessant å sammenligne priser mot flytende vindkraft.
Og er det realistisk å, gitt at teknologien fungerer, konkurrere med prosjekter ala Hywind?

Det vil kreve en park på 900 - 1800 bøyer, hvis man antar lineær skalering fra eksempet på 10 MW...

Og pris...ca 2,5 milliarder kroner, mot Hywind Tampen 5...det er ca 1 / 2 pris...

Og hva med årlige driftskostnader vind kontra bølge, til havs...?
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare
20.04.2020 kl 20:01 3160

Hvis dere leser presentasjonen under "se mer om nøkkeltall for prosjektet her", står det at normal produksjonstid per år for vindkraft er 2000-3000 timer. For bølgekraft gjelder 4000-6000 timer. Altså rundt det dobbelte!
Normal produksjonspris per kWt er også lavere for bølgekraft, kontra vindkraft.
kilde: https://www.ocean-energy.no/om-prosjektet/
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare
Rockall
22.04.2020 kl 21:12 3085

Bølgekraft kan ha god argumentasjon både mtp. økonomi og det miljømessige ift. vindkraft, når regnestykket tas fra A til Å. Ocean Energy presenterer kostnadseffektiv og lett infrastruktur som lett skal absorbere bølgekraft, og løsningen har sikring mot ekstremvær og en slags sikring som minsker slitasje. Selv neddykket under ekstremvær skal det kunne være mulig å produsere strøm ved at bøyene tar bølgebevegelser på undersiden av bølgene som tåles, mener jeg. Tida vil vise. Testing gjenstår.
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare
Rockall
23.04.2020 kl 23:26 3036

Wave energy market is expanding and gaining momentum:

https://businessnewswales.com/wave-energy-market-is-expanding-and-gaining-momentum/
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare
mimer
27.04.2020 kl 19:26 2967

Flere som har fått flytting av General Wave Company aksjer til Ocean Energy oppført som realisert gevinst, som beskattes.?
Litt irriterende når Ocean Energy i Tidligere Aksjonærbrev forsikret om at selskapsrestruktureringen ikke ville medføre realisasjon og skatt...
Redigert 21.01.2021 kl 06:41 Du må logge inn for å svare
27.04.2020 kl 19:48 3070

Helt ukjent for meg. Når kjøpte du aksjene..? Det skal vel ikke stå "realisert gevinst", all tid man ikke har solgt noen aksjer (med gevinst). Jeg kjøpte mine første aksjer tilbake i 2017, og har alltid kjøpt og eid "Ocean Energy AS", selv i perioden navnet "General Wave Company" forekom. Ved min portefølje står det 0 under "realisert gevinst".
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
mimer
27.04.2020 kl 20:12 3073

Det er som jeg skriver, alt står i vedlegg RF-1088. General Wave Company er oppført som realisasjon og med gevinst.
Jeg vil derfor anbefale alle å sjekke vedlegg RF-1088.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
27.04.2020 kl 20:32 3075

Takk for tipset. Jeg skal sjekke selv.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
mimer
27.04.2020 kl 20:34 3074

Jeg ble flyttet fra NetFonds til Nordnet i fjor ifbm at Nordnet overtok NetFonds. Mulig det har skjedd noe i den sammenheng. Prøver å endre på RF-1088. Uansett dreier det seg heldigvis ikke om noe større beløp :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
28.04.2020 kl 09:21 3030

Noe av det mest spennende jeg leste i aksjonærbrev 01/2020, er at lysbøyen trekkes frem igjen, og at dette produktet kanskje etter hvert kan ferdigstilles og komme ut på markedet! Det vil nok generere gode penger, som igjen kan kanaliseres til produktutvikling, ekspansjon, og generelle selskapsrelaterte formål.
I siste aksjonærmelding står det på side 8, blant annet;

"I de siste har også vår tidligere omtalte «Lys Bøye» også blitt mere aktuell å
ferdigstille for produksjon og salg. Særlig fordi vi har videreutviklet selve «bølgeabsorbsjons» løsningen med et lukket «stående søyle» prinsipp og nå også patentsøkt løsningen for noen uker tilbake.

Vi i OCE har ivret for å kunne offentliggjøre denne siste innovasjonen, men på grunn
av helt formelle forhold, så har vi ikke kunnet offentliggjøre denne innovasjonen og
produktet, før selve patentsøknaden var formelt levert inn til Patentstyret.

Dette er selskapets patent-søknad nr. 4, og 3 av de første patentene er jo innvilget,
både for Norge, EU og U.S.A. Formelt betegnet som; "PCT" patent.
(Folkelig sagt; "Verdens-patent".)

Vi har stor tro på dette unike produktet til verdensmarkedet.

Siden myndighetene nå i dag åpner for å kunne støtte flere slike parallelle
innovasjonsprosjekter i samme selskap vil vi også søke å hente finansiering til å
ferdigstille dette produktet for produksjon og salg gjennom de nye tiltakene fra
Innovasjon Norge!"

kilde: https://www.ocean-energy.no/wp-content/uploads/2020/04/Aksjon%C3%A6rmelding1-2020.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
mimer
28.04.2020 kl 14:18 3019

Jeg liker lysbøyen ekstra godt. Kanskje først og fremst for at den, antagelsesvis, er en enklere løsning enn stormbøyen. Og hvis jeg skal tippe, enklere og billigere å produsere. Og at den kan dekke koknkrete behov raskt, og både lokalt og globalt. I den spesille tid nå så er det kanskje også bedre forutsetninger for støtte fra Innovasjon Norge etc. for denne type nyskapninger?
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
28.04.2020 kl 14:36 3017

Tenker det samme. Liker lysbøyen ekstra godt, jeg også. Håper nå at Innovasjon Norge kan bli litt rausere og mindre opphengt i en del gamle sannheter. De må rettferdiggjøre dette navnet sitt mer!
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
mimer
28.04.2020 kl 15:10 3005

Ja man skulle jo tro at denne type løsninger er midt i blinken - en norsk oppfinnelse som er miljøvennlig og kan bli en eksportvare. Og veldig "politisk korrekt" også, det grønne skiftet osv...
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
28.04.2020 kl 15:41 3001

Så absolutt. Det grønne skiftet særlig, men også dønninger fra olje- og koronakrise, kan gi positiv skyvekraft til selskapet vårt. Norge behøver å våkne opp mer for framtida, og nettopp det tror jeg faktisk har skjedd i det siste.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
mimer
28.04.2020 kl 16:07 2995

La oss håpe det. Vindkraft vil jo ikke folk ha rundt seg, hvertfall på land. Bølgekraft bør være mer spiselig, de kan jo flyttes eller fjernes, litt som lakseoppdrettsanlegg. Tror bølgekraftverk vil være mye mindre kontrolversielle enn (landbaserte) vindkraftverk...
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
29.04.2020 kl 22:27 2954

Ja, og bølgekraft kan brukes til flere formål. Strømproduksjon for levering til strømnettverket, strømproduksjon til bruk i umiddelbar nærhet (installasjoner, turistdestinasjoner, gårder, havner), til avsaltingsanlegg (pumping og strømproduksjon) og til pumping av friskt sjøvann inn i laksemerder som står i lokasjoner med svake strømforhold.

Visuelt sett ligger bøyene lavt, og lett og mindre massiv infrastruktur absorberer bølgene enklere samtidig som den blir langt mer miljøvennlig å produsere og frakte også enn store vindmøller (tror jeg).

Nå er det bare å krysse fingrene for nye milepæler.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
03.05.2020 kl 11:45 2865

Ser ut ifra treff på Google at bølgekraft presser seg fram mer og mer rundt om. Større tyngre aktører har i en viss grad også begynt å se an bølgekraft på en seriøs måte.

Kommer Ocean Energy med det store gjennombruddet sitt, og blir en god bidragsyter for det grønne skiftet, da blir jeg faktisk stolt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
04.05.2020 kl 14:28 2821

Bølgekraft kunne ha bidratt til å forhindre mye av dette:

https://www.nrk.no/klima/slik-forsvinner-norsk-natur-_-bit-for-bit-1.14985837

Ta de jævla vindmøllene på Storheia på Fosen, som voldtok villmarksprega norsk natur, helt inn mot et stort naturreservat. Etter all ustrukturert vannkraftutbygging, med hyttefelt, anleggsveier og alt det har ført med seg av press (ingen større villmarksområder ble bevart), så har myndighetene starta en kampanje for å rasere enda mer med vindkraftparker på land som tar av jomfruelig terreng. Det er en forbrytelse, slik jeg ser det. De knuser arvesølvet!
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
07.05.2020 kl 15:58 2773

Noen som har hørt, eller vet noe, om svar fra Innovasjon Norge foreligger nå? OCE har jo en stor søknad inne (For D.B.S.), og skulle vel søke noen litt mindre, blant annet til lysbøye-prosjektet.

Dersom en eller flere av de søknadene blir innvilget, vil det deriske selskapet en god del.

Jeg håper på positivt utfall.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
09.05.2020 kl 10:54 2716

Har ikke hørt noe, og jeg tror de vil informere først når alle informeres. Risikoen vil bli tatt ned en god del med slik støtte, ja, og nye store steg kan tas. Risikoen er også tatt ned en god del ved at de har ulike produkter å satse på, etter min vurdering. Vi håper på det beste.

Forvaltere og andre kan komme til å bli sultefora på "gode grønne aksjer" med attraktive inngangsnivåer i framtida, når en ser hvordan flere av de noterte er prisa til enhver tid. Se på NEL og SSO f.eks. Trolig fins det andre akseptable veier til attraktive inngangsnivåer, særlig om det ikke er et krav at aksjen må være notert på en eller annen børs, altså selv om risikoen sannsynligvis er vesentlig høyere. Hva med å kjøpe grønne aksjer før de (eventuelt) noteres..? Det er i alle fall mulig å vurdere om Ocean Energy kan være en slik aksje... Kan den bli blant tiårets mest givende norske aksjer..? Det er det jo ingen som vet noe om ennå, men potensialet kan være der, det kan det... Og som vanlig når det kommer til aksjer... Alt på eget ansvar!

https://www.ocean-energy.no/
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
17.05.2020 kl 10:24 2586

Kan ikke være enig i alt som kommer fra henne, men noe... Ok...

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2020/05/17/7528885/grande-fossilalderen-er-forbi
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
20.05.2020 kl 22:53 2497

Litt om vind- og bølgekraft i kombinasjon:

https://renewablesnow.com/news/analysis-wave-and-wind-are-the-new-hybrid-renewable-energy-source-699358/

Dette kan vi f.eks. se opp imot øyer eller øygrupper som har vindkraft fra før, men som vil ha inn bølgekraft i miksen sin, for jevnere strømproduksjon og for at de vil spare mer på landarealer til andre formål enn vindkraftparker. Ta f.eks. øya i Hellas som kan bli base for testing, jf. siste aksjonærbrev.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare

Tenk om man kunne generere både vindkraft og bølgekraft fra en og samme konstruksjon.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
21.05.2020 kl 15:55 2468

Mulighetene er der, og vi har vel vært innom tanken i en eldre tråd. En bøye festet rundt stolpen, f.eks., og vaier til en generator for selve bølgekraften oppi stolpen til vindmøllen. Derfra kunne strømproduksjonen ha gått ut på det samme ledningsnettet. Mange mulige løsninger. Klaffer på sidene av stolpene som selv kunne ha dreid seg med bølgeretningen, for å nevne et annet eksempel.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
22.05.2020 kl 17:19 2378

Oppdatert prospekt:
https://www.ocean-energy.no/prospekt/
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare

Dette så jo MEGET interessant ut. Rekker nok ikke fristen for å tegne aksjer i dag. :P Men noen som vet når neste mulighet er?
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
22.05.2020 kl 21:52 2333

Ja, Ocean Energy er meget interessant. Nå har de nettopp lagt opp til ny tegningsperiode til 19. juni. Jeg tror tegningskursen bli jekket opp igjen om/når nye milepæler nås. Det er fortsatt meget høy risiko i Ocean Energy ennå, slik jeg ser det, men hvem vet..? Kanskje er det mer risiko i enkelte andre selskaper som allerede har vært på børs i flere år.

Jeg har tidvis tegnet meg for aksjer i Ocean Energy, og startet med det i 2014. Potensialet er stort, men nye milepæler må fortsatt nås. Det tror jeg at de gjør. Bare hva jeg tror altså, og det behøver slettes ikke å bli slik.

Og som vanlig... Alle aksjekjøp er kjøpers eget ansvar fullt ut...

https://www.ocean-energy.no/kjop-av-aksjer/
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare

Ser de refererer til det svenske Seabased

«
Vår tidligere svenske partner – Seabased AB – som har utviklet en komplett løsning for smulere farvann (altså uten storm-beskyttelse og med begrenset slaglengde) har det siste året tegnet inn ordre for nærmere 3 milliarder kroner og starter nå serieproduksjon av dette i Brevik i Norge. (Se mere om dette på www.seabased.com).
Dette viser at bølgekraft nå har kommet videre fra forskningsmiljøet og tatt steget over til kommersiell industri.»


Det finnes tydeligvis et annen svensk selskap også. Fra Offshore Energy (fra i går)

«Swedish wave energy developer Waves4Power will install its WaveEL system at the European Marine Energy Centre (EMEC) in 2021.»

https://www.offshore-energy.biz/waves4power-eyes-emec-setup-in-2021/
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare

Fremdeles mål om børsnotering innen 5-7 år? Ut ifra det jeg ser er det ingen store utsikter om å tjene egne penger før ut i 22/23, korrekt?
Btw, er det Tov Westby som skriver aksjonærmeldingene?
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
22.05.2020 kl 23:06 2337

Som OCE har uttalt, vil en børsnotering kunne finne sted etter de har fått en større partneravtale og fått bevist at Det Balanserte System virker. Førstnevnte er på plass med avtalen med Terna Energy. Test over to år av Det Balanserte System er planlagt på en øy utenfor Athen. Nå gjenstår å få til finanskeringsdelen for OCE sin del, så kan byggingen av testanlegget begynne. OCE venter visstnok fortsatt på svar på søknaden(e) sine hos Innovasjon Norge. Om den/De ikke går gjennom, har de visst en plan B via et mellomstort finanskonsern.
Børsnotering vil nok tidligst kunne skje sommeren 2022.

Ellers har OCE igjen tatt frem lysbøye-prosjektet, og mulig det kan komme på plass snart, sammen med Det Balanserte System.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
22.05.2020 kl 23:39 2325

Hei MwilliamM.

Inntrykket mitt er at de ikke har flagget noen tidsangivelse i det siste mtp. notering, og de ser på Merkur Market som den best egnede noteringsplassen (i alle fall i første omgang).

Om du ser i siste aksjonærbrev fra 2019, så framgår det at kun vellykket test gjenstår før notering bør skje. Ser ikke for meg at de kan tjene penger på det balanserte system før tidligst i 2023, men kontrakt på lysbøyen kan fort bli en realitet før den tid. Laksenæringen kan kanskje være mest aktuell som en start.

Jeg vet ikke med sikkerhet hvem som forfatter aksjonærbrevene, nei, men de kommer jo fra selskapet da... Muligens skrives de av Skotte i samråd med Westby. Dette, og annet, går det an å spørre selskapet direkte om.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare

De skrev vel i 2019 at Merkur var et alternativ ja, men nå i 2020 ser jeg ikke noe om det? Bare at de satser på en børsnotering innen 5-7 år. Betyr det at de har gått bort fra Merkur og tidligere notering?
Faren er vel da at det også vil være flere aktører i samme nisje å konkurrere med. Deriblant Equinor sannsynligvis...

Som Arkivaren skrev skjer det vel uansett bare etter en vellykket langtidstest som er MINST 2 år unna. Sikkert mer, med tanke på alt som har skjedd så langt i år...
På en måte beundringsverdig at de tør å ha et så langsiktig perspektiv, vitner om at selskapet består av faglig dyktige og seriøse folk. Men, på en annen side er det i dag mye rart på både hovedbørsen i Oslo og Merkur så de kunne fint kommet seg hvertfall på Merkur ganske snart. OCE har jo allerede eksistert i 13 år. De skal altså holde på i kanskje 20 år før børsnotering? Det er tålmodighet det.

Sikkert lurt å spørre selskapet direkte om ting ja. Syntes ikke det finnes nok info på hverken nettsiden deres eller her. Lurer på om det var du som belyste et tema tidligere faktisk, problemet med produsering/lagring av strøm under harde forhold. Greit nok at bøyen senkes ned og beskyttes til en viss grad da, men slik det er nå blir det vel et opphold i produksjonen når enheten er nedsenket? Lagres det da allikevel strøm i et batteri som kan sendes videre til nettet eller stopper det helt opp til ekstremværet gir seg?

Lysbøyen virker som et kjempe bra initiativ og "sideprosjekt" ja. Lurt å ha en ting som også fenger de mindre aktørene/kundene som ikke nødvendigvis trenger en bøyepark til 240 mill. Men etterlyser mer teknisk og økonomisk info om begge enhetene.
(F.eks med lysbøyen finner jeg bare at den kan levere mellom 5-100 watt.) Stormbøyen leverer 25-kVA. Okei, fint det, men gjerne mer info.

Hva gjelder Tov Westby er jo han en legendarisk "nerd" og jeg er ganske sikker på at om man velger å følge multivers teorien vil man finne en Tov Westby som enten er genierklært millionær eller uteligger i alle. ;)

Som sagt, MEGET interessant dette. Potensialet hvis testene går fint er jo ekstremt bra. OCE opererer med antagelser om behov for 40 000 enheter av "Storm Buoy" og "det balanserte system". Stemmer det vil dette uten tvil ta av.
Men enn så lenge forblir den nok på listen over prosjekter det ikke haster med å investere i. Ikke ulikt Greenstat.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Rockall
23.05.2020 kl 10:40 2255

Noe av det fine med Ocean Energy er at man må være tålmodig enten man vil det eller ikke. Noe av det fine med allerede børsnoterte selskaper er at man kan selge seg ut med tap om man ikke ser noen grunn til å være tålmodig. Ok, litt humor da, kanskje dårlig humor, men nok om det. De har nok ikke gått bort fra tanken om notering selv om de ikke kjører «hakk i plata» i hver aksjonærbrev, og 2020 blir et spesielt år for de fleste selskap. En kan bare spørre selskapet direkte med konkrete spørsmål, men om en skal vente med kjøp til en ev. notering fullt ut er reelt, så vil nok aksjene koste mer.

Det er konkurranse på alle felt, men at det er ulike selskaper med ulike løsninger er jo også med på å presse på for et generelt gjennombrudd innen bølgekraft, tenker jeg. Ocean Energy har dessuten patenterte løsninger som ingen kan ta fra dem, og god argumentasjon rundt løsningene sine for å kunne ta deler av markedet... potensielt...

Greenstat kan komme til å lykkes, de også, men inntrykket mitt er at de holder trådene i litt for mye. Om jeg husker rett, så har de vel også planer om å hente riktig mye kapital. Kan da eksisterende aksjonærer bli utvannet..? Ikke vet jeg, og ikke bryr jeg meg stort om det heller.

Nå skal jeg straks på tur, og skal bl.a. speide ut over bølgene.

Ha en flott lørdag!

Ps. Jo, det stemmer det. Jeg har tidligere tatt opp problematikken rundt stillstand eller (enn viss) produksjon i neddykket modus. Første gang jeg var i kontakt med selskapet om dette, så var tonen at det skulle ikke være noen produksjon i neddykket modus. Etter hvert ble tonen annerledes, at i alle fall en viss produksjon kan bli reelt. Når de før erfaring nok, og har «tuna seg inn», så kan det hende de finner ut hvor høyt bøyen kan stå sikkert, men likevel nå tak i de nederste bølgebevegelsene. Når det er nevnt, så varer vanligvis ikke ekstremværet særlig lenge, og batteriløsningene blir stadig bedre. Videre kan en se an bølgekraft som et supplement til vind- og solkraft, som en del av miksen. Bølgekraft er av flere sett på som å være det mest stabile utgangspunktet for fornybar strømproduksjon av bølge-, vind- og solkraft. Ta bare vindstille perioder der møllene står i ro, eller natta og regnfulle perioder hvor solcellene kommer mer inn i parentesen. For mange øysamfunn vil mer bruk av sjøen for strømproduksjon være kjærkomment, i og med at de kan ha knapt med landarealer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:23 Du må logge inn for å svare