Ocean Energy 2020s - Decade of wave power breakthrough (part 1)


Her er første tråd for året og tiåret, hvor vi følger opp nytt fra selskapet, kommenterer og diskuterer. Evolusjonen til både bølgekraft og selskapet har kommet ganske så langt nå, og kraften fra klimakampen vil absolutt kunne bidra til at stegene kan tas raskere framover.

Ocean Energy fokuserer på stormbøyen og det balanserte system, men har mer å by på av produkter som kan ha stort potensial... world wide. Ocean Energy kan beskrives som et miljøteknologiselskap og det kan kategoriseres som et ESG-selskap.

Havrommet har et meget stort potensial på mange måter, og mange havressurser er nesten ikke utnytta i det hele tatt. Det et også et faktum at godt over to tredjedeler av jordas overflate består av hav, mens landjorda vår står overfor et voldsomt press.

Godt nytt (ti-)år!

Nettsiden til Ocean Energy:
https://www.ocean-energy.no/

🌊🌊🌊🌊🌊

Greenstat har brukt en del år på å posisjonere seg. Greensight, et 100 prosent eid datterselskap tjener allerede penger. Innenfor Hydrogen har de mange prosjekter hvor de nå er i startgropen for å investere. Skal blant annet være med å bygge fabrikk for produksjon av grønn hydrogen i Glomfjord i nærheten av Bodø. Investeringer i produksjonskapasitet for hydrogen trenger store investeringer. Greenstat kommer til å ha behov for kapital i hundremillionersklassen i de nærmeste årene. Selvfølgelig vil aksjonærene bli utvannet dersom de ikke fortsetter å kjøpe aksjer. Men kommer nok også til å få verdiøkning på sine aksjer. Ocean Energy kan heller ikke starte fabrikk for storproduksjon av bøyer uten å hente kapital. Ocean Energy har hatt planer om testing av bøyene i svært mange år, men de har enda ikke klart å komme frem med et salgsklart produkt. Greenstat har en verdivurdering som er vesentlig under Ocean Energy sin. Kjøpte noen få aksjer i Ocean Energy for mange år siden, men sluttet å kjøpe for lenge siden da det ikke ser ut som de klarer å få frem et salgbart produkt. Greenstat har jeg kjøpt aksjer i fortløpende. Tror de har vesentlig større potensiale. De har sammarbeidspartnere i verdensklassen og har kunnskap og mot til å satse stort. De står på trappene av noe stort tror jeg. Men det er selvfølgelig risko med Greenstat også.
Rockall
23.05.2020 kl 22:36 600

Alle som driver med nybrottsarbeid vet at det tar tid, og det er bare bra at det tar tid om det bidrar til å sikre ønsket kvalitet. Bra at det har tatt såpass med tid at det ikke ble notering før krakket uansett.

Bølgekraft har vært stemoderlig behandlet og blitt møtt med "pisslunka holdninger" i Norge, men dette ser ut til å kunne snu, syns jeg. Ocean Energy skal bestille produksjon fra allerede eksisterende fabrikkfasiliteter, og har med det ingen planer om å bygge egen fabrikk, så langt jeg vet. Om de fortsatt er innstilt på det, så skal det mao. ikke hentes inn kapital til noen fabrikk. På sikt kan, gjentar kan, dette imidlertid endre seg.

Konkret verdivurdering av selskaper i en sånn tidligfase kan være en vanskelig nok sak, og det blir vel ikke mindre vanskelig om en skal sammenligne verdsettelsen av ulike slike selskap. Selv er jeg fornøyd med å ha fått kjøpt meg aksjer i Ocean Energy til et meget lavt snitt over flere år, delvis basert på gevinster fra salg av allerede børsnoterte aksjer. Nå får en bare se hva det kan bli til, men jeg syns framtida i havrommet er meget spennende, og der er Ocean Energy. Jeg hadde begynt å kjøpe aksjer i Ocean Energy, og ville/vil helst ikke sitte med flere mindre poster i ulike aksjer som ikke er børsnoterte. Om Ocean Energy ikke skulle lykkes, så har jeg jo kun brukt egne penger, og skylder ingen noe i så måte. Da er det bare slik det blir, og det må aksepteres.

Greenstat kan bli en suksess, men jeg eier ikke aksjer der, og da blir interessen noe deretter. Ser at de har hydrogen som et felt, ja, et felt flere selskaper satser på. "Alle" kan produsere hydrogen. Det er ikke sikkert at hydrogen blir like givende resultatmessig som oljen, og så er det mulig at verden helst vil ha flytende miljøvennlig drivstoff og ikke hydrogengass som drivstoff. Videre er batteri- og ladeteknologi stadig på fremmarsj. Men ja, hydrogen kan brukes til mye, det er sant.

Jeg kan ta meg tid til å studere Greenstat også. Det er jo selvfølgelig interessante felt de fokuserer på.

Framtida gir svar!
Redigert 23.05.2020 kl 22:58 Du må logge inn for å svare

Jeg leste så vidt raskt over prospektet til Greenstat. Virker for meg som et selskap som er bestående av "litt mye av hvert". Grønn energi er vel og bra, men jeg har mer tro på Ocean Energy AS, som spesialiserer seg kun mot bølgekraft, som ingen så langt har knekt koden på å utvinne ennå.

Ser Greenstat har store underskudd og må få inn store summer i ny kapital de neste årene = utvanning av eksisterende aksjonærer. Greenstat skriver at de sikter mot børsnotering først i 2030, altså om ti år..!?

OCE driver mer nøkternt og trenger "kun" 6 mill. NOK for å få istand demonstrasjonstesten av Det Balanserte System (6 mill. NOK står Terna for, og 6 mill. NOK forhåpentligvis fra Innovasjon Norge eller via andre alternativer.). Om den viser seg å fungere, kan de selge systemet, tjene penger og bli børsnotert. Da skriver vi 2022 eller 2023.

Husk på at mye av det prospektet til OCE og øvrig informasjon på siden deres er gammel informasjon, der ikke alt er oppdatert..
Rockall
28.05.2020 kl 21:22 389

Ja, det rører på seg...

Noen som har hørt/lest om Innovasjon Norge har gitt svar på noen av søknadene til OCE? Eller; det vil kanskje OCE selv melde på hjemmesiden sin..? Tenker primært på søknad om støtte til test av Det Balanserte System på den øya i Hellas.
Rockall
29.05.2020 kl 13:54 338

Har ikke hørt eller sett noe. Har forsøkt «å fiske litt», men mulig de vil holde korta tett til brystet.

Så litt på den rettete emisjon som energy kjører nå.
De kjører ut 10mill nye aksjer til 0,05 øre å selger dem for 1kr stykke.
Det eksisterer allerede 200mill aksjer til verdi 0.05 stykke eller 10mill kr
Så ved å være med så betaler du 10gangen så dyrt for aksjene en om du hadde kjøpt direkte inn i selskapet?
De for seg en markeds verdi på over 200mill om kursen skulle være 1kr...
Høres jo ut som tidenes bløff....
Rockall
01.06.2020 kl 08:58 175

Du må gjerne lese om begrepet «pålydende»...

Jaja, ser jo den at det er pålydende men forsvarer ikke en pris 1 kr stykke.
Det er mange dobling av oppringning verdien av verdipapiret, å ingen ting har skjedd siden starten.
Ikke noe inntjening eller supre ideer.
mimer
02.06.2020 kl 09:11 95

Den nye "pakken" fra regjeringen bør kunne treffe også OCE?
Heller satse på nye energiformer, istedet for meningsløs "karbonfangst", og elektriske ferger...

Elektriske ferger kan jo få strømmen sin fra bølgekraft hvis dette lykkes. I såfall er jo elektriske ferger bra.
mimer
02.06.2020 kl 13:47 61

Forsåvidt ja. Når det er naturlig å fase ut en eksisterende ferge uansett...:-)