Ocean Energy 2020s - Decade of wave power breakthrough (part 1)


Her er første tråd for året og tiåret, hvor vi følger opp nytt fra selskapet, kommenterer og diskuterer. Evolusjonen til både bølgekraft og selskapet har kommet ganske så langt nå, og kraften fra klimakampen vil absolutt kunne bidra til at stegene kan tas raskere framover.

Ocean Energy fokuserer på stormbøyen og det balanserte system, men har mer å by på av produkter som kan ha stort potensial... world wide. Ocean Energy kan beskrives som et miljøteknologiselskap og det kan kategoriseres som et ESG-selskap.

Havrommet har et meget stort potensial på mange måter, og mange havressurser er nesten ikke utnytta i det hele tatt. Det et også et faktum at godt over to tredjedeler av jordas overflate består av hav, mens landjorda vår står overfor et voldsomt press.

Godt nytt (ti-)år!

Nettsiden til Ocean Energy:
https://www.ocean-energy.no/

🌊🌊🌊🌊🌊
Redigert 21.01.2021 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
Rockall
25.09.2020 kl 22:47 3686

Hvordan skal dette tåle ekstremværet, Fluefiskeren..? Og alt rotet med ledninger... Vedlikehold og slitasje over lengre tid..? Dette så uryddig og kaotisk ut ift. OCEs rene loddrette linje med stormbøyen og det balanserte systemet. Om det det skal være bøyer som alltid er noe neddykket, så må de være der hvor det nesten bestandig er bølger som er kraftige nok til å slå langt nok under overflata, samtidig som infrastrukturen må tåle de riktig så kraftige bølgene under ekstremvær. Det vil vel ikke være så mange lokasjoner å finne for slikt ift. alle lokasjoner som er mulig for en bøye som i hovedsak skal operere fra overflata... Jeg ser dessuten for meg at bøyer som skal bevege seg under vann på grunnlag av slag fra bølgene, vil bevege seg saktere enn bøyer på overflata fordi vannet gir motstand som vil bremse bevegelser opp og ned.
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
Rockall
26.09.2020 kl 01:12 3659

Men for all del... Balansert mot alt det positive OCE har klart å få til hittil, så er det også noe som er kritikkverdig. Kan nevne emisjonen gjennom Folkeinvest våren/forsommeren 2018, der det ble en del sur motbør fordi tegningskursen hadde blitt satt lavere enn den hadde vært på, nemlig helt ned i 0,48 kroner per aksje (!). Da ble jo naturlig nok flere av de som hadde tegnet seg tidligere frustrerte, og inntrykket var vel at OCE ikke takla denne motbøren og en del andre innvendinger særlig godt, men det er mulig at jeg tar feil, det er mulig... Noe annet er denne søknaden som til Innovasjon Norge som det ble avslag på, der det har vært totale misforståelser i Hellas, som det en skulle tro at OCE skulle ha klart å sikre seg mot med fast styring i alle ledd, så viktig som denne søknaden var. Det var ikke rom for noe "trodde at" med den søknadsprosessen! Se aksjonærbrev 2 for 2020... Generelt skulle de ha vært enda mer spissa på å få fram kronargumentasjonen for konseptet sitt, men dette blir muligens realiteten etter testing som seg hør og bør... Kanskje hadde det vært bedre om noen yngre krefter tok selve kommunikasjonsbiten i OCE..? Bare et spørsmål... Syns det ser ut som at OCE gjør en god jobb, stort sett, men de er ikke freda når kommer til kritikk, selv om de er bittesmå med begrensede ressurser.

Dersom de ikke lykkes med å komme i gang med testing innen et års tid, så blir jeg muligens såpass nysgjerrig at jeg må forsøke å undersøke nærmere hva som har skjedd og hva som ikke har skjedd, men enn så lenge er jeg tålmodig nok til å vente.

God helg!
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
mimer
26.09.2020 kl 18:50 3588

Hm, hva tenker du om søknaden til IN? Er det noe håp om å komme videre der?

Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
Rockall
26.09.2020 kl 20:40 3566

Jeg tenker at det fortsatt er håp. Skal stå noe om det i siste aksjonærbrev. Krysser fingrene.
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare

Bra artikkelen om bølgekraft vs. vindkraft og solkraft.

https://blog.sintef.com/sintefenergy/wave-energy-wind-solar/
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare

Det kan virke som at interessen rundt bølgekraft er litt på vei opp. Offshore energy har opprettet dette som egen «market»

https://www.offshore-energy.biz/news/?market=wave-energy
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
Rockall
29.09.2020 kl 21:25 3441

Det er flere tegn som tyder på det. Jeg tror at OCE knekker et skikkelig hinder ift. vilje hos investorer og investeringsmiljøer bare de får utført testing for deretter å kunne dokumentere et velfungerende produkt. Da kan det altså slås i bordet med kostnadseffektiv og havarisikra infrastruktur!
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
mimer
09.10.2020 kl 17:22 3263

Vi ser at alt som kan krype og gå av "ESG"-selskaper noteres og vil noteres på Oslo Børs Merkur.

Tenker at hvis OCE får gjennom søknaden hos Innovasjon Norge, og dermed kan sette i gang fullskala testing, ja så er det egentlig ikke noe å vente med å notere på Merkur. Flere av selskapene som har kommet inn i år har ikke "ferdige" kommersielle løsninger. Det holder å ha et godt (forhåpentligvis) konsept, og en realistisk plan for å komme "in the money" og få produkt klare for markedet. OCE trenger ikke å vente til "alt" er klart. Mange er villige til å investere før det, da med høyere risiko såklart, men også potensielt større oppside...

De av dere her som har kontakt med ledelsen kan vel nevne det, regner med ledelsen også leser DN og FA, det står jo om ESG hver dag...

God helg!
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
Rockall
11.10.2020 kl 14:45 3189

Dette har du helt rett i, mimer, og det som er ekstra interessant med OCE er at de ikke bare er midt i ESG. Det er et miljøteknologiselskap som har stort potensial i havrommet med flere produkter, der hovedfokuset er å muliggjøre innhøsting av elektrisk strøm fra «den siste store fornybarkilden», nemlig bølger. De har all god argumentasjon med lett, kostnadseffektiv og havarisikra infrastruktur.

Jeg har nevnt de gode poengene om tidligere notering du tar opp her, mimer, men alle av oss aksjonærer kan ytre meningen sin overfor selskapet. Det kan gi mer kraftfull påvirkning enn om én eller noen ytterst få skulle gjenta seg med hakk i plata, tror jeg. OCE har nok fått med seg ESG-trenden, eller skrevet på en annen måte... Hvordan kan de ha unngått å få det med seg..? Er jo praktisk talt umulig...

Håper på en givende høst!
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
mimer
11.10.2020 kl 17:30 3194

La oss se hva utdallet blir ifht søknaden. Bør vel bli en snarlig avklaring?
Redigert 20.01.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
Rockall
11.10.2020 kl 21:26 3245

Det bør bli det.
mimer
13.10.2020 kl 18:28 3192

Vi ser hvordan ACC og AOW går som raketter på børsen. Et «drømme-scenario» hadde vært AWE på børs...Altså Røkke kjøper OCE og døper om til Aker Wave Energy. Tipper den hadde gått som en rakett...
Skogly
13.10.2020 kl 19:06 3173

Ja de har jeg tenkt på også). Tror de hadde passet bra inn i Røkkes nye grønne energi og billig inngang rett før de mulige gjennom bruddet for Oce.
Rockall
13.10.2020 kl 20:29 3152

Og Røkke elsker havet, tenker jeg..:-)

Har noen av dere spurt OCE om de har vært i kontakt med Aker-systemet..?
mimer
14.10.2020 kl 17:46 3071

Be de sjekke denne tråden, kanskje flere har tips og ideer de kan vurdere :-)
mimer
14.10.2020 kl 17:48 3068

Nytt ESG-selskap som skal noteres på Merkur - Ocean Sun.
https://oceansun.no/2020/10/12/contemplated-private-placement-and-admission-to-trading-on-merkur-market/

Solenergi til havs...!
Kanskje OCE sin lysbøye kan være noe for dem? Lite solenergi om natta eller hva?! ;-)
Rockall
15.10.2020 kl 18:06 3011

De syns at dette selskapet virker interessant..:-)

Vi har tidligere tatt opp hybrid solkraft/bølge. Det kan forresten bli opptil 25% mer effekt fra solceller på/ved vannflata pga. refleksen.
Redigert 15.10.2020 kl 20:12 Du må logge inn for å svare
mimer
15.10.2020 kl 21:08 2980

Cool! Godt poeng med solrefleks. Kan et type hybrid sol / bøkge anlegg være noe? Mulig vinn-vinn?
Rockall
16.10.2020 kl 22:38 2890

Det kan vel det. Jeg tror det er problemstillinger der, men at det skal gå an å løse det. Strømmen vil da produseres i ulike deler av infrastrukturen om en ser for seg at stormbøyen er bekledd med solceller på øvre halvdel, for generatoren til bølgekraften er ment å stå i rakettform på sjøbunnen. Dermed må det være sikkert, fleksibelt og slitesterkt med tanke på strømkabel som henter ut strøm fra solcellene. Videre må det være orden på den nedover i vannet, og så må det ses på om det går an å la strømmen gå inn i felles kabel, at strømkabler fra bølgekraft og solkraft møtes, eller om kablene skal gå vær for seg. Det blir plutselig mer komplisert, men det er mulig jeg tenker for komplisert her.

Når det gjelder disse klaffene på "nært land"-løsningene til Ocean Energy, så bør dette med hybrid bølge-/solkraft være langt enklere å løse, om en bare vil. Samme for så vidt mtp. blinkebøyen. Er det stille vann, så er det ofte sol, i alle fall om dagen.

Søk litt på nett, så ser du bilder av hybridløsninger.

Forresten en lite «merkedag» for meg. Etter å ha holdt det gående med enkeltaksjer siden 2013, så har jeg ganske enkelt valgt å gå over til ulike aksjefond. Sparer tid, senker skuldrene. Situasjonen i verden og ikke minst endringstakten spiller en rolle også. Da er det på sett og vis enklere å ha enkeltaksjer kun i babyen Ocean Energy framover. Kursen holder seg veldig støtt også, på 1...

God helg..:-)
Redigert 16.10.2020 kl 22:54 Du må logge inn for å svare

Stor fantasi når det gjelder hvordan man skal kunne omgjøre bølgeenergi til elektrisitet. En stykk av denne påstås å kunne gi 1 MW. Det er ikke ubetydelig. Omtrent en tredjedel av det en gjennomsnittlig vindturbin i Norge produserer i dag.

En typisk vindturbin produserer bare den teoretiske effekt i ca, 30 prosent av tiden grunnet varierende vind. Så spørs det hvor stor stor del av tiden de forskjellige bølgekraftløsningen kan produsere optimalt.

https://www.offshore-energy.biz/oscilla-power-hits-over-300k-as-crowdfunding-nears-end/

https://www.oscillapower.com/

Men hvor store bølger tåler den?

Redigert 04.11.2020 kl 21:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
05.11.2020 kl 20:05 2421

Flott. Jeg ser ikke konkurransespøkelset, men heller det positive ved at bølgekraft kommer. Spørs hva denne løsningen tåler om den ikke har havarisikring i behold, men det var nå det da... Bølgekraft har mer energitetthet enn vind, og på gode lokaliteter skal det være jevnere med bølger enn med vind. På en grunne i havgapet skal det så og si alltid kunne være bølger, i alle fall i de delene av havene hvor det er et godt gjennomsnitt med bølger.

Inspirerende å lese alle innlegg om OCE. Stor takk til Rockall for trådstarter og " pådriver". Krysser det jeg har av kroppsdeler for at vi snart ser OCE på Euronext Growth.
Rockall
17.11.2020 kl 23:58 2064

Bare hyggelig det, Funwalker. Jeg har vært i denne båten noen år.

Det er ei tid med store og raske endringer, og bølgekraft må komme for fullt før eller siden. Da er det bare å håpe at OCE også tar en del av den kaka. Den kaka kan bli riktig stor, så bare et lite stykke av kan gjøre OCE fin og feit. De har også denne blinkebøyen sin, som jeg tror har stort potensial i ulike formater. Havrommet er stort, og gir muligheter. Kommer OCE skikkelig på gli, og på Euronext Growth, så er det duket for at det blir en både interessant og ganske så unik aksje. Da kan en også se for seg enda flere produkter hos OCE, og på sikt også et ettermarket. Så vil bølgekraftteknologien også gå videre i evolusjonen sin, slik som vind- og solkraft. F.eks. kan det bli høvelig ordinært at bøyen "snakker" med snella i generatoren for at bøyen skal legge seg mer perfekt til ift. å absorbere maks ut av innkomne variable bølger. Sensorer, litt kunstig intelligens osv.

Bølgekraft kan benyttes til mye, og ikke bare for produksjon av elektrisk strøm til det ordinære strømnettet. Det kan brukes til produksjon av elektrisk strøm og til pumping av vann for avsaltingsanlegg, til installasjoner til havs, og det gjøres "utredninger" mot flere bruksområder. Se bare her:

https://www.intelligentliving.co/fuel-carbon-dioxide-waves/

Vi kan også tenke oss f.eks. mindre flyttbare bølgekraftparker som kan benyttes til å pumpe opp giftig slam fra enkelte bunnområder for flytting til sikkert lagringssted. Eller... Pumpe mer oksygenrikt vann inn i laksemerder, som i framtida kanskje må være mer lukka pga. luseplagen og strengere miljøkrav. Tja... I det hele tatt mange muligheter.
Redigert 18.11.2020 kl 00:33 Du må logge inn for å svare
Olivin
19.11.2020 kl 09:43 1976

Hei, takker for mange gode og informative innlegg, har fulgt ocean energy i noen år, har ocean energy planer om å notere seg på euronext growth, er det noen som veit noe om dette, venter ellers spent på neste aksjonær brev, burde vel stå noe om nettopp dette
Om noen veit noe mere om ocean energy euronext notering setter jeg pris på tilbake melding
Vennlig hilsen V. P.
Rockall
19.11.2020 kl 22:16 1905

I siste aksjonærbrev for 2019 sto det at det som gjenstår er test av stormbøyen og "det balanserte system" før de finansielle rådgiverne kan anbefale notering på Euronext Growth (daværende Merkur Market). Det andre er på plass. Nå jobbes det for å framskaffe midler til en fullskala test. I et av de siste aksjonærbrevene står det også noe om at det jobbes med å skaffe cashflow fra blinkebøyen, som et separat prosjekt, men nå er det jo koronatider da... fortsatt...

Har ikke hørt eller sett noe nyere nytt om dette med notering, men før eller siden tror jeg det blir realisert. De kommer nok ikke til å slippe dette. Til det har de holdt på for lenge og fått til for mye. Både Westby og Skotte har dessuten en fin haug med aksjer, og særlig førstnevnte.

Se ev. prospekt:

https://www.ocean-energy.no/docs/informasjonsprospekt/OCE-informasjonsprospekt.pdf
Redigert 19.11.2020 kl 22:59 Du må logge inn for å svare
Olivin
20.11.2020 kl 08:29 1858

Takk for informasjon, og alle bra innlegg du kommer med.
Hilsen V. P.
Rockall
21.11.2020 kl 13:53 1801

Det var så lite så. Får de først åpna døra inn i markedet med det de har nå, så vil det mest sannsynlig åpne seg enda flere muligheter. Miljøteknologiselskap i havrommet... hallo... Det kan jo bli riktig stort om det går rette veien. Om en vil følge med på siste nytt innen bølgekraft, så er det bare å søke om dette på nett, f.eks. på periode for det siste året. Da skal det komme opp flere sterke indikatorer som tilsier at bølgekraft vil kunne komme for fullt. Jeg mener at vi allerede har passert "fantasistadiet" for lengst, slik også vind- og solkraft har gjort det enda lengre tilbake i tid.
Rockall
21.11.2020 kl 14:11 1790

Vedrørende aksjekjøp:
https://www.ocean-energy.no/kjop-av-aksjer/

Dersom noen lurte på det...

Dette må på ingen måte anses som noen anbefaling av noe slag. Hvert kjøp av aksjer er forbundet med risiko, og hvert kjøp av aksjer er kun den enkelte kjøpers fulle og hele ansvar. Selv anser jeg risikoen i Ocean Energy-aksjen som meget stor, gjentar meget stor, men jeg har altså likevel valgt å kjøpe den over flere år. Jeg er klar over at jeg kan tape alt jeg har kjøpt for. Når det er nevnt, så er inntrykket mitt at det også på børsene er aksjer som er forbundet med meget stor risiko.

Det eneste som er sikkert når det gjelder aksjer, er at det ikke er noe som er sikkert...

Fortsatt god helg!
dips
22.11.2020 kl 12:58 1684

Akkurtat nå ser jeg bare frem til et nytt år og ny tråd med ny overskrift: "Ocean Energy 2021s - Decade of.........". Og at det kommer større nyheter.
Redigert 22.11.2020 kl 12:59 Du må logge inn for å svare
Rockall
25.11.2020 kl 10:03 1539

Vi må ha noen større nyheter, enig. Imens er det bare å se på potensialet:

"Sea energy is the greatest renewable energy source in the world: the estimated global wave power generation along terrestrial coastlines is 2 TeraWatt, around 18 thousand billion kilowatt hours per year - that is almost the annual power requirement of the planet. Furthermore, wave energy is predictable, constant and more flexible than other renewable sources."

kilde:
https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2020/09/energy-that-comes-from-the-sea.html

Ingen skal i hvert fall si at oppfinnsomheten mangler når det gjelder bølgekraft. Disse må i hvert fall være lette å installere.😏

https://www.offshore-energy.biz/nrel-researcher-to-patent-novel-wave-energy-device-design/
Rockall
01.12.2020 kl 00:24 1373

Masse oppfinnsomhet, mange varianter... Og bølgekraft kan brukes til mer enn «bare» å produsere elektrisk strøm.
Rockall
05.12.2020 kl 13:37 1175

Interessant om bølgekraft her, og en bekreftelse om at bølgekraft er forventet å vokse, og i det leser jeg «til slutt få sitt gjennombrudd»...

https://www.solarreviews.com/blog/wave-energy-pros-and-cons

Legg merke til det enorme potensialet, og at de ulempene som nevnes noe som OCE har løsninger mot med lett og smart infrastruktur som absorberer mye av bølgenes kraft. Stormbøyen og det balanserte system kan bygges i ulike størrelser, til små bølgehøyder og til større bølgehøyder, men konseptet innebærer ikke kostnader til stor og klønete infrastruktur som garantert driver kostnader opp og strømproduksjonen ned.

Norge er en havnasjon, og er langt frampå med mye, så OCEs løsninger kan bli god og spennende butikk... Med tida til hjelp. Man får neppe kjøpe aksjer til 1 krone ved notering...

Stationmar samler nå penger til å gå på børs, og de er vel en mulig konkurrent på dette feltet?
Rockall
07.12.2020 kl 08:36 1000

Kanskje, kanskje ikke... Driver ikke Stationmar innen vindkraft..? Uansett... Bølgekraft er en gigantisk kake å ta av der ulike løsninger kan bli etterspurt, og uten konkurrenter ville OCE alene neppe kunne dratt verden mot gjennombrudd innen bølgekraft, eller..?

Tror ikke det er noen kobling mellom disse. Helt forskjellig teknologi. Her er hjemmesiden deres. Veldig svulstig og store ord synes jeg. Det har tydeligvis vært en patentstrid mellom en grunder og arvingene til hans tidligere samarbeidspartner som endte i grunderens favør.

https://havkraft.no/

https://www.tu.no/artikler/bolgekraft-grunder-frikjent-i-patentstrid/455804

Rockall
07.12.2020 kl 12:21 953

Det ligger i lufta, eller på bølgene, at det kommer et nytt aksjonærbrev denne uka...