NOM Mye om mangt!


Må vel ha en tråd i det nye forum også.
Redigert 21.01.2021 kl 05:54 Du må logge inn for å svare
unotert
13.07.2018 kl 16:54 9601

Håper noen med orden i sysakene kan legge ut den gamle tråden om fakta som vi hadde organisert, nå er jo det gamle forumet borte.
inva
13.07.2018 kl 19:42 9514


Gull og gruvedrift

Old school Omvendt rekkefølge
Til bunnen
«
1
2
3
»
NOM - kort resyme av fakta som kan brukes i debatter
Tjuagutt
NOM

28.05.2015 kl 09:40
14777

Dette er en arkivert tråd!
Dette kan fritt brukes av de som vil ha frem hva vi vet og som et motargument til løgnene fra motstanderne:

Til motstanderne og de som er usikker på hva de skal tro. Kort om hva vi vet og hva regjeringens avgjørelse er tuftet på:

Vevringfjorden er IKKE nasjonal laksefjord. Det er det den innerste delen av Førdefjorden som er. Nausta vassdraget er vernet og renner ut i Førdefjorden.

https://www.google.no/maps/place/Nausta,+Naustdal/@61.4980098,5.7961961,11z/data=!4m2!3m1!1s0x461635221bc1b8d3:0x92b02a59d3f771f3

Forøvrig inneholder innerste del av Førdefjorden mye miljøgifter og tungmetaller i grunnen, etter år med skipsverft, som er til fare for mennesker. Motstanderne kaller Førdefjorden "den rene laksefjorden".

http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=0281010201-2-C

Villaksen vil ikke bli berørt av deponiet. Overskuddsmineralene føres i rør ned til ca. 300 meters dyp, og massene vil sedimentere raskt etter at de kommer ut av røret. Laksen vandrer sjeldent dypere enn ca. 40 meter. Laksen vil derfor ikke påvirkes av partikler fra deponiet. Selv etter 50 år vil det være over 100 meter med partikkelfrie vannmasser mellom deponiet og det dypet der laksen potensielt kan oppholde seg.

Ingen land har forbud mot sjødeponering av INERT geologisk masse. Faktisk har samtlige nær 50 land som har ratifisert London-konvensjonen konkret tillatt slik deponering.

Dypvannsbassenget har en terskelhøyde på ca. – 50 meters dyp ved Ålasundet og - 312 meters dyp ved Hegreneset. Fjordbunnen går fra 300 meters dybde rett utenfor Engebøfjellet og nedover mot det dypeste området på ca. 350 meter ca. 7 km lenger vest før terskelen ved Hegreneset. Fjordsidene er generelt meget bratte. Sjøbunnen er tilnærmet flat, og er dekket av sedimenter med en slamaktig, leiraktig konsistens hovedsakelig dannet ved avsetning av leire og siltsedimenter fra isbreer. Tersklene er morener med til dels svært usortert hardpakket materiale.
Dypvannsdeponiet planlegges etablert som en vifte på sjøbunnen utenfor Engebø fjellet ikke ulikt oppbyggingen til et naturlig dypvannsdelta (se vedlegg 4.4). Avgangen føres ned langs fjellveggen fra prosessanlegget og slippes ut så nært sjøbunn som praktisk mulig, generelt på - 150 meter eller dypere. Avgangen bygges gradvis opp som en submarin vifte med ca. 6 graders helning. Etter endt dagbruddsdrift (ca. 15 år) vil viften dekke et areal på ca. 0,95 km2 med en maksimal høyde på ca. 220 meters vanndyp. Etter avsluttet drift (ca. 50 år) vil deponiet dekke et areal på ca. 2,9 km2 med en maksimal høyde opp til ca. 150 meters vanndyp.

https://www.naustdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=6&FilId=90

Massen er godkjent som tildekkingsmasse for forurenset havbunn.

http://www.nordicmining.com/getfile.php/Filer/Operations/Engebo%20norsk/FinalRapport%20v2%202010-10-19.pdf

Alle tilsetningsstoffene som benyttes i prosessen er lett nedbrytbare og ikke-akkumulerbare i naturen. Det betyr at de ikke kan oppkonsentreres i deponiet og spres videre i miljøet. Alle tilsetningsstoffene forefinnes i lave konsentrasjoner som ikke medfører skadeeffekter. Det er gjort tester av restmineralene sammen med tilsetningsstoffene, for sensitive marine organismer, såkalte økotoksikologiske tester. Testene viser at selv før stoffene fortynnes i fjorden, så er konsentrasjonene så lave at det ikke gir noen negative effekter for organismene.

http://www.nordicmining.com/nordic-mining-engeboe/sjodeponi-article287-289.html

I deponiområdet hvor overskuddsmassene sedimenterer vil det forventes negative effekter for bunndyr. Dette vil være i en begrenset radius rundt utslippsrøret (ca. 1 km de første årene). Der sedimenteringen er høy vil det ikke være livsgrunnlag for bunndyr. Fisk har en unnvikelsesrespons ved forhøyede partikkelkonsentrasjoner og vil derfor svømme bort fra områder med mye partikler. Etter 50 år vil deponimassene dekke et areal på ca. 3-4 km2 som tilsvarer ca. 5% av bunnarealet i Førdefjorden.

http://www.nordicmining.com/nordic-mining-engeboe/sjodeponi-article287-289.html

Avgangsmassen er svært lik sedimentene som finnes i fjorden og som er beregnet til å utgjøre ca. 7 km3 med sedimenter. Fjordbunnen er i dag en ørkenpreget slambunn der alle dyr som kan bevege seg vil fjerne seg fra utslippsområdet, siden utslippet skjer gradvis over tid. Livet som går tapt er mark og bunndyr som ikke kan fjerne seg. Det må anses som en relativt liten ulempe veid opp mot fordelene, da faunaen ikke er så rik som motstanderne skal ha det til.

https://vimeo.com/108095785

Etter endt deponering vil fjordbunnen i deponiet være hevet med 150m, men det vil fortsatt være svært dyp i deponiområdet, ca. 150 meter

Her kan man se fjordbunnen slik den er i dag: https://vimeo.com/108095785
Redigert 01.06.2015 kl 15:06
inva
13.07.2018 kl 19:44 9512

Denne du tenker på unotert?

Ser ikke ut som at man kan aktivere tråder fra det gamle forumet i det nye, så da må man bare søke i arkivet og lese der.
unotert
13.07.2018 kl 20:30 9465

Jepp, veldig fint. Det er viktig å ha denne med oss.
krissov
13.07.2018 kl 22:08 9374

Skazy har du mailen min?
Råvarer
13.07.2018 kl 23:08 9322

Ja vi treger vel denne tråden når vi får ukens nyhet om AMR i Firda på Søndag :-(
_HH_
14.07.2018 kl 10:00 9326

Ja vi for vel ta i bruk det nye forumet. Sjølv om det ikkje akkurat går knirkefritt å bruke det.
Apoapsis
16.07.2018 kl 09:05 8968

Ja, ny uke, nye muligheter for videre fall. Tipper vi ser 2 tallet iløpet av uken.
longterm
16.07.2018 kl 09:19 8925

Hva er det som knirker _HH_? Jeg synes dette nye forumet er mye bedre; bl a luker det bort en del helt useriøse innlegg som vi uansett ikke kommer til å savne. Fint å se deg her i hvert fall! :)
Apoapsis
16.07.2018 kl 09:28 8894

Ja viktig å kunne sensurerer de som ikke deler menighetens gospel og tro på evig stignings-takt ( selv om aksjen faller år etter år ). Det eneste som er sikkert i NOM er at det lurer en emisjon rundt neste sving. Og den svingen kommer nærmere for hver dag som går nå. Det store spørsmålet er hvor langt ned de klarer å kjøre aksjen før emien settes. ;-)
Tjuagutt
16.07.2018 kl 09:44 8853

Nå vet jo alle at du er en traider, Str8up, så innleggene dine er kun relevant for de som traider NOM ;)
Redigert 16.07.2018 kl 09:44 Du må logge inn for å svare
Apoapsis
16.07.2018 kl 09:46 8839

Er en emisjon kun relevant for de som trader? Vil si det er meget relevant for alle som har aksjer i NOM ;-)

Finnes ikke kjøpere i ordreboken, kun noen småtradere og MLI algoen. På salg lurer det skjulte poster derimot ;-)
Redigert 16.07.2018 kl 09:49 Du må logge inn for å svare
Tjuagutt
16.07.2018 kl 09:52 8806

Selvsagt ikke, men at du nå dukker opp igjen og baisser om emisjon betyr bare at du ut fra TA ser for deg en inngang på 2 tallet. Muligens har du satt en short og lagt de strategisk ut på salgsiden? Enkelt i NOM når det er midlertidig nyhets tørke. Så får vi se om Keliber overrasker deg med en inngått avtale ;)

Og om du er sikker på at den skal på 2 tallet, så er det vel bare for deg å shorte den ned der med en gang?
Redigert 16.07.2018 kl 09:54 Du må logge inn for å svare
Apoapsis
16.07.2018 kl 09:54 8794

Blir nok stille fra Kelber en stund hekken. Nyhetstørke er stikkord i nærmeste fremtid. Frem til det sier pang og neste emisjon blir meldt ;-)
_HH_
16.07.2018 kl 10:34 8748

Hadde store problem med å opprette nytt passord fra mobilen, men problemet kan jo ha vore i enden av tastaturet;)
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Pling!
16.07.2018 kl 12:21 8634

Husk det gamle jungelordet; det er når apoa skriver som mest at man kan kjøpe på best ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Boss 99
18.07.2018 kl 12:20 8345

Noe nytt i dag da Apoapsis. . Synes kursen går smått nedover til 2 tallet. ..
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
ULKEN
18.07.2018 kl 13:02 8309

Må nesten være tvangssalg, ingen er vel så håpløs at de selger på dette nivået, men det kan jo være en short. Vet ikke om det er aksjer til låns i NOM.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Tjuagutt
18.07.2018 kl 14:17 8248

Joda, NOM kan shortes, og med den lille omsetningen som er i NOM, så skal det ikke store posten til. Tviler på at det er tvangssalg.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
gadus
18.07.2018 kl 14:24 8232

Jaa, men en short skal dekkes inn, og med liten omsetning kan dét fort bli kostbart. Og ei 'riktig' melding fra/om Keliber kan gjøre det svært så 'interessant' å skulle dekke inn en short.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Boss 99
19.07.2018 kl 08:31 8043

Ligger klar på 2,60 venter på vår venns spådom.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Råvarer
20.07.2018 kl 09:34 7802

Sommer Rally. DFSen i Keliber er nå ferdig, og jeg vil annse det som veldig lite sansynlig at et Lithium prosjekt ikke vil bli realisert. Psykologien i slike junior mining selskaper tillsier oppgang fra da og noen år etter oppstart. Dette har vi sett lite til.
Des større gapet mellom den «vanlige» forventede kursutviklingen er, des større blir rallyet som tetter gapet. Gjør dere klar for et sommer rally på minst 20% for å tette gapet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare

Det hadde gjort seg, er jo rimelig dødt for tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Skazy
20.07.2018 kl 11:39 7673

Keliber finner stadig mer litium.
Keliber øker stadig ressursgrunnlaget.
Og leteområdene er fortsatt store, lovende og trolig med tilsvarende forhold under bakken.
Det er jo heller ikke slik at man må finne alt før man starter butikken.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare

Den finske stat engasjerer seg kraftigere i gruvedrift for batteribransjen. Det nye selskapet heter Finlands Orefishing

"Batteriindustrien kan gi betydelig suksess til Finland. Vi har en rekke vellykkede spillere og betydelig kompetanse på bunnen av hvilken det er mulig å bygge en gruve- og batteriklynger, sier økonomiminister Mika Lintilä."

"Årsaken til konsentrasjonen er den internasjonale etterspørselen etter elbiler, noe som øker behovet for metaller. Den mest verdifulle delen av elektriske biler er batteriet. Råvarer som brukes i AKU inkluderer nikkel, kobolt, mangan og litium. I fremtiden vil statens investeringer i gruveselskaper som produserer råvarer bli utviklet som en "strategisk enhet"."

https://www.hs.fi/talous/art-2000005685101.html
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Sailor
20.07.2018 kl 12:16 7626

Et metall som blir viktig i fremtidens biler, fly og annet som er tungt og må forflyttes på batteridrift er TITAN.
Hvem sitter på en hyggelige titanforekomst inne i en isfri norsk fjordarm?

Svar = NOM

Vekten må holdes nede for å gjøre batteridrift mest mulig effektivt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Skazy
20.07.2018 kl 12:25 7599

Finnes det biler laget av titan allerede?
Evt forskjellige deler til biler.
Racerbiler?
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
gadus
20.07.2018 kl 14:33 7494

Noen som vet om overskuddsmassen fra Engebø vil være egnet som tildekningsmasse over "kvikksølv-ubåten" utafor Fedje? Å skulle heve denne ubåten vil være et høyrisikoprosjekt, men hvis den dekkes av 'halve' Engebø ligger den godt der, uten mulighet for å spre kvikksølvet. Og der kan den ligge til sola begynner å svelle, og da er ingenting så nøye, lengre.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
unotert
20.07.2018 kl 16:22 7411

Norske farvann er fullt av skipsvrak med farlig avfall, inkludert ammunisjon. Og bare blucher utenfor Drøbak har ennå 700 tonn ammunisjon. Utenfor Belgia og Nederland er det svære dumping sites med kjemisk og vanlig ammunisjon fra to verdenskriger. Det burde ikke være vanskelig å finne anvendelsesområder.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
unotert
20.07.2018 kl 16:46 7389

Utrolig patetisk denne fyren som hver dag kl 16.19 prøver å senke kursen noen øre ved å selge en håndfull aksjer på best. Det begynner å bli latterlig.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Boss 99
23.07.2018 kl 08:34 7031

Ja det blir nye muligheter for han å selge ned kursen igjen tenker jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
soil
23.07.2018 kl 10:33 6908

BørsXtra melder i dag: Analytiker Morten Normann i Carnegie tror Nordic Mining-aksjen kan dobles.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Apoapsis
23.07.2018 kl 10:36 6894

Ja, de ønsker nok å være tilrettelegger for kommende emisjon tenker jeg ;-) Ler så jeg griner dersom så skulle skje.

Husk: Gode råd er ALDRI gratis, så ta husenes "media kursmål" med en klype salt. Er nok noe annet som snakkes om i gangene ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare

kansje vi blir kvitt de aksjene som gis bort her nede på den anbefalinga.. Virkelig på tide
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
nival
23.07.2018 kl 10:48 6865

Tror det snart er slutt på billigsalg for denne gang. Ting skjer i Finland og forhåpentlig vis skjønner folk at her er det store verdier . En dobbling i Nom er på tide
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Boss 99
23.07.2018 kl 11:08 6834

Spørrs hvem som skal stå for doblingen da.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
Råvarer
23.07.2018 kl 11:15 6816

Ja, første kursmål bør vel være å slå ATH som er rundt 15,41kr fra 2007. Markeds psykologisk sett har vi nå startet den 3 syklysen på ca 4,5 år (pi+1,5 år) som er ferdig en gang mot sommeren 2022. Den store globale syklusen for metaller bunnet ut i fjor og ventes å minst dobble seg hvert år frem til 2030. Det kanskje mange ikke tenker på er at timingen med tanke på kostnader(capex) også nå er på bunnen, jamfør reduksjonen i NM kostnader til PFSen og DFSen som er kraftig redusert. Som beskrevet i tidligere tråder starter oppgangen for junior mining selskaper når DFSen er ferdig, Kelibers DFS er nå ferdig.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare
nival
23.07.2018 kl 11:38 6783

Kommer garantert flere kjøpsanbefalinger fra flere meglerhus fremover. Lurt å kjøpe før den begynner å stige. ikke mye til salgs hvis noen store skal ha.
Redigert 21.01.2021 kl 03:10 Du må logge inn for å svare